Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 4 oktober 2014

Aisha North en de Constant Companions Welkom bij de Oktober Bijeenkomst Rondom de Vijver Zondag 5 Oktober 2014

Aisha North en de Constant Companions
Welkom bij de Oktober Bijeenkomst Rondom de Vijver
Zondag 5 Oktober 2014 
Lieve familie van het Licht!
Wederom lijken de energieën aanzienlijk geïntensiveerd te zijn gedurende de laatste paar dagen, net op tijd voor onze maandelijkse Bijeenkomst Rondom de Vijver. Want morgen om 21:00 Oslo tijd hebben wij de kans om als een collectief bijeen te komen voor een volgende bijeenkomst van onze krachtige groepmeditaties, en dit is wat de CC's erover te zeggen hebben:
"Nu heeft alles zich ongeveer naar zo een graad versneld, dat wij aannemen dat velen van jullie zich voelen alsof jullie het vuur na aan de schenen gelegd is om het allemaal bij te kunnen houden, en zelfs aldus meer van de voortzetting van de tijd. Want nu, zullen jullie allemaal de verschuivingen op zo een grote schaal voelen, dat de tijd zelf een groot deel van deze veranderingen samen zal stellen. Hoe het ook zijn mag, de tijd is wederom een volgende cirkel rond gerold, en jullie zijn wederom in een tijdsgewricht in jullie levens die jullie aangewezen hebben voor een volgende van deze samenkomsten die dienen om jullie allemaal aldus op vele verschillende manieren te dienen, terwijl tezelfdertijd, deze gebeurtenissen ertoe dienen om dit gehele proces van transformatie aldus zelfs meer te stutten. En terwijl jullie geconfronteerd worden met een volgende van deze gemeenschappelijke samenkomsten die jullie gedurende een behoorlijke tijd nu opgezet hebben, worden jullie ook geconfronteerd met een volgende kans om dit proces zelfs meer te versnellen, en zo ook het concept en inderdaad het feitelijke uit de tijd vandaan rollen. Want als jullie gaan zitten om je te verbinden, zullen jullie wederom een volgende set van cilinders aansteken, zo je wilt, in deze immense machine van verandering, een machine welke door het Licht van brandstof voorzien wordt, maar welke volledig in staat gesteld is door jullie bereidheid om te dienen als het allerbelangrijkste mechanisme dat het echte kernpunt is waar deze volledige operatie letterlijk omheen cirkelt. Want zonder jullie, zou alles inderdaad tot een stilstand komen, in ieder betekenis van het woord, en nu, terwijl jullie het wederom op jullie genomen hebben om een volgend niveau van deze gehele operatie in actie te brengen, kunnen wij alleen onze welverdiende lof toevoegen aan deze gehele menigte van verlichte zielen

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap Vrijdag 3 oktober 2014

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Vrijdag 3 oktober 2014

Acceptatie is een krachtig hulpmiddel dat iedere ziel erkent en de competentie viert om de exacte ervaringen te leren kennen die ze willen hebben. Hij erkent ook dat er een universeel systeem van begeleiding en hulp is die hetzelfde werkt voor elke persoon op de planeet, om hen te steunen in deze ervaringen. Wanneer jullie weten, diep in jullie wezen, dat er nooit iets verkeerd is, dat de ontvouwing die jullie zien goddelijk perfect is in alle opzichten, kun jullie je eindelijk nestelen in de prachtige staat van vrede die altijd beschikbaar is geweest, en al zo lang op jullie wacht.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Een Schrijven van de Schepper 3 Oktober 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
3 Oktober 2014 / door  Jennifer Farley,

 De Tijd is Nabij


 Tijdens deze monumentale tijd van verandering, kun je het gevoel hebben alsof je in de steek gelaten en achtergelaten bent in een woestijn van eenzaamheid. Ieder van jullie is deze veranderingen op een andere manier aan het ervaren en je kunt je voelen als de enige persoon die door een zee van onzekerheid gaat. Alstublieft geef niet op, prachtig mens! Samen met de veranderingen zal er een nieuw begrip van jezelf en anderen komen zoals je nog nooit eerder hebt gekend! Alle vreugde, liefde, geluk en wonderbaarlijke dingen waar je hebt op hebt gewacht zijn slechts een ogenblik, een ademhaling, een milliseconde verwijderd. Blijf geconcentreerd, zo geaard als je kunt en, vooral, blijf helder ...... ..jullie tijd is nabij.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl 

