Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 22 november 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht 22 November 2014 "Vraag en Antwoord"

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
 22 November 2014
"Vraag en Antwoord" 
Blossom: Blossom Goodchild meldt zich voor dienst … Kaptein! Ik wil graag doorgaan bij waar we vorige week gebleven waren …
Federatie van Licht: Warme groeten aan Ieder Een, nu we verdergaan op onze/jouw onderhoudende manier. We hebben al veel over humor geleerd … naarmate de boodschappen zich door JULLIE jaren heen bleven ontwikkelen. Welkom.
BLS: Ik heb me nu verzoend met mijn positie. Laten we dus maar voortvarend van start gaan! Allereerst, zijn jullie in staat om uit te weiden over, zoals jullie het noemden, de vele communicaties die onze regeringen hebben gehad met E.T.’s (in levende lijve) en dat de regeringen hebben verzaakt wat betreft hun beloften?
GFL: Wij kunnen hier slechts in beperkte mate over spreken … want, zoals jij eraan werd herinnerd toen je je vanmorgen ging afstemmen … er is veel dat we VERKIEZEN niet te onthullen, omdat het nadelig kan zijn voor jouw veiligheid. Hierom moeten we ervoor waken om niet al te dicht in de buurt te komen van bepaalde WAARHEDEN … voor degenen die ‘een oogje houden’ op dat waarover wij praten. Met degenen bedoelen we … hen die deze boodschappen niet lezen voor de ‘groei van hun ziel’ … maar om te ‘checken’ wat er gezegd wordt en ervoor te zorgen dat het niet teveel onthult.  

Kuthumi. Wees waarachtig. 22 november 2014

Kuthumi.
Wees waarachtig.
Vertaald voor de meester door Hans Fiers
Geplaatst: 22 november 2014

Een goeie dag.

Ik wil graag dat je even stilstaat bij al die veranderingen die zich op je planeet voordoen en dat je hetzelfde doet bij alle veranderingen die je bij jezelf waarneemt. Ik weet dat sommigen van jullie grote veranderingen in hun leven zullen creëren en manifesteren, terwijl je je in verbinding stelt met de hogere energieën. Ik wil hier opmerken dat die energieën ter beschikking staan van eenieder die er waarachtig naar op zoek zijn. Alles wat je via je hartcentrum wilt creëren kun je ook manifesteren. Inderdaad! Ieder van jullie kan dus de kennis verwerven die je zal bijstaan om de fijnere vibratie-energieën te leren gebruiken.

Laat me je ook hierop wijzen : wanneer je je dagelijks in dit hogere energieniveau bevindt, wordt je gevoeliger voor temperatuur en trillingen van anderen. Je wordt als het ware een antenne. Inderdaad, op ieder ogenblik van de dag zul je snel het energieveld aanvoelen dat je omgeeft.

Wanneer je negativiteit voelt, zul je weg willen. Je zult je niet langer willen bevinden in de hevige trilling van een lagere frequentie. Dat maakt allemaal deel uit van je groei en van je leertraject om je eigen waarneming te leren gebruiken.

Werken aan tijdverstoring 22 november 2014 / door Selacia

Werken aan tijdverstoring
22 november 2014 / door Selacia

De energie van verandering is deze maand verschoven, waardoor we meer beweging voorwaarts kregen, zonder de onberekenbare energieën van oktober. 

Indien je de gemakkelijke stroom nu nog niet voelt, is een reden daarvoor de verstoring van tijd die we nu ervaren. De juiste tijd kan je één ding vertellen, maar je eigen innerlijk gevoel van tijd heeft je misschien het gevoel gegeven van ofwel achter de tijd aan te lopen, ofwel dringend voor de tijd uit te willen zijn. Het gevolg daarvan kan een gevoel zijn dat je niet echt in afstemming bent op waar je nu moet zijn. Je kan misschien gewoon willen dat de draaimolen van de tijd stopt!

Je kan de loop van de tijd echt niet veranderen natuurlijk, maar er is veel dat je kan doen om je evenwicht te behouden. In feite is het in dit laatste stuk van 2014 essentieel dat je ontdekt hoe je beste maatjes wordt met tijd en verandering.

