Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 3 januari 2015

Kryon: De mensheid ontwikkelt zich! 1 David Brown 12 december 2011 Geplaatst: 3 januari 2015

Kryon:
 De mensheid ontwikkelt zich! 1
David Brown
12 december 2011: San Jose, Costa Rica
Geplaatst: 3 januari 2015
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is prachtig om hier vanavond bij jullie allen te zijn want er is veel liefde en verandering in de lucht.

Jullie zijn op een reis om terug te gaan naar jullie essentie, en de essentie van een mens is liefde. Jullie zijn hier om verliefd te worden op jezelf en het Universum beweegt zich naar een plaats waar jullie verliefd kunnen worden, waar liefde kan stromen, een eindeloze stroom van liefde waarin mannen en vrouwen van elkaar kunnen houden, waar mannen van mannen kunnen houden en vrouwen van vrouwen. Er komen vele, vele veranderingen aan. 

De oude wereld begint op te lossen en dit zal nu nog sneller gaan gebeuren. Degenen die veel innerlijk werk hebben gedaan zullen zich heel anders gaan voelen, jullie zullen de opwaardering voelen en jullie zullen gevoelens van vrijheid krijgen, vrijheid en liefde.

Jullie hele energieveld zal steeds meer in integriteit met jezelf komen en jullie zullen zachter worden, aardiger en ontvankelijker voor het Universum. Jullie angsten, jullie boosheid en jullie droefheid zullen oplossen. Deze oude energieën zullen een ding van het verleden worden. De nieuwe wereld is echt een zeer speciale plaats en de Aarde verandert haar vibratie.


Oth: Een nieuwe blauwdruk voor meer samenwerking. Ellen Rauh Geplaatst: 3 januari 2015

Oth:
Een nieuwe blauwdruk voor meer samenwerking.
Ellen Rauh
Geplaatst: 3 januari 2015 

Goede avond jullie allemaal hier aanwezig.

Lieve mensen, de zomer is allang voorbij. Het was een heftige zomer voor velen. Al vanaf het voorjaar waren er allemaal golven van energie die jullie beïnvloedden. Oude angsten, oude frustraties, oude pijnen, alles kwam weer voorbij. Waardoor jullie dachten: zijn we dan helemaal niet vooruitgegaan of hoe zit dat? Nou, lieve mensen, jullie zijn wel degelijk vooruit gegaan. Het was een soort eindexamen. Alles kwam nog eens voorbij en de laatste maand was het vooral de emotie van afscheid nemen. Afscheid nemen van oude gewoontes, afscheid nemen van oude pijnen, afscheid nemen van beperkingen, afscheid nemen van een rol die voorbij is.

Jullie mogen nu een nieuwe rol kiezen, elk van jullie. Het script ligt open. Maar helaas, jullie hebben de nieuwe rol al gekozen en hij is reeds klaar. Het script is klaar, alleen de omstandigheden moeten bij sommigen nog gewijzigd worden.

De Raad “Gelukkig Nieuw Jaar” 1 Januari 2015 / Ron Head


De Raad
“Gelukkig Nieuw Jaar”
1 Januari 2015 / Ron Head
Wij begrijpen dat deze dag het begin van een nieuwe cyclus is in jullie methode van tellen. Wij wensen jullie een cyclus van grote transformatie en vreugde in jullie overvloed toe. Wat jullie overvloed betreft, zouden wij willen wensen dat jullie het volgende in overweging nemen:
Jullie zijn overvloedig. Er is niemand op jullie planeet geïncarneerd die niet in overvloed leeft. Er is geen gebrek. Jullie creëren alles dat jullie zien. De overduidelijke vraag is, als je dat accepteert, wat creëer ik en waarom. Waarom creëer ik, als ik inderdaad dus zeer krachtig ben, dingen die ik niet op prijs weet te stellen?
Er zijn vele mogelijke antwoorden op die vraag. Maar er zullen geen antwoorden op zijn totdat de vraag eindelijk gesteld is. Zien jullie dat? Je kunt niet het hoe en waarom zien dat je iets doet zolang als je gelooft dat de verantwoordelijkheid ergens anders ligt. Merk alsjeblieft op, dat wij NIET het woord beschuldiging aanhaalden. En dat is waarom het dus vaak onderwezen wordt dat je de volledige verantwoordelijkheid moet nemen voor alles in je leven. Wanneer dat aangenomen is, opgeëist voor jezelf, dan zal de kracht van verantwoordelijkheid terugkeren naar waar het thuishoort.