Van hier tot in de eeuwigheid – Deel 3 door Steve Beckow op 6 September 2014

Van hier tot in de eeuwigheid
Deel 3
Door Steve Beckow op 6 September 2014
Vertaald door: Iris van Loenen

Het Menselijk Lichaam is een sluier
Wat meestal ontbreekt bij discussies over de sluier is een diepgaand onderzoek ten  aanzien van het mechanisme van de sluier. Ik zei bijvoorbeeld in het eerste deel van deze serie dat het menselijk lichaam relatief gezien de de emoties van het spirituele lichaam niet bestuurt, maar er bestaat nauwelijks discussie over wat het mechanisme is die die vrije stroom belichaamt.

Dat spierspanning in het lichaam het bewustzijn belemmert, staat buiten kijf. Om het contrarium (belemmering die weerstand creëert), wat het fysieke lichaam is,  te kunnen bevatten komen we het dichtst in de buurt met de Arcturianen van Sue Lie: "het fysieke lichaam is erg dicht en van een zeer, zeer lage trilling." (1)

Aartsengel Michael Het Tevoorschijn Komen van de Innerlijke Strijder van Licht 1 Oktober 2014 / Celia Fenn

Aartsengel Michael
Het Tevoorschijn Komen van de Innerlijke Strijder van Licht

- In de Kracht en Liefde staan en een Focus Zijn van Stralend Licht voor de Aarde Overgang
- De Verduisteringen van Oktober 2014
1 Oktober 2014 /  Celia Fenn

In de periode na het Planetaire Nieuwe Jaar en de Wereldwijde Equinox, zijn de energieën van Verandering doorgegaan krachtig te zijn op de Aarde. Golven van Lichtcodes, Zonne-impulsen en het Diamanten Licht zijn doorgegaan door de Galaxy heen te pulseren, diepe veranderingen activerend voor alle levensvormen en structuren. Op de Aarde, worden deze Licht impulsen geïntegreerd in/naar de Licht Rasters en in/naar het Bewustzijn van diegenen wiens Lichtlichamen gereed zijn om hen te ontvangen. En wanneer zij eenmaal ontvangen zijn, dienen zij ertoe om zeer diepe veranderingen te initiëren die doorgaan met het proces van het afbreken van de oude driedimensionale patronen en het ontwaken van het nieuwe multidimensionale bewustzijn op Aarde.
De binnenkomende energieën van de Diamanten Kinderen sluiten zich aan bij diegenen van de Kristal Kinderen, een krachtige stimulans verstrekkend aan de Nieuwe Strijders van het Hart en de Strijders van het Licht. Deze jonge mensen zijn bezig de tijd van hun levens te betreden wanneer zij zich herinneren wie zij zijn en waarom zij hier zijn. Zij hebben krachtige missies om de ankerpunten te zijn voor de energie van de Innerlijke Macht, Liefde, Kracht, Oprechtheid en Transparantie. Zij hebben moed en focus, en zij beginnen ermee om hun aanwezigheid op de Aarde te laten voelen. Jullie zien dit nu in China, waar de meerderheid van de mensen die de straten opgaan om te protesteren in de leeftijdsgroep zijn van 17 tot 22. Deze zijn de Kristal Kinderen, en zij voelen dat dit hun tijd is om op te staan en te vragen voor wat zij nodig zijn voor hun toekomst op de Aarde. Het is niet alleen in China, het is in vele plaatsen op de Aarde, het zijn de jonge mensen die hun Innerlijke kracht en hun Innerlijke Strijder van Licht vinden en naar voren stappen.

17e Formatie 2014 (mosterdzaad) 03 oktober 2014 Robbert van den Broeke

17e Formatie 2014 (mosterdzaad)
03 oktober 2014
Robbert van den Broeke

Robbert had al het gevoel dat het nog niet klaar was dit jaar, ondanks dat er bij hem al 16 formaties zijn verschenen in 2014. In de avond van 2 oktober had Robbert bezoek van een aantal mensen. Al tijdens dit bezoek voelde hij een bepaalde onrust, alleen sprak hij dat pas uit nadat bijna iedereen weer was vertrokken. Alleen Stan en Roy waren nog bij hem. Hij wist eigenlijk zeker dat er weer iets stond te gebeuren en toen hij zich openstelde, kreeg hij eigenlijk direct de naam ‘Zwartenberg’ binnen. Ook zag hij voor zijn geestesoog een veld met drie cirkels, waarvan één grote met een ring eromheen.

Roy had nog even geen idee waar hij ‘Zwartenberg’ zou kunnen vinden op de kaart, maar Robbert wist dat dit vlakbij Zevenbergen lag en liet weten dat daar in de omgeving in het verleden al vaker cirkels waren verschenen. Stan had nog een afspraak, dus die zette ze eerst thuis af (Stan is al een aantal keer getuigen geweest van het ontstaan van cirkels in het bijzijn van Robbert). Roy en Robbert reden door richting Zevenbergen. Onderweg vertelde Robbert dat hij hoopte dat er weer een uil over het veld zou komen vliegen…..


Aartsengel Michael De Diamanten Aarde Gemeenschappen beginnen te Vormen ........- September/Oktober 2014 - Celia Fenn

Aartsengel Michael
De Diamanten Aarde Gemeenschappen beginnen te Vormen te midden van de Chaos van het Oude...
- September/Oktober 2014 - Celia Fenn

Aarde Fluisteringen in een Tijd van Verandering

Geliefde Familie van het Licht, dit is waarlijk een tijd van grote Verandering en Transformatie. Zoals wij in Februari van dit jaar tegen jullie zeiden, zullen de veranderingen in jullie maatschappij in dit jaar van 2014 immens zijn. En wij weten dat als jullie deze veranderingen zien, de chaos en de "herrie", bij tijden, overweldigend kunnen schijnen te zijn. Terwijl de oude manier van bestaan desintegreert, is het geen vreedzaam proces, en aldus velen van jullie mogen de vriendelijke fluisteringen van de Aarde niet horen als zij diegenen samenroept die de eerste Diamanten Aarde Gemeenschappen zullen vormen.

Diegenen die in staat zijn om te horen en te luisteren, zullen bij zichzelf gewaarworden aangetrokken te worden in de richting van een droom van een andere Aarde, een Diamanten Aarde van Overzichtelijkheid, Liefde en Mededogen. Een Nieuwe Aarde, waar de Natuur en de Mensen belangrijker zijn dan geld en macht. Het is een fluistering die jullie dromen en meditaties binnen zal komen, jullie uitnodigend om deel uit te maken van iets nieuws en prachtigs. En als jullie die oproep van de Aarde horen, en als jullie Haar in jullie hart antwoord geven, zullen jullie naar deze plaatsen en mensen geleid worden die ook deel uit zullen maken van de Diamanten Aarde Gemeenschap.


Saul: Jullie intenties zijn zeer krachtige vermogens die jullie allemaal hebben / 1 oktober 2014 / John Smallman

Saul:
Jullie intenties zijn zeer krachtige vermogens die jullie allemaal hebben
1 oktober 2014 / John Smallman
Vertaling: René


De vooruitgang van de mensheid richting ontwaken vordert gestaag. Het is moeilijk voor jullie om je de vooruitgang voor te stellen die in de gehele wereld wordt geboekt, want het nieuws van de mainstream media blijft zich focussen op conflicten en lijden. Conflicten en lijden gaan door, maar er is veel, veel meer van een liefdevolle natuur die wereldwijd optreedt, die ongezien blijft en niet gerapporteerd wordt door de mainstream nieuwsorganisaties. Deze liefdevolle activiteiten geven uiting aan de ware gevoelens van de mensen, en demonstreren heel duidelijk de collectieve intentie om te ontwaken. Blijf doorgaan met jullie uitstekende werk van bidden, mediteren, en de intentie te hebben dat de Liefde gemakkelijk ieder hart instroomt, want dat is zeer effectief en brengt de veranderingen tot stand die wereldwijd nodig zijn voor de bewustwording van de mensheid.

Zoals jullie weten, degenen van ons in de spirituele rijken die voortdurend over jullie waken en jullie ondersteunen, staan ​​altijd klaar om jullie vragen om hulp te beantwoorden, instant, dus aarzel nooit om een beroep op ons te doen. We vinden het heerlijk als jullie dat doen, want het is onze plicht en verantwoordelijkheid om te allen tijde hier voor jullie te zijn, en wanneer jullie een beroep op ons doen is het als een erkenning dat jullie de hulp verlangen en accepteren die wij kunnen bieden. Denk nooit ook maar een moment dat we te druk zijn om jullie te antwoorden, of dat jullie verzoeken niet belangrijk genoeg voor zijn om te mogen ‘inbreken’, aangezien we vast erg druk zullen zijn met het helpen van zoveel anderen met veel belangrijkere problemen en kwesties. Iedere kwestie die je individueel hebt is erg belangrijk voor ons, dus aarzel niet, vraag ons.