Goddelijke Veranderingsmakers en Tijd

Een Schrijven van de Schepper 21 november 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
21 november 2014 / door  Jennifer Farley,

 ” Neervallen. ”

images

Het is gebeurd net zoals het al eerder gebeurde en waarschijnlijk (nog) zal gebeuren
 in de toekomst: je bent gevallen, plat op je gezicht, je nam de grote duik en nu lig je daar,
je afvragend of je terug recht kan geraken…nog maar eens.
Je gekwetste trots, gekneusde knieën en –jawel- zelfs beschaamdheid zouden je
 zelfs willen blijven liggen en nooit nog te bewegen. Wees er bewust van,
mijn prachtige kind, dat vallen deel uitmaakt van het feit dat je menselijk bent.
Hoe zou je anders weten dat je in staat bent om op te staan, je zelf af te stoffen en
verder te gaan? Terwijl je leert, groeit en verandert zullen de momenten dat je uit
balans bent verminderen en de ervaring die je opdoet zal een gidsend licht zijn
voor diegenen die doorheen hun eigen uitdagingen bewegen.
Hoe pijnlijk de val ook mag zijn, Het Heelal is er altijd om je een helpende
hand te reiken…strek je gewoon uit en neem ze aan.

~ De Schepper ~

Vertaling: Paulus Peeters

Heavenletter 5111 Echt Goud / 22 november 2014

Echt Goud
Brief uit de Hemel
Zaterdag 22 november 2014

God zei:

De enige persoon aan wie echt je iets verschuldigd bent, ben jezelf. Je bent het verplicht aan jezelf. Dit is geen egoïsme waar Ik voor sta. Helemaal niet zelfs, noch ben je hier om iedereen die jou als hun recht claimen op hun wenken te bedienen.

Als Ik zeg dat je aan jezelf verschuldigd bent, moet je niet vergeten dat je er goed aan doet, bij de velen voor wie je goed je wenst te doen, degene die jij jezelf noemt erbij in te sluiten. Je mag jezelf niet over het hoofd zien. Het is niet aan jou om jezelf te degraderen tot aan het einde van de lijn. Beslist, je leven op Aarde telt net zoveel als het leven van iemand anders op Aarde. Je hebt rechten en privileges. Nergens bedoel Ik dat Godsdienstig zijn betekent, dat je ieders behoeften voor die van jezelf plaatst.

Jij persoonlijk kunt niet ieders behoeften vullen. Ik kan dat. Jij kunt dat niet.
Zeker, in zekere zin, ben je dienaar voor de hele wereld. Echter, welke dienst zou je geven aan de wereld door iedereen voor jou te laten gaan? Je kunt ervoor kiezen je leven op te geven om een ander te redden. Tegelijkertijd hoef je dit niet te doen. Dit is jouw keuze. Je bent niet verplicht om iedereen te geven wat ze willen ten koste van jezelf. Jij hebt ook je leven te leven.

vrijdag 21 november 2014

Verbinden en loslaten in liefdesrelaties 21 november 2014 / Pamela Kribbe

Verbinden en loslaten in liefdesrelaties
21 november  2014 / Pamela Kribbe

Pamela Kribbe channelt Jeshua

Lieve mensen,

Wij groeten jullie allen hartelijk vanuit onze zijde. Jullie zijn ons zo dierbaar. Jullie kunnen je haast niet voorstellen wat voor een liefde wij voelen voor jullie. Jullie zijn onze broeders en zusters, wij zijn zielsverwanten, en wij kennen elkaar al heel lang. Jullie maken deel uit van een groep van zielen die we lichtwerkerzielen noemen. Jullie zijn zielen die al in een vroeg stadium het verlangen in je voelden licht te brengen op aarde, en ook op andere plaatsen in het universum. In jullie lange, lange bewustzijnsreis zijn jullie op een gegeven moment op een punt aanbeland dat je het contact weer ging voelen met de oerbron, met de liefde die alles verbindt, al het leven. Dit is een grote stap geweest in jullie evolutieproces als ziel, en ook al herinner je je dat niet meer precies, er is een moment geweest van ontwaken in je ziel, waarin je weer de eenheid voelde waarvan je oorspronkelijk deel uitmaakt. De grote oceaan van liefde, de vader-moeder God die alles draagt en verbindt.