Prikkel-Planeet Carla Egberts-Koolen

Prikkel-Planeet
Carla Egberts-Koolen

Daar ergens, in een uithoek, achter de waarnemingshorizon in het gebied van een primitief universum bestaat een ovaalvormige planeet.

De zwaartekrachtwetten zijn er onregelmatig, vandaar de vorm. De natuurwetten zijn grillig.

Slijmvelden, jeukregens, zwavelvortexen, spontaan optredende hitte- en koudevelden.
Wandelende stekelstruiken en de meest bloeddorstige schorpioenen kun je er vinden.

En reuzenkrabben met scherpe bijtertjes. Evenals rondwervelende zwaardvisachtigen, die zowel bewegen op vaste materie als in  vloeistoffen. Er is ook een spontaan opduiken van snel circulerende wervelwinden. Daar wordt je niet blij van. Meerdere boosaardige zonnen oefenen hun invloed uit.

Er is heel veel te leren op deze Prikkelplaneet. Voor degenen die onderontwikkeld zijn en nog veel kennis moeten opdoen is deze planeet een absolute aanrader. Een ieder, die hier eigenlijk thuishoort, wens ik een leerzame cyclus na de overgang. Studeer ze!


Aisha North en de Constant Companions Welkom bij de Januari Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 4 Januari


Aisha North en de Constant Companions

Welkom bij de Januari Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 4 Januari
Geliefde familie van het Licht!
2015 is begonnen, en deze zondag, 4 januari om 21:00 Oslo tijd hebben we een nieuwe Bijeenkomst rondom de Vijver, de eerste kans die we als een collectief hebben om in dit Nieuwe Jaar en deze Nieuwe Energieën te duiken. Dit is wat de CC's erover te zeggen hebben:
"Wederom staan jullie voor een evenement dat jullie zal helpen om niet slechts jullie verbinding met deze zeer nieuwe energieën te verzekeren, maar die ook zullen helpen om deze energieën op een zodanige manier te verankeren, dat jullie gehele planeet voordeel van hen zal hebben. Want zie, Terwijl jullie door die deuropeningen gingen dat het verleden van de toekomst en weleer scheidde van het nieuwe, diende het ook om jullie allemaal in/naar dit zeer nieuwe energetische moment van het NU te katapulteren. En daardoor, brachten jullie ook een opeenvolging van afscheiding en heruitlijning op gang die jullie als een collectief in staat zal stellen om jullie zelf volledig te voeden van deze wonderbaarlijke nieuwe bron van voeding dat nu op diens plaats is hier in jullie zeer nieuwe omgevingen. En als zodanig, zullen jullie op jullie beurt dienen als een portaal dat aldus vele van jullie mensen in staat zal stellen om in jullie voetstappen te volgen. Want jullie zijn al begonnen om jullie zelf onder te dompelen in deze waarachtige vruchtbare zee, deze ketel die overstroomt met potentieel, gereed om jullie allemaal te doordrenken. En wanneer jullie wederom opstaan voor de uitdaging om jullie afgescheiden energetische strengen te verweven tijdens dit collectieve evenement welke jullie de naam van de Bijeenkomst gegeven hebben, zullen jullie wederom helpen om een waarachtige ladder van energetische vezels te construeren die zo velen in staat zal stellen om zichzelf zelfs verder te verhogen op dit pad van boventonen.  

