Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 1 november 2014

Aisha North en de Constant Companions Welkom bij de Eerste Bijeenkomst Rondom de Nieuwe Vijver, Zondag 2 November

Aisha North en de Constant Companions
Welkom bij de Eerste Bijeenkomst Rondom de Nieuwe Vijver, Zondag 2 November
Lieve familie van het Licht!
Hoe passend het is dat het al tijd is voor een volgende Bijeenkomst rondom de Vijver! Want deze Zondag, 2 November om 21:00 Oslo tijd, hebben wij de allereerste kans om te gaan zitten en ons als een groep te verbinden voor deze zeer Nieuwe energieën in deze zeer Nieuwe Vijver - of zoals jij, IAMystAR, het zo prachtig tot uitdrukking bracht, deze "BEAUTY~FULL NEWCLEAR PondWORLD". Mijn hart zingt al van wat ik voort zie stromen vanuit jullie allemaal in/naar deze wonderbaarlijke Vijver, en Ik ben er zeker van dat na deze aankomende Bijeenkomst, deze stroom van schitterend, liefdevol Licht alleen maar door zal gaan zich te vermenigvuldigen. Mijn dankbaarheid - zoals jullie liefde - kent geen grenzen. Hier is wat de CC's wilden meedelen over deze bijeenkomt.
"Laat ons deze brief beginnen door te zeggen dat voor ons, het wonder dat zich heeft ontvouwen gedurende zo ongeveer de laatste twee weken, eenvoudigweg prachtig om te aanschouwen is, en zelfs als wij het zouden kunnen proberen, zou het letterlijk voorbij woorden zijn, zelfs voor de gelijkaardigheden van ons, om te proberen de euforie, de opluchting en vreugde te omschrijven welke jullie gecombineerde acties aangestoken hebben in de rest van ons. Want zoals wij jullie steeds maar weer opnieuw verteld hebben, wat jullie doen, doen jullie voor IEDEREEN, en terwijl jullie jezelf toestonden om voort te stappen uit die donkere en duister kamer vandaan waar de mensheid als een collectief zo een lange tijd in doorgebracht heeft en zich erin verkwanselde, hielpen jullie ook om de verborgen cellen van Licht in vrijheid te stellen die nu, ook, eindelijk in/naar de openheid kunnen komen. En zij zullen dat aldus doen op een waarlijk spectaculaire manier. Niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk, want wederom, wat gedaan moet worden moet te zijner tijd gedaan worden op precies het juiste moment en in de exact juiste afmeting, zodat jullie als nieuwe volwaardige goden en godinnen in staat zijn om het allemaal letterlijk te verteren. 

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 1 november 2014

Blossom met de Galactische Federatie van Licht  
1 november 2014

Blossom: Hier zijn we dan opnieuw! Hallo mensen!  Een paar vragen over het ‘Bordspel’, als ik mag? Dit zijn algemene vragen van lezers, nou, feitelijk, om eerlijk te zijn … twee!

Federatie van Licht: Ook een goed hart en goed humeur naar jou, Blossom. We zijn klaar om te beginnen.

Bloss: Dank jullie … Dus… wat gebeurt er als we het eind van het bordspel bereiken? Gaat onze energie weer opnieuw met de Eenheid integreren?

Fed.v.L: Dit is … zoals de meesten zijn … een vraag die men wil afbreken vóór dat je ermee begint… omdat dit een hele complexe is. Maar, we zullen ons best doen om aan die vragen te voldoen.

Bloss: Dank u.

Fed.v.L:  Het Spel waar jullie bij zijn betrokken ‘hoort’ bij dat van de Aardse dichtheid. Als het niet in die dichtheid zit … VOELT het ‘leven’ anders. Een leven… kunnen we zeggen … dat vrij is van de ketenen die Iemand aan het spel bindt.

Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 4 In het Lichtlichaam Flitsen 31 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie

Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 4
In het Lichtlichaam Flitsen
31 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie
Er is een lagere frequentie van de Aarde dat Gaia "los zal laten" als Zij Haar planetaire lichaam bevrijdt van de grote beperkingen van de 3D Matrix. Deze Matrix werd gecreëerd tijdens de ondergang en het omlaag vallen van Atlantis toen de Aarde voor volledige vernietiging in gevaar was. De 3D Matrix diende als een "net" om de Aarde op te vangen toen het In/naar de lagere en lagere frequenties kelderde.
Helaas, verstrikte het net dat de Aarde redde Haar ook. Toen, langzaam, werd het lagere frequentie "net" in Gaia's planetaire lichaam geabsorbeerd en penetreerde diep in Haar planetaire lichaam. Alleen Gaia's kern, welke beschermd werd door de Lemurianen van de Innerlijke Aarde, was veilig voor de derde/vierde dimensionale frequentie van het waarachtige 3D net dat gediend had om Haar te redden.

Aartsengel Michael-Channeling De Heer der Vrede Barbara Bessen 31 oktober 2014

Aartsengel Michael-Channeling
De Heer der Vrede
Barbara Bessen
31 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Ik groet jullie vanuit de hogere werelden der liefde, Ik Ben Michael.

Grote golven schepperlicht veroveren de lagere werelden. Het is in deze tijd vaak niet makkelijk om op het pad van ascensie te blijven. Van alle kanten komen er concepten, nieuwe ideeën over oude gebeurtenissen, ontbrekende kennis over de weg van de Aarde en veel aarzelingen of jullie je wel op het juiste pad bevinden.

Zelfs in de nabije kringen van jullie families gebeuren er dingen die jullie laten twijfelen of alles zo is als jullie gelezen of gehoord hebben, of zelfs hebben ervaren in jullie innerlijke reizen en ontmoetingen. Het is de tijd van de grote verandering die vele gedachten in jullie veld brengt die niet van jullie zijn. Wij zeggen steeds weer dat allen die zich bewust als een pelgrim op de weg van herkenning bevinden, ervoor zijn gekomen om het collectief te veranderen.

Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 3 Het Galactische Postkantoor 29 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie

Arcturiaanse Transmissies aan Onze Intergalactische Afgezanten - Deel 3
Het Galactische Postkantoor
29 Oktober 2014 / Dr. Suzanne Lie
Onze dierbare Afgezanten van het Licht die dierbare Gaia naar HUIS, naar Haar ware frequentie helpen,
Ja, een nogal lange introductie, maar voor ons is er geen tijd en geen afscheiding van woorden. Zouden jullie alsjeblieft een moment kunnen nemen van jullie NU om onze boodschap te VOELEN? Jullie zullen niet de woorden die wij geschreven hebben voelen, maar de draaggolf van Onvoorwaardelijke Liefde welke onze boodschappen naar jullie transporteert vanuit het ware Hart van onze ENE.
VOEL hoeveel wij van jullie houden en jullie ondersteunen. Wanneer je eenmaal erkend dat JIJ onze Onvoorwaardelijke Liefde en onophoudelijke begeleiding verdient, zal je in staat zijn om de "frequentie golfvorm" van onze boodschap te openen. Sta deze boodschappen alsjeblieft toe om je Hogere Hart en hogere staten van bewustzijn binnen te gaan zodat je deze golfvormen het beste in/naar jullie 3D taalsystemen kunt vertalen.

De Pleiadische Hoge Raad De Staptegel van Ascentie 31 Oktober 2014 / Anna Merkaba

De Pleiadische Hoge Raad
De Staptegel van Ascentie
31 Oktober 2014 / Anna Merkaba
De staptegel van Ascentie werd inderdaad door jullie allemaal op het Aardse terrein van Gaia geplaatst om de verdere groei van de goedhartige zelven van de mensheid te versnellen. Om de terugkeer van de mensheid naar diens heilzame zelven door de toegangspoort van de grondeloze diepte van hun harten te versnellen. Aangezien de staptegel inderdaad op diens plaats gelegd werd door de hulpvaardige creatiemoed van jullie werkelijke eigen wezen, is de tijd wederom voor de mensheid gekomen om de definitieve beslissing te maken om ofwel zachtjes op de voor hen uitgelegde fundering te stappen om hun hoogste octaven van bestaan te betreden, hen naar de weg leidend om hun hogere zelven en manieren van leven te omhelzen, of om terug te keren naar de staat van chaotische misinterpretatie van dat wat zij van zichzelf geloven te zijn.

Heavenletter 5090 Drie Hoeraatjes voor het Leven / 1 november 2014

Drie Hoeraatjes voor het Leven
Brief uit de Hemel
Zaterdag 1 november 2014

God zei:

Toen je jong was, wilde jij volwassen zijn. Nu je ouder bent, wens jij jong te zijn. Wat betekende volwassen zijn voor jou toen? En wat betekent jonger zijn voor jou nu?

We hebben het over twee kanten van de straat, en je zou beiden op hetzelfde moment willen hebben of wanneer jij het wil. Misschien wil jij hen en weer gaan. Misschien wil jij wat jij wilt, wanneer jij het wilt.

Er is een goede kant aan alles, en dus zou je jezelf meer moeten willen behagen, vaker en voor een langere periode. Het moet beter zijn om gemakkelijk blij te maken te zijn dan gemakkelijk ontstemd te zijn. Het is beter om te glimlachen dan te fronsen. Het is beter om eenvoudig te zijn dan complex. Het is beter om recht te zijn als een pijl in plaats van alle kanten op te gaan. Heb de intentie om blij te zijn in plaats van somber.

vrijdag 31 oktober 2014

Convivio Kruimels van Wijsheid. GUILLAUME DE MEUTER

Convivio
Kruimels van Wijsheid.
GUILLAUME DE MEUTER

Vertaald vanuit het Engels door Anton Blok

Opgedragen aan:
De Goddelijke Moeder
in al haar vormen.

De boodschapper.
Dit is een boek over Ontwaken. De metafoor van een auto die met 200 km op een snelweg rijdt is handig bij het uitleggen van de drie belangrijkste fasen in het proces van Ontwaken.

Wanneer het contact is uitgeschakeld en de brandstoftoevoer naar de motor is gestopt, is dit de overeenkomst met Ontwaken. De auto rolt nog een tijdje door voordat hij tot stilstand komt. Dit symboliseert de nogal onaangename overgangsfase wanneer mensen nog steeds hun ladingen en processen ervaren en door een periode van innerlijke reiniging gaan. Op een gegeven moment echter, zijn de zuigers niet meer in beweging en de auto staat volledig stil.

Dit is de fase in je spirituele ontwikkeling, waarin je pijnlichaam volledig is opgelost en je volledig bent Ontwaakt. De artikelen in dit boekje beschrijven hoe ik mezelf waarneem,
en ook mijn medemensen, en de wereld om me heen. Dat komt door de ingrijpende verandering in mijn bewustzijn in juli 2014 die leidde tot ontbinding van mijn pijnlichaam en tot volledig Ontwaken.

Oth: De zender van het uiten met gelijkgestemden. Geplaatst: 31 oktober 2014

Oth:
De zender van het uiten met gelijkgestemden.
Geplaatst: 31 oktober 2014

Het is zeer belangrijk om wat je voelt en denkt te uiten met gelijkgestemden. Dit heeft te maken met de keelchackra, die belangrijker en belangrijker wordt. De chakra van de vrijheid, de chakra van de communicatie.

In het begin van de mensheid bestond het vermogen van praten amper. Meer en meer wordt dit opgewaardeerd en meer en meer is de mens in staat om zich te uiten. Alle onderdrukking had te maken met “het niet mogen uiten”. Meer en meer zijn mensen zelfs niet meer in staat om te zwijgen. Dit gaat in overdrive naar de andere kant.

Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht 27 Oktober 2014 / Yael en Doug Powell

Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
27 Oktober 2014 / Yael en Doug Powell
Jij bent Gods hart, het is dat waarvan je gemaakt bent, in ieder deeltje, in ieder punt, in iedere beweging van jouw wezen. Maar omdat je een uniek bewustzijn hebt dat eeuwig van jou is en je met Mij een relatie hebt, een zoete gemeenschap, dan, vanuit dat punt van onze gemeenschap komt een gehele nieuwe laag van leven voort, een nieuwe dimensie van werkelijkheid dat de ontmoeting van het bewuste hart van God is met de kracht van Mijn bewustzijn rechtstreeks door onze gemeenschap.
Van hieruit worden nieuwe niveaus van werkelijkheid geboren die jouw creatie zijn zoals je al weet. Maar je moet hen voelen en hen met je meebrengen, hen tot uitdrukking brengen als deze nieuwe dimensie, precies waar je staat, om de wereld te hercreëren als een toevoeging aan de echte werkelijkheid van Alles Dat Is.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-10-27 | Circle of Light www.circleoflight.net

Moeder Aarde Hoe Verander Je de Maatschappij? Oktober 2014 / Pamela Kribbe

Moeder Aarde:
Hoe Verander Je de Maatschappij?
Oktober 2014 / Pamela Kribbe

Dierbare, prachtige mensen, ik groet jullie allemaal. Ik ben de Stem van de Aarde. Ontvang mij in jullie midden want ik ben jullie moeder. Open voor mij de cellen van jullie lichaam, aldus ik jullie kan onderhouden. Ik zou graag willen dat jullie je ontspannen, dus doe dat nu. Laat alle spanning los, de vele gedachten in jullie hoofd, de herhalende zorgen die heel veel mensen hebben; laat hen weggeblazen worden. Laat de lucht door en rondom jullie heen stromen.
Jullie zijn mij zo dierbaar. Ik houd heel veel van jullie, en ik verwelkom jullie. Vertrouw mij, wat iets is dat nooit aan jullie geleerd werd. In feite, werd jullie geleerd om mij te wantrouwen. Als een kind, leerden jullie al heel vroeg om op de energie en de bekwaamheden van jullie geest te vertrouwen om het leven te organiseren, aldus het bestuurd kan worden.

Een Schrijven van de Schepper 30 Oktober 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 Oktober 2014 / door  Jennifer Farley,

 ” Ervaring ”
 crop380w_iStock_000020965443XSmall
Elke persoon waar je mee in contact komt in de loop van je bestaan op
aarde heeft een les die jij gevraagd hebt om te ervaren.
Hoe jij schept/antwoordt, reageert op die bepaalde les is helemaal aan jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: Paulus Peeters

Heavenletter 5089 Eenheid van Licht / 31 oktober 2014

Eenheid van Licht
Brief uit de Hemel
Vrijdag 31 oktober 2014

God zei:

Jullie leven niet zoals Ik, want jullie wonen in tijd en ruimte, als in een ruimtecapsule. Ik leef niet in doelloze tijd of ruimte.

Eén manier om dit te zeggen is natuurlijk dat Ik leef in Oneindigheid en natuurlijk in Waarheid, jullie ook. Oneindigheid is tijdloos. Als je in de wereld tijd en ruimte de aftocht zou kunnen laten blazen, dan zou je in de Hemel zijn. Vrijheid van de beperkingen van tijd en ruimte zou jullie vrij maken. Dezelfde wereld waar je nu in leeft zou inderdaad een andere wereld zijn dan die waar je nu aan bijdraagt.

donderdag 30 oktober 2014

Een Hathor Planetaire Boodschap Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid. 14 oktober 2014 / Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap
Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid.
Van www.tomkenyon.com  14 oktober 2014

Vanwege de versnelling van tijd en van kosmische krachten die ver voorbij jullie controle liggen, zitten jullie midden in een crescendo van in elkaar grijpende Chaotische Knopen.

In de vorige boodschappen hebben wij gewezen op de wisselwerking van chaotische gebeurtenissen zoals een Chaotische Knoop, apart, maar in dit ogenblik spreken we over een meer complex fenomeen – die wij noemen de Chaotische Knopen, meervoudig.