Jij bent een facet, een uniek kristal in dat grote kleed van liefde. Er is een moment geweest in jouw zielegeschiedenis dat je je dit hebt gerealiseerd, dat je wakker bent geworden uit een slaap van niet-bewustzijn en illusie. En vanaf dat moment werd je een lichtwerker, iemand die het licht van je bewustzijn wil delen met anderen en het wil verspreiden om vreugde te brengen en pijn te verzachten.

Kryon: Onthullingen over Duisternis.4. Lee Carroll 11 oktober 2014

Kryon:
Onthullingen over Duisternis.4.
Lee Carroll
Deze live channelling werd gehouden in Philadelphia, PA, Verenigde Staten.
11 oktober  2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Jullie veranderen de Geschiedenis

Jullie zijn degenen die deze verandering hebben veroorzaakt, lieve mensen. Gefeliciteerd omdat jullie je licht zo hebben laten schijnen dat het duister op de vlucht is.Het bewijs hiervan zit in alles wat ik jullie zojuist heb verteld. Tegen alles in hebben jullie een virus zonder behandeling daarvoor.

Tegen alles in hebben jullie een barbaarse beweging die zo slecht en donker is als jullie je ooit hebben kunnen voorstellen en die schijnbaar opeens is ontstaan. Tegen alles in heeft deze organisatie financiële bronnen, distributiekanalen en veel hulp om iedereen om hen heen angst aan te jagen. Zoveel angst jagen zij aan dat er coalities zijn tussen landen die nooit samen zouden gaan en akkoord en zouden sluiten en toch zitten zij nu om de tafel en bespreken hoe zij tegen het duister kunnen vechten. Dat is kwaad!


Bashar: Het makkelijk maken om je geloof te veranderen. Darryll Anka Geplaatst: 21 november 2014

Bashar:
Het makkelijk maken om je geloof te veranderen.
Darryll Anka
Geplaatst: 21 november 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Bij de ervaring van een ongewenste realiteit moeten wij teruggaan en onszelf afvragen: “Wat zou ik moeten geloven om zo’n realiteit te scheppen?”

Als wij in contact komen met zo’n geloof dat de ongewenste uitkomst schept kunnen wij beslissen en het door ons gewenste geloof uitkiezen – het geloof dat wij zouden willen hebben om het eerdere geloof te VERVANGEN.

Wij adopteren dit nieuwe geloof dan. Ah.............maar hier wordt het "tricky".  Vaak merken mensen dat zij “terug glijden” naar het oude ongewenste geloof. Waarom? Meestal omdat zij het diepgewortelde gevoel hebben (het onderliggende goede gevoel) dat het oude geloof “echter” is “meer solide”, meer zoals “de dingen echt zijn” dan het nieuw gewenste geloof.

Hoe kunnen wij er dus voor zorgen dat het nieuw gewenste geloof “blijft”?  De kritieke factor is dit:

Op deze dag van je leven 20 november 2014

20 november 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het leven jou een geweldige kans biedt om in elk moment te zien en te beleven Wie Je Werkelijk Bent.

Kijk naar jezelf deze dag.
Kijk gewoon naar jezelf.
Kijk naar wat je van moment tot moment doet ... en waarom.
Vraag jezelf in de tussentijd af,

"wat heeft dit te maken met de echte reden waarom in hier ben?
Is dit waarvoor ik helemaal naar de Aarde gekomen ben om te ervaren?"

Als het antwoord een volmondig ja is, blijf het dan doen.
Als het antwoord nee is, vraag jezelf af, "Met wat in de wereld ben ik bezig?"
Kijk naar de woorden en beschouw hen letterlijk.
Met-wat-in-de-wereld-ben-ik-bezig?
Waar ben ik elke dag bij betrokken, en wat heeft dit te maken met mijn ziel?

