Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 3 januari 2015

Oth: Een nieuwe blauwdruk voor meer samenwerking. Ellen Rauh Geplaatst: 3 januari 2015

Oth:
Een nieuwe blauwdruk voor meer samenwerking.
Ellen Rauh
Geplaatst: 3 januari 2015 

Goede avond jullie allemaal hier aanwezig.

Lieve mensen, de zomer is allang voorbij. Het was een heftige zomer voor velen. Al vanaf het voorjaar waren er allemaal golven van energie die jullie beïnvloedden. Oude angsten, oude frustraties, oude pijnen, alles kwam weer voorbij. Waardoor jullie dachten: zijn we dan helemaal niet vooruitgegaan of hoe zit dat? Nou, lieve mensen, jullie zijn wel degelijk vooruit gegaan. Het was een soort eindexamen. Alles kwam nog eens voorbij en de laatste maand was het vooral de emotie van afscheid nemen. Afscheid nemen van oude gewoontes, afscheid nemen van oude pijnen, afscheid nemen van beperkingen, afscheid nemen van een rol die voorbij is.

Jullie mogen nu een nieuwe rol kiezen, elk van jullie. Het script ligt open. Maar helaas, jullie hebben de nieuwe rol al gekozen en hij is reeds klaar. Het script is klaar, alleen de omstandigheden moeten bij sommigen nog gewijzigd worden.

De Raad “Gelukkig Nieuw Jaar” 1 Januari 2015 / Ron Head


De Raad
“Gelukkig Nieuw Jaar”
1 Januari 2015 / Ron Head
Wij begrijpen dat deze dag het begin van een nieuwe cyclus is in jullie methode van tellen. Wij wensen jullie een cyclus van grote transformatie en vreugde in jullie overvloed toe. Wat jullie overvloed betreft, zouden wij willen wensen dat jullie het volgende in overweging nemen:
Jullie zijn overvloedig. Er is niemand op jullie planeet geïncarneerd die niet in overvloed leeft. Er is geen gebrek. Jullie creëren alles dat jullie zien. De overduidelijke vraag is, als je dat accepteert, wat creëer ik en waarom. Waarom creëer ik, als ik inderdaad dus zeer krachtig ben, dingen die ik niet op prijs weet te stellen?
Er zijn vele mogelijke antwoorden op die vraag. Maar er zullen geen antwoorden op zijn totdat de vraag eindelijk gesteld is. Zien jullie dat? Je kunt niet het hoe en waarom zien dat je iets doet zolang als je gelooft dat de verantwoordelijkheid ergens anders ligt. Merk alsjeblieft op, dat wij NIET het woord beschuldiging aanhaalden. En dat is waarom het dus vaak onderwezen wordt dat je de volledige verantwoordelijkheid moet nemen voor alles in je leven. Wanneer dat aangenomen is, opgeëist voor jezelf, dan zal de kracht van verantwoordelijkheid terugkeren naar waar het thuishoort.

Prikkel-Planeet Carla Egberts-Koolen

Prikkel-Planeet
Carla Egberts-Koolen

Daar ergens, in een uithoek, achter de waarnemingshorizon in het gebied van een primitief universum bestaat een ovaalvormige planeet.

De zwaartekrachtwetten zijn er onregelmatig, vandaar de vorm. De natuurwetten zijn grillig.

Slijmvelden, jeukregens, zwavelvortexen, spontaan optredende hitte- en koudevelden.
Wandelende stekelstruiken en de meest bloeddorstige schorpioenen kun je er vinden.

En reuzenkrabben met scherpe bijtertjes. Evenals rondwervelende zwaardvisachtigen, die zowel bewegen op vaste materie als in  vloeistoffen. Er is ook een spontaan opduiken van snel circulerende wervelwinden. Daar wordt je niet blij van. Meerdere boosaardige zonnen oefenen hun invloed uit.

Er is heel veel te leren op deze Prikkelplaneet. Voor degenen die onderontwikkeld zijn en nog veel kennis moeten opdoen is deze planeet een absolute aanrader. Een ieder, die hier eigenlijk thuishoort, wens ik een leerzame cyclus na de overgang. Studeer ze!