Afhankelijk van jullie trillingsresonantie zul je worden beïnvloed op unieke manieren door de escalatie van die chaotische gebeurtenissen. Zij die gevoelig zijn voor het ecostelsel van deze planeet kunnen extreme dwang ervaren terwijl jullie kijken naar de degradatie van het ecostelsel en het verlies van veel soorten van leven.

Nog een Chaotische Knoop, bij de Chaotische Knoop gevoegd van jullie ecostelsel, is de spanning van interpersoonlijke communicaties. Dit is een zeer complexe situatie, en dat komt deels door de verschuivingen van magnetische velden op jullie planeet, die een korte termijn herinnering en cognitieve volgorde moeilijk maken tijdens de energetische verschuivingen – en die energetische verschuivingen zijn aan het versnellen. Onredelijk gedrag, radeloosheid en gevoelens van uiterste hopeloosheid komen omhoog. Terwijl de verslechtering van het ecostelsel en de interpersoonlijke situaties toenemen verwachten we nog meer culturele en sociale instabiliteit.

Ascensienieuws November 30 oktober 2014 / door Fran Tielemans


Ascensienieuws November
30 oktober 2014 / door Fran Tielemans

Naar het einde van 2014

Nu november begint, naderen we het einde van 2014, dat zich getoond heeft als een jaar vol intense zelfreflectie, onophoudelijke beweging, aanpassingen en heraflijning. Sinds augustus zijn we nog een versnelling hoger geschakeld in onze spirituele groei, en de thema's die zich sindsdien hebben aangediend waren echte kern-items. In onze dromen merkten we flarden van vervlogen tijden, voelden we hoe we een heel eind zijn verschoven in liefde en vergeving, en overdag dreven flarden van oude herinneringen, energieën en relaties voorbij, vooraleer definitief weg te drijven in de nevel der tijden. We nemen afscheid van ons oude leven, van wie we ooit waren, en zijn ons volop aan het settelen in de energieën van ons nieuwe leven en zijn.

Voor de doorbraak is er de drempel

Toen we eind december dachten dat de piek in de huidige zonnecyclus achter de rug was, zagen we dat verkeerd: die piek doet zich nu voor, met de hoogste zonne-activiteit in 25 jaar zelfs. Dit betekent dat we individueel en collectief een grote stap vooruit zetten in bewustwording, en dat we nu echt doorbraken kunnen realiseren als we dat willen. Voor de doorbraak moeten we eerst een drempel over, die hoog of laag kan zijn.

Kuthumi. De andere zijde. Geplaatst: 30 oktober 2014

Kuthumi.
De andere zijde.
Geplaatst: 30 oktober 2014

Meester Kuthumi heeft beslist om de onderstaande vraag in de vorm van een communicatie te beantwoorden:

Van tijd tot tijd hoor ik auteurs, sprekers, enz. het volgende zeggen: "Verspil geen tijd terwijl je hier bent, je hebt immers de eeuwigheid om te slapen". Ik vind dit verwarrend, omdat het aangeeft dat we zouden slapen (om niet te zeggen 'niet bij bewustzijn' verkeren) tussen incarnaties door. In tegenstelling hiermee, hoorde ik ook al dat we pas ten volle bewust/wakker zullen zijn wanneer we in spirit zijn en het fysieke lichaam achter ons lieten. Kunt u dat even toelichten? Hartelijk dank. Cris. USA

Dank u wel om deze vraag op te werpen. Ik kan inderdaad begrijpen waarom dit verwarrend is voor wie nieuw is op het pad naar verlichting.

Op deze dag van je leven 30 oktober 2014

30 oktober 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat niemand iets doet dat ze niet willen doen.

Ik weet het, ik weet het ... dit is een moeilijke. Maar het is waar. Toch
betekent dit niet dat niemand jouw hulp wil, of dat niemand
jouw hulp kan gebruiken. Het betekent gewoon de gedachte dat een ander
Aspect van Goddelijkheid machteloos is zonder jou onjuist is.