Op zoek naar je eigen kracht 3 januari 2015

KompasOp zoek naar je eigen kracht
3 januari 2015 

Wij als mensen zijn op zoek naar iets, dit verschilt per persoon de ene is op zoek naar het perfecte gezinsleventje, de ander zoekt de beste manier om het beste gevoel te krijgen, de ander is op zoek naar de baan die het beste bij hem of haar past, maar we zijn allemaal op zoek naar onszelf en hoe wij dit het beste kunnen uiten. Vaak wordt het zoeken naar jezelf, afgeleid door het zoeken naar geluk.   Het is belangrijk dat je het zoeken naar geluk opgeeft.

Geluk is niet iets wat we zoeken, geluk komt tot je op bepaalde momenten. Vaak hoor ik mensen zeggen: ‘’ ik wil alleen maar gelukkig zijn’’. Geluk is net als alle andere emoties, het is er en je kan er niet voor kiezen. Je kan niet kiezen voor alleen maar verdriet, alleen maar haat of alleen maar geluk, je hebt van alles een beetje. Je hebt alles nodig om te leven, want zonder de ene emotie heb je de andere ook niet.

Zonder zacht weet je niet wat hard is, zonder warm weet je niet wat koud is.

Zonder pijn weet je niet wat geluk is.
Wat wij willen of wat wij verwachten pakt in het echte leven vaak heel anders uit.

Heavenletter 5153 Vrede is als het Bed waar je op Slaapt / 3 januari 2015

Vrede is als het Bed waar je op Slaapt
Brief uit de Hemel
Zaterdag 3 januari 2015

God zei:

Een beetje rust en stilte is goed. Verlang vrede, en je hebt het. Vrede hoort in het leven. Angst is geen vervanging voor de vrede. Vrede heeft geen bagage, snap je. Vrede is de afwezigheid van de bagage.

Vrede is zijn eigen zelf. Wees in vrede. Vrede vraagt niets van je, alleen dat je alles loslaat wat geen vrede is. Ik spreek van vrede waarin er geen schokkende dingen zijn, geen angst, geen ongewenste gedachten die je niet dienen. In vrede, is er geen in de war schoppen van plannen. Vrede is de rivier die stroomt. Het is de Oceaan bij laag tij. In vrede is er geen opstokerij.

Alleen maar een gewoon wonder!! Genii City of Licht Ambassade bezoek 16 november 2014 geplaatst 3 januaru 2015

The LIGHT Center
    Love. Imagination. Growth. Healing. True Identity.
ALLEEN MAAR EEN GEWOON WONDER!
Genii City of Licht Ambassade bezoek
 16 november 2014 geplaatst 3 januari 2015

Eerdere ingang… Pastor Joel Osteen zegt aardig vaak dat …”God Alles Kan Doen” en ook om “GROOT te Dromen!”

Terwijl ik klaar sta om de City of Light(Lichtstad) weer binnen te gaan via mijn innerlijke meditatie doorgang, zie ik mezelf naar een nu zeer bekende stadspoort lopen die me naar de Ambassade van Vrede voert van waaruit ik alle leiding krijg voor de Stad zelf. Dit is echt een groot stuk van mijn leven geweest, al vele jaren, dus is het best bekend terwijl ik glimlach en me dat herinner. Ik ga door deze 5 lagen wonder van technisch vakmanschap met de stille turbo, die licht verzamelt en uitzendt voor iedereen zodat ze er naartoe worden ingetrokken, terwijl dit echt niets minder kan zijn dan God in actie, waar ik over heb gesproken.

vrijdag 2 januari 2015

Michael en Gabriel: Drie-Eenheid. Chaas Geplaatst: 2 januari 2014

Michael en Gabriel:
Drie-Eenheid.
Chaas
Geplaatst: 2 januari 2014

Wat is een drie-eenheid? In de bijbel staat: vader, zoon en heilige geest.

In theorie werkt het als volgt: wanneer de mensen zo ver gekomen zijn dat ze de zuivere energie vanuit de goddelijke bron kunnen ontvangen via hun hart, waardoor het omgezet wordt in gedachten en die gedachten in handelingen, dan is dit een drie-eenheid. Alle handelingen zijn dan vanuit GOD.