Kuthumi: Wat kun je doen? Geplaatst: 4 oktober 2014

Kuthumi:
Wat kun je doen?
Geplaatst: 4 oktober 2014

Mijn groeten en liefde.

Velen van jullie zijn op hun spirituele pad nog op zoek, en natuurlijk zijn er veel nieuwe zielen die zich beginnen open te stellen. Ik wil me echter tot de eerste groep richten. Zie je, ik merk dat jullie met velen aan jullie spirituele reis zijn begonnen en oor hebben voor de wijsheid van jullie zielen. Maar toch blijven jullie her en der zoeken zonder eerst wat jullie al geleerd hebben eerst te absorberen, te begrijpen en ook te beleven. Jullie blijven zich vragen stellen over wat er in de komende jaren in jullie leven en met de planeet staat te gebeuren. Mijn reactie daarop is "Wat gebeurde er met leven in het nu? Wat gebeurde er met het evenwicht in je leven, in je inzicht, in je houding, inderdaad, in je houding?"

Jullie kennen de Goddelijke Wet van de Aanvaarding. Is het niet zo dat om een onderwerp of een les te aanvaarden, je eerst inzicht moet verwerven? Velen van jullie blijven maar zoeken naar meer informatie, altijd meer, zonder eerst de informatie te begrijpen die we eerder al doorgaven. Er is nog veel meer hogere kennis voorhanden bij velen van ons.

Heavenletter 5062 Dit Is een Beloning van een Koning Waard voor Jou / 4 oktober 2014

Dit Is een Beloning van een Koning Waard voor Jou
Brief uit de Hemel
Zaterdag 4 oktober 2014

God zei:

Weet hoe mooi je werkelijk bent, en je zult elke dag van je leven geluk kennen. Iedere ontevredenheid dan ook die je hebt in het leven is gebaseerd op jouw beoordeling van jezelf. Ja, zaken in de wereld vinden plaats en irriteren, maar toch, jouw irritatie is omtrent jezelf en niet zozeer omtrent het leven en anderen zoals je graag zou willen geloven. Je bent er snel bij om je te storten op iets anders of iemand anders als de bron van jouw irritatie, wanneer iemand of iets anders jou herinnert aan je eigen verkeerd geïnterpreteerde ontoereikendheid.

Het een of het ander in de relatieve wereld is scheef op het ene of andere tijdstip, geen twijfel over mogelijk. Iets of iemand zal jou beledigen of jou naar afleiding drijven. Niettemin, als je niet zo hard voor jezelf zou zijn, zou je het leven niet zo serieus nemen als jij doet. Je zou het helemaal niet serieus nemen.

vrijdag 3 oktober 2014

Telepathie Evenement - First Contact with ETs,3 oktober 2014


Telepathie Evenement - First Contact with ETs - Live!

Het grootste avontuur van de mensheid is begonnen! Ze zijn hier!

Duizenden mensen van over de hele wereld nemen deel aan deze ongelooflijke gebeurtenissen sinds 16 februari 2014: Telepathische eerste contact met buitenaardse levensvormen! Veel deelnemers meldde spannende, diepe en zeer ontroerende ervaringen. Ervaringen die slechts een korte tijd geleden onmogelijk leken.

Het Eerste contact met vreedzame, sterk ontwikkelde, buitenaardse beschavingen vind wereldwijd plaats!

