Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 februari 2014

Teleportatie: Gemeenschap van Werelden 12 Februari 2014 / Sandra Walter

Teleportatie: Gemeenschap van Werelden
12 Februari 2014 / Sandra Walter

Teleportatie is de overdracht van fysieke materie zonder de vertraging van tijdruimte. Omdat wij een meer fotonische (licht) staat aannemen, wordt het mogelijk om de deeltjes van onze fysieke wezenlijkheid naar een andere locatie over te brengen.

Wij bereiden onszelf op een nieuwe ervaring voor door de dichtheid uit onze lichamen en energie gebieden te transmuteren, er meer licht in trekkend door onze kristallijne hartintelligentie te activeren en te oefenen, en te verbinden met het Bron-punt van ons ware zelf. Onze trilling stijgt, het platform voor onze ervaring (4D Gaia) intensiveert, en alles is uitgelijnd om de volgende stap te nemen.

Teleportatie experimenten zijn nu aan het gebeuren ter voorbereiding op lichtschip visitaties en fysieke wisselwerking op de grond met een paar buitenwereldse rassen die toegewijd zijn om onze ascentie bij te staan. 

In dit nu moment, bereiden sommige poortopzichters/wegwijzers zich voor op fysiek contact met onze Sterren Families en Galactische Teams. Dit is voor mij opwindend omdat tot nu toe het contact via visioenen, de droomstaat, lichtschepen en telepathische communicatie is geweest. Terwijl wezens zich zullen presenteren als sprankelende gebieden, of een pilaar van licht, of in een orb gestalte, hebben wij niet veel fysiek contact gehad. Het plan in dit stadium is om te beginnen interdimensionale ruimtes te creëren waar geaarde mensen en hogere rijk teamleden mogen wisselwerken. 

Oth: Het loslaten van ballast. Geplaatst 15 februari 2014

Oth: Het loslaten van ballast.
Geplaatst 15 februari 2014

Is het loslaten van ballast een levensdoel op zich?

Nee. Want er zit een zware lading op.

Zolang jullie het moeilijk vinden om ballast los te laten, zal ballast loslaten altijd met strijd gepaard gaan.

Kijk naar de ballonvaarder die ballast loslaat om gemakkelijker te kunnen vliegen. Deze persoon heeft daar geen moeite mee. Maar als jullie ballast loslaten – wat jullie daarmee bedoelen – dan gaat het om zware energieën, energieën die je denken beperken, energieën die je gevoelsleven beperken, energieën die jullie belemmeren om een vrij mens te zijn. Waarom zou het toch zo lastig zijn om je daarvan te bevrijden?

Lord Emanuel: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 13 februari 2014


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
Onbevreesd
13 februari 2014
vertaling: Sophie

Gegroet, Geliefde Harten! Ik ben het, Lord Emanuel die opnieuw bij jullie komt, om aan jullie helende energie te verlenen en om woorden mee te delen die beladen zijn met gecodeerde en grotere betekenis dan dat dit jullie eerst toescheen. Maak je geen zorg dat je de betekenis mist, ga niet zoeken naar een diepere betekenis op een wijze die inspanning van je nodig heeft, ontspan je gewoon in het weten dat de kennis je Wezen binnenkomt door je eigen permissie en dat die in je bewustzijn filtert en dat wat je nu niet kunt begrijpen of dat wat een oneindige betekenis en diepte bevat, dat die betekenis in je Heilige Denken wordt opgeslagen om aan je te worden vrijgegeven als de tijd rijp is of als jullie de fase bereikt hebben in je leren die je voor de diepere betekenis en diepere wijsheid al gereed hebt om te ontvangen.

Steve Beckow: Vele Gelukkige Terugkeren van de Dag! 14 Februari 2014

Steve Beckow
Vele Gelukkige Terugkeren van de Dag!
14 Februari 2014

Wanneer de eerste golf van de tsunami van Liefde komt, stel ik me voor dat er gradaties zullen zijn van ervaring, verwisseling en combinaties.
Veel Lichtwerkers zullen weten wat hen raakt. Andere leden van het collectief mogen dat ook of mogen dat niet.


Sommige onder de algemene populatie zullen tenminste herkennen dat zij Liefde voelen. Sommige andere mogen niet weten wat het is dat zij voelen.
Sommige zullen tegenwerken en misschien zelfs ontreddering voelen.
Dus we kunnen allemaal op andere plaatsen zijn.