Op zoek naar je eigen kracht 3 januari 2015

KompasOp zoek naar je eigen kracht
3 januari 2015 

Wij als mensen zijn op zoek naar iets, dit verschilt per persoon de ene is op zoek naar het perfecte gezinsleventje, de ander zoekt de beste manier om het beste gevoel te krijgen, de ander is op zoek naar de baan die het beste bij hem of haar past, maar we zijn allemaal op zoek naar onszelf en hoe wij dit het beste kunnen uiten. Vaak wordt het zoeken naar jezelf, afgeleid door het zoeken naar geluk.   Het is belangrijk dat je het zoeken naar geluk opgeeft.

Geluk is niet iets wat we zoeken, geluk komt tot je op bepaalde momenten. Vaak hoor ik mensen zeggen: ‘’ ik wil alleen maar gelukkig zijn’’. Geluk is net als alle andere emoties, het is er en je kan er niet voor kiezen. Je kan niet kiezen voor alleen maar verdriet, alleen maar haat of alleen maar geluk, je hebt van alles een beetje. Je hebt alles nodig om te leven, want zonder de ene emotie heb je de andere ook niet.

Zonder zacht weet je niet wat hard is, zonder warm weet je niet wat koud is.

Zonder pijn weet je niet wat geluk is.
Wat wij willen of wat wij verwachten pakt in het echte leven vaak heel anders uit.

Heavenletter 5153 Vrede is als het Bed waar je op Slaapt / 3 januari 2015

Vrede is als het Bed waar je op Slaapt
Brief uit de Hemel
Zaterdag 3 januari 2015

God zei:

Een beetje rust en stilte is goed. Verlang vrede, en je hebt het. Vrede hoort in het leven. Angst is geen vervanging voor de vrede. Vrede heeft geen bagage, snap je. Vrede is de afwezigheid van de bagage.

Vrede is zijn eigen zelf. Wees in vrede. Vrede vraagt niets van je, alleen dat je alles loslaat wat geen vrede is. Ik spreek van vrede waarin er geen schokkende dingen zijn, geen angst, geen ongewenste gedachten die je niet dienen. In vrede, is er geen in de war schoppen van plannen. Vrede is de rivier die stroomt. Het is de Oceaan bij laag tij. In vrede is er geen opstokerij.

Alleen maar een gewoon wonder!! Genii City of Licht Ambassade bezoek 16 november 2014 geplaatst 3 januaru 2015

The LIGHT Center
    Love. Imagination. Growth. Healing. True Identity.
ALLEEN MAAR EEN GEWOON WONDER!
Genii City of Licht Ambassade bezoek
 16 november 2014 geplaatst 3 januari 2015

Eerdere ingang… Pastor Joel Osteen zegt aardig vaak dat …”God Alles Kan Doen” en ook om “GROOT te Dromen!”

Terwijl ik klaar sta om de City of Light(Lichtstad) weer binnen te gaan via mijn innerlijke meditatie doorgang, zie ik mezelf naar een nu zeer bekende stadspoort lopen die me naar de Ambassade van Vrede voert van waaruit ik alle leiding krijg voor de Stad zelf. Dit is echt een groot stuk van mijn leven geweest, al vele jaren, dus is het best bekend terwijl ik glimlach en me dat herinner. Ik ga door deze 5 lagen wonder van technisch vakmanschap met de stille turbo, die licht verzamelt en uitzendt voor iedereen zodat ze er naartoe worden ingetrokken, terwijl dit echt niets minder kan zijn dan God in actie, waar ik over heb gesproken.

vrijdag 2 januari 2015

Jezus - Binnenin de Illusie is Niets Constant - 1 Januari 2015 / John Smallman

Jezus
Binnenin de Illusie is Niets Constant

1 Januari 2015 / John Smallman


Het Nieuwe Jaar, 2015, is gearriveerd. Een volgende demonstratie van de tijd in beweging, beweging op een lineaire schaal die tamelijk onecht is maar welke, desalniettemin, zeer echt voor jullie schijnt te zijn. Jullie, het menselijke collectief, maakte van de tijd één van de belangrijkste beperkingen van de illusie toen jullie het construeerden, en het lijkt behoorlijk onmogelijk voor jullie dat jullie zonder het zouden kunnen bestaan. Jullie zijn verslaafd geraakt aan diens schijnbare onophoudelijke en ononderbroken stroom. En tezelfdertijd ervaart een ieder van jullie het anders, dus hoewel jullie eraan denken als een constante is het dat zeer zeker niet.