Dus doe daarom niet iets, omdat je denkt dat iemand anders jou nodig heeft.
Dat alleen bouwt wrok op.
Doe wat je ook doet als een middel om te beslissen, te verklaren, te creëren, en
te ervaren wie je bent - en wie je kiest te zijn.
Vervolgens zul je je nooit slachtoffer, machteloos, of zonder keuze voelen.
Ja? Je ziet hoe eenvoudig het allemaal is?
Ga uit het slachtofferschap.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

De innerlijke en uiterlijke verandering binnen de huidige tijds-frequentie. 29 oktober 2014 /door Berry Vincenta

De innerlijke en uiterlijke verandering binnen de huidige tijds-frequentie.
29 oktober 2014 /door  Berry Vincenta

De innerlijke en uiterlijke verandering binnen de huidige tijds-frequentie……..

Je zult ook innerlijk een nieuwe kracht voelen ontwaken. Mensen die door de kracht van de groepsverbinding weten van hun eigen taak hierin, bewust of onbewust, zullen nu datgene mogen en willen uitwerken …….Mensenzielen die elkaar herkennen in deze tijd op aarde zijn Zielen die weten, DE TIJD IS DAAR!!!!........   

Evolutie is geen rechte lijn. Evolutie is beweging - een golfbeweging. En wanneer je nu naar de wereld kijkt, dan zie je dat de wereld is afgestevend op de top van de golf waarin heel veel zaken zichtbaar worden maar waar vanuit de hoogte van de golf ook de diepte kan worden waargenomen en hiermee het belang van deze tijd. Omdat er vanuit het menselijk bewustzijn zoveel op de spits wordt gedreven, zal en kan hierdoor ook heel veel worden getransformeerd. Zodanig getransmuteerd dat de energie volkomen in balans komt en mee kan stromen op die nieuwe frequentie.

Een Schrijven van de Schepper 29 Oktober 2014 / door Jennifer Farley

 Een Schrijven van de Schepper

29 Oktober 2014 / door  Jennifer Farley,

 Waar is de Handleiding?

images

Vergeet niet dat jullie er om vroegen om mens te mogen zijn.
De groei en leringen die jullie nu krijgen zullen veel verder reiken dan het
 leven dat jullie kiezen voor jullie het beginnen te leven.
De veranderingen die jullie nu ervaren, jullie ontwaken, zijn een
noodzakelijk onderdeel van het proces. Ja, het zal op tijden pijnlijk zijn
 en ja, kan het erop lijken dat je helemaal geen vooruitgang maken.
Maar, mijn lieve en geliefd kind, verlies nooit uit het oog het feit dat alle
hulpmiddelen die je nodig hebt  al binnenin je zijn en gewoon wachten
 om te worden ingezet. Je kunt je tijd doorbrengen met klagen over het
ontbreken van een handleiding of je kunt die tijd gebruiken om creatief 
 te nemen wat je nodig hebt. De keuze is altijd aan jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5088 Je Bent Gemaakt van Gods Licht / 30 oktober 2014

Je Bent Gemaakt van Gods Licht
Brief uit de Hemel
Donderdag 30 oktober 2014

God zei:

Vanuit jouw perspectief, is het moeilijk of zelfs onmogelijk te accepteren dat jij en Ik Eén zijn. Iedereen kan zo veel varianten tussen Ons zien. Je ziet dat Ik Alles weet. En als je eerlijk bent tegen jezelf, geef jij toe dat je Niets weet. Dus, hoe kunnen We dan Een en Dezelfde zijn en zo ver uit elkaar zijn? Hulpeloze, ongelukkige jij en Alwetende Almachtige God?

