Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 augustus 2014

Rainbow Phoenix: Opgaan naar Ascentie ! Update voor huidige gebeurtenissen donderdag 30 juli 2014

Rainbow Phoenix: 
Opgaan naar Ascentie !
Update voor huidige gebeurtenissen
donderdag 30 juli 2014

Waarvoor Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar is en vraagt om verder te gaan.

Dank u en welkom, Bewustzijn, we waarderen uw aanwezigheid bij ons vandaag voor de vragen van leden van de Rainbow-Phoenix op 30 juli 2014. Will Berlinghof is de Vertaler voor uw boodschappen; Joan Millis is de vraagstelster en energiegeefster. De Wet van Licht, de Wet van Liefde en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen.

Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u nu wilt spreken?

Kosm.Bew: Er zijn in deze tijd geen openingsboodschappen van dit Bewustzijn. Het wil graag verder gaan met de vragen.

Dank u. Kunt u een update geven van de situatie van de Oekraïne en Rusland, in deze tijd, alstublieft?

De Engelachtige Gidsen “Hoe Overvloed van Iedere Vorm te Creëren” 30 Juli 2014 / Taryn Crimi

De Engelachtige Gidsen
“Hoe Overvloed van Iedere Vorm te Creëren”
30 Juli 2014 /  Taryn Crimi

Vandaag zouden wij deze tijd graag willen nemen om de manifestatie van overvloed te bespreken. Nu, het is belangrijk op te merken dat wij niet louter over financiële overvloed spreken aangezien dat slechts één vorm van overvloed is, eerder zullen wij bespreken hoe overvloed te creëren van alles dat je wenst. Laat ons beginnen.
Wij zeggen vaak dat jullie allemaal altijd te allen tijde overvloed creëren, je mag het gewoon niet specifiek leuk vinden wat het is waar je overvloedig in bent. Vergeet niet, je kunt net zo gemakkelijk overvloedig in problemen zijn, gebrek, ziekte en uitdagingen als je overvloedig in de financiën kunt zijn, vreugde, liefde, gelukzaligheid en vriendschappen. Dit is waarom wij zeggen, dat jullie allemaal altijd overvloed manifesteren. Echter, wij zouden verder graag uit willen leggen hoe jullie bewust kunnen dirigeren van wat jullie wensen om overvloedig in te zijn.

Mensenrechten en Spirituele werkelijkheden Steve Beckow / 1 augustus 2014

Mensenrechten en Spirituele werkelijkheden
Steve Beckow / 1 augustus 2014

Sinds de Wetenschappelijke Revolutie de publieke aandacht onttrok van onjuiste religieuze doctrines, heeft de wereld het leven gezien door een paradigma genaamd "empirisch materialisme."

Dat paradigma stelt dat alleen wat kan worden gezien, gehoord, aangeraakt, en voelde echt is. Alles wat onzichtbaar, ongevoelig, onaantastbaar is wordt afgedaan als onwerkelijk.

Het sluit de deur voor dingen zoals de waarheid dat God bestaat, dat andere levensvormen als engelen, die onzichtbaar zijn voor ons, ook bestaan​​, dat het leven ook na de dood van het fysieke lichaam verder gaat, dat hogere en lagere dimensies bestaan​​, enz.

