donderdag 30 oktober 2014

Een Hathor Planetaire Boodschap Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid. 14 oktober 2014 / Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap
Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid.
Van www.tomkenyon.com  14 oktober 2014

Vanwege de versnelling van tijd en van kosmische krachten die ver voorbij jullie controle liggen, zitten jullie midden in een crescendo van in elkaar grijpende Chaotische Knopen.

In de vorige boodschappen hebben wij gewezen op de wisselwerking van chaotische gebeurtenissen zoals een Chaotische Knoop, apart, maar in dit ogenblik spreken we over een meer complex fenomeen – die wij noemen de Chaotische Knopen, meervoudig.

Afhankelijk van jullie trillingsresonantie zul je worden beïnvloed op unieke manieren door de escalatie van die chaotische gebeurtenissen. Zij die gevoelig zijn voor het ecostelsel van deze planeet kunnen extreme dwang ervaren terwijl jullie kijken naar de degradatie van het ecostelsel en het verlies van veel soorten van leven.

Nog een Chaotische Knoop, bij de Chaotische Knoop gevoegd van jullie ecostelsel, is de spanning van interpersoonlijke communicaties. Dit is een zeer complexe situatie, en dat komt deels door de verschuivingen van magnetische velden op jullie planeet, die een korte termijn herinnering en cognitieve volgorde moeilijk maken tijdens de energetische verschuivingen – en die energetische verschuivingen zijn aan het versnellen. Onredelijk gedrag, radeloosheid en gevoelens van uiterste hopeloosheid komen omhoog. Terwijl de verslechtering van het ecostelsel en de interpersoonlijke situaties toenemen verwachten we nog meer culturele en sociale instabiliteit.

donderdag 16 oktober 2014

Raphael en de Groep channeling nummer 7. Wees welkom 4-10-2014

Raphael en de Groep channeling nummer 7.
Wees welkom
4-10-2014


De energie wordt opgebouwd, u zult allen worden aangeraakt.
U heeft niets in de hand, u kunt nooit de volledige controle over uw leven hebben.
Zo als wij de vorige keer al zeiden: neem een hand zand en het glipt tussen uw vingers door. U kunt er geen controle over hebben.
Laat u mee voeren door het leven, durf u te laten mee stromen door het leven.

Het leven dat in uw wereld op dit moment erg moeilijk lijkt, alles staat op z’n kop.
Kinderen durven niet met hun school op vakantie wegens dreigingen, zo als wij al eerder gezegd hebben. Als u angst heeft in uw gedachten, komt die gedachtekracht van angst aan bij de terroristen.

Probeer de angst los te laten, ga door met uw leven en stuur een paar seconden liefde en licht als u dat kunt. Wij kunnen dit niet genoeg herhalen.

dinsdag 14 oktober 2014

Oktober Toegangspoort Het Opwarmen van de Energieën en de Verandering 13 Oktober 2014 / Méline Portia Lafont

Oktober Toegangspoort
Het Opwarmen van de Energieën en de Verandering
13 Oktober 2014 / Méline Portia Lafont
We bewegen door een gigantische kracht van energieën heen dat alles in diens kern schudt. Velen beginnen zich het einde van hun oude overtuigingen/veroordelingen en het ego waar zij zich voor zolang aan vastgeklampt hebben te realiseren. De Volle Bloed Maan verduistering heeft de kern geschud van dat wat weg moet schrompelen om meer plaats voor het nieuwe en een ander groot portaal te maken, in de vorm van een zonsverduistering, dat zich voor zal doen in de aankomende dagen en dat de kern van dit alles wederom dooreen zal schudden. Iedere keer is het een andere energie invoer wat aan het proces van loslating en wedergeboorte deelneemt. Iedere invoer heeft diens eigen unieke codes en energieën om iedere vezel van al het bestaan aan te raken.
Een Tsunami van Liefde werd door uiteenlopende Bronnen van Licht verspreid, wat door onze eigen unieke patroon van Zijn vastgehouden wordt. Wij zijn de Lichtdragers die deze Liefde naar al het bestaan verspreiden terwijl wij dit op de Aarde verankeren. Wederom zou ik graag het feit willen benadrukken om te leren als één te leren en samen te werken en om iedere rancune of ieder oordeel die je richting een ander vasthoudt los te laten. Jullie zijn allemaal unieke expressies van God Bewustzijn en wij moeten met ons werk en energie variëren om de energieën aan te vullen die op Gaia verankerd worden om deze verschuiving vooruit te bewegen.

woensdag 8 oktober 2014

Lady Portia De Kern van de Huidige Gebeurtenissen op Jullie Vlakten; Het Zoeken naar Vrede Binnenin en Eenheid met Zelf 7 Oktober 2014 / Méline Portia Lafont

Lady Portia
De Kern van de Huidige Gebeurtenissen op Jullie Vlakten; Het Zoeken naar Vrede Binnenin en Eenheid met Zelf
7 Oktober 2014 / Méline Portia Lafont
Méline: Velen voelen de laatste tijd de drang om dit vlak te verlaten en te vertrekken. Ik krijg enorm veel berichten zoals deze van lieve en dierbare harten die zich eenvoudig uitgeput voelen en er genoeg van hebben. Dit is begrijpelijk, aangezien wat er momenteel naar boven komt niet allemaal glitter en glamour is, zogezegd, maar de Aarde en wij, wij zelf, zijn heel veel van de oude lagen en schulden die op de eerste plaats door ons allemaal gecreëerd werden aan het transmuteren. Niemand heeft gezegd dat het gemakkelijk zou zijn wanneer wij ervoor kiezen om naar de Aarde te komen en bij het herijkings- en wedergeboorteproces dat wij "Ascentie" noemen helpen.
Maar wij zijn degenen die naar deze Aarde kwamen omdat wij de kracht hiervoor hebben en omdat wij alles, wat een deel van ons wezen is, moeten transmuteren. Velen helpen ons van Bovenaf en op alle gebieden en niveaus van bewustzijn.

woensdag 1 oktober 2014

Neale Donald Walsch, Wat Maakt dat het Leven Functioneert? 23 september 2014

Neale Donald Walsch
Wat Maakt dat het Leven Functioneert?

Geplaatst door Stephen Cook op 23 September 2014
Geschreven door Neale Donald Walsh, 19 september 2014

Vertaald door: Iris van Loenen

Ik heb veel nagedacht de afgelopen tijd. Ik heb geprobeerd erachter te komen hoe ik de wijsheid uit de uitzonderlijke boeken, die zich via mij hebben geopenbaard, beter te gebruiken. Ik probeerde te begrijpen hoe ik die wijsheid kan laten functioneren in het leven van alledag. Ik heb het daar niet gemakkelijk mee gehad.

In mijn eerdere leven had ik tenminste een excuus voor mijn gedragingen. Ik wist niet beter. Ik had geen idee wat het leven inhield, en dus lukte het me niet er enig deel van te laten slagen. In mijn uiterste wanhoop schreeuwde ik het uit en het resultaat was mijn gesprek met God.

Nu heb ik het gesprek gehad, en heb ik de antwoorden gekregen op de meest moeilijke levensvragen. Er blijft slechts een vraag over. Zal ik ze naleven?

Dat is de vraag die ik de afgelopen tijd aan mijn publiek heb voorgelegd, om die aan zichzelf te stellen, en onlangs daagde het me dat ik geen recht heb mijn publiek te vragen iets te doen waarvan ik zelf niet bereid ben om het te doen. Dus nam ik een kijkje in mijn eigen leven om te zien of ik de boodschappen uit GmG (Gesprekken met God) zelf naleefde. Het spijt me te zeggen dat dat niet het geval is.

Als ik dat zou doen, zou ik iedereen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden - en dat doe ik absoluut niet.