Het is gewoon maar een vraag ... gewoon een vraag ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

Heavenletter 5110 Het Thema van het Leven / 21 november 2014

Het Thema van het Leven
Brief uit de Hemel
Vrijdag 21 november 2014

God zei:

Er is Nietsheid, er is echter geen leegte. Er is potentieel. Uit een klein zaadje, vanuit het lege centrum van een klein zaadje, komt een mooie bloem.

Wat is het zoete mysterie van het leven? Het leven zelf is een zoet mysterie, en het mysterie is oneindig. Er is altijd meer. Een ding leidt tot een ander. Eerst de boom en zijn takken. Dan bladeren, dan bloemen, dan fruit, en vervolgens gaat de vrucht naar zaad, en de Aarde wordt aangevuld. Er zijn cycli die draaien als fietswielen.

Het thema van het leven moet natuurlijke groei zijn.

In alles is voorzien. Waarin voorzien is moet gezien en herkend worden. Het leven biedt Volheid. Kijk naar de nederige paardenbloem. Hoe de natuur hem heeft voorzien van ragfijne zaden die de wind weg blaast. Hoe diep graven de wortels van de paardenbloem. De paardenbloem wortels tillen de bodem op. Hoe belangrijk en integraal is elke plant op Aarde.

donderdag 20 november 2014

Boodschap van Matthew via Suzanne Ward / 14 november 2014

Boodschap van Matthew
 via  Suzanne Ward
14 november 2014 

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters.
Bron:              http://mattthewmessages.blogspot.nl/

 Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We zijn blij om over vragen te praten over onze laatste boodschap maar ook het vragen over onze kijk op recente gebeurtenissen en we beginnen met de robot satelliet die op een komeet is geland. Het manoeuvreren van een voorwerp zodat het iets kan ontmoeten dat door de ruimte schiet is geen klein kunststuk, en we zeggen: Dat was een goede show! Duidelijk is de verdienste ervan een viering als een technologische triomf, maar we zien ook zijn grotere betekenis: Jullie beschaving kijkt in vrede naar de sterren – niet lang geleden was de bedoeling van enkele mensen op Aarde om oorlog te voeren in de ruimte. Na een tijdje zal jullie beschaving de wens en het vermogen verkrijgen om verre thuislanden te bezoeken van universele broeders en zusters.

Vergeving en Verlossing 20 november 2014 / Door Jennifer Hoffman

Vergeving en Verlossing
20 november 2014 / Door Jennifer Hoffman

Al jaren schrijf ik over vergeving, en dat het een energetisch proces is, geen emotioneel, hoe vergeving nodig is om de 4D-brug over te gaan naar hogere dimensies, en hoe we hierdoor onze karmische partners los kunnen laten en zielscontracten en karmische cycli kunnen afsluiten.

Maar we gaan ergens in dat proces allemaal vastzitten wanneer we geconfronteerd zijn met onze karmische partners en de pijn van ons karma her-beleven. We stappen in die situaties om te vergeven en los te laten, maar onze emoties nemen de overhand en we willen verlossing, we willen weten dat ze spijt hebben van wat ze gedaan hebben en dat ze bereid zijn te boeten voor de pijn die ze ons hebben berokkend.

We willen ze vertrouwen, we willen een nieuwe waarheid over onszelf, en we denken dat zij ons die kunnen geven, en we maken ons klaar voor een compromis, en dan gaat onze vergeving voorwaarden eisen, waardoor we blijven hangen in onze karmische cycli.

Aartsengel Michael - De Magie Stijgt en de Vlinder Komt Tevoorschijn - November/December 2014 - Celia Fenn