Het Manuscript van Overleving - Deel 422 Aisha North 31 Juli 2014

Het is Niet de Materie die Jullie kunnen Zien dat ertoe doet …
31 Juli 2014 / Aisha North
Jullie werden nu gedurende een lange tijd voorbereid om volledig terug naar boven naar het roer te stappen en de stuurstok over te nemen. Met anderen woorden, jullie werden voorbereid om opnieuw jullie rollen als co-scheppers van deze schitterende wereld van jullie te betreden en nu, zouden wij graag enige aanvullende informatie toe willen voegen met betrekking tot het onderwerp van de genoemde Schepping. Want zie, jullie werden op vele manieren getraind om je te focussen in een richting welke jullie in staat zou stellen om letterlijk over het overduidelijke heen te kijken, maar nu werden jullie lenzen gecorrigeerd als het ware, en is het wederom tijd om jullie ogen naar de ware kern te wenden. En wanneer wij kern zeggen, bedoelen wij dat op een zeer letterlijke manier, want jullie werden goed getraind om je te focussen op alle heisa en inmenging en het gelijkblijvende dat in/naar jullie gezichtslijn gebracht werd, dus jullie konden er niet doorheen kijken zelfs als jullie het probeerden. Maar nu werden de lijnen ontward en de rook werd ontlucht, en dus, moeten jullie je wederom beginnen te focussen in de juiste richting.

Duitsland in de ban van reusachtige graancirkel 30 juli 2014

Duitsland in de ban van reusachtige graancirkel
30 juli 2014


 Vele duizenden mensen worden naar een mysterieuze graancirkel in het Duitse Beieren getrokken. De formatie, die afgelopen week werd ontdekt in de gemeente Raisting, heeft een diameter van 75 meter en bestaat uit drie ringen.

De graancirkel werd gespot vanuit een luchtballon, waarna het nieuws zich als een lopend vuurtje verspreidde op internetfora, meldt Bild. “Ze zongen, dansten, speelden gitaar en sliepen zelfs in het weiland,” aldus een lokale bewoonster over de bezoekers.

Veel bezoekers geloven dat de graanformatie niet is gemaakt door mensen, meldt de Süddeutsche Zeitung. “Dit is een technologie die we nog niet onder de knie hebben,” vertelde één van de bezoekers aan de krant. “Ze willen ons laten zien dat ze hier zijn en dat ze van ons houden.”

Asthar on the road: Moeder Gaia spreekt: 20 juni 2006. Geplaatst: 2 augustus 2014 / Susan Leland


Moeder Gaia spreekt:
Susan Leland
20 juni 2006.
Geplaatst: 2 augustus 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wel, Goedenavond. Het is echt een heldere wereld als ik ernaar kijk, veel helderder dan jullie het onlangs voelden. Ook ik ontvang de prachtige stralen van de Zon, de Grote Centrale Zon, en ik ontvang de stralen van Liefde en eer en respect van bijna allen die bewonen wat jullie de planeet Aarde noemen.

Ik ben sterk in contact met degenen die in de Aarde wonen want ook dit is mijn koninkrijk. En ik ontvang constant communicaties van degenen die op bezoek zijn en die zichzelf voor het grootste deel boven ons bevinden. Zij sturen grootse boodschappen van Liefde en Vrede. Zelfs nu helpen zij mij, net als jullie, bij wat jullie de schoonmaak noemen, het schoonmaken en de heling.

Een Schrijven van de Schepper 1 augustus 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
1 augustus 2014 / door  Jennifer Farley,
" Denk er aan. "Je weet dat je bestaan op het Aard-oppervlak zo gemakkelijk of zo uitdagend kan zijn als
je zelf kiest. Je hebt dat al dikwijls gehoord. Wat je moet voor ogen houden is dat
Het Heelal een onwrikbaar geloof in jou heeft en in je bekwaamheid om 
doorheen de soms turbulente ervaringen die zich voordoen te navigeren. 
Bekijk je zelf zoals Ik dat doe, mijn liefste, en alles zal goed gaan.

~ De Schepper ~

Vertaald: Paulus Peeters
Heavenletter 4999 Liefde Die Gewoon Schijnt als de Zon / 2 augustus 2014

Liefde Die Gewoon Schijnt als de Zon
Brief uit de Hemel
Zaterdag 2 augustus 2014

God zei:

HLiefde is een prachtig iets dat jou in de wereld overkomt, maar nu ben je niet zo afhankelijk van persoonlijke liefde in de wereld. Je hebt voorbijgegane liefdes in jouw leven, maar ze zijn voorbij. Heel lang klampte jij je aan ze vast. Nu ben je minder afhankelijk van de gedachten aan voorbije liefdes. De geliefden zijn weg en de liefde in jouw hart die jou eens zo dierbaar was, die is ook weg. Je verlangt naar de tijd dat deze liefdes die nu weg zijn, nog alles voor jou betekenden en dat ze aanwezig zouden zijn al was het alleen maar in jouw hart. Je leed eronder dat jouw verlangen eeuwig doorging en toch verlang je nog steeds naar het gevoel van liefde dat zo lang deel van jou was.