Heavenletter 5152 De Persoon Die Voor Jou Staat / 2 januari 2015

De Persoon Die Voor Jou Staat
Brief uit de Hemel
Vrijdag 2 januari 2014

God zei:

Wanneer jij geliefd bent door de Schepper van het Universum -- en Ik houd zeer zeker van elk een van jullie -- hoe kan je minder dan goedwillend zijn voor iedereen die jij ontmoet? De enige manier waarop je minder dan goedwillend kan zijn is dat je vergeet om genadig te zijn.

Je vergeet dat Ik jou heb benoemd tot de Verwelkomer van Alles in het Universum dat Ik geschapen heb. Dit is niet een opdracht om lichtvaardig op te nemen. Een Verwelkomer verwelkomt. Dat is het.

Het verwelkomen is niet afhankelijk van oppervlakkige indrukken. Het is niet afhankelijk van jouw stemming. Het is niet afhankelijk van hoeveel jij moet doen. Het hangt af van niets, behalve jouw bereidheid om op te treden namens Mij.

donderdag 1 januari 2015

“God heeft een Beloofd Land!” Licht Stad Ambassade Bezoekt zaterdag 27 december 2014

“God heeft een Beloofd Land!” 
(Titel na gesproken door Pastor Joel Osteen)

Licht Stad Ambassade Bezoekt zaterdag 27 december 2014
City of Light Embassy Visit Saturday December 27, 2014

Genii …. Het gebied rond de poort van de City of Light is nogal leeg, zoals gewoonlijk zijn er ziljoenen(‘tig’ zeggen wij) mensen die wachten om naar binnen te gaan. Dat doet me denken aan een boordevol Disneyland. Door de poort glippend, ging ik met mijn City Gids, La-Luke, zoals we al zo vaak in al die jaren deze plek van wonder bezocht hebben.

La-uke: “Welkom terug, Lady van het Licht. Kom, we gaan naar de Ambassade van vrede waar je wordt verwacht.”

Hij pakte mijn hand en we gingen door het Ontspannings Park en naar een van de wielloze, bestuurloze City trolley-bussen die ons bij de achter ingang neerzette. We zijn dan binnen wat verwonderlijk geen toehoorders heeft, daar honderden Universele Wezens gewoonlijk al de vele stoelen bezetten in deze massale arena. Interessant!

Verrassende Vaardigheden Carla Egberts-Koolen

Verrassende Vaardigheden
Carla Egberts-Koolen


Een aantal van jullie, of zelfs misschien velen, zullen misschien ervaringen hebben met mensen die eigenlijk al van te voren denken te weten wat je zult gaan zeggen of hoe je zult gaan reageren. Dit kan zich met name afspelen op het werk, in het gezin of in familiekring.

Zeker als je het allemaal heel goed bedoelt en je daarbij regelmatig serieus bent. Misschien herken je het gevoel dat je soms niet 'door die zware energieën heen komt'. Je omgeving voelt als stroop…

Het is in ieder geval mijn persoonlijke ervaring dat het soms lijkt alsof 'ze' van te voren al niet willen dat je iets zult gaan zeggen. Je wordt vroegtijdig in de rede gevallen, er wordt iets gebagatelliseerd of als je een telefonische mededeling wilt doen, is de batterij leeg al halverwege de eerste zin die je wilt gaan zeggen. De bekende 3D tegenwerking … die dan greep krijgt op jouw goede bedoelingen.