Wanneer mensen het hebben over het Goddelijk plan of waar in de religieuze boeken staat: GODS plan, dan betreft dit al diegenen die het zuivere kunnen ontvangen vanuit GOD en daarnaar handelen en dat hun drie-eenheid een eenheid wordt. Dan komt de gedachte vanuit de goddelijke bron van GOD zelf naar de mens toe, de mens handelt vanuit zichzelf en vanuit GOD.

Jezus - Binnenin de Illusie is Niets Constant - 1 Januari 2015 / John Smallman

Jezus
Binnenin de Illusie is Niets Constant

1 Januari 2015 / John Smallman


Het Nieuwe Jaar, 2015, is gearriveerd. Een volgende demonstratie van de tijd in beweging, beweging op een lineaire schaal die tamelijk onecht is maar welke, desalniettemin, zeer echt voor jullie schijnt te zijn. Jullie, het menselijke collectief, maakte van de tijd één van de belangrijkste beperkingen van de illusie toen jullie het construeerden, en het lijkt behoorlijk onmogelijk voor jullie dat jullie zonder het zouden kunnen bestaan. Jullie zijn verslaafd geraakt aan diens schijnbare onophoudelijke en ononderbroken stroom. En tezelfdertijd ervaart een ieder van jullie het anders, dus hoewel jullie eraan denken als een constante is het dat zeer zeker niet.

Meester Morya: Meditatie ter gelegenheid van Nieuwjaar 2015 en de volle maan van 5 januari 2015 2 januari 2015


Meester Morya:
Meditatie ter gelegenheid van Nieuwjaar 2015 en de volle maan van 5 januari 2015

2 januari 2015

Meester Morya,

Er is heel veel mogelijk op deze aarde en de liefde is een kracht, een energie, die voortdurend intenser kan worden. Het is een nieuwe tijd, een tijd van samenwerken, een tijd van groepen en verenigingen. Het is een tijd van opkomen voor het Zelf, een tijd van reiken naar de ziel; de goddelijke leiding die je kan vinden in je eigen hart.

Het is een tijd van wakker worden in dit bestaan, vooral op deze aarde. Laat je niet om de tuin leiden: het is een werk, het is niet iets wat gemakkelijk is. Het is niet iets wat beloofd wordt, waar de mens niets voor zal hoeven te doen. Integendeel, het is hard werken. Het is iets om bewust van te worden dat het iedere dag opnieuw duidelijk gemaakt moet worden.


Op deze dag van je leven 2 Januari 2015

2 Januari  2015
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je vandaag iets belangrijks hebt bij te dragen aan jouw wereld.

Elke dag, stuurt God je een persoon voor wie jij een geschenk in je hand houdt.
Je zult niet weten wat het is, totdat die persoon je begroet,
maar je weet het dan ook onmiddellijk.

De enige vragen die overblijven zullen zijn: Zul je je geschenk geven?
Op dat moment toen ter plekke? Geheel en volledig?

Tegen het einde van deze dag zul je weten waarom je deze boodschap juist nu ontvangt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

De Maya Tzolkin kalender: januari 2015 2 januari 2015 / door Elvira van Rijn

De Maya Tzolkin kalender: januari 2015

2 januari 2015 / door Elvira van Rijn

Maya wijsheid in het licht van de schepping 3 – 15 januari 2015 

De Maya Tzolkin kalender vertelt het verhaal van je levensreis op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt ondersteund om te groeien en creëren. De Tzolkin vertelt ook een groter verhaal: het verhaal van de schepping en wat we als mensheid komen doen op aarde. Dit is het eerste artikel in een serie van twintig over de levenspaden van de Tzolkin. Elk levenspad telt dertien dagen en elke dag heeft zijn eigen energie die je ondersteunt bij het innemen van jouw eigen plek in het geheel.

Witte Hond levenspad: zielsverlangen van de mensheid

Het Witte Hond levenspad gaat over ons collectieve zielsverlangen. Het herinnert ons aan het verlangen van onze gemeenschappelijke ziel om ervaringen op te doen op aarde. We zijn allemaal verbonden en het is tijd dat je je herinnert dat we hier met en voor elkaar zijn. Het Witte Hond levenspad vertelt je stap voor stap hoe je dat ‘samen’ gevoel in jezelf vindt.

DNAfirmaties

De tussenkopjes van dit artikel zijn krachtige zinnen die rechtsreeks inwerken op je DNA. De kopjes zijn verbonden met de dertien dagen van het Witte Hond levenspad en ze activeren jouw herinnering aan ons gezamenlijke zielsverlangen. Spreek ze steeds achter elkaar hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor jou.  Elke dag als het kan. Het activeert wie je werkelijk bent en brengt je in verbinding met het collectieve hartsverlangen van de mensheid. 


Heavenletter 5152 De Persoon Die Voor Jou Staat / 2 januari 2015

De Persoon Die Voor Jou Staat
Brief uit de Hemel
Vrijdag 2 januari 2014

God zei:

Wanneer jij geliefd bent door de Schepper van het Universum -- en Ik houd zeer zeker van elk een van jullie -- hoe kan je minder dan goedwillend zijn voor iedereen die jij ontmoet? De enige manier waarop je minder dan goedwillend kan zijn is dat je vergeet om genadig te zijn.

Je vergeet dat Ik jou heb benoemd tot de Verwelkomer van Alles in het Universum dat Ik geschapen heb. Dit is niet een opdracht om lichtvaardig op te nemen. Een Verwelkomer verwelkomt. Dat is het.

Het verwelkomen is niet afhankelijk van oppervlakkige indrukken. Het is niet afhankelijk van jouw stemming. Het is niet afhankelijk van hoeveel jij moet doen. Het hangt af van niets, behalve jouw bereidheid om op te treden namens Mij.

donderdag 1 januari 2015

De Berichtgevingen van God Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (2) December'14-Januari'15 / Yael en Doug Powell

De Berichtgevingen van God
Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (2)
December'14-Januari'15 / Yael en Doug Powell
Geliefden, jullie zijn zuivere Liefde. Jullie zijn het mysterie en de glorie van Mijn hart. Jullie zijn krachtig en prachtig. Jullie zijn het centrum van het Universum. Alles dat Ik Ben, zijn jullie, en jullie kunnen niet op een andere manier zijn. Niets kan de waarheid van wie jullie zijn wegnemen. Niets kan dit Licht elimineren.
Laat deze tijd van het jaar, het hoogtepunt, de stilte, de vastgehouden adem wanneer de tijd stopt, de periode tussen de Kerst-Mis en het begin van het Nieuwe Jaar voor jullie de leegte zijn welke jullie toestaat om iedere oude illusie af te schudden van wat jullie denken dat jullie zijn, dat jullie vrij mogen staan en de waarheid mogen voelen; dat jullie de krachtige verlichting van creatie mogen zijn; dat jullie meer wonderbaarlijk mogen zijn dan alle engelen; dat jullie je de waarheid van jullie wezen mogen herinneren en het opeisen. Dan, wanneer het wiel van de tijd weer begint, geliefden, ga er niet in mee. Blijf afgestemd op de waarheid van jullie hart. Herinner je de werkelijkheid van de Liefde die jullie zijn en laat dit zijn wat jullie kiezen te leven in het Nieuwe Jaar en altijd.
Van binnenuit de droom van de dualiteit lijkt het moeilijk te zijn om je te ontkoppelen van het egoïstische verstand en diens perspectief. Jullie werden zeer effectief geprogrammeerd om door te gaan de ideeën van de afscheiding van Liefde te promoten. Maar deze tijd van het jaar is heilig omdat het wiel van de tijd stopt en jullie de vrede geeft, het geeft jullie de stilte die jullie toestaat om volledig betrokken te zijn in de werkelijkheid van jullie hart.