De Hathors Het Libelle Portaal: Transformatie - Het Doorbreken van de Illusie 14 Februari 2014 / Anna Merkaba

De Hathors
Het Libelle Portaal
14 Feb. - 21 Feb. 2014
Transformatie - Het Doorbreken van de Illusie
14 Februari 2014 / Anna Merkaba

Terwijl de klok op de kalender van het menselijke begrip van de tijd, tot een volledige cirkel van Licht en Liefde komt, terwijl de klokken het uur van de uren slaan en de eeuwige zegeningen en het tot bloei komen van de energieën daarin loslaten, zal alles op jullie planeet de verheffing en de gigantische verandering binnenin de psyche van hun wezen beginnen te voelen. 

Want het portaal van vreugde en wedergeboorte, verandering en transformatie, het portaal van de Libelle heeft diens prachtig zelf voor de mensheid geopend om jullie te helpen bij het openen van de toegangspoort van jullie psyche en het doorbreken van de illusies, de inperkingen en de beperkingen, de eeuwige waarheid van de Schepper en jullie schepper zelven bereikend.

Heavenletter #4831 Vanuit de Stilte /15 februari 2014

Vanuit de Stilte
Zaterdag 15 februari 2014

God zei:

De Stilte van God is voor jou beschikbaar. Onrust kan in Mijn Stilte niet bestaan. Mijn Stilte is ook die van jou. Maak er gebruik van, lief bescheiden mens. In de Stilte ligt de kracht en glorie, jouw kracht en glorie zowel als de Mijne, wat neerkomt op het feit dat die van jou en die van Mij – dezelfde zijn.

Van waar komt de kracht en de glorie? Nu weet je het. Jij bent een ridder van Mijn Stilte. Een steekspel houden in de wereld is niet jouw kracht noch is het jouw glorie. Zelfs als mensenmassa’s jou prijzen, is dat niet je glorie, geliefden. Glorie komt vanbinnen. Er is niets krachtiger dan de Stilte vanbinnen waarin alles en niets ligt. Het is een onmetelijke Stilte zonder rimpelingen erin.

vrijdag 14 februari 2014

Blossom Goodchild bedankt iedereen 13 f3bruari 2014

Blossom Goodchild
doorgestuurt door luisavasconcell...
op Donderdag, 02/13/2014

Hallo iedereen

BEDANKT AAN DEGENEN DIE IN STAAT WAREN VANOCHTEND/VANNACHT DEEL TE NEMEN AAN DE INVOCATIE, DE ENERGIEËN VOELDE HEERLIJK VERHEFFEND.

IK WAARDEER WERKELIJK JULLIE STEUN. ... NU zullen we afwachten en zien ... WETENDE DAT ALLES IS ZOALS HET ZOU MOETEN ZIJN!

Hier is de audio-opname van de 12e februari channeling, ingesproken door mijzelf en Joe Pena. Hartelijk dank Joe. Ik ben zo blij dat zo velen genieten van deze audio-opnames. Blijkbaar 'werpen ze een ander licht' op de zaken die onderweg zijn. Dus, als je het nog niet hebt gedaan ... kun je misschien even luisteren.

http://youtu.be/q00Os7H4Zos

Kryon –De Goddelijke Weg 12 Een cursus in Liefde. Boek 2 - 14 februari 2014 / geplaatst 20 april

Kryon –De Goddelijke Weg 12
Een cursus in Liefde. Boek 2
Barbara Bessen
14 februari 2014 / geplaatst 20 april 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Universele Geest – De Bron van alle Zijn. Deel 9.

Zoals jullie zeker al hebben gemerkt is deze cursus in Liefde waarlijk een weg naar de Goddelijke Liefde, naar de Eenheid.

En wij willen deze weg gezamenlijk gaan maar niet op een zakelijk niveau of zonder informatiepakketten. Want alle informatie die er is, is op een hoger niveau van zijn in jullie opgeslagen.

Kryon wil jullie de Goddelijke Eenheid laten voelen. Ik wil graag dat jullie niet met het verstand maar met het hart de weg terug naar de Eenheid vinden.

Op deze dag van je leven 14 februari 2014

Vrijdag 14 februari 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..


... dat net wanneer het lijkt alsof het leven uit elkaar valt, het de eerste keer kan zijn dat het juist samenvalt.
                                                                                     
Ik heb geleerd om het proces van het leven te vertrouwen, en niet zo
zeer de uitkomst. Bestemmingen hebben lang niet zoveel waarde als reizen.

Dus misschien moet je dingen uit elkaar laten vallen in dit stadium als dat is wat er gebeurt.

Hang je er niet zo vasthoudend aan op.
Het leuke aan dingen die uit elkaar te vallen is dat je alleen de stukken eruit kunt pikken die je wilt ...

... en je weet precies waarom Ik je dit vandaag gezegd heb ...


