Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 19 juli 2014

Hoe zijn de zielen eigenlijk ontstaan? geplaatst 19 juli 2014 / door Hans Zevenboom

Hoe zijn de zielen eigenlijk ontstaan?
Geplaatst 19 juli 2014
Door Hans Zevenboom

God Zelf legt in het boek ‘Een ongewoon gesprek met god’ [ Neale Donald Walsch] uit hoe het |Al| en de zielen zijn ontstaan: ‘Vanuit het niet-zijnde ontstond het |Al|, een spirituele gebeurtenis die geheel overeenkomt met wat de wetenschappers de oerknal noemen’.

Een verdere uitleg van God:

‘De mythologie is de eerste poging van de mensheid om te begrijpen en te kunnen vertellen over een kosmische gebeurtenis, waarvan de menselijke ziel diep doordrongen is, maar die de geest nauwelijks kan bevatten. Door het universum in een opgesplitste versie van zichzelf om te zetten, schiep God uit zuivere energie Alles wat tegenwoordig bestaat, zowel het zichtbare als het onzichtbare. Er werd dus niet alléén het fysieke universum geschapen, maar eveneens het metafysisch universum. Dat deel van God dat het tweede deel in het samenspel |Ik-ben/ Ik-ben-niet| vormt, explodeerde ook in talloze eenheden die kleiner zijn dan het geheel. Deze energie-eenheden zouden jullie ‘geesten’ – zuiver geest – noemen’.

God spreekt verder:

vrijdag 18 juli 2014

Leer je kinderen, 18 juli 2014 door Neale Donald Walsch

Leer je kinderen,
18 juli 2014
door Neale Donald Walsch


Leer je kinderen

Leer je kinderen dat ze niets van buiten zichzelf
nodig hebben om gelukkig te zijn,
geen persoon, plaats of ding;
dat echte blijdschap van binnen wordt gevonden
en dat ze zelf volmaakt zijn.

Vertel je kinderen, dat falen een fictie is
Dat elke poging een succes is,
en dat met elke inspanning succes bereikt wordt
waarbij de eerste niet minder waard is dan de laatste.

Djwhal Khul "Verandering van Koers" 17 Juli 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul
"Verandering van Koers"
17 Juli 2014 / Terri Newlon
Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. Ik wil hier een klein beetje tijd spenderen met het echt zo'n beetje in het bewustzijn verzonken te raken. En als je met wie dan ook van de Geascendeerde Meesters of het Engelachtige Koninkrijk of andere grote wezens wilt werken door te versmelten met hun bewustzijn, dan krijgen we een soort van een gevoel van innestelen of erin te verzinken totdat het aanvoelt alsof er iets op z'n plaats klikt. Dus geef dat voldoende tijd als dat is waar je mee aan het spelen bent.
Nu, deze week wil ik praten over verandering. En specifiek een verandering van koers. Welnu, ik zou er een spel van kunnen maken aangaande dat gezegde "Verandering, van koers" omdat Uranus retrograde gaat, we hebben Jupiter in een nieuw teken, we hebben Venus die in een nieuw teken zal zijn. De emoties komen nog steeds zo'n beetje naar boven om in de meeste gevallen dynamisch opgeruimd te worden. Dus het gaat over het veranderen van de koers voor het betere, voor zelfverbetering, spirituele groei, enzovoort en dat allemaal is aan het versnellen gedurende deze tijdsperiode. 

zondag 13 juli 2014

Karma: de wet van oorzaak en gevolg

Karma: de wet van oorzaak en gevolg
Over karma heeft vrijwel iedereen wel eens gehoord. Maar wat betekent karma nu precies?

De letterlijke betekenis van karma is “handelen” of actie. Karma wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd. Dit betekent dat alles wat we doen (actie) een oorzaak vormt, die op een later tijdstip een gevolg heeft. In het boeddhisme wordt de motivatie of bedoeling die achter ons handelen zit als de meest belangrijke factor gezien, omdat deze in feite het karma bepaalt.

We gaan in onze jeugd naar school en plukken daar later als we volwassen zijn de vruchten van. Als je goed je best hebt gedaan met de studie, zul je later wellicht meer verdienen met een betere baan vinden dan iemand die het nut niet inzag van school en studie. Natuurlijk is dit wel een heel simpele voorstelling van karma, maar het zal duidelijk zijn dat alles wat we doen gevolgen heeft, hoe subtiel onze acties ook mogen zijn.