Aartsengel Michael:
De Magie Stijgt en de Vlinder Komt Tevoorschijn
De Portalen van de 6de Dimensie naar de Aarde Werkelijkheid Openen
November/December 2014 - Celia Fenn
afbeelding door Jean-Luc Bozzoli at www.eye-within.com
Dit jaar van 2014 is een krachtig jaar van verandering geweest, en nog steeds meer verandering, en tezelfdertijd heeft het geleken alsof de chaos iedere dag intensiveerde. Maar, Geliefden, terwijl jullie deze intense chaos mogen zien, zullen jullie ook dieper moeten kijken en het Goddelijke patroon zien dat tevoorschijn aan het komen is door dit tumult van creatieve energie. Jullie zullen verder en dieper moeten kijken om te zien hoe de Magie overal om jullie heen Stijgende is, en hoe de Vlinder, welke de tevoorschijn komende Nieuwe Mens is, ermee begint om diens vleugels te ontvouwen.
In Februari van dit jaar, op de 2de van Februari, hetgeen een 2:2 portaal was, maakten wij jullie alert op het feit dat de Aarde op het punt stond om een belangrijke/grote verschuiving en overgang te ondergaan. In die tijd, verschoven jullie tijdlijnen, en was er een tijdelijke terugval in/naar de lagere trillingen, en acclimatiseerden jullie je met de nieuwe tijdlijn en begonnen de energieën te verheffen. Dit was het plan, dat door een klein beetje terug te vallen en dan de frequentie te verhogen, jullie in staat zouden zijn om zo een momentum te verzamelen dat jullie de portalen van de 6de dimensie open zouden barsten en dit wederom deel maakten van de Aarde Werkelijkheid. Dit proces werd bereikt, en op de 11:11, de 11de van November, werden de portalen geopend en de 6de Dimensionale energieën van Magie begonnen op de Aarde verankerd te worden. Dit proces gaat op volle kracht verder tot aan de 12:12 op de 12de van December, en zal volledig geactiveerd zijn met de Zonnewende op de 21ste van December, wanneer de Aarde zich uitlijnt met het Galactische centrum en het Aardse 6de Dimensionale vlak bekrachtigd met de Lichtcodes voor de Nieuwe Werkelijkheid.

Op deze dag van je leven 19 november 2014

19 november 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat wat belangrijk is in je leven datgene is wat je besluit dat belangrijk is - en dit besluit zal onuitwisbaar creëren wie je bent.

Wat was het eerste dat er in je gedachten opkwam toen je vanmorgen wakker werd?
Wat is het 1e op je lijst van dingen die je wil doen?
Als je je huidige prioriteiten overweegt, staat er dan een persoon bovenaan, of is het gewoon iets wat je wilt doen ...?

Alleen jij kunt weten wat jou aandacht trekt, wat jouw om energie vraagt.
Toch kun je je jezelf een belangrijke vraag stellen ...

Waar is de liefde in dit alles?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

Michael en Gabriel: Engel vanuit het licht. Chaas Geplaatst: 20 november 2014

Michael en Gabriel:
Engel vanuit het licht.
Chaas
Geplaatst: 20 november 2014

GOD heeft de engelen geschapen met en zonder vrije wil. Een engel zonder vrije wil is een soort robot die automatische handelingen verricht in opdracht van god.

Engelen met vrije wil zijn uit GOD en in GOD.

Door de gedachten van God kunnen meerdere engelen geschapen worden, dit gaat sneller dan wij mensen kunnen denken (sneller dan de menselijke gedachten).

De engel kan de energie regelen/activeren waarvoor hij geschapen is. Hij/zij kan gevormd worden door deze energie en zich weer transformeren in energie. Voor ons mensen is het een uitkomst dat wij engelen kunnen zien, anders zagen wij alleen energie. Door het woord kan de energie geactiveerd worden.

Een Schrijven van de Schepper 19 november 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
19 november 2014 / door  Jennifer Farley,

 ” Oog van de Storm. ”

download

Het is OK voor jou om kalm en gecentreerd te zijn te midden van de chaos,
zelfs als diegenen rondom jou dat niet begrijpen.
Elke storm heeft een oog en dat dient een (bepaald) doel.

~ De Schepper ~

Vertaling: Paulus Peeters

Heavenletter 5109 Een Ster in de Hemel en een Ster op Aarde / 20 november 2014

Een Ster in de Hemel en een Ster op Aarde
Brief uit de Hemel
Donderdag 20 november 2014

God zei:

Jij bent de vreugde van Mijn wezen. Ik kan niet zeggen dat je de vreugde van Mijn leven bent, want Mijn wezen is Alles. Ik ben een Wezen van Licht en Ik heb geen vorm behalve de vormen in Mijn Schepping. Mijn Wezen is zeer bruisend en levendig. Mijn Wezen gaat het leven, zoals jij het leven begrijpt, te boven. Ik ben de zuivere Stilte waar het leven vandaan komt. Ik ben de Diepte en Ik ben de Diepte van jou.