Ik heb jou ’s nachts horen huilen. Je verlangde naar dat sterke gevoel van liefde dat eens was. Zelfs als jij en jouw grote liefdes lang gescheiden waren door tijd en plaats, zelfs als je niet in contact kon blijven, hield jouw hart contact, en je huilt vanwege gedachten aan die paar meest geliefden, zelfs het geluid van hun namen in jouw hart roept niet langer gevoelens in jouw hart op zoals ze dat deden. Eens betekenden de namen van voorbije liefdes alles voor jou en je zou huilen om hun namen in jouw hart te horen kloppen. Nu huil je omdat je hun namen niet langer in jouw hart hoort kloppen. In elk geval, huil je voor niets.

vrijdag 1 augustus 2014

Aartsengel Michael "Jouw Kracht om te Manifesteren Verbeteren" , LM-08-2014 (Augustus 2014) / Ronna Herman

Aartsengel Michael
"Jouw Kracht om te Manifesteren Verbeteren"
Doorgegeven via Ronna Herman,
LM-08-2014 (Augustus 2014)
Geliefde meesters, terwijl jullie het pad van terugkeer in/naar de hogere dimensionale rijken van het bestaan bereizen bekend als de Rivier van het Licht/Leven, of soms, de Regenboogbrug van het Kosmische Bewustzijn, zijn de trillingspatronen binnenin en rondom jullie heen in een voortdurende staat van verandering. Dit heeft geresulteerd in een altijd-verhogende uitbreiding van bewustzijn, waardoor de filters waardoorheen jullie de wereld van jullie werkelijkheid bekijken, alsook de geloofstructuren die jullie rondom jullie heen opgebouwd hebben, geleidelijk aan vervangen worden met hogere, meer bekrachtigende waarheden. De wereld die jullie gecreëerd hebben en diegenen waarmee jullie omgaan zullen altijd naar jullie de overtuigingen en verwachtingen die jullie geaccepteerd hebben als jullie waarheid terug reflecteren.
In een pijnlijke of slopende situatie, zijn er altijd vervormde of onevenwichtige overtuigingen en gehechtheden welke jullie gevangen houden in een valse, illusionaire werkelijkheid. De overtuigingen welke velen van jullie acties en reacties op een dagelijkse basis controleren zijn langzaam aan het ontbinden, en worden vervangen met zelf-bekrachtigende concepten die jullie geleidelijk accepteren als jullie nieuwe versie (visie) van werkelijkheid. Jullie zijn in het proces van het uitbreiden van jullie besef van Zelf, en jullie zijn een meer gefocust, diepgaand besef aan het ontwikkelden van diegenen waar jullie mee omgaan, en ook van de rijken voorbij jullie huidige bekwaamheid om te zien. Jullie hebben vaak het gezegde gehoord dat "alles een illusie is". Dit betekent niet dat alles dat gecreëerd werd in het fysieke rijk van bestaan niet solide is, geen structuur heeft, of niet echt is. Noch betekent het dat de hogere rijken illusionair zijn zonder een tastbare structuur of definitie. Ieder niveau van bestaan door dit gehele Universum heen lijkt net zo echt voor diegenen te zijn die daar verblijven als dat jullie aardse thuis dat voor jullie doet. De Schepper en diens allesomvattende invloed zijn zeer onweerlegbaar echt, net zoals wij dat zijn.

