Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 23 januari 2015

De Pleiadische Hoge Raad De Tijd van Eindeloze Kansen 22 Januari 2015 / Anna Merkaba

De Pleiadische Hoge Raad
De Tijd van Eindeloze Kansen
22 Januari 2015 / Anna Merkaba
Groeten iedereen, voordat ik met deze channeling begin, zou ik graag een persoonlijke opmerking toe willen voegen. Wat ons in deze specifieke channeling verteld wordt is dat de energieën die gearriveerd zijn en naar de Aarde zullen komen dit jaar, ons zullen ondersteunen bij alles dat we wensen te volbrengen. Dat onze dierbaarsten die niet onze verkozen roepingen, gedachten en inzichten hebben ondersteund steeds meer beginnen te begrijpen van dat wat wij zijn, en we zullen niet langer een bergopwaarts gaande strijd hoeven te vechten om dingen gedaan te krijgen. De maatschappij als een geheel zal beginnen zich steeds meer open te stellen voor dat wat wij aanbieden, wat allerlei soorten van spiritueel werk is, uiteenlopende genezingsuitvoeringen welke iedereen hier op Aarde zullen ondersteunen.
Waar wij ook aan herinnerd worden is dat wij niet alleen in staat zullen zijn om ons "Alter Ego" af te schudden en echt te verbinden met wie wij zijn, om te stoppen met pretenderen iets te zijn dat we niet zijn en onze "ware kleuren" laten zien, maar ook dat we letterlijk kunnen verbinden met anderen hun energiegebied, hun agenda's kunnen lezen, hun gedachten kunnen lezen, hun werkelijke kern kunnen lezen en van daaruit verder te gaan. Ik weet dat bijna iedereen die deze boodschap leest al weet hoe dit specifieke aspect van jezelf te gebruiken, maar voor diegenen die daar nog niet zijn, vertrouw dat je zeer spoedig het "HOE" van alles zult begrijpen.
Het punt dat je in gedachten moet houden is dat iedereen waar je mee wenst samen te werken, met jou zal SAMEN-Werken. Wat betekent dat je iets zult moeten GEVEN om iets te KRIJGEN. Met je pas verworven, of al volmaakte kennis van het je "afstemmen op een ander" zal je in staat zijn om PRECIES te weten wat de ander nodig heeft, en wat jij aan de ander kunt GEVEN om ervoor te zorgen dat hij/zij JOU met jouw roeping HELPT, daardoor deze persoon, of groep van personen, ook uitlijnend met hun hogere zelven, omdat diegenen, die jij gaat ontmoeten op je pad, gearriveerd zijn voor een specifiek doel, en nu meer dan ooit zal je in staat zijn om te herkennen wat dat specifieke doel is, en deze kans nemen om je missie voorwaarts te stuwen.
Ik hoop dat dit velen van jullie helpt om jullie vaardigheden te begrijpen en hen met zorg, ijverigheid en wijsheid te gebruiken. Denk eraan, bij GROTE KRACHT/MACHT komt een GROTE VERANTWOORDELIJKHEID. Je gaven met de JUISTE intenties gebruiken is HET meest belangrijke ding om te herinneren. In balans te blijven is het volgende belangrijke ding. Van jezelf en ALLEN die open zijn voor jouw liefde en hulp te houden, te zorgen en te voeden/koesteren, is cruciaal op deze momenten in de tijd. Denk eraan om vrije tijd voor jezelf te nemen, jezelf te aarden en je met jezelf te verbinden.  
Zoals altijd stuur ik jullie de Liefde van Universele proporties, dat jullie pad gezegend mag zijn met de gouden deeltjes van God, en dat jullie je Licht uit mogen stralen waar het ook maar nodig is. Ik houd van jullie allemaal en dank je wel voor te Zijn!
Hier is de channeling van de Pleiaden…
"Door de geïncarneerde decreten van de voorbije eonen, door het turbulente verleden van de rangen van de Pleiaden, komt een nieuwe golf van energetische opwaarderingen welke het evenwicht en de orde zal herstellen in de pas gestructureerde hemelse verblijfplaatsen van de menselijke Aarde, voor het menselijke perspectief aangaande de condities van de mensheid als een geheel, en voor het menselijke perspectief aangaande de condities van het dieren koninkrijk en het oceanische koninkrijk. Want alle koninkrijken die op jullie GAIA verblijven, zullen een toename zien in het balanceren van de energieën, het balanceren van de energieën van weleer, en het balanceren van de energieën die fervent in/naar de ethers opstijgen.
Het turbulente verleden van de Pleiaden heeft jullie voorbereid; diegenen die in de afgrond van de planeet Aarde gedoken zijn om de orde binnenin te herstellen, en heeft de genoemde zielen goed voor de op handen zijnde missie voorbereid. En aldus, zal de herinnering van de turbulentie van het verleden van de Pleiaden waar klinken in het hart van diegenen die deel zullen nemen aan de genoemde energieën die GAIA binnenkomen. De herinnering van het verleden, zal de kennis binnenin de ware kern van jullie wezen aansteken, om jullie toe te staan de noodzakelijke stappen te nemen met het bereiken van dat waarvoor jullie hier kwamen om tot stand te brengen.
En dus zullen jullie in de dagen die komen de activering op activering ervaren, jullie zullen de toename ervaren van de sluimerende coderingen, en de bevrijding van de genoemde coderingen om het atomaire gebied van jullie bewustzijn, het atomaire gebied van het grootse geheel, het harmonische bewustzijn van de aardebewoners te verenigen.
En zo en dus, zullen de energieën die Gaia binnenkomen, terwijl wij spreken, jullie helpen en jullie verder voortstuwen nog steeds in het bereiken van het antizwaartekracht effect waar niets jullie kosmische creativiteit zal indammen, jullie toestaan om het innerlijke evenwicht te bereiken. En wanneer zo een genoemd evenwicht eenmaal gebeurt en van binnenuit aanwint, zullen alle onjuiste beelden die jullie binnenin jullie harten vasthouden wegvallen, en jullie zullen jezelf herboren en vernieuwd gewaarworden, want jullie moesten dat laten gaan wat niet aan jullie toebehoorde, want jullie hebben het masker en de valse identiteit losgelaten dat jullie hier op Aarde verkregen hebben, om door de dichte energieën van weleer te manoeuvreren. Want de tijd is gekomen, om de "maskers" af te werpen en de ware aard van jullie wezens te onthullen, de ware kern van dat wat jullie zijn, want de tijd is gekomen voor jullie om zonder vrees op een nieuw pad te stappen, een pad van toewijding, overvloed, Licht en Liefde. Een pad van de glorieuze aanvang van het Nieuwe Tijdperk.
Vrees niet dat wat in de weg staat, want jullie werden goed op de missie die op handen is voorbereid. Deelnemen aan de kosmische kennis keert alle "obstakels" in/naar kansen voor groei en uitbreiding van jullie aangeboren vaardigheden. Tap in op het verborgen potentieel van jullie wezen om snel jezelf uit te lijnen met dat wat vereist is om een groot succes van jullie missie te verzekeren. Weet dat jullie ondersteund worden door ALLES dat is.
Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie, wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEILhttps://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/