De buitenkant van het leven, zoals jij het kent, is een droom. Je bent plichtmatig bezig zoals in een film. Je hebt een film die je maakt, een verhaal dat je vertelt, een boek dat je schrijft, een leven dat je op Aarde leeft, een toneelstuk, een tv-serie, een roman waarin je ogen en hart zwemmen. We zouden kunnen zeggen dat Ik door jou leef, hoewel Wij Eén zijn. Jij stelt jezelf tentoon terwijl Ik achter de schermen ben. Ik kan worden opgesomd als Licht en Liefde, Liefde en Licht. Ik gedij weelderig in Licht en dat doe jij ook. IK WEET, terwijl jij misschien niet WEET. Jij kijkt misschien over de Stille Werkelijkheid heen. Met jouw bewuste geest, zie je haar over het hoofd.

woensdag 19 november 2014

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap Dinsdag 18 november 2014

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap

Dinsdag 18 november 2014

De mens heeft een interessante gewoonte om te bidden voor verandering en vervolgens uit alle macht te vechten om alles hetzelfde te houden. Geen wonder dat velen van jullie het zo ongemakkelijk krijgen! Jullie verzetten je tegen het grote voertuig die probeert om jullie te leveren wat jullie hart begeert. Jullie zijn op de planeet om te leren en te groeien, te ervaring en te creëren, dus wees open en bereid om te veranderen, Dierbaren. Als jullie dit doen zal dat jullie veranderen in expansie specialisten en jullie leven tot bloei laten komen in hun volledige potentieel.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nlSaul Laat Ieder Gevoel van Schuld of Schaamte Los / 18 November 2014 / John Smallman


Saul
Laat Ieder Gevoel van Schuld of Schaamte Los
18 November 2014 / John Smallman
De Eenheid van ALLES dat bestaat is de Waarheid waar allen naar een besef van moeten komen, en die waarheid (kleine letter "w" omdat het op het moment ernaar neigt een wetenschappelijk soort van besef te zijn, een logisch besef dat door intellectuele inspanning onthuld werd, en nog geen weten is dat vanuit jullie harten komt, hoewel dat weten altijd voor jullie beschikbaar is omdat het eeuwig binnenin jullie verblijft) begint ermee in/naar het collectieve besef te stromen. Het is alsof een gletsjer ermee begonnen is te smelten, en terwijl het dat aldus doet diens inhoud overal naartoe uitspreidt, alle op diens pad doorwekend. En, natuurlijk, staan jullie allemaal in diens pad. Besef is overal over de wereld aan het stromen en groeien, het kan niet langer meer onbekend blijven, het kan alleen ontkend worden.
Jullie hebben bijna allemaal, verschuldigd aan het lijden en het verraad dat jullie gedurende de eonen ervaren hebben, lijden en verraad dat veel te pijnlijk geweest is om te erkennen en te herinneren, kwesties om te adresseren waar jullie gedurende een zeer lange tijd in ontkenning over geweest zijn. En voor velen van jullie zorgen deze kwesties ervoor dat hun aanwezigheid precies nu zeer krachtig gevoeld worden. Jullie barsten plotseling in tranen uit, en vaak voor geen reden die jullie kunnen identificeren. Laat de tranen stromen! Het is een noodzakelijke en zeer effectieve vorm van bevrijding/loslating.

Michael en Gabriel: Melati olie. Chaas Geplaatst: 19 november 2014

Michael en Gabriel:
Melati olie.
Chaas
Geplaatst: 19 november 2014
  
Melati fragrances

Deze 100% etherische olie komt van de melati-bloem. Melati-bloemen groeien alleen in Indonesië. Melati-bloemen worden in Indonesië voor spirituele doeleinden gebruikt.