Een Schrijven van de Schepper 31 juli 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
31 juli 2014 / door  Jennifer Farley,
" Een Perfecte Weerspiegeling. "


Het Universum heeft nooit iets geschapen dat minder is
dan wat het zou moeten zijn op gelijk welk moment.
Ook jij bent dat niet, noch ben je dat ooit geweest.
Heb vertrouwen en schep moed uit het feit dat jij een perfecte weerspiegeling van Het/De Goddelijke bent.

~ De Schepper ~

Vertaald: Paulus Peeters


Jezus: Het besef van de absolute nutteloosheid van conflicten van welke aard ook, begint de mensheid te dagen / John Smallman op 31 julli 2014

Jezus:
Het besef van de absolute nutteloosheid van conflicten van welke aard ook, begint de mensheid te dagen
John Smallman met Jezus op 31 julli 2014Hier in de spirituele rijken nadert de opwinding, zoals je het zou kunnen zeggen, het kookpunt!  Maar over de gehele wereld, en in het bijzonder in het gebied van Palestina en Israël, lijkt het erop dat mensen de hel op aarde ervaren.  Er is een enorme hoeveelheid onnodige en volkomen onterechte pijn en lijden terwijl de woede intensiveert en conflicten woeden, maar wees je ervan bewust dat dit de wezenlijke verhoging in het bewustzijn van de mensheid is, van de zinloosheid van deze manieren van doen, met elkaar omgaan, en proberen om de verschillen tussen de volkeren op te lossen. 

Gedurende eonen hebben conflicten volkomen gefaald om meningsverschillen op te lossen, laat staan ​​een vreedzaam samenleven tussen de strijdende partijen te vestigen.  Eindelijk begint de mensheid de boodschap te begrijpen, maar deze recente escalatie van conflicten over de gehele wereld was nodig om deze boodschap echt binnen te laten komen.  Bijgevolg werken enorme aantallen goede en liefdevolle mensen samen om zij die vol haat en wrok zijn ervan te overtuigen om de conflicten even te laten voor wat ze zijn, en elkaar te ontmoeten, in eerste instantie om de vijandige activiteiten die gezinnen en samenlevingen uit elkaar scheuren te beëindigen, en vervolgens samen te werken om een ​​liefdevolle acceptatie van elkaars recht om in vrede te leven te vestigen.

Op deze dag van je leven 1 Augustus 2014

1 Augustus 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
... dat de reden dat jullie op deze planeet zijn heeft zeer weinig te
doen met waar jullie het grootste deel van jullie tijd aan spenderen.

Misschien moeten jullie je prioriteiten gewoon een beetje herschikken, en meer aandacht aan jullie ziel besteden ... denken jullie ook niet?

Wanneer was de laatste keer dat je mediteerde, al was het ook maar voor een half uur?
Of ging zitten om een goede lang spiritueel en inspirerend verhaal te lezen?

Praat je iedere dag tegen God?
Zou je misschien de gesprekken een heel klein beetje langer kunnen maken ...?


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl


Oth: Door van een moment te genieten en het bij het moment te laten,sta je open voor ........ Ellen Rauh 13 december 2008, Geplaatst: 1 augustus 2014

Oth:
Door van een moment te genieten en het bij het moment te laten,sta je open voor het volgende moment.
Ellen Rauh
13 december 2008,
Geplaatst: 1 augustus 2014

Lieve Oth, ik had een vraag. Dit moment gebeuren er zoveel dingen in mijn leven. Ik wil zo veel tegelijk, dat ik er eigenlijk geen rechte lijn in zie. Misschien is het mogelijk om een punt aan te geven waarmee ik zou kunnen starten.