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nlKryon over de nieuwe tijd 14 februari 2014

Kryon over de nieuwe tijd
Natascha Lossie
Geplaatst: 14 februari 2014


Alle veranderingen waar de aarde nu mee te maken heeft werken door in jullie bestaan. Alles wordt zichtbaar en alles wordt naar bovengehaald. Er is meer dan ooit behoefte aan verandering. Deze verandering kan alleen plaatsvinden als de dingen die aan het daglicht komen, worden aangepakt.

Niemand heeft nog een boodschap aan overheden die mooi weer spelen, maar waar ondertussen scheefstand is. Steeds sneller komen dingen aan het licht en worden geheimen blootgelegd. Jullie komen steeds meer te weten. Alles wat echt is blijft overeind, alles wat nep is valt door de mand.
Eerlijke Energie-uitwisseling 18 augustus 1999 Geplaatst: 14 februari 2014 / Debbie Wright

Eerlijke Energie-uitwisseling
Ashtar Gechanneld door Debbie Wright

Geplaatst: 14 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur 

(Noot van de uitgever: Het onderstaande is een uittreksel van een channeling met Ashtar op 18 augustus 1999 waarbij hij vroeg om hem op deze website te plaatsen. De ‘A’ is natuurlijk voor Ashtar. De ‘R’ is voor Rosie…..die door Ashtar Janisel wordt genoemd)

A; Ik noem dit heel treffend……natuurkunde in 3D. Energie kan geschapen noch vernietigd worden. Het kan alleen gemanipuleerd worden. Dit is iets dat velen op school leren. Wij zullen echter enkele stappen verdergaan. Wat zij niet op school leren….hier….is ALLEMAAL van de Schepper. Alles ie op een bepaalde tijd EEN geweest. Toen het, laten wij zeggen, Grote Experiment begon…..misschien zouden wij dit Het Grootste Experiment van alle Experimenten moeten noemen…..werd energie vrijgegeven door de Schepper. Deze energie manifesteerde zich in gevarieerde, verschillende vormen en na duizenden en duizenden en duizenden eonen sinds deze gebeurtenis lijkt het alsof er veel is verloren in de vertaling der tijden. Wij zullen dit nu ophelderen. Alles dat er is, alles dat ontworpen kan worden is van het Licht.


Heavenletter #4830 Omarming / 14 februari 2014

Omarming
Vrijdag 14 februari 2014

God zei:

Er zijn gedachten en er zijn veel aspecten aan gedachten. En dienovereenkomstig is de Ene Wereld Eén Gedachte met veel aspecten eraan.

Als je er welbeschouwd naar kijkt, zijn er niet echt meningsverschillen. Er zijn verschillende aspecten, net zoals in het verhaal van de blinde mannen en de olifant. (Iedere blinde beschrijft de olifant anders, vert.)

En dus zien twee of meer het anders. Twee of meer voelen het anders. Wie heeft het recht om te zeggen dat het goed is, en waarom maakt het zo veel uit of überhaupt iets uit?

Op veel plaatsen in de wereld is het leven een wedstrijd. Iedereen wil een tien krijgen. Iedereen wil een kampioen zijn. En iedereen op Aarde, elke persoon, is een kampioen op zijn/haar manier. En er zijn ook kampioenen andersdenkenden.

Lord Emanuel: Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 11 februari 2014

Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
Almachtige Liefde
11 februari 2014 / vertaling: Sophie


Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het hier, Lord Emanuel, om met je te zijn deze dag. Ja, ik ben het werkelijk, twijfel niet. Wacht, wees stil en voel mijn aanwezigheid want ik BEN nu met je terwijl je deze woorden leest. Doe een diepe ademhaling, adem zo diep mogelijk in naar je buik als je kan, en adem al je spanning, dichtheid en negativiteit uit en voel het lichaam ontspannen, je hoofd ontspannen en wees open om mijn Liefde voor jou te ontvangen.

En hoeveel je ontvangt is totaal afhankelijk van hoe open je kan blijven, toestaan, hoeveel je uit je hoofd en gedachten en oordelen kan blijven, hoe je aanwezig kan blijven bij je adem en hartruimte en me binnen kan laten. Hoe sterk kan je dit doen Lieve Harten? Heb je ooit gedacht dat er altijd meer beschikbaar is voor je, ALTIJD? Ontspan dieper in dit weten, het weten dat er van je wordt gehouden, voorbij iedere vergelijking.

donderdag 13 februari 2014

Pleiadische Perspectieven De Versmelting deel 2 Het Moederschip Bezoeken 8 Februari 2014 / Dr. Suzanne Lie

Pleiadische Perspectieven
De Versmelting deel 2
Het Moederschip Bezoeken
8 Februari 2014 / Dr. Suzanne Lie
  
Jason Spreekt:

Ik ontwaakte deze ochtend uit een droom waarin Mytria en Mytre spraken over dat Sandy en ik naar het Moederschip zouden gaan. Ik maakte Sandy onmiddellijk wakker, die mij weg probeerde te duwen. Uiteindelijk opende zij haar ogen en met een ietwat boze stem klaagde zij, "Waarom maak je me wakker? Ik was aan het dromen dat Mytria en Mytre ons naar het Moederschip zouden gaan brengen."