“God heeft een Beloofd Land!” Licht Stad Ambassade Bezoekt zaterdag 27 december 2014

“God heeft een Beloofd Land!” 
(Titel na gesproken door Pastor Joel Osteen)

Licht Stad Ambassade Bezoekt zaterdag 27 december 2014
City of Light Embassy Visit Saturday December 27, 2014

Genii …. Het gebied rond de poort van de City of Light is nogal leeg, zoals gewoonlijk zijn er ziljoenen(‘tig’ zeggen wij) mensen die wachten om naar binnen te gaan. Dat doet me denken aan een boordevol Disneyland. Door de poort glippend, ging ik met mijn City Gids, La-Luke, zoals we al zo vaak in al die jaren deze plek van wonder bezocht hebben.

La-uke: “Welkom terug, Lady van het Licht. Kom, we gaan naar de Ambassade van vrede waar je wordt verwacht.”

Hij pakte mijn hand en we gingen door het Ontspannings Park en naar een van de wielloze, bestuurloze City trolley-bussen die ons bij de achter ingang neerzette. We zijn dan binnen wat verwonderlijk geen toehoorders heeft, daar honderden Universele Wezens gewoonlijk al de vele stoelen bezetten in deze massale arena. Interessant!

Verrassende Vaardigheden Carla Egberts-Koolen

Verrassende Vaardigheden
Carla Egberts-Koolen


Een aantal van jullie, of zelfs misschien velen, zullen misschien ervaringen hebben met mensen die eigenlijk al van te voren denken te weten wat je zult gaan zeggen of hoe je zult gaan reageren. Dit kan zich met name afspelen op het werk, in het gezin of in familiekring.

Zeker als je het allemaal heel goed bedoelt en je daarbij regelmatig serieus bent. Misschien herken je het gevoel dat je soms niet 'door die zware energieën heen komt'. Je omgeving voelt als stroop…

Het is in ieder geval mijn persoonlijke ervaring dat het soms lijkt alsof 'ze' van te voren al niet willen dat je iets zult gaan zeggen. Je wordt vroegtijdig in de rede gevallen, er wordt iets gebagatelliseerd of als je een telefonische mededeling wilt doen, is de batterij leeg al halverwege de eerste zin die je wilt gaan zeggen. De bekende 3D tegenwerking … die dan greep krijgt op jouw goede bedoelingen.


Kryon en de boodschap uit de Natuur. Barbara Bessen 18 mei 2012. Geplaatst: 1 Januari 2015

Kryon en de boodschap uit de Natuur.
Barbara Bessen
18 mei 2012. Geplaatst: 1 Januari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Ik kreeg op een dag de boodschap: “Ga naar het bos naar een voor jou aantrekkelijke boom en wacht op wat er gebeurt.” Zo gezegd, zo gedaan. Ik zat op een omgevallen, oude eik en wachtte. Voor mijn innerlijk oog zag ik een groot, een beetje grappig uitziend aardmannetje met een klein hoofd en grote ogen.

“Ik heb de taak om jou uit te nodigen in het Rijk van het Woud” zei hij. Daarbij nam hij mij bij de hand en leidde mij naar het binnenste van de Aarde. Ik ging in de geest verder op de weg die direct de Aarde in leidde.

Ik kwam in een grote grot die door fakkels werd verlicht. Het zag eruit als in een grote woning. Overal waren grote meubelen en toen zag ik een grote, lange tafel waaraan vele verschillende wezens zaten, zoals mieren, dwergen en zulke grappige wezens als mijn begeleider.

Kuthumi: Wraak en Karma. Geplaatst: 1 januari 2015

Kuthumi:
Wraak en Karma.
Geplaatst: 1 januari 2015

Groeten aan allen, terwijl ik me met jullie verenig en Lichtkennis deel.

Veel mensen worden geplaagd door intense emoties, omdat dit een tijd is waarin karmische patronen op de planeet worden beëindigd. Er wordt op dit ogenblik heel wat uit jullie emotionele lichamen gezuiverd. Je moet oude energie achter je laten en meer nieuwe energie gaan toepassen, meer liefdevolle emoties koesteren.