Wij beginnen met de mededeling dat het van nu af aan nooit meer een rechte lijn zal zijn. Jij hebt je losgemaakt van rechtlijnigheid. Je bent soepeler geworden, staat open voor van alles en er is een nieuwe wereld voor jou opengegaan met zeer veel nieuwe indrukken. Het is net of je in een andere tijd geland bent. De nieuwe tijd voor jou zal er een zijn van een aaneenrijgen van momenten. Ga dus genieten van momenten. Maak een feest van elk moment en dan krijg jij of dan kun jij in het jaar 2009 een prachtige ketting maken van allemaal dierbare momenten. Ga je leven dus leiden het komende jaar per moment en het ene moment brengt je in het andere moment. Het is een oefenen in loslaten. Door van een moment te genieten en het bij het moment te laten, sta je open voor het volgende moment. Probeer geen gevoelens vast te houden, want niets – zoals wij zeiden – is statisch. Op het moment dat je iets vasthoudt, zul je strijd oproepen. Want je legt er een laagje omheen van vaste energie.

Heavenletter 4998 Een Diamant op de Straat / 1 augustus 2014

Een Diamant op de Straat
Brief uit de Hemel
Vrijdag 1 augustus 2014

God zei:

Jij hoeft niet te zoeken naar problemen. Je wilt geen paniekzaaier zijn. Je zou jezelf of iemand anders niet moeten willen alarmeren. Je zou niet moeten willen dat jouw hart klopt op de melodie van angst. Als jij jouw hart zou willen instellen op angst, hoe makkelijk is dat. Er is een lange rij van problemen waar jij op kunt speculeren. Ik zal niet op hen ingaan. Er zijn vele andere gevoelens die jij in je hart kunt plaatsen behalve de angst gedachten. Waarom zou je niet een lijst maken van alle goede dingen die kunnen gebeuren? Je zou een diamant op de straat kunnen vinden. Je zou een oude vriend kunnen ontmoeten en je hart zou gelukkig zijn. Iemand zou jou kunnen meenemen om te gaan lunchen. Jij zou iemand kunnen meenemen om te gaan lunchen.
Breng alle goede dingen die mogelijk kunnen gebeuren op een positieve manier onder woorden. Ik bedoel dat het is beter is om niet zoiets te zeggen:
"Ik brak mijn been niet vandaag!"

donderdag 31 juli 2014

Op deze dag van je leven 31 juli 2014

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
... dat als jullie bereid zijn, God gereed is.

Hier is hoe bereidheid "eruit ziet": ten eerste, jullie moeten ervoor open staan.
Dan moeten jullie er klaar voor zijn.
Tot slot, moeten jullie beslissen, en je inzetten voor actie.

Iemand anders die dit leest zal zich nu misschien afvragen wat er besproken is. Maar jullie vragen je dat niet af​​.
Jullie weten precies wat de situatie is waar we hier over gesproken hebben.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nlAndromeda, Arcturus, Pleiaden De Kristallijne Gechristende Energieën Zuiveringsfase II is Begonnen 30 Juli 2014 / Anna Merkaba

Andromeda, Arcturus, Pleiaden
De Kristallijne Gechristende Energieën Zuiveringsfase II is Begonnen
30 Juli 2014 / Anna Merkaba
 
Dierbare geliefde kinderen van Licht, Liefde en Universele decreten. Wij spreken nu tegen jullie vanuit de regionen van de Pleiaden. Vanuit de regionen van het 33ste parallelle. Vanuit de regionen van Arcturus. Vanuit de regionen van Andromeda. Vanuit de regionen van de VOLLEDIGE KOSMISCHE TOEGANGSPOORT. Onze dierbare geliefde kinderen - Het Moment is gekomen en jullie planeet is inderdaad Fase II binnengegaan. De Gechristende Energieën, de energieën van Liefde en de hartcode werden inderdaad ingeworteld in de ware kern van jullie planeet en elk en ieder op zichzelf staand wezen daarin/op wonend.
Het moment is gekomen en jullie zullen aldus met spoed in jullie respectievelijke missies stappen, want aldus met spoed zijn jullie bedoeld om de zuiveringsfase te beginnen, fase twee. De zuivering van de energieën die buiten jullie voertuig bestaan. Want de energieën die jullie omringen waar het ook is dat je op de Aarde gestationeerd bent zullen verenigd beginnen te worden met de transformationele Gechristende energieën die vrijelijk door jullie kosmische besef heen stromen.

