zaterdag 29 november 2014

De Schepper in Jezelf ontmoeten Fragment uit “Een met God” van Neale Donald Walsch


De Schepper in Jezelf ontmoeten 
Fragment uit “Een met God” van Neale Donald Walsch

Bereidwilligheid cultiveren

Je hebt nu de weg voorbereid en het enige wat nog rest, is de bereidwilligheid te vinden om de schepper binnenin te ontmoeten, om communicatie met God te ervaren.
Dit kan een ontmoeting zijn die je fysiek of mentaal of op beide wijzen ervaart. Je huilt misschien van vreugde, beeft wellicht van opwinding of wiebelt in extase. Of je glijdt misschien op een dag eenvoudig en rustig weg in een zachtaardig besef dat je het nu wel weet.

Je hebt weet van de Illusie en de Realiteit.
Je hebt weet van jezelf en over God.
Je begrijpt de Eenheid en de individualisatie van de Eenheid.
Je begrijpt alles.

De ervaring van deze kennis blijft misschien bij jou of komt en gaat weer. Voel je niet opgelaten als het blijft en voel je niet ontmoedigd als het gaat. Merk gewoon op wat zo is en kies dan wat je hierna wenst te ervaren.

Zelfs van Meesters is bekend dat ze bij gelegenheid ervoor kiezen niet hun Meesterschap te ervaren; soms met het doel om de vreugde te smaken om er weer zelf voor te ontwaken, en soms met het doel om anderen te doen ontwaken. Om die reden kunnen meesters dingen overkomen waarvan jij – vanuit jouw oordeelpositie – denkt dat ze ‘echte Meesters’ niet zouden mogen overkomen.

donderdag 27 november 2014

De Schepper in Jezelf ontmoeten Fragmenten uit “Een met God” van Neale Donald Walsch

De Schepper in Jezelf ontmoeten 
Fragmenten uit “Een met God” van Neale Donald Walsch 

Je lichaam onder controle krijgen

             1.     Niets in mijn wereld is reëel.
             2.    Alles heeft de betekenis die ik eraan geef
             3.    Ik ben die ik zeg te zijn en ik ervaar wat ik zeg                                  dat het is.

Als je deze woorden vlees wilt laten worden – als je wilt dat ze een fysieke realiteit in jouw fysieke wereld worden in plaats van dat ze louter klank blijven – dan moet je aandacht besteden aan het deel van jezelf dat in de fysieke wereld verkeert.
Je communicatie met God ofwel je ontmoeting met de Schepper binnenin begint met kennis, begrip en verering van je fysieke verschijning, en met je lichaam te gebruiken als een voertuig dat bedoelt is om jou te dienen.

Om dit te kunnen doen moet je eerst begrijpen dat je niet je fysieke lichaam bent. Jij bent dat wat je lichaam controleert, dat wat met je lichaam leeft en dat wat via je lichaam in de fysieke wereld optreedt. Maar je bent niet je lichaam zelf.
Als je je inbeeldt dat je je lichaam bent, zul je het Leven ervaren als een expressie van het lichaam. Als je begrijpt dat je je ziel bent, dan zul je het leven ervaren als een expressie van de ziel. Als je  erkent dat je ziel en God één zijn, dan zul je het leven ervaren als een expressie van de Ene Geest.


Djwhal Khul "Dank Geven" 27 November 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul
"Dank Geven"
27 November 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. Dank geven is ons onderwerp omdat het zo een breed gevierde tijdsperiode is en natuurlijk één van de dingen die ik allereerst naar voren wens te brengen zou zijn dank te geven aan de Schepping of de Schepper voor de waardevolle ervaring van al het bestaan. Gewoon om het echt diep te waarderen en daarvoor dank te geven.
Natuurlijk is het tellen van al jouw zegeningen zeer belangrijk en om hen te herbekrachtigen en voor zelfs meer zegeningen te vragen omdat je echt niet teveel van deze kunt hebben.

zondag 23 november 2014

Een verschuiving naar het Christus bewustzijn Door Patricia Cota-Robles op 7 oktober 2014

EEN VERSCHUIVING NAAR HET CHRISTUS BEWUSTZIJN  
Door Patricia Cota-Robles op 7 oktober 2014                  

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl : lees onderaan Winny’s  voetnoten. Dit stuk is TE belangrijk om het NIET te lezen. Heb je klachten in je lichaam, waar dan ook, weet dan dat de energieën ENORM zijn verhoogd.)

“Dit is een monumentaal moment op onze geliefde Planeet Aarde, en ieder van ons heeft zich al levens lang voorbereid op individuele en zeer unieke facetten van het weergaloze Goddelijke Plan dat zich dagelijks en per uur ontvouwt in dit Kosmische Moment. In september 2014 ervoeren we wonderbaarlijke instromingen van licht die de koers van de geschiedenis voor ALLE Leven op deze Planeet heeft veranderd. Nu worden jullie en ik naar een hogere dienst opgeroepen dan we ooit verleend hebben in enig deel van Leven.