Je moet het hele proces me liefde en vreugde bekijken - grote vreugde. Dit proces leunt dicht aan bij een geboorte. Er is eerst een tijd van nadenken, van afwachten tot de tijd rijp is, tot alles op de juiste plaats is terechtgekomen. Je kunt ongemak ondervinden, maar dat maakt deel uit van het proces. Zo gaat het tot de tijd voor je gekomen is om al je Karma los te laten. Je moet alert zijn. De helpers zullen je een herkenningsteken zenden, in de vorm van een persoon of een plaats. Het komt op je af als een emotie. Wanneer dit je overkomt, sta dan stil, bekijk de situatie.

Herken ze als Karma dat je op een bepaald niveau los moet laten. Sommigen van jullie zullen niet in staat zijn om het karmische patroon tot bij het begin te achterhalen. Je kunt dan twee dingen doen. Zoek je een 'Zielengenezer' die je doorheen de ervaring zal leiden tot je los kunt laten, of zeg gewoon tegen het Universum en je helpers:


Op deze dag van je leven 1 Januari 2015

1 Januari  2015
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

... dat elke dag een nieuw begin is.

Vandaag begint er een nieuwe cyclus, echter begint elke dag met een nieuwe cyclus. Inderdaad, op elk moment.
Dus als je niets herkent op deze dag, herken dan wat het symboliseert:
 Het wonder van de eindeloos voortdurende cyclus van het Leven.

Wat een geweldige dag! Wat een tijd om te feesten!
Wij beginnen weer opnieuw vandaag! We draaien de pagina om!
En Dus, laat alles wat je niet verder met je mee wenst te dragen los.

Alle angst, elk verdriet, alle woede, elke wrok, eventuele teleurstelling, elke klaagzang ...
 laat het allemaal los nu.
En laten we nu, met behulp van de bijzonderheid van deze dag als een springplank,
verder gaan met het leven!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

Aartsengel Michael "Jullie Lichtmantel van Vele Kleuren is in Afwachting van Jullie" via Ronna Herman, 1 Januari 2015

Aartsengel Michael
"Jullie Lichtmantel van Vele Kleuren is in Afwachting van Jullie"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-01-2015 (Januari 2015)
Geliefde meesters, terwijl het Vissen Tijdperk volledig naar het verleden vervaagt, is er een nieuw systeem van regels en Universele Wetten welke nu van toepassing zijn op alle tevoorschijn komende Spirituele/Menselijke Wezens. Een nieuwe, uitbreidende cyclus van Creatie is in voortgang, en jullie allemaal die ernaar streven om een verenigde staat van bewustzijn te verkrijgen zullen aangewezen worden als geavanceerde medescheppers van de toekomst. Als een bekrachtigde Drager van het God Licht op het fysieke vlak van bestaan, is jullie nieuwe Goddelijke Missie om te helpen bij de uitbreiding van het Godbewustzijn. Jullie doel is om een meester van manifestatie te worden, de Essentie van Creatie voort trekkend, en het activerend binnenin jullie Heilige Hart. Dan, door een verhoogd intuïtief besef, zullen jullie beginnen specifieke gedachten/concepten te ontvangen, welke voort gestuurd zullen worden in/naar jullie Heilige Geest. Jullie zullen geleidelijk de bekwaamheid verkrijgen om nieuwe Zaad Gedachten in/naar jullie persoonlijke Bloem van het Leven/ Scheppers Wiel uit te stralen, welke het gevorderde proces zal beginnen van het creëren van die dingen die jullie nodig zijn voor een overvloedig, vreugdevol en verfijnd bestaan. Jullie Licht resonantie zal toenemen terwijl het geleidelijk voort stroomt in een vegend Oneindigheidspatroon, een groter en meer voordelige impact makend op jullie omgeving en diegenen rondom jullie heen.
Diegenen van jullie die actief het Zelf-meesterschap nastreven worden voorbereid om in te tappen op de nieuwe Goddelijke Blauwdruk van het Waterman/Aquarius Tijdperk, welke nu voort straalt door de grote Aartsengelachtige en Devic Koninkrijken. Terwijl jullie je persoonlijke omgeving opruimen van de negatieve, ongebalanceerde frequenties van de Derde/Vierde Dimensies, verhuizen jullie geleidelijk door de overblijvende subgebieden van de Vierde Dimensie. Dit is de basis van het ascentieproces dat de mensheid nu ervaart. Je kunt dit feit ontkennen of negeren; echter, vroeger of later, zal iedere Ziel op het Aardse-vlak het pad van ascentie in/naar een hoger besef moeten bereizen. Waarom geen voordeel nemen van de schitterende kans die nu aan jullie aangeboden wordt? Hoe langer je wacht, hoe moeilijker de reis zal zijn.