Steve Beckow"- De Tegenstribbelenden worden in Vrijheid Gesteld door van Hen te Houden & Galactisch Advies aangaande het Werken met het Reval Geld 30 juli 2014

Steve Beckow
De Tegenstribbelenden worden in Vrijheid Gesteld door van Hen te Houden
29 Juli 2014

Ik zou graag terug willen keren naar de commentaren van een bron die ik de Galactische Groep noem aangaande de Reval, de Illuminatie, enzovoorts, omdat ik hun gezichtspunt zeer behulpzaam, zelden gehoord enz. vond.
Ik handhaaf de anonimiteit van de groep omdat het kanaal, die goed bekend is (niet Linda Dillon), geen doelwit van de Illuminati wil worden.
De Reval is een onderdeel van de Ascentie, en de Galactische Groep zegt: "Het zal er een deel van zijn. Het zal de opstart zijn, zogezegd."

Saul Angst laat je bevriezen, het stuurt je de verkeerd kant op, en het verwart je / John Smallman op 30 juli 2014

 Saul
Angst laat je bevriezen, het stuurt je de verkeerd kant op, en het verwart je
John Smallman met Saul op 30 juli 2014

Hier in de spirituele rijken – de vele niveaus of gebieden buiten jullie illusoire 3D omgeving – zijn we erg druk met de voorbereidingen voor jullie ontwaken en leggen de laatste hand aan het grote feest dat voorbereid is om jullie Thuis te verwelkomen.  En ja natuurlijk, over de feesten is vaak gesproken in verband met het ontwaken van de mensheid, dus jullie interesse ligt nu ongetwijfeld bij de actualisatie van die feesten, in feite: WANNEER!?  We proberen tijdlijnen te suggereren in het besef dat tijd van de illusie is, maar tijd is wat jullie ervaren en het schijnbaar eindeloze wachten is zeer stressend, vermoeiend en teleurstellend voor jullie.

Het ontwaken zal binnenkort gebeuren, en in werkelijkheid is het al gebeurd, omdat jullie nooit zijn gaan slapen voor meer dan het kortste moment, maar het lijkt jullie nog steeds toe, gevangen zittend in de schijnbare werkelijkheid van de illusie, dat je eindeloos in de wacht bent gezet voor deze wonderbaarlijke gebeurtenis.  En we werken hard om jullie te helpen jullie spirits hoog te houden terwijl jullie wachten, door jullie aan te moedigen je te focussen op de onvermijdelijkheid en de nabijheid ervan.  Diep binnenin je, en voor het grootste deel nauwelijks toegankelijk voor jullie, weten jullie dat het ontwaken aanstaande en onvermijdelijk is, maar, terwijl jullie worstelen met het dagelijkse leven en de hoop en het intense verlangen om te ontwaken, kan dat wachten vermoeiend zijn, slopend, en zeer frustrerend.  Dat is waarom het zo uiterst belangrijk is om je innerlijke en heilige heiligdom dagelijks te bezoeken, en daar te blijven totdat je een gevoel van opluchting voelt, een versterking van je geloof, de warmte van onze liefde voor jullie, en zelfs een gevoel van vermaak, terwijl je erover filosofeert dat wanneer je ontwaakt, en de illusie verdwenen is, je helemaal overstroomd zult worden met vreugde en vrolijkheid.

Een Schrijven van de Schepper 30 juli 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper

30 juli 2014 / door  Jennifer Farley,

 

De juiste plaats?  "

Als je het gevoel hebt dat je op de verkeerde plek bent, denk dan hier aan: er zijn veel situaties waarin ik mijn heldere lichten plaats…vooral waar ze het meest nodig zijn.
Het zou niet kunnen zijn waar jij ze VERWACHTTE, maar het IS wel met een (bepaalde) bedoeling. Open je hart en luister; dan zal je de waarheid ervan horen.