De Goddelijke Bedoeling van deze dienst is om het verbazende Licht te integreren dat we in september ontvingen in het stoffelijke plan en in de levens van de Mensheid, het Elementale Koninkrijk en in de stoffelijke, etherische, mentale en emotionele strata van Moeder Aarde. Door het overblijfsel van 2014 heen zullen we hulp ontvangen vanuit de Hoogte die zich een duizend keer duizendvoudig zal vermeerderen, om de dienst waarvoor we zijn opgeroepen, te vervullen. Deze gelegenheid, die zich in diverse jaren in stuwkracht zal opbouwen, zal beginnen met de Maan Eclips van 8 oktober. Deze Eclips zal de Aarde baden met nieuwe en onpeilbare frequenties van onze Moeder Gods Transfigurerende Goddelijke Liefde. Dit geschenk van onze Moeder God zal zich in stuwkracht opbouwen via de Zonne Eclips van 23 oktober. In die tijd, zal de Aarde worden gebaad met nieuwe en onpeilbare frequenties van Onze Vader God’s Goddelijke Kracht.

dinsdag 18 november 2014

Zielsverwanten en Tweelingzielen november 18th, 2014 / Dr. Tan Kheng Khoo

Zielsverwanten en Tweelingzielen
november 18th, 2014 / Dr. Tan Kheng Khoo

Er is bestaat veel verwarring over zielsverwanten en tweelingzielen. Deze twee termen worden heel vaak synoniem gebruikt. Ze zijn echter niet synoniem. Iemand kan vele zielsverwanten hebben maar je kunt slechts één tweelingziel hebben. Om te kunnen begrijpen hoe deze begrippen tot stand komen moeten we bij het begin beginnen.


Eonen geleden werden veel zendingen van zielen of vonken van goddelijkheid afgevoerd uit de “Bron” of “God”. Deze waren voorbestemd om mensezielen te zijn. De aantallen in elke zending verschillen aanzienlijk. Het laagste aantal bestaat slechts uit enkelen, maar ze kunnen oplopen tot miljoenen. De gangbare aantallen zitten tussen de honderden en de duizenden. De aantallen zijn afhankelijk van de volwassenheid van de zielen en het hoofddoel van hun reis. Hoe volwassener en spiritueel ontwikkelder ze zijn, hoe lager het aantal zal zijn bij de uitbarsting. De nieuwkomers zitten in groepen van duizenden tot miljoenen. Dit proces is gaande sinds onheuglijke tijden: er was geen aanvang en naar verwachting is er ook geen eind.

vrijdag 14 november 2014

Sanat Kumara. 13 november 2014 / Barbara Bessen

Sanat Kumara.
Barbara Bessen
13 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve channelingvrienden.

Ik heb eens gekeken hoelang deze maandelijkse boodschappen van mijn geestelijke vrienden door mij heen, al plaatsvinden. Sinds 2006 staan zij steeds op het internet. Maar ik zag dat er al sinds 2004 channelings waren. Eigenlijk onvoorstelbaar dat er in zo’n lange tijd steeds weer iets doorkomt.

Zeker met herhalingen, maar steeds met nieuwe dingen die passend zijn voor die maand. Het lijkt er ook wel op dat elke boodschapper weet wie deze regels lezen.

Ik hoor steeds weer, ook in de seminars, dat lezers en deelnemers zeggen dat de boodschap hen op het lijf geschreven is. En ik persoonlijk ben steeds weer verrast hoe snel zich weer een geestelijke vriend en leraar meldt, als het weer tijd is voor de volgende channeling. Ik kijk in mijzelf en dan weet ik wie mag spreken of tekst door wil geven.

Ditmaal is het Sanat Kumara . Dit is een titel, geen naam. Wie zich achter de naam Sanat Kumara, de hoeder van de Aarde verbergt, kan ik niet zeggen. Als ik het vraag krijg ik een heerlijk glimlachen als antwoord.


donderdag 13 november 2014

Stoffelijke problemen: Een manifestatie van Hoger Bewustzijn? 11 november 2014 / Ron Radhoff

Stoffelijke problemen: Een manifestatie van Hoger Bewustzijn?
11 november 2014 / Ron Radhoff 

In het proces van het evolueren van de menselijke geest, van ons bewustzijn en onze spiritualiteit, zullen we onbewust ons gehele stoffelijke lichaam beginnen te her-programmeren. Dit zal onvermijdelijk gebeuren omdat het lichaam een product is van de mind, de geest, van wat iemand gelooft. Als we naar een hoger niveau evolueren van bewustzijn, meer spiritueel, meer liefdevol en meer vergevend worden, zal het lichaam veranderen en ook evolueren. Ten eerste zullen deze veranderingen, die stoffelijk, mentaal of beide zijn niet op een positieve wijze worden waargenomen door ons bewustzijn.