Kuthumi: Wraak en Karma. Geplaatst: 1 januari 2015

Kuthumi:
Wraak en Karma.
Geplaatst: 1 januari 2015

Groeten aan allen, terwijl ik me met jullie verenig en Lichtkennis deel.

Veel mensen worden geplaagd door intense emoties, omdat dit een tijd is waarin karmische patronen op de planeet worden beëindigd. Er wordt op dit ogenblik heel wat uit jullie emotionele lichamen gezuiverd. Je moet oude energie achter je laten en meer nieuwe energie gaan toepassen, meer liefdevolle emoties koesteren.

Je moet het hele proces me liefde en vreugde bekijken - grote vreugde. Dit proces leunt dicht aan bij een geboorte. Er is eerst een tijd van nadenken, van afwachten tot de tijd rijp is, tot alles op de juiste plaats is terechtgekomen. Je kunt ongemak ondervinden, maar dat maakt deel uit van het proces. Zo gaat het tot de tijd voor je gekomen is om al je Karma los te laten. Je moet alert zijn. De helpers zullen je een herkenningsteken zenden, in de vorm van een persoon of een plaats. Het komt op je af als een emotie. Wanneer dit je overkomt, sta dan stil, bekijk de situatie.

Herken ze als Karma dat je op een bepaald niveau los moet laten. Sommigen van jullie zullen niet in staat zijn om het karmische patroon tot bij het begin te achterhalen. Je kunt dan twee dingen doen. Zoek je een 'Zielengenezer' die je doorheen de ervaring zal leiden tot je los kunt laten, of zeg gewoon tegen het Universum en je helpers:


Aartsengel Michael "Jullie Lichtmantel van Vele Kleuren is in Afwachting van Jullie" via Ronna Herman, 1 Januari 2015

Aartsengel Michael
"Jullie Lichtmantel van Vele Kleuren is in Afwachting van Jullie"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-01-2015 (Januari 2015)
Geliefde meesters, terwijl het Vissen Tijdperk volledig naar het verleden vervaagt, is er een nieuw systeem van regels en Universele Wetten welke nu van toepassing zijn op alle tevoorschijn komende Spirituele/Menselijke Wezens. Een nieuwe, uitbreidende cyclus van Creatie is in voortgang, en jullie allemaal die ernaar streven om een verenigde staat van bewustzijn te verkrijgen zullen aangewezen worden als geavanceerde medescheppers van de toekomst. Als een bekrachtigde Drager van het God Licht op het fysieke vlak van bestaan, is jullie nieuwe Goddelijke Missie om te helpen bij de uitbreiding van het Godbewustzijn. Jullie doel is om een meester van manifestatie te worden, de Essentie van Creatie voort trekkend, en het activerend binnenin jullie Heilige Hart. Dan, door een verhoogd intuïtief besef, zullen jullie beginnen specifieke gedachten/concepten te ontvangen, welke voort gestuurd zullen worden in/naar jullie Heilige Geest. Jullie zullen geleidelijk de bekwaamheid verkrijgen om nieuwe Zaad Gedachten in/naar jullie persoonlijke Bloem van het Leven/ Scheppers Wiel uit te stralen, welke het gevorderde proces zal beginnen van het creëren van die dingen die jullie nodig zijn voor een overvloedig, vreugdevol en verfijnd bestaan. Jullie Licht resonantie zal toenemen terwijl het geleidelijk voort stroomt in een vegend Oneindigheidspatroon, een groter en meer voordelige impact makend op jullie omgeving en diegenen rondom jullie heen.
Diegenen van jullie die actief het Zelf-meesterschap nastreven worden voorbereid om in te tappen op de nieuwe Goddelijke Blauwdruk van het Waterman/Aquarius Tijdperk, welke nu voort straalt door de grote Aartsengelachtige en Devic Koninkrijken. Terwijl jullie je persoonlijke omgeving opruimen van de negatieve, ongebalanceerde frequenties van de Derde/Vierde Dimensies, verhuizen jullie geleidelijk door de overblijvende subgebieden van de Vierde Dimensie. Dit is de basis van het ascentieproces dat de mensheid nu ervaart. Je kunt dit feit ontkennen of negeren; echter, vroeger of later, zal iedere Ziel op het Aardse-vlak het pad van ascentie in/naar een hoger besef moeten bereizen. Waarom geen voordeel nemen van de schitterende kans die nu aan jullie aangeboden wordt? Hoe langer je wacht, hoe moeilijker de reis zal zijn.

