Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 26 juli 2014

Aisha North en de Constant Companions Een Korte Update Aangaande de Energieën 26 Juli 2014

Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
26 Juli 2014

Zoals velen van jullie al opgemerkt hebben, zullen deze golfbewegingen van binnenkomende energie ertoe dienen om steeds meer naar de voorgrond te duwen, en dat omvat ook de weerstand voor het Licht. Want aangezien deze ondergrondse reservoirs van Licht begonnen zijn om hun inhoud naar boven en op het oppervlak van deze planeet te ledigen, zal de kamer voor diegenen die minder geneigd zijn om naar buiten in de Zon te stappen, als het ware, doorgaan te krimpen op een immer sneller tempo, en als zodanig, zal hun neiging om een gevecht te beginnen steeds duidelijker voor iedereen worden. Met andere woorden, als de ruimte om te manoeuvreren door blijft gaan te krimpen voor deze strijdmachten van angst, zal de hoeveelheid aan herrie die zij zullen maken alleen maar gaan toenemen, totdat het zal zijn als een waarachtige kreet van een stervend dier.

Shogun Amona De Sirius Verwanten 21 juli 2014

Shogun Amona  
De Sirius Verwanten

21 juli 2014

Geliefde Broeders  en Zusters van de Aarde – wij groeten jullie in de liefde en het licht van Eenheid van ons wezen. Wij zijn de Sirius Verwanten en we zijn nu aanwezig in de vibratie van Liefde en Harmonie – Hier en NU.

Velen van jullie vragen – waarom wij, de sterrenverwanten, niet zichtbaar tussenbeide komen met meer activiteit en gemak voor het ascentie proces. We willen jullie er aan laten denken – dat alleen de Bron zelf is toegestaan om actief tussenbeide te komen in het proces en Moeder Aarde kiest op dit moment in de tijd voor zichzelf – terwijl zij intens in de fase zal binnengaan van actieve en zichtbare transformatie.   

Steve Rother & De groep De Gouden Sleutel; het Evenwicht van Macht 16 juli 2014

Steve Rother & De groep
De Gouden Sleutel; het Evenwicht van Macht
16 juli 2014

Gegroet, geliefden. Ik Ben de Hoeder van Tijd.

Een hogere visie. Ik ben dat wat jullie de groep noemen binnengekomen, omdat ik vandaag wil spreken over waar jullie je bevinden op dit prachtige knooppunt van tijd en ruimte. Jullie zijn hier eerder al geweest om gelijkwaardige energieën te ervaren. Het is thans een unieke tijd, omdat veel van de uitdagingen op Aarde zijn ontstaan op de knooppunten waar werkelijkheden elkaar kruisen en permanente ‘deuken’ achterlaten. Laat het ons verklaren.

Jullie Multidimensionele Natuur

Jullie ware aard is multidimensioneel. Jullie bekijken jezelf als één wezen, hoewel jullie dat uiteraard niet zijn. Jullie zijn meervoudig; je bent, om het zomaar eens te noemen 11. Met al die wezens, die simultaan bestaan, vorm je in feite een grote cirkel, een wiel waaruit 11 verschillende stralen licht zich gezamenlijk voort bewegen. Ofschoon jullie tijd op Aarde als lineair beschouwen, is tijd eigenlijk circulair.

Surya: De leer over het veranderen van het bewustzijn. 22 juni 2014 / Tatjana Mickushina

Surya:
De leer over het veranderen van het bewustzijn.

Tatjana Mickushina
22 juni 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

IK BEN Surya.

Alweer ben ik gekomen om door onze gezante tegen jullie te spreken. Ons huidige gesprek gaat over een van de belangrijkste dingen in jullie tijd: De verandering van jullie bewustzijn.

Men kan zonder overdrijven zeggen dat de verandering van het bewustzijn en de leer daarover, tezamen met de leer over karma en de werdergeboorte van de ziel, het belangrijkste is dat wij door onze gezante overbrengen.

Laten jullie je in jullie gezamenlijke levens door deze drie criteria leidendan garandeert dit de onsterfelijkheid van jullie zielen.

Als iemand niet in God en de Hogere Wet van het Universum gelooft zal ook onze leer niet de gewenste uitwerking hebben.

Kryon: Een cursus in Liefde – Boek 2: De Goddelijke weg 25. Barbara Bessen 26 juli 2014

Kryon:
Een cursus in Liefde – Boek 2:  De Goddelijke weg 25. 
Barbara Bessen
26 juli 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – de Bron van alle Zijn. Deel 25: Jullie Goddelijk Bouwplan.

Jullie zijn geschapen naar het evenbeeld van de Schepper. In het begin hadden jullie weinig van doen met de uiterlijke vormen waaraan jullie nu misschien denken. Ik spreek niet over jullie fysieke lichaam, ik bedoel de Goddelijk Structuur van jullie Zijn. Voor het leven op Aarde kregen jullie een bijzonder kleed. Het werd speciaal voor jullie ontworpen. Geen mens is gelijk aan een ander, ieder mens is individueel.

De kern echter is Goddelijk en bij al het leven gelijk. Jullie kwamen uit de Bron als een Goddelijke Vonk die eruit stroomde om nieuwe dingen te ervaren. Waarschijnlijk waren jullie als Lichtwezens in vele Universums en hebben jullie daar om je heen gekeken. Waarschijnlijk hebben jullie ook daar een lichamelijk kleed gehad dat passend was voor dit bepaalde Universum met haar melkwegstelsels en zonnestelsels.
Onze Innerlijke GPS Instellen voor Tijdlijnen van de Nieuwe Aarde 25 Juli 2014 / DL Zeta

Onze Innerlijke GPS Instellen voor Tijdlijnen van de Nieuwe Aarde

25 Juli 2014 / DL Zeta
We kunnen beginnen onze ervaring van de nieuwe tijd op ieder punt dat wij wensen aan te scherpen om een grotere ervaring van liefde, vrede en spirituele verbinding in onze levens te ervaren. Diegenen die al begonnen zijn met dit proces worden de energieën van de Nieuwe Aarde ronduit gewaar beschikbaar te zijn om in het weefsel van nieuwe aanvangen verweven te worden.
Met de Nieuwe Maan van 26 juli in Leeuw de krachten bundelend met Jupiter, de planeet van het geluk, is dit waarlijk een tijd om opnieuw te beginnen. Dit is een uitstekende tijd om een nieuwe spirituele uitoefening te beginnen, onze creatieve horizonten uit te breiden, nieuwe verbindingen met anderen te smeden, nieuw gezondheidsleefregels te beginnen en onszelf op de één of andere nieuwe en gedurfde manier opnieuw uit te vinden. Onze inspanningen richting uitbreiding worden nu aanzienlijk ondersteund. Voor Lichtwerkers, bezit dit een speciale belangrijkheid aangezien wij de zachte winden van deze tijd toestaan om ons voort te snellen op onze reis van zelfrealisatie.

Een Schrijven van de Schepper 25 juli 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper

25 juli 2014 / door  Jennifer Farley,

 

" Groeiend binnenin "

Er is zich iets aan het roeren diep binnenin jou, bewegend en groeiend.
Het Universum zingt zijn lied voor jouw groeiende onderdeel, het voedend als een pasgeboren kind.
Sta dit magisch proces toe om te gebeuren en aanvaard diens geschenk vreugdevol.

~ De Schepper ~

Vertaald: Paulus Peeters


Heavenletter 4992 Van Koninklijke Huize in een Koninklijk Land / 26 juli 2014

Van Koninklijke Huize in een Koninklijk Land

Brief uit de Hemel
Zaterdag 26 juli 2014

God zei:

Als jij het licht dat je ziel uitstraalt zou kunnen zien, zou je naar adem snakken in verbazing. Te denken dat, elke dag, jij en de wereld zouden kunnen denken dat je niet bijzonder bent, jij bent eigenlijk een heldere wervelende Gouden Zon die op de wereld schijnt. Jij kunt met Mij in discussie gaan hierover, als je wilt, maar de Waarheid heerst. Ik ben er Mij van bewust dat dit niet het beeld is dat jij ziet.

Jij ziet angst, en jij ziet niet de monumentale jij die de wereld oplicht. Je sleept met je voeten en houdt je hoofd naar beneden, in de overtuiging dat dit een veilige gok is. Vast gekleefd in jouw cocon, is jouw licht verborgen voor jouw blik en ook uit het zicht van anderen, vele anderen, maar niettemin schijnt je licht helder. Geliefden, hoe zou het mogelijk kunnen zijn dat jullie duisternis zijn als jullie een weerspiegeling van Mij zijn? Het beeld dat je vast moet houden is een beeld van opvlammend licht.

vrijdag 25 juli 2014

St. Germaine vraagt Ons om Ons Opnieuw te Verplichten aan het Plan van de Goddelijke Moeder 19 Juli 2014 / Linda Dillon

St. Germaine vraagt Ons om Ons Opnieuw te Verplichten aan het Plan van de Goddelijke Moeder

19 Juli 2014 / Linda Dillon
Groeten, Ik Ben St. Germaine. Ja ik weet het, er waren velen van ons die in de rij stonden, want Aartsengel Gabrielle wenste om haar groeten en haar uitnodiging naar jullie te sturen om jullie aan te sluiten bij de hoogste rijken. En natuurlijk, de Moeder gaat ook verder met haar besprekingen met jullie. Maar iedereen heeft gebogen, wel op z'n minst achterover geleund, en mij het privilege toegestaan om vandaag naar voren te treden.
Dus, begroet ik jullie als broeder, als vriend, ja als de Opzichter van de Violette Vlam en de IK BEN Aanwezigheid, als leraar, als mentor, en als steward en als verzorger, niet slechts van de Violette Vlam en niet slecht van de IK BEN Aanwezigheid, maar ook als leraar en mentor en steward van een ieder van jullie. Waarom denken jullie dat ik niet op de Aarde ben?

Dringende Boodschap van Adama – Mount Shasta – Agartha, VOOR zaterdag 26 JULI / Anna Merkaba

Dringende Boodschap van Adama – Mount Shasta – Agartha,

Anna Merkaba op 17 juli 2014
vertaling winny

UPDATE:  “HERINNERING VOOR zaterdag 26 JULI -  AGARTHA KRISTAL GELEVERD AAN DE ISRAËL/PALESTINA
 ~ MEDITATIE VOOR WERELD VREDE  ~

Morgen zal de kristal die vanuit IJSland is bezorgd onder Israël/Palestina worden geplaatst, hij is daar bijna. Isis (Godin) is in Egypte en begint vandaag. De energie zal worden vergroot. Het is belangrijk om je op de kristal af te stemmen om de energie te helpen om goed te worden gedistribueerd tussen iedereen, dat roept op naar hun hogere zelf en helpt bij de verandering van het bewustzijn naar VREDE.  Het is belangrijk om GOUDEN Licht te gebruiken.

Wij moeten dit WILLEN met de kracht van ons geestesoog, en voor degenen die twijfelen aan hun vermogens,  STOP DAT. WANT JULLIE ZIJN ONGELOOFLIJK KRACHTIGE WEZENS VAN LICHT. Als dat niet zo was, zou je nu hier niet zijn! Dus GEBRUIK je UNIVERSELE GOD ENERGIE die door je heen stroomt om de conflicterende op het EGO gebaseerde energie die heden daar is, om die opnieuw te richten op naar VREDE, HARMONIE, LIEFDE, BEGRIP, GEZONDHEID, EN OVERVLOED VOOR IEDEREEN.

Steve Beckow Een Kwestie van Timing of Frequentie? 25 Juli 2014


Steve Beckow
Een Kwestie van Timing of Frequentie?

25 Juli 2014

Dit is misschien het meest belangrijke artikel van uitleg dat ik ooit heb geschreven. Als jullie dit zo breed mogelijk willen posten, dan waardeer ik dat en ik durf te zeggen: ook het Gezelschap van de Hemel.
Thank you, dear.      Namaste,      Steve (Beckow)

Als ik tijd heb deel ik wat inzichten van het anonieme Kanaal en zijn Galactisch Bron, (1) maar dat is zo druk dat ik niet zeker ben wanneer dat zal zijn. 

Ik was er zeker van dat het een monade was of een groepsziel waarmee ik sprak. Ze wezen op zichzelf in meervoud.Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap 24 juli 2014


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap


donderdag 24 juli 2014

Liefhebben is het tonen van de zuiverste essentie van jou. Het maakt het mogelijk je eigen goddelijkheid te laten schitteren en je te verbinden met de goddelijkheid van een ander. Het machtigt, het verheft, het geneest, het breidt uit, het verheugt zich, het viert, het verbindt, het verenigt, het harmoniseert, en het aanvaardt. Het is het grootste geschenk dat jullie een ander moet geven, en jezelf, en jullie hebben een oneindige bron van liefde binnenin je om te delen. Liefhebben is de meest glorieuze mogelijkheid die jullie allemaal hebben, om jezelf te uiten als Bron, en om de Bron toe te staan om zich te uiten door je heen.

~ Aartsengel Gabriel ~

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl


Gegraveerde appels, 2014 24 juli 2014 / Robbert van den Broeke

Gegraveerde appels, 2014
24 juli 2014

Net zoals vorig jaar kreeg Robbert ook deze keer door dat wanneer mensen de formaties bezochten, ze appels mee konden nemen om deze te laten opladen in de cirkels. Bij sommige mensen zouden er dan graveringen in kunnen verschijnen. De bedoeling is dat deze appels worden opgegeten, want deze bezitten een helende werking voor de persoon  waarbij de gravure ontstaat.

Nadat de 11e formatie was ontstaan met het achtsymbool, wist Robbert dat er nu appels zouden komen met dit 8-teken erin. Ook dit bleek te kloppen.

In de fotogalerie kunt u foto’s van appels bekijken die wij dit jaar hebben mogen ontvangen naar aanleiding van onze oproep. Om erheen te gaan, klik hier.

Hierbij willen we de mensen bedanken die gehoor hebben gegeven aan onze oproep.

http://www.robbertvandenbroeke.nl/


Djwhal Khul "Mars in Schorpioen" 24 Juli 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul
"Mars in Schorpioen"
24 Juli 2014 / Terri Newlon
Djwhal Khul hier. Tashi Delek.

Prima. Het eerste dat ik wil doen is Aartsengel Michael aanroepen.

We willen bescherming aanroepen voor het zelf en voor de Mensheid in het algemeen omdat wij in een ietwat van een vluchtige tijdsperiode zijn, een soort van op de rand van een oorlogsenergie en we zullen Mars hebben, welke soms genoemd kan worden het mannelijke aspect, karmisch en strijdlustig, en beweegt zich in/naar het teken van Schorpioen, hetgeen sterven en wedergeboorte en diepe transformatie kan zijn.

Dus we willen min of meer de energieën temperen deze week en op de één of andere manier echt voorzichtig zijn over wat je zegt en aanroept of verzoekt.

Focus jouw energieën altijd, natuurlijk, richting de positieve uitkomst zoals "Ik kies vrede" dat soort van dingen.

El Morya: Enkel degenen die trachten al het Leven te verhogen, zullen de Ascensiespiraal ingaan. 13 juni 2010 Geplaatst: 25 juli 2014.


El Morya:

Enkel degenen die trachten al het Leven te verhogen, zullen de Ascensiespiraal ingaan.

Master MORE, 13 juni 2010
Geplaatst: 25 juli 2014.

De duivel, de kwade geest kan het niet verdragen om bespot te worden. Dat zijn zeker de tijdloze woorden die ik uitgesproken heb, toen ik geïncarneerd was als Thomas More. En zij zijn inderdaad waar. De duivel houdt er niet van om bespot – of grapjes over gemaakt – of uitgelachen – te worden, want hij neemt zichzelf heel serieus.

Laat me daardoor één ding heel duidelijk maken: IK BEN de Meester El Morya. Ik heb het recht om mijn naam te veranderen in Master MORE. En JIJ hebt het recht niet om me te zeggen wat te doen – zoals ik niet het recht heb om jou te zeggen wat te doen.

Het verschil is dat ik niet van plan ben je te zeggen wat je moet doen, terwijl sommigen op Aarde wel van plan zijn om mij – of elke vertegenwoordiger van de Levende Christus – te zeggen wat te doen. Dit is juist het bewustzijn dat je zag in de Schriftgeleerden en de Farizeeën, die Jezus uitdaagden en de spot met hem dreven en die probeerden te gebruiken wat er in wat je nu het Oude Testament noemt, gezegd wordt om Jezus te beperken in de manier waarop hij zijn Christusschap zou mogen uitdrukken.

Op deze dag van je leven 25 juli 2014

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
... dat het goed is om in strijd te zitten.
Strijd is gewoon een ander woord voor groei.

Zelfs de meest ontwikkelde wezens bevinden zich zo nu en dan in strijd met zichzelf.
In feite, is strijd een zeker teken aan hen dat ze groeien; het is hun aanwijzing
van echte en belangrijke vooruitgang.

De enige die niet worstelen zijn degene die niet groeien.
Dus als jullie op dit moment met jezelf worstelen, zie het als een geweldige teken - en vier jullie strijd.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl


Een Schrijven van de Schepper 24 juli 2014 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper

24 juli 2014 / door  Jennifer Farley,

" Het is tijd om te stoppen met je te verstoppen.  "

Het is tijd –mijn geliefde kind- om je angsten beginnen te onderzoeken. Hoe dikwijls ben je van hen weggelopen, je verbergend achter een masker, je hart veel te snel kloppend, hopend dat ze je niet zouden vinden? Op de een of andere manier -en eigen aan de aard zelf van angst- slagen ze er toch altijd in om je te vinden met een nauwkeurige (afdoende) precisie. In plaats van er van weg te lopen, draai je liever om en kijk ze frontaal in de ogen. Doe je best om je er emotioneel van los te koppelen, bekijk ze voor wat ze werkelijk zijn en stel jezelf deze vragen: wat wakkert dit in mij aan? Waarom? Als ik deze angst loslaat, wat zal er dan gebeuren? Als ik haar vasthou, wat gebeurt er dan? Laat het Universum toe om je te begeleiden in het proces van haar (de angst) te onderzoeken, terwijl je haar liefhebt en respecteert omdat ze je veilig gehouden heeft. Je hebt niets te verliezen, en alles te winnen, behalve de angst die je onbeweeglijk en bevroren in haar grip gehouden heeft. Bevrijd jezelf en groei!

~ De Schepper ~

Vertaald: Paulus Peeters

Heavenletter 4991 Non-Tijd en Non-Ruimte / 25 juli 2014

Non-Tijd en Non-Ruimte
Brief uit de Hemel
Vrijdag 25 juli 2014

God zei: 

Voor jouw hart en geest heeft alles een begin en een einde. Niet dus. Maar dit is hoe jij waarneemt. Je neemt waar dat het leven een begin en een einde heeft. Je neemt waar dat er een verloop van tijd is, het verstrijken van tijd, het zand van tijd, zoals een soapopera zou kunnen zeggen, loopt door jouw vingers. Op een of andere manier begon je en op een of andere manier eindig je en dat is een helaas voor jou.

Tijd lijkt te bestaan. Het neemt nogal wat van jouw dagelijks leven in beslag. Je probeert tijd te plannen, maar hij programmeert jou.

Eeuwigheid en Oneindigheid raken nooit op. Natuurlijk, met een geloof in tijd, zou je misschien geen handvat op Eeuwigheid en Oneindigheid hebben, die laten We zeggen bestaan buiten de sfeer van tijd en die daar niets mee te maken hebben. Eeuwigheid en Oneindigheid zijn non-tijd. Ze zijn niet-tijd-baar. Ze zijn onmeetbaar.

donderdag 24 juli 2014

Steve Beckow met AE Michaël over Ascentie Deel 10 van 10 / 23 juli 2014

Steve Beckow met AE Michaël over Ascentie 
Deel  10 van 10
23 juli 2014

We gaan verder met ons samengesteld interview, deze keer met Aartsengel Michaël over Ascentie.

Op de Tijd van Ascentie en Daarna.  

Steve: Is er voor Ascentie inspanning/moeite nodig?

AEM: Ieder van jullie, ieder menselijk wezen, hybride, Sterrenzaad op de planeet wordt gepenetreerd door de essentie en de liefde van de Ene. Jullie gaan heel natuurlijk omhoog, luchtend, drijvend. Het is niet iets dat je moet proberen te doen. Het is iets dat je toestaat/laat gebeuren. (1)

Steve: Zal de ervaring van Ascentie hetzelfde zijn voor iedereen?


Aartsengel Michael over Ascensie – Part 9/10 / Steve Beckow

Aartsengel Michael over Ascensie – 
Part 9/10

We gaan weer verder met ons samengestelde interview, met Aartsengel Michael over Ascensie.

Vasanas (Vasanas kunnen worden omschreven als de automatische, mechanische, of gewone manieren waarop we moeten reageren op situaties. Het zijn ingesleten gedragspatronen),

Relaties en Ascensie

Steve Beckow: Zijn er mensen bij wie de gedachte aan Ascentie hun angst verhoogt?

Aartsengel Michael: Wat we zien in vele hoeken van het menselijk collectief is dat er een angst, een opwinding en een openheid is om vooruit te gaan. En het zijn vooral de licht-werkers, licht-houders, die zeggen: "Nu is het mijn tijd en ik zal acenderen."

De Wekelijkse Licht Explosie "Verdraagzaamheid" 24 Juli 2014 / Jamye Price

De Wekelijkse Licht Explosie
"Verdraagzaamheid"
24 Juli 2014 / Jamye Price
Verdraagzaamheid is geduld, uithoudingsvermogen, een overeenkomst of schuld toestaan om opnieuw bewerkt of vergeven te worden. Het kwam eerst door als een LichtExplosie onderwerp in december van 2012. Ik wist niet wat het betekende, en hoewel ik als een bewust kanaal toegang kan krijgen tot woorden die ik niet ken is, over het algemeen, mijn vocabulaire waar mijn gidsen mee moeten werken. Ik zocht het woord op en was opgetogen over hoe de LichtExplosie verder zou gaan. Hier zijn we weer op een prachtig overhellend punt van Verdraagzaamheid. Wat heeft jouw Verdraagzaamheid in jouw leven nodig? Jij? Ben je geduldig met jezelf, daardoor de Beweging van Gratie toestaand om opnieuw te vormen? Is er iemand anders in jouw leven die voordeel zou kunnen hebben van de ondersteuning van jouw Liefdevolle staren, hen de Verdraagzaamheid toestaand om hun hart jegens het Leven te openen? Is er een situatie in de wereld dat jouw Verdraagzaamheid zou kunnen gebruiken om de kwaadheid en frustratie los te laten en jouw hart te openen voor de stroom van verandering? Jouw focus is krachtig. Jouw Verdraagzaamheid geeft een evenwichtige houding in de eeuwigdurende beweging van het leven.

Op deze dag van je leven 24 juli 2014

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
... dat veiligheid niet het ding is waar je naar moet zoeken in de
toekomst. Vreugde is waar je naar moet zoeken.

Veiligheid en vreugde mogen niet in hetzelfde pakket zitten.
Ze kunnen ... maar ze kunnen dat ook niet.
Er is geen garantie voor.

Als jullie primaire bezorgdheid de garantie van veiligheid is, zullen jullie nooit de ware geneugten van het leven ervaren.
Dit suggereert niet dat jullie roekeloos worden, maar het is een uitnodiging om op zijn minst gewaagd te worden.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nlAartsengel Michael over Ascensie – Part 8/10 / Steve Beckow

Aartsengel Michael over Ascensie – Part 8/10
Door: Steve Beckow
Na de Ascentie van Gaia

We gaan weer verder met ons samengestelde interview, met Aartsengel Michael over Ascensie.

Steve Beckow: Alle levensvormen op Gaia moeten de nieuwe energieen integreren die de Moeder ons stuurt.

Aartsengel Michael: De integratie van de nieuw gedistribueerde energiebronnen moet voorkomen op alle gebieden: fysiek, emotioneel, spiritueel en materieel. En elke cel van elk organisme wat zich op Gaia bevindt wordt voorbereid voor nog meer van wat er komen gaat.

Nu, begrijp waar we het over hebben. Gaia, jullie geliefde planeet Aarde, is haar ascensie al begonnen. En we hebben dit herhaaldelijk gezegd, maar opnieuw hebben we weer vele verwarde blikken of hoofden die hebben geschud en gezegd: "Nou, nee, ik denk niet dat dat mogelijk is."


Lord Emanuel: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 18 juli 2014

Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
Over-Verlicht Kunstwerk!
18 juli 2014
vertaling: Sophie

Gegroet Lieve Mensen!! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om bij jullie te zijn deze dag voor een behoorlijk andere en speciale reden. Ik kom om bij jullie te zijn om nieuws te brengen over kunst, gegeven aan de boodschapper, om te maken uit mijn naam. Lang heeft de boodschapper geworsteld met haar Goddelijke Missie en deze schilderijen waren al enige tijd beschikbaar voor haar. Zij  heeft haar eigen beproevingen en initiaties overwonnen, om vandaag op deze plek te komen en wij kunnen ze aan jullie aanbieden.