Doe weer mee en maak contact met onze sterrenbroeders en zusters

Vrijdagavond 3 oktober 2014 om 20.00 uur Live

Via deze link:
Uitleg van Ted over wat gaat komen.1 & 2

Uitleg van Ted over wat gaat komen. deel 1 
Aardeveranderingen en Ons Lichaam
Ted staat in verbinding met ‘boven’ hij is een walk-in’..
19 september 2014, Vertaald: Winnyd@stralendetoekomst.nl

De aarde maakt zich op voor een poolverschuiving. Wat gaande is met het klimaat is deels menselijk bepaald (Haarp/weermodificatie en natuurlijk op kleine schaal Co2), maar grotendeels kosmisch door wat zich binnen deze galaxy afspeelt en wel de opmaak tot een dimensionale verschuiving. De aarde zal doorgaan met het afwerpen wat belangrijk is tot het komen van een "lichter lichaam'. Dat zal gepaard gaan met nog meer klimatologische veranderingen. Sommige werkelijk destrasseus. De magnetische polen zijn allang verschoven en de fysieke polen zullen dat in een korte tijd gaan doen. Ik heb beelden gezien waarbij alles onder water stond. 

Nogmaals men gaat er vanuit dat de shift vóór de 3D poolverschuiving zal plaatsvinden, men hoopt het en daarom is het belangrijk dat mensen door zulke acties zich mentaal en emotioneel focussen op bewustzijnsfactoren intern en extern van de mens. Maar de veranderingen zijn er omdat de aarde zich opmaakt een sprong te maken. Net als velen nu zelf bemerken dat hun fysieke lichaam niet meer het voedsel accepteert wat voorheen hen in 3D zette, maar nu veel lichter voedsel nodig heeft, zuiver voedsel en water om zich op te maken om de sprong te kunnen maken, zo maakt de aarde zich op.

Op deze dag van je leven 3 oktober 2014

3 oktober 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

... dat je niet een ander kunt helpen die niet hem of haarzelf wil helpen.

Uiteindelijk moeten alle zielen hun eigen pad bewandelen - en de reden dat ze een bepaald pad bewandelen is misschien niet
duidelijk voor ons ... of misschien zelfs niet voor hen op het niveau van gewoon menselijke bewustzijn.

Doe wat je kunt om anderen te helpen, natuurlijk.
Toon liefde en zorg waar en wanneer je kunt.
Maar laat je niet verstrikt raken in iemand anders zijn "verhaal" tot het punt waarop je begint te schrijven.
Weet je wat ik bedoel?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl

Kryon: Een cursus in Liefde –Boek 2. De Goddelijke Weg 35. Barbara Bessen 3 oktober 2014

Kryon:
Een cursus in Liefde –Boek 2.
De Goddelijke Weg 35.
Barbara  Bessen
3 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest. De Bron van alle Zijn.

Een cursus in zelfliefde – deel 5

Waarom dit hoofdstuk: een cursus in zelfliefde heet?  Dat, wat ik eerder vertelde, is een goede mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen en te begrijpen dat jullie veelvoudige en geniaal ontworpen Goddelijke vormgevingen zijn. Is dit alleen al geen grond genoeg om jezelf eens heel liefdevol bij de arm te nemen?

Als jij je op die manier dichter met jezelf bezighoudt, (h)erken jij jezelf. Je begrijpt jouw manier van handelen en jouw angsten beter. Je hebt de kans om jouw oude computerprogramma te verwijderen en nieuwe data in te lezen die luiden: “Ik Ben Liefde.”Dit is voldoende. Dit komt bij jouw cellen aan. Jij bent de baas van jouw systemen. Jij bepaalt hoe het met jou verder gaat.


De Energieën van Oktober 2 oktober 2014 / door Jennifer Hoffman

De Energieën van Oktober

2 oktober 2014 /

door Jennifer Hoffman

Welkom in oktober. Het zal in vergelijking met september een opluchting zijn, ook al zal het een drukke maand zijn, met een Mercurius retrograde, twee eclipsen, drie persoonlijke planeten die van teken veranderen (Mercurius, Venus en Mars), Pluto die opnieuw vooruit gaat, Saturnus die eindelijk uit zijn retrograde schaduw is, en waarschijnlijk nog meer zonnevlam-acitviteit. Ik aarzel om positief of negatief te zijn wanneer ik het heb over wat mogelijk is, want beiden zijn in een bepaald opzicht mogelijk, alles hangt af van het eigen individuele pad. Toch is dit een tijd waarin situaties waarin we onze energie wat kwijt zijn, veel aandacht vragen, en al wat onze energie doet lekken nog meer. Dus als je ergens jezelf saboteert, zal je het weten, en zal je kansen hebben om je koers aan te passen.


Godin Athene: Ik leer jullie om geweld uit je bewustzijn te verbannen. 3 oktober 2014 / Tatjana Mickushina

Godin Athene:
Ik leer jullie om geweld uit je bewustzijn te verbannen.
3 oktober 2014 / Tatjana Mickushina
Vertaald uit het Russisch naar Duits en vanuit het Duits door Henk Steur

Ik ben de Godin Athene en ben naar jullie gekomen omdat de tijd rijp is om degenen van jullie die richting zoeken en onze boodschappen volgen, een lering te brengen.

Ik moet jullie zeggen dat wij niet altijd met de uitkomst van onze bemoeiingen tevreden zijn. Maar er zijn ook gelukkige momenten waarin wij zien hoe onze woorden het hart van een mens doen ontvlammen en hij/zij voor onze ogen opbloeit. Hij is doorstroomd door het Licht der Waarheid en Liefde, en deze Liefde van God straalt letterlijk uit zijn/haar ogen.

Er zijn ook voorbeelden van het tegendeel: Een mens vindt na lange tijd zoeken onze boodschappen, probeert de grondbeginselen van onze leringen te begrijpen en heeft grote interesse. Er gaat een bepaalde tijd voorbij en de mens houdt op met het lezen van onze boodschappen om plotseling de waarheid op een heel andere plaats te zoeken. Wij betreuren deze gevallen, maar wij kunnen daar niets tegen doen want de wet van de vrije wil verbiedt ons om het onderscheidingsvermogen van een mens direct te beïnvloeden.

Heavenletter 5061 Een Stroom van Leven Zo Zuiver / 3 oktober 2014

Een Stroom van Leven Zo Zuiver
Brief uit de Hemel
Vrijdag 3 oktober 2014

God zei:

Een thema van jouw leven is geweest: “Waar gaat dit allemaal om? Is deze uitstorting van leven op Aarde echt leven? Waar is het voor en waarom moet ik er doorheen gaan? Waarom ik? Waarom wie ook?”

Jury’s worden in de wereld vrijgesteld. Waarom jij niet, vraag je. Wat brengt jou mogelijk hier en nu? Word je echt verondersteld met alles om te gaan wat jou wordt gegeven, terwijl voor zover je weet, het te veel voor je is?

Er lijkt geen respijt voor je te zijn. Je bent begonnen en moet het ook afmaken. Je dient levenslang in de wereld zolang je naar de wereld verbannen bent. Je weet zelfs niet voor hoe lang je hier bent. Je voelt de last van alles wat je niet weet.

Soms lijkt het leven jou eindeloos. Je bent bang er doorheen te komen en je bent bang er niet doorheen te komen.

Hologram van het Hart September 2014 / Steve Rother

Hologram van het Hart
September 2014 / Steve Rother

- Lichtwerkers aan het Werk -

Gegroet, geliefden, IK BEN eM. / Een Nieuwe Energie van Evenwichtige Macht.

Ik ben met de speciale intentie gekomen om jullie te helpen energie op Aarde te verankeren, en om jullie bij te staan je Hoger Zelf in verbinding te brengen met alles wat jullie doen. Ik ben binnengekomen met een evenwichtige energie. Veel mensen denken dan dat er geen seksualiteit is. Maar dat staat er geheel buiten.

Deze energie is op alle gebieden in balans.

Wanneer jullie pretenderen een mens te zijn, moeten jullie beslissen in welke polariteit je wilt leven. Als je vele belichamingen hebt in de ene polariteit, heb je de neiging daar steeds weer in terug te keren, wat zelfs voor een geest/spirit een behoorlijke uitdaging is. Momenteel zien jullie meer vrouwelijk instroom, meer evenwichtige energieën op Aarde komen boven drijven.

Een Schrijven van de Schepper 2 Oktober 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
2 Oktober 2014 / door  Jennifer Farley,

 Schep het zo.


Voorbije emoties opnieuw oproepen houdt je daar (in).
Een ingebeelde toekomst, goed of slecht, maakt/schept die zo.
Het inademen van jouw huidige moment houdt je in leven.

~ De Schepper ~

Vertaling: Paulus Peeters 


donderdag 2 oktober 2014

Jezus Harten openen zich, en er hangen enorme veranderingen in de lucht /1 oktober 2014 /John Smallman

Jezus
Harten openen zich, en er hangen enorme veranderingen in de lucht
John Smallman /1 oktober 2014
Vertaling: René


We liggen op koers en op schema voor het ontwaken van de mensheid. Ik weet dat velen van jullie twijfels en angsten hebben over dit komende fantastische evenement, want jullie is al zo vaak verteld hoe op handen het is, en tot nu toe krijgen velen van jullie heel weinig gevoel voor het feitelijk tot bloei komen ervan. Blijf jullie Licht hoog houden, dat is buitengewoon effectief, en als je naar je stille innerlijke ruimte gaat, je spirituele heiligdom, ga dan met hoop en verwachting voor de wonderen die voor ons liggen.