~ De Schepper ~

Vertaald: Paulus Peeters


Kuthumi. De Schatkist. 12 april 2006 Geplaatst: 31 juli 2014.

Kuthumi.
De Schatkist.
Vertaald voor de meester door Hans Fiers
12 april 2006 Geplaatst: 31 juli 2014.

Vandaag wil ik het hebben over de vele spirituele gaven en talenten die ieder van jullie heeft - en ja, eenieder is geïncarneerd met een spirituele gave voor de mensheid. Voor sommigen duurt het gewoon langer om je innerlijke potentieel te ontdekken, maar ik kan je verzekeren dat jullie allen naar de Aarde zijn gekomen met een hoger doel.

Sommigen van jullie kijken op naar andere Lichtwerkers en hebben het gevoel dat ze veel meer moeten doen om goed te zijn. Ik kan je vertellen dat dat niet nodig is. Zelfs de geringste vriendelijkheid, een helpend gebaar draagt bij tot het binnenbrengen van Licht op Aarde. Zie je, wanneer je een andere ziel vanuit je hart help, hoe klein ook je bijdrage is, je verandert je eigen trillingsniveau. Het voornemen om vriendelijk te zijn op zich al helpt bij het omhoogbrengen van je eigen energieveld en dat van een andere ziel.

Heavenletter 4997 De Prinsen en Prinsessen Die Je Ontmoet / 31 juli 2014

De Prinsen en Prinsessen Die Je Ontmoet
Brief uit de Hemel
Donderdag 31 juli 2014

God zei:

Er kan heel goed een tendens zijn die maakt dat jij denkt dat Grote Mannen, de Grote Mannen over wie boeken geschreven worden, degenen die president waren en wier verjaardagen gevierd worden of naar wie straten genoemd zijn of zelfs steden – aan deze mannen denk je misschien als de nog levende Grote Mannen. Je overtuigt jezelf er misschien van dat je geen van deze Groten kent. Natuurlijk heb je het mis als je op die manier denkt.

Niet geprezen helden zijn ook geweldig. Er is niet één persoon op Aarde die niet een belangrijke invloed heeft op ieder ander en daarom op de wereld. Je hoeft je niet direct met iemand bezig te houden om hem of haar invloed op jou te laten hebben. En vice versa hoef jij je niet met iemand in te laten om zijn leven te beïnvloeden. Als allen Eén zijn, dan zijn allen Eén. In feite zijn er geen Drie Musketiers: Er is er Eén.

woensdag 30 juli 2014

Sheldan Nidle op 29 juli 2014

Sheldan Nidle op 29 juli 2014

    
1 Chicchan, 3 Pop, 11 Ik


Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende vreugde!) We komen –iets te laat- om jullie een Gelukkig Galactisch Nieuwjaar te wensen! Er is veel beweging op jullie wereld. Deze acties bereiden de gebeurtenissen voor die jullie wereld voor altijd zal veranderen. We verwachten dat deze gebeurtenissen zich heel binnenkort zullen manifesteren. De duistere cabal runde zelf deze realiteit de afgelopen 20 jaar. Deze samenwerkende groep machtige mannen en vrouwen beslist over het lot van naties en of bepaalde economische condities de ene of de andere grote corporatie bijna geheel ruineren. Hun dagelijkse manier van handelen brengt hen grote rijkdom en schijnbaar groot respect. Desalniettemin brengen deze beslissingen hen eveneens groot disrespect! Gedurende de laatste 20 jaar hebben we voortvarend gewerkt met een groep ingenieuze advocaten, investeerders en wetenschappers om een middel te creëren om dit grote machtsblok neer te halen. Het begon aanvankelijk als een unie van verschillende individuen die hun rijkdom, scherpzinnigheid en overtuigingen wensten te gebruiken om een netwerk te maken teneinde een mondiale algemene wet en een mensenrechtenorganisatie te creëren. Het was de bedoeling om samen te werken, informatie te delen en voorbeelden te lekken van hetgeen via internetblogs werd ontdekt.