Heavenletter 5151 Jezelf Vertegenwoordigen / 1 Januari 2015

Jezelf Vertegenwoordigen
Brief uit de Hemel
Donderdag 1 Januari 2015

God zei:

Elke dag begin Ik ons gesprek met wat Ik zeg. Vandaag vraag Ik je: Wat zeg jij? Wat zeg je over de liefde en het leven? Hmm, wat onderwijs je en wat verkondig je? Wat bied je het Universum aan en wat zou je wegnemen? Wat voor soort alchemist verkies je te zijn?

Genoeg klachten die je als gebed beschouwt. Laat Mij nu horen wat je aan het doen bent, hoe je de dingen met elkaar in verband brengt en een blij gezicht trekt. Wat zijn de manieren waarop je Mij in de wereld dient? Hoe je een ander dient is hoe je Mij dient, dus vraag Ik je hoe je het leven voor anderen dient. Hoeveel stof doe je opwaaien? Wat denk je, wat zeg je en wat ben je bedoeld te doen?

Laat Me je dan vragen zonder een antwoord van je te verlangen, wat geef je en hoeveel? Misschien kom je er gemakkelijk vanaf zonder te geven. Misschien verteer je meer dan je ook maar denkt aan geven, als je überhaupt aan geven denkt. Misschien pluk je bramen in het veld en eet ze onderweg allemaal op.

woensdag 31 december 2014

Benjamin Fulford: ‘New America’ gaat zich toevoegen aan de BRICS! US Militairen ondernemen meer actie tegen de Cabal. 31 december 2014

Benjamin Fulford: ‘New America’ gaat zich toevoegen aan de BRICS! US Militairen ondernemen meer actie tegen de Cabal. (+ vermiste vliegtuig AirAsia word hier ook genoemd)
31 december 2014

Update! Ik vond deze zo belangrijk dat ik het hier neerzet.
Deze tekst is neergezet in een video voor mensen die het liever horen of mensen die niet goed Engels kunnen lezen.

Deze nieuwe update die van de website van Benjamin Fulford zelf komt, lijnt goed op met het laatste bericht dat de US militairen voorbereidingen treffen om de “New Republic of Amerika” in de 188-landen BRICS te brengen.

Dit zodat er een einde gebracht kan worden gebracht aan de regie van de cabal in Amerika.
Dit rapport bevestigd ook dat de globale overheid, via hun comité van 300 rap macht aan het verliezen is.

Het verdwenen vliegtuig AirAsia is weer een ander plan van de US.
Dit samen met een nieuwe dreiging van een nucleaire aanval.
(Kort door de bocht heen is dit een teken van machtsvertoon door de US/cabal om te laten zien hoe machtig ze zijn. En dit als machtsmiddel gebruiken om een nieuwe nucleaire dreiging te brengen, maar aan wie en welk land weet ik niet.)
Maar dit is niet met zekerheid te bevestigen met de informatie die door Fulford geven is.


Toevallig Tegenkomen Carla Egberts-Koolen

Toevallig Tegenkomen
Carla Egberts-Koolen

Jan en Piet ontmoeten elkaar per toeval.

Oude schoolvrienden.
Jan vertelt Piet hoe het met hem gaat.
Het gaat over wat hij bezit en wat hij heeft bereikt:
goedlopend bedrijf, lekkere auto, mooie vrouw, prachtig huis.
Druk, dat wel. Met de nodige stress.
Maar dan héb je ook wat…

Piet vertelt op zijn beurt
over wat hij heeft bereikt
in het vergaren van kennis en bewustzijn.
Hij vertelt over ander planetair leven, geheime ruimtevloten,
schaduwregeringen, reptielen en innerlijke vrede.