Jullie hoop en jullie verwachtingen intensiveren je intentie voor de mensheid om te ontwaken, en de vele, vele groepen die vaak en regelmatig mediteren voor wereldvrede, voor de Tsunami van Liefde om zelfs de meest strak gesloten harten te penetreren, hebben succes. Harten openen zich, en er hangen enorme veranderingen in de lucht. Jullie, de Lichtdragers en wegbereiders, doen waarvoor jullie geïncarneerd zijn, jullie brengen de mensheid voorwaarts naar haar onvermijdelijke ontwaken. Diep binnenin jezelf, waar je 24/7 in contact staat met de spirituele wereld en je eigen Ware Zelf, weet je dat. Enige twijfels of angsten waaraan je je vastklampt – als je je niet aan hen vastklampte zouden ze verdwenen zijn, opgelost – zijn van de illusie, onwerkelijk, en ze dienen enkel om je af te leiden van de taak die voor je ligt, allen doen ontwaken die ervoor kiezen om klaar te zijn en met jullie mee te doen bij deze wonderbaarlijke en lang geleden geplande goddelijke gebeurtenis.

De Raad: “Een Ieder van Jullie Maakt Deel uit van Deze Ontwaking” 30 September 2014 / Ron Head

De Raad:
“Een Ieder van Jullie Maakt Deel uit van Deze Ontwaking”
30 September 2014 / Ron Head 
Meer dan een paar van jullie hebben commentaar geleverd op het schijnbare verschil in de toonzetting, de trilling, van de channelings die nu naar jullie doorkomen, als in tegenstelling tot diegenen van slechts een paar weken geleden. Wij zouden deze ene boodschap willen besteden om daarover een opmerking te maken, als jullie het ons toe willen staan. Het zal een nogal korte post zijn aangezien de verklaring vrij eenvoudig is. Maar wij willen het voldoende duidelijk voor jullie maken om het in diens volledigheid te accepteren, aangezien die acceptatie jullie alleen maar zal verheffen naar een nogal ander niveau van zelfbegrip.
Jullie werden, en worden, geleid naar een groter begrip van wat de waarheid van jullie wezen is. Jullie worden ernaar geleid om de oude en onjuiste begrippen over jullie zelf als zijnde klein, als onbelangrijk, als slachtoffers, als machteloos af te schaffen. Jullie hebben vriendelijke en vaak herhalende boodschappen ontvangen die jullie goddelijke aard benadrukten. Jullie werd steeds maar weer opnieuw verteld om binnenin jullie zelf naar antwoorden te zoeken.

Aisha North en de Constant Companions Een Korte Update Aangaande de Energieën 30 September 2014

Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
30 September 2014
Terwijl de dagen doorgaan in lengte te verschuiven en de duisternis iedere dag een klein beetje meer schijnt te treuzelen op één helft van jullie planeet, weet dat er inderdaad een ander soort van herbalancering gaande is, eentje die veel meer diepgaand is dan de regelmatige verschuivingen van de seizoenen. Want zie, dit binnenkomende Licht heeft het wederom klaargespeeld om door een andere lijn van verdediging heen te breken, en wanneer wij zeggen verdediging is het feitelijk een verdediging die binnenin jullie allemaal gevonden wordt. Of eerder, eentje die het gewoon was om daar te zijn, maar het is nu bezig ontmanteld te worden zelfs terwijl wij spreken. Want deze verdediging, of misschien zouden wij het zelfverdediging moeten noemen, is er één van deze aangeboren mechanismes waar de mensheid gedurende zo een lange tijd op vertrouwd heeft om zichzelf veilig te stellen van wat voor diepgaande veranderingen dan ook, veranderingen die voor hen het letterlijke wegtreden zouden omvatten van alles dat zij als waar zijnde vasthouden, en zij beginnen ermee om de wereld met zeer nieuwe ogen te bekijken - ja inderdaad, in iedere betekenis van het woord.