Jeshua Neem Mijn Hand en Wij Steken de Drempel Over 24 Juli 2014 / Yael en Doug Powell

Jeshua
Neem Mijn Hand en Wij Steken de Drempel Over
24 Juli 2014 / Yael en Doug Powell
Mijn geliefde vrienden, laat los als je Mijn hand neemt en met Mij over de drempel en uit de wereld vandaan loopt, terwijl je het rijk van het hart binnengaat en beseft dat je zuivere Liefde bent. Laat alles los dat je geloofd hebt dat je anders dan God bent.
Wanneer Ik zeg dat je de drempel overgestoken bent, bedoel ik dat de tijd van de dualiteit gedaan is. Dat de mensheid massaal de beslissing gemaakt heeft om te herinneren en nu is niets anders mogelijk. Dus vanaf dit punt wat duidelijk is, is het zuivere licht van onbegrensd bewustzijn en de majesteitelijke Liefde dat de waarheid is van dit bestaan dat wij delen.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap dinsdag 29 juli 2014

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
dinsdag 29 juli 2014

Heb je ooit kinderen het spel van, Rood licht, Groen Licht zien spelen? Het is eigenlijk een spel van stoppen en gaan. De kinderen rennen verrukt rond totdat de leider schreeuwt, "Rood licht", en ze plotseling bevriezen, wachtend op "Groen licht" om zichzelf opnieuw te lanceren in actie.

Dit kan heel erg aanvoelen als de energieën waar jullie de laatste tijd in zitten. Velen van jullie hebben het voelen alsof je in lange periodes van wachten zit, gevolgd door korte uitbarstingen van activiteit. Dit is heel gebruikelijk tijdens de woelige energieën van verandering, en een wijs mens leert om de positieve eigenschappen van beide fasen te benutten.

Als jullie kijken naar de kinderen die dit spel spelen, zullen jullie zien dat zij alle delen van het spel omarmen. Ze gillen van vreugde wanneer het tijd is om te bewegen, maar ze omarmen ook de pauzes als deel van het plezier, en wachten, in opgewonden verwachting om weer opnieuw in beweging te worden losgelaten. Ze verwonderen zich niet als iemand ooit groen licht zal zeggen, of als er iets mis is als ze in een pauze zitten. Zij verblijven over het algemeen in het nu en genieten van het geheel van de activiteit. Als je het echt goed observeert, blijven ze gefocust op de bewegingsfase, en behandelen het stoppen steeds als een tijdelijke zaak.

Even voorstellen, wie is Bashar Geplaatst: 30 juli 2014 / Darryl Anka

Even Voorstellen, wie is Bashar
Darryl Anka
Geplaatst: 30 juli 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Bashar is een mannelijk lid van een vijfdimensionale civilisatie die de Essassani heet. 

Dit is een “informele” samenvatting door Iasos over enkele van de kernconcepten van Bashar, gebaseerd op een lijst van ontelbare opnamen van zijn gesprekken en ook uit zijn twee boeken: “Zoektocht naar Waarheid” en “Bashar: Blauwdruk voor verandering”. De gehele Essassani beschaving is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, plezier, het volgen van opwindende zaken, totaal niet oordelen en het geven van legaliteit en gelijkheid aan het unieke van elk individu in de samenleving.

Bashar is, zoals blijkt uit de opnamen van de channelings, zeer enthousiast- bijna alsof hij een figuur is uit een tekenfilm! En toch heeft hij een ongelooflijk snelle geest, een verbazingwekkend verstand, een liefhebbend hart en natuurlijk een diepgaand begrip over de realiteit.


Bashar wordt gechanneld door Darryl Anka.