In jouw gedachten, als je foto's van Mij kon nemen en ontwikkelen of downloaden, zou jij je geen gelijkenis kunnen voorstellen. En voorbij aan het oppervlakte niveau zie je ook een groot gat tussen Mijn capaciteiten en de jouwe. Het is te veel om te doorgronden. Op welke andere manier kun jij dit vergezochte idee nemen, behalve met een korreltje zout?

woensdag 29 oktober 2014

Mary Magdalene "De Essentie van Alle Genezing" / Oktober 2014 / Pamela Kribbe

Mary Magdalene
"De Essentie van Alle Genezing"
Oktober 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare vrouwen en mannen, ik ben zeer nabij jullie, en jullie kunnen mij met jullie hart voelen. Ik werd Mary Magdalene genoemd in één van mijn levens op Aarde, en ik heb met droefenis en vreugde, met angst en met moed op de Aarde geleefd. Net zoals jullie, ben ik door iedere emotie heengegaan, ondertussen de reis door de menselijke ervaring heen makend.
Het is geen kenmerk van heiligheid om alle menselijke emoties te transcenderen. Het karakteristiek van een heilige is precies dat zij iedere groef/rimpel in een menselijk gezicht her/erkennen en begrijpen. Zij hebben zo een diep begrip van het menselijke pad op Aarde dat er geen ruimte voor oordeel is, alleen ruimte voor stilte, en een diep begrip van de andere persoon. Wanneer die andere persoon aldus diep begrepen wordt door een medemenselijk wezen, wordt hun last lichter. Een menselijk wezen die diepgaand op die manier kan zien, ziet de essentie van de andere persoon, die essentie van oneindige schoonheid en wijsheid.

Een ode aan Dolores Cannon. 2014 © Priscilla Westerweele (praktijkazura.nl)

Een ode aan Dolores Cannon.
2014 © Priscilla Westerweele (praktijkazura.nl)

dolores-cannon

x26 oktober 2014 / Door GuidoJ.

Op 18 oktober jl. is Dolores Cannon overleden; ze was 83-jaar. Regressie- en hypnosetherapeut, gespecialiseerd in het behouden en catalogiseren van ‘verloren kennis’. Ze was ca. 50 jaar toen ze met hypnose en vorige levens begon te experimenteren. Daarbij ontdekte ze, dat elk mens een deel heeft, waar zich oneindige kennis en kracht bevindt en waarmee de therapeut en cliënt contact mee kunnen maken en kunnen communiceren. Dit deel geeft haar en andere therapeuten die door haar zijn opgeleid en deze techniek toepassen, toegang tot vorige levens en leidt tot genezing wanneer dat nodig en mogelijk is. Deze therapie doopte zij tot ‘Quantum Healing Hypnosis Therapy’ (QHHT). De resultaten waren spectaculair.

Dolores is ook 20 jaar lang UFO onderzoeker geweest en daarbij gebruikte ze haar vaardigheden als regressietherapeut, om mensen te helpen, die betrokken waren bij ontvoeringszaken. Ze schreef verschillende boeken over de UFO-informatie die vrijwilligers onder hypnose hadden onthuld. Dolores reisde de wereld rond om haar werk te promoten, haar onderzoeken te bespreken en colleges en lezingen te verzorgen. Ze werd ook wereldwijd uitgenodigd voor verschillende radio- en televisieprogramma’s en heeft 17 boeken geschreven waaronder ‘Conversations with Nostradamus’.. Dit is een serie bestaande uit 3 boeken over de vertalingen van de kwatrijnen van de Franse helderziende Nostradamus. Deze serie bevat de vertaling van bijna 1.000 voorspellingen die voor het eerst zijn verklaard en sinds 1989 gepubliceerd.

Aartsengel Zadkiel “Manifesteren met de Nieuwe Energie" November 2014 / Linda Robinson


Aartsengel Zadkiel
“Manifesteren met de Nieuwe Energie"
November 2014 / Linda Robinson
Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst en wij begroeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij tegen jullie te spreken over manifesteren met de nieuwe energie.
De nieuwe, hogere niveau-energie gaat ermee door jullie omgeving binnen te komen. Het brengt jullie de kans om jullie wensen en dromen te manifesteren terwijl jullie energetisch naar de hogere dimensie verhuizen.
Wanneer je energie beschouwt als werkend op een spectrum of een continuüm vanuit een lagere trilling naar een hogere trilling, kan je zien dat de nieuwe energie arriveert vanuit een hoger trillingsniveau. Jullie hebben het type van energie ontvangen dat jullie bij iedere stap op jullie pad gevoed heeft.