Een Schrijven van de Schepper 31 december 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
31 december 2014 / door  Jennifer Farley,

Dichter bij je centrum.

Schermata

Jouw reacties op gelijk welke situatie hangt af van in welke groeifase je je bevind.
Des te meer je in je licht stapt, des te minder behoefte er zal zijn om op andermans gedrag te reageren.
 Jij bent dan korter naar je centrum toe aan het bewegen.

~ De Schepper ~

Vertaling: Paulus Peeters

Heavenletter 5151 Jezelf Vertegenwoordigen / 1 Januari 2015

Jezelf Vertegenwoordigen
Brief uit de Hemel
Donderdag 1 Januari 2015

God zei:

Elke dag begin Ik ons gesprek met wat Ik zeg. Vandaag vraag Ik je: Wat zeg jij? Wat zeg je over de liefde en het leven? Hmm, wat onderwijs je en wat verkondig je? Wat bied je het Universum aan en wat zou je wegnemen? Wat voor soort alchemist verkies je te zijn?

Genoeg klachten die je als gebed beschouwt. Laat Mij nu horen wat je aan het doen bent, hoe je de dingen met elkaar in verband brengt en een blij gezicht trekt. Wat zijn de manieren waarop je Mij in de wereld dient? Hoe je een ander dient is hoe je Mij dient, dus vraag Ik je hoe je het leven voor anderen dient. Hoeveel stof doe je opwaaien? Wat denk je, wat zeg je en wat ben je bedoeld te doen?

Laat Me je dan vragen zonder een antwoord van je te verlangen, wat geef je en hoeveel? Misschien kom je er gemakkelijk vanaf zonder te geven. Misschien verteer je meer dan je ook maar denkt aan geven, als je überhaupt aan geven denkt. Misschien pluk je bramen in het veld en eet ze onderweg allemaal op.

woensdag 31 december 2014

Benjamin Fulford: ‘New America’ gaat zich toevoegen aan de BRICS! US Militairen ondernemen meer actie tegen de Cabal. 31 december 2014

Benjamin Fulford: ‘New America’ gaat zich toevoegen aan de BRICS! US Militairen ondernemen meer actie tegen de Cabal. (+ vermiste vliegtuig AirAsia word hier ook genoemd)
31 december 2014

Update! Ik vond deze zo belangrijk dat ik het hier neerzet.
Deze tekst is neergezet in een video voor mensen die het liever horen of mensen die niet goed Engels kunnen lezen.

Deze nieuwe update die van de website van Benjamin Fulford zelf komt, lijnt goed op met het laatste bericht dat de US militairen voorbereidingen treffen om de “New Republic of Amerika” in de 188-landen BRICS te brengen.

Dit zodat er een einde gebracht kan worden gebracht aan de regie van de cabal in Amerika.
Dit rapport bevestigd ook dat de globale overheid, via hun comité van 300 rap macht aan het verliezen is.

Het verdwenen vliegtuig AirAsia is weer een ander plan van de US.
Dit samen met een nieuwe dreiging van een nucleaire aanval.
(Kort door de bocht heen is dit een teken van machtsvertoon door de US/cabal om te laten zien hoe machtig ze zijn. En dit als machtsmiddel gebruiken om een nieuwe nucleaire dreiging te brengen, maar aan wie en welk land weet ik niet.)
Maar dit is niet met zekerheid te bevestigen met de informatie die door Fulford geven is.