De melati-geur is de lievelingsgeur van Ratu Kidul, de koningin van de Indische Oceaan.

Waar en waarvoor kan men de melati-olie gebruiken:

Vóór de meditatie 1 druppel op de kruin-chakra (beter resultaat).

Voor het zuiveren / reinigen van het fysieke lichaam, etherische lichaam, emotionele lichaam, mentale lichaam en het geestelijk lichaam.

Men kan melati ook gebruiken voor de potpourri-brander om de kamer etherisch te zuiveren.

Deze melati-olie is gezuiverd door engel Michael en engel Gabriel. Hs.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam

Sheldan Nidle - 18 november 2014

Sheldan Nidle - 18 november 2014


9 Caban, 15 Xul, 11 Ik

Selamat Jalwa! We zijn nu in een periode terechtgekomen waarin de oude families belangrijker zijn geworden binnen de Aardse bondgenoten. Ze hebben op dit moment de leiding in een aantal zeer gevoelige onderhandelingen. Het doel van deze besprekingen is om de voorwaarden voor de uiteindelijke overgave van de duistere cabal te vast te stellen. Nadat deze overeenkomsten eenmaal vastgelegd zijn zullen de arrestaties op het hoogste niveau beginnen en de condities die bepaald werden door de duistere cabal zullen met een zekere mate van ceremonieel omgebogen worden. 

Dit proces is er een dat onze onderhandelaars goed kennen. Deze overgave gaat niet over rijkdom; het gaat over het overdragen van de macht die ze millennia lang hadden. Lang geleden kozen de Anunnaki hen als speciale handlangers. In deze hoedanigheid handelden deze groepen als kanaal voor een geweldige hoeveelheid macht. Deze cabal ziet deze macht nu foutief als een recht. In feite was het een privilege wat hen was gegeven door de Anunnaki. Het is nu meer dan tijd voor hen om die op te geven. Deze besprekingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat dit zo snel en gemakkelijk mogelijk gebeurt. Deze formele overgave zal een mondiale valutareset, door goud ondersteunde valuta en nieuw bestuur mogelijk maken.

Het Manuscript van Overleving - Deel 430 - Aisha North

Met Vrijheid Komt Ook Verantwoordelijkheid…
17 November 2014 / Aisha North


Voor nu, wat er in beweging werd gezet kan niet langer meer teniet gedaan worden, en als zodanig, zullen alle consequente reacties vanuit een positieve energetische lading gebeuren, zelfs als iets van de uitkomst ervan gelabeld mag zijn als negatief door diegenen die nog steeds ingesteld zijn om de status-quo te handhaven.
Laat het ons grondig uitwerken. Want zie, deze hele keten van gebeurtenissen, dat er nu middenin zit om geactiveerd te worden, is er één die verreikende consequenties zal hebben, en zoals wij jullie er al over geïnformeerd hebben, is het rimpelende effect van wat er aan het plaatsvinden is op deze kleine planeet van jullie veel groter dan dat jullie op jullie huidige niveau misschien zelfs kunnen gaan beginnen te begrijpen. En wanneer wij zeggen 'huidige niveau', verwijzen wij eenvoudig naar jullie bekwaamheid om volledig in te tappen op jullie eigen reservoir van diepgewortelde kennis. Met andere woorden, noemen wij jullie op geen enkele manier incapabel, maar herinneren jullie er eenvoudig aan dat de dingen voor jullie duidelijker zullen worden op een tempo dat het voor jullie mogelijk zal maken om het letterlijk te verteren. Want wanneer wij verwijzen naar de keuze van de mensheid om werkelijk de vereiste kwantumsprong te maken welke absoluut noodzakelijk is voor deze gehele operatie om te laten gebeuren, impliceert dat ook dat deze kwantumsprong op zo een manier zal gebeuren, dat het diens bedoelde doel zal dienen, namelijk om het volledige gebied in/naar een frequentie te verschuiven dat voordelig zal zijn voor iedereen die het bewoont. En dus, moet alles in precies het juiste tijdskader en op de bedongen sequentie gebeuren zodat alle chips in hun voorbestemde richtingen mogen vallen.