Door  het verkrijgen van hoger bewustzijn leren wij hoe machtig ons denken is en we realiseren ons dat onze gedachten onze werkelijkheid scheppen, bijvoorbeeld onze toekomst, onze beperkingen of openheid naar nieuwe mogelijkheden, en onze gezondheid, of die nu gekarakteriseerd wordt door ons goed-bevinden of door te kortkomingen. En wat betreft onze gezondheid, als we stoffelijke en/of mentale problemen hebben maar geen ervaring hebben van healing door het veranderen van onze gedachten en door gebeds-inspanningen, zelfs met professionele hulp, kunnen we denken dat we gefaald hebben of ons vermogen hebben verloren om de healing te scheppen die we wensen. Dit is niet noodzakelijk zo.

dinsdag 11 november 2014

channeling nummer 8 Raphael en de groep 1-11-2014 door Margreet de Carpentier

Raphael en de groep
channeling nummer 8
1-11-2014 door Margreet de Carpentier

Wij hopen dat u de energie kunt voelen, de energie die wij u samen met uw gidsen geven.
Zij zijn allen hier aanwezig, samen met vele personen die deze aarde tastbaar verlaten hebben, uw dierbaren.

Morgen is het Allerzielen, dan herdenkt u diegenen die overleden zijn. Belangrijk is dat het alleen het stoffelijke is wat zij afleggen.

De ziel blijft onaantastbaar doorgaan, in het weten, in het zijn. De ziel blijft ook tijdens het leven onaantastbaar. Veel mensen zeggen wel eens: Ik word op mijn ziel getrapt, veel mensen denken dat de ziel dan beschadigd wordt. Het is niet de ziel, die blijft te allen tijde onaantastbaar. U neemt wel de herinneringen mee uit vorige levens, maar zonder een beschadigde ziel. Die herinneringen kunnen u wel parten spelen in dit leven.

Margreet riep wel eens: “Ik leef nu en niet in een vorig leven”.Ook zij is er achtergekomen dat de andere levens waarin onverwerkte emoties waren, een stempel kunnen drukken op het leven dat u nu leeft.


dinsdag 4 november 2014

De Pleiadianen Het Punt in de Spiraal van Fundamentele Verandering: Het Gouden Podium Betreden 31 Oktober 2014 / Méline Portia Lafon

De Pleiadianen
Het Punt in de Spiraal van Fundamentele Verandering: Het Gouden Podium Betreden
31 Oktober 2014 / Méline Portia Lafont
Oké, het is tijd voor een volgende adempauze voordat we beginnen met de volgende intensieve stroom. Natuurlijk heeft iedere stroom diens eigen uniekheid en openheid om te ontvangen en te integreren en dit is volledig afhankelijk van de individuele koers die je neemt. Laat ons vandaag met de Pleiadianen spreken, aangezien het een tijd geleden is sinds hun energieën via mij voor het collectief gesproken hebben. In persoonlijke communicaties, bleven we contact houden door vermengingen en conversaties. Wanneer het ook maar is dat er integraties zijn die mij toegestaan zijn om te ontvangen, zijn de Pleiadianen bij mij om dit voor het lichaam te arrangeren.
Mijn zegeningen en Liefde naar jullie allemaal,
Méline Portia 
(Ontvangen op 31 Oktober 2014)
De Pleiadianen:
Zegeningen en Groeten aan jullie allemaal, onze dierbaren,

zaterdag 1 november 2014

Aartsengel Michael-Channeling De Heer der Vrede Barbara Bessen 31 oktober 2014

Aartsengel Michael-Channeling
De Heer der Vrede
Barbara Bessen
31 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Ik groet jullie vanuit de hogere werelden der liefde, Ik Ben Michael.

Grote golven schepperlicht veroveren de lagere werelden. Het is in deze tijd vaak niet makkelijk om op het pad van ascensie te blijven. Van alle kanten komen er concepten, nieuwe ideeën over oude gebeurtenissen, ontbrekende kennis over de weg van de Aarde en veel aarzelingen of jullie je wel op het juiste pad bevinden.

Zelfs in de nabije kringen van jullie families gebeuren er dingen die jullie laten twijfelen of alles zo is als jullie gelezen of gehoord hebben, of zelfs hebben ervaren in jullie innerlijke reizen en ontmoetingen. Het is de tijd van de grote verandering die vele gedachten in jullie veld brengt die niet van jullie zijn. Wij zeggen steeds weer dat allen die zich bewust als een pelgrim op de weg van herkenning bevinden, ervoor zijn gekomen om het collectief te veranderen.