Naast Jan en Piet bevinden zich
een psychiater, God en een Sjamaan.

De psychiater zou Piet wel een pilletje willen geven,
de Sjamaan maakt zich bezorgd om Jan.

En God denk bij Zichzelf:
'het komt wel goed met deze twee'.


Heavenletter 5150 Een Pure Stroom van Liefde / 31 decmeber 2014


Een Pure Stroom van Liefde
Brief uit de Hemel
Woensdag 31 december 2014


God zei:

Hoe geliefd ben Ik, God.

Ik, God van Mijn Geliefde, hoe geliefd en liefdevol ben Ik. Ik reik in je hart, en Ik warm jouw hart in Mijn hart. Ik blaas voorzichtig op je hart en plaats dan je hart terug zoals Ik een baby in zijn wieg zou leggen. Je hart is thuis bij Mij, en je hart voelt zich gekoesterd zoals het bedoeld is om te voelen. Je hart is bedoeld om zichzelf te herkennen als een schat, een soort van communicatie punt tussen Hemel en Aarde, totdat in jouw bewustzijn, er geen afstand of verschil is tussen de twee, net zoals er geen echt verschil is tussen jouw hart en het Mijne.

Er is een mooie verwisseling van Onze harten geweest. Jouw hart is van Mij. Het Mijne is van jou. Het verschil zit in het gezichtspunt. Het verschil zit in de manier van kijken. Het hart is gemaakt van gevoelens, ja, en echter nog veel meer. Jouw hart is als een over-ziel. De lichamelijkheid is één ding. De essentie en de helderheid van jouw hart zijn zo heel veel meer.

Ongekleed, niet rechtgetrokken, is je hart een enorm visitekaartje dat je overal kunt achter laten, zodat het beschikbaar is om opgehaald te worden door iedereen in het voorbijgaan. Houd je hart niet zozeer in reserve. Je staat het toe om geobserveerd te worden, opgemerkt, gezien.

dinsdag 30 december 2014

Heavenletter 5149 Het Licht van Liefde Dat Aangaat / 30 december 2014

Het Licht van Liefde Dat Aangaat
Brief uit de Hemel
Dinsdag 30 december 2014

God zei:

Wat betekent het? God uwer Vaderen? Vader God? Of Moeder God? Of gewoon God, of God van Mijn Zelf, en God van de Hoogste?

Ik ben zo dichtbij jou als een God Zintuig. Er zijn vijf zintuigen. Er zijn dingen die geen zin hebben. Er is onzin, en er is een God Zintuig, Godsbesef, Liefde, Liefde van God, en God van Liefde. Er is Eén God en daarom ben Ik Dezelfde God of je Mij nu ziet als Verleden en Toekomst en/of Heden. Je ziet tijd graag als Eeuwigheid en Al Wat Ooit Is omvattend en vastgesteld in de vorm van Oneindigheid. Maar er is natuurlijk geen vorm, aangezien Oneindigheid vormloos is. Ik heb geen vorm. Liefde heeft geen vorm en Ik ben Liefde.

Liefde kan gezien worden op deze manier en op die manier. Er is moederliefde, vaderliefde, broederliefde, de liefde van een kind, romantische liefde, de liefde die ogen communiceren. Tegelijkertijd, als liefde verschijnt, heeft ze geen vorm. Er is een essentie van liefde en toch geen vorm, maar de wereld heeft vorm. Er is klei en er is hobby-klei. Er is dag en nacht. Er zijn beelden en kleuren en toch is er Nietsheid. Midden in de Mix van Nietsheid staat of zit Alles. Alle Mogelijkheden bestaan. Er is heldere bouillon en er is dikke soep, en er is stoofpot en er is drijvende stoom, en er is Schoonheid op Schoonheid. Er is Zonneschijn en Zonlicht, en de Maan is een reflectie van de Zon.

maandag 29 december 2014

Heavenletter 5148 Via Jou, Is God Gekend / 29 december 2014

Via Jou, Is God Gekend
Brief uit de Hemel
Maandag 29 december 2014

God zei:

Jij bent Mijn Goedheid. Via jou ben Ik gerealiseerd. Jij bent Mijn Ambassadeur van Welbehagen. Het is via jou en al Mijn mooie wezens dat Ik gekend ben. Ik ben ontdekt via jou. Jij bent Mijn reclameman. Jij promoot en adverteert voor Mij. Aan jou heb Ik de wereld toevertrouwd. Het is aan jou om de wereld draaiende te houden -- veel meer dan draaiende. Jij bent het die levens verrijkt op Aarde. Via jou, ben Ik aangekondigd.

Zelfs wanneer jij Mij misschien vergeet en Onze plaats in de wereld samen, zelfs wanneer jij je misschien halfslachtig over het leven kan voelen, zelfs dan verwijs je mensen naar Mij, de Bron van Al. Zelfs in wat jij waarneemt als nood, wijs jij op Mij. Zielen op Aarde kunnen ook kijken naar waar je niet op wijst, en worden ook nauwkeurig op de hoogte gehouden door jou.

Er is geen probleem op Aarde dat geen antwoord heeft. Het feit is dat het antwoord misschien niet dat is waar jij naar zoekt. Niet altijd kunnen jullie, Mijn kinderen, jullie meest gewenste antwoord uitzoeken. Je wilt misschien een blauwe lucht vandaag, en toch de lucht is grijs. Grijze luchten zijn niet allemaal slecht, weet je. Je kunt jouw eisen vrijlaten.

zondag 28 december 2014

Wij Willen 27 december 2014 / Carla Egberts-Koolen

Wij Willen
Carla Egberts-Koolen
27 december 2014

En de mensen smeken vanuit de krachtigste intentie,
geboren uit de gezamenlijke ziel.
Verlos ons uit de onwetendheid
waarin wij worden vastgehouden door datgene wat
niet menselijk meer te noemen is.

Verlos ons uit het isolement, met zovelen willen wij
onze werkelijkheden gaan verbinden.

Verlos ons van een geknakte en gemanipuleerde wil,
onze broeders en zusters hebben óók het recht te kiezen.

Wij willen zelf de mainstream zijn
met eigen nieuwskanalen. Niet langer met de rug tegen de muur,
als een roepende in de woestijn, of in een marge weggedrukt.

Wij willen onze vrije energie en onbeperkt reizen. En dat geld niet meer regeert.

We willen onze zelfexpressie delen en waar nodig is genezen.
Ook willen we groeien en creëren in gemeenschapszin.

WE WILLEN ONZE VRIJE WIL!
NU!


Heavenletter 5147 Afzender: God. Geadresseerde: Iedereen. / 28 december 2014

Afzender: God. Geadresseerde: Iedereen.
Brief uit de Hemel
Zondag 28 december 2014

God zei:

Ik spreek in Stilte. Jij begrijpt dit, is het niet? Het is zelfs niet zo dat Ik een gedachte heb. Ik ben Voorbij aan Gedachten. Toch ben jij bedoeld om Mijn Woorden te horen die ontstaan als uit een fontein. Mijn liefde straalt uit. Jij zou kunnen zeggen dat Mijn liefde energie vibreert.

Vanuit deze energie, degenen die de lichte trilling voelen, construeren of vertalen Mijn energie in gedachten. Dat is hoe het komt dat Ik naar jou toe kom in taal en zelfs in veel verschillende talen in één keer. Dus, ja, Ik ben een energie die vibreert. Ik vibreer liefde. Ik kan het niet helpen. Ik ben Liefde, en Ik maak geen ruzie met haar. Ik denk niet over haar als zijnde fout. Ik heb er geen twijfel over. Ik accepteer haar.

Jij bent van dezelfde trilling, jij twijfelt echter aan je vermogen en denkt te veel misschien over gevolgen en een keten van mogelijkheden. Ontvang Mijn liefde en sta Mijn liefde toe om te stromen. Zij zal jou omhullen. Zij zal de wereld omhullen. Je zult overspoeld worden door Mijn liefde, en je zal bloeien en groeien in haar.