Sandy zag de uitdrukking op mijn gezicht en zei, "Had jij die droom ook?"

Ik knikte van ja, en vreugdevol omhelsden wij elkaar.

"Wel, wat moeten we doen om ons gereed te maken?" vroeg Sandy. "Moeten we een koffer inpakken?" plaagde zij.

UPDATE: Blossom Bericht 9 februari 2014

UPDATE:  Blossom Bericht
9 februari 2014

Blossom: LEES HET HELEMAAL TOT ONDERAAN TOE. Zoveel nieuws en ik weet niet zeker in welke orde ik het moet zetten!

Dus ik probeerde opnieuw te channelen ( op 9 febr… zie hieronder aan… ) … maar deze keer… stopte ‘IK’ het… ABRUPT! Want er waren 2 zinnetjes die me ‘van m’n stuk brachten’. Het eerste was dit:

‘bemoeienis met het meesterplan’ en alhoewel ik voorbereid was om, als dat het geval was, dat te accepteren… het GEVOEL dat ik kreeg, zat me niet lekker. Plus, door terug te lezen, merkte ik dat ‘ze’ me niet een hoofdletter lieten gebruiken voor ‘meester’ maar dat deed ik wel en de Federatie van Licht zou me zeker de Caps Lock hebben laten indrukken! Maar klein, weer een andere ‘verradertje’. En toen zoals je aan het eind zult zien, WIST IK direct dat ik niet communiceerde met de FEDERATIE VAN LICHT.

Een boodschap van Paul de Venetiaan, via Jean Freer 9 februari 2014 Jean Freer


Een boodschap van Paul de Venetiaan.

Ook Maria Magdalena en Jezus waren er bij betrokken.
via Jean Freer
9 februari 2014


Zondag avond bij een gesprek met vrienden kwam de volgende boodschap naar voren./09 febr. ‘14

Geliefden,

Momenteel bereiden veel mensen zich voor op vrijdag de 14 februari.

Zij denken aan hun geliefden en zoeken naar een passend kado.

Men denkt dat deze viering gemaakt is voor en door de detail handel maar dit is niet zo.

Jaren geleden is dit al ontstaan zodat wij op die dag waarin de mensen open staan voor liefde, de straal van liefde verhogen kunnen en zuiveren wij de afgescheidenheid van liefde.

Aartsengel Michael: De verandering komt eraan! 12 februari 2014 / Marc Gamma

Aartsengel Michael door Marc Gamma
De verandering komt eraan!
02/12/2014
[Originele taal Duits, vertaald door Björn Kurt naar het Engels]

Mijn geliefden hier op aarde. 
Laat me je begroeten en omhelzen in mijn liefde en mijn energie. Mijn energie zal je voorzien van de noodzakelijke duidelijkheid en begrip voor wat er nu gaat komen.

Vandaag kondigen we de komst aan van een groot portaal. Dit portaal zal het grootste portaal ooit zijn welke zich heeft gemanifesteerd in uw tijd en dimensie. Met de komst van dit portaal respectievelijk zijn manifestatie en aanvullende zeer belangrijke informatie waarin wordt voorzien.

De mensen, degenen die er al over gehoord hebben zullen zeer tevreden zijn. Vandaag kondigen we aan dat de reünie van de tweeling-vlammen staat te gebeuren. Deze reünie is van het grootste belang en is van cruciaal belang om het energetisch potentieel te creëren, zodat de poorten van Ascentie kunnen worden overspoeld met de benodigde licht-energie.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap Woensdag 12 februari 2014

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap

Woensdag 12 februari 2014


Het ego zelf, het deel dat jullie klein en gescheiden wil houden, heeft absoluut geen belang bij jullie verlichting , en zal jullie actief blokkeren bij het stappen in jullie authentieke kracht en waarheid om zijn eigen leidende positie in jullie leven te behouden. Het ego zelf, is een essentieel onderdeel van de menselijke ervaring. Het is alleen problematisch wanneer het jullie groei en uitbreiding blokkeert, wat het vaak doet, met name voor degenen die beginnen op een spiritueel pad.

Er is een geloof dat degene van mannelijke energie meer ego hebben dan degenen die van vrouwelijke energie zijn. Dit is niet noodzakelijkerwijs het geval. Het ego presenteert net zