Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 29 november 2014

De Schepper in Jezelf ontmoeten Fragment uit “Een met God” van Neale Donald Walsch


De Schepper in Jezelf ontmoeten 
Fragment uit “Een met God” van Neale Donald Walsch

Bereidwilligheid cultiveren

Je hebt nu de weg voorbereid en het enige wat nog rest, is de bereidwilligheid te vinden om de schepper binnenin te ontmoeten, om communicatie met God te ervaren.
Dit kan een ontmoeting zijn die je fysiek of mentaal of op beide wijzen ervaart. Je huilt misschien van vreugde, beeft wellicht van opwinding of wiebelt in extase. Of je glijdt misschien op een dag eenvoudig en rustig weg in een zachtaardig besef dat je het nu wel weet.

Je hebt weet van de Illusie en de Realiteit.
Je hebt weet van jezelf en over God.
Je begrijpt de Eenheid en de individualisatie van de Eenheid.
Je begrijpt alles.

De ervaring van deze kennis blijft misschien bij jou of komt en gaat weer. Voel je niet opgelaten als het blijft en voel je niet ontmoedigd als het gaat. Merk gewoon op wat zo is en kies dan wat je hierna wenst te ervaren.

Zelfs van Meesters is bekend dat ze bij gelegenheid ervoor kiezen niet hun Meesterschap te ervaren; soms met het doel om de vreugde te smaken om er weer zelf voor te ontwaken, en soms met het doel om anderen te doen ontwaken. Om die reden kunnen meesters dingen overkomen waarvan jij – vanuit jouw oordeelpositie – denkt dat ze ‘echte Meesters’ niet zouden mogen overkomen.

donderdag 27 november 2014

De Schepper in Jezelf ontmoeten Fragmenten uit “Een met God” van Neale Donald Walsch

De Schepper in Jezelf ontmoeten 
Fragmenten uit “Een met God” van Neale Donald Walsch 

Je lichaam onder controle krijgen

             1.     Niets in mijn wereld is reëel.
             2.    Alles heeft de betekenis die ik eraan geef
             3.    Ik ben die ik zeg te zijn en ik ervaar wat ik zeg                                  dat het is.

Als je deze woorden vlees wilt laten worden – als je wilt dat ze een fysieke realiteit in jouw fysieke wereld worden in plaats van dat ze louter klank blijven – dan moet je aandacht besteden aan het deel van jezelf dat in de fysieke wereld verkeert.
Je communicatie met God ofwel je ontmoeting met de Schepper binnenin begint met kennis, begrip en verering van je fysieke verschijning, en met je lichaam te gebruiken als een voertuig dat bedoelt is om jou te dienen.

Om dit te kunnen doen moet je eerst begrijpen dat je niet je fysieke lichaam bent. Jij bent dat wat je lichaam controleert, dat wat met je lichaam leeft en dat wat via je lichaam in de fysieke wereld optreedt. Maar je bent niet je lichaam zelf.
Als je je inbeeldt dat je je lichaam bent, zul je het Leven ervaren als een expressie van het lichaam. Als je begrijpt dat je je ziel bent, dan zul je het leven ervaren als een expressie van de ziel. Als je  erkent dat je ziel en God één zijn, dan zul je het leven ervaren als een expressie van de Ene Geest.


Djwhal Khul "Dank Geven" 27 November 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul
"Dank Geven"
27 November 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. Dank geven is ons onderwerp omdat het zo een breed gevierde tijdsperiode is en natuurlijk één van de dingen die ik allereerst naar voren wens te brengen zou zijn dank te geven aan de Schepping of de Schepper voor de waardevolle ervaring van al het bestaan. Gewoon om het echt diep te waarderen en daarvoor dank te geven.
Natuurlijk is het tellen van al jouw zegeningen zeer belangrijk en om hen te herbekrachtigen en voor zelfs meer zegeningen te vragen omdat je echt niet teveel van deze kunt hebben.

zondag 23 november 2014

Een verschuiving naar het Christus bewustzijn Door Patricia Cota-Robles op 7 oktober 2014

EEN VERSCHUIVING NAAR HET CHRISTUS BEWUSTZIJN  
Door Patricia Cota-Robles op 7 oktober 2014                  

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl : lees onderaan Winny’s  voetnoten. Dit stuk is TE belangrijk om het NIET te lezen. Heb je klachten in je lichaam, waar dan ook, weet dan dat de energieën ENORM zijn verhoogd.)

“Dit is een monumentaal moment op onze geliefde Planeet Aarde, en ieder van ons heeft zich al levens lang voorbereid op individuele en zeer unieke facetten van het weergaloze Goddelijke Plan dat zich dagelijks en per uur ontvouwt in dit Kosmische Moment. In september 2014 ervoeren we wonderbaarlijke instromingen van licht die de koers van de geschiedenis voor ALLE Leven op deze Planeet heeft veranderd. Nu worden jullie en ik naar een hogere dienst opgeroepen dan we ooit verleend hebben in enig deel van Leven.

De Goddelijke Bedoeling van deze dienst is om het verbazende Licht te integreren dat we in september ontvingen in het stoffelijke plan en in de levens van de Mensheid, het Elementale Koninkrijk en in de stoffelijke, etherische, mentale en emotionele strata van Moeder Aarde. Door het overblijfsel van 2014 heen zullen we hulp ontvangen vanuit de Hoogte die zich een duizend keer duizendvoudig zal vermeerderen, om de dienst waarvoor we zijn opgeroepen, te vervullen. Deze gelegenheid, die zich in diverse jaren in stuwkracht zal opbouwen, zal beginnen met de Maan Eclips van 8 oktober. Deze Eclips zal de Aarde baden met nieuwe en onpeilbare frequenties van onze Moeder Gods Transfigurerende Goddelijke Liefde. Dit geschenk van onze Moeder God zal zich in stuwkracht opbouwen via de Zonne Eclips van 23 oktober. In die tijd, zal de Aarde worden gebaad met nieuwe en onpeilbare frequenties van Onze Vader God’s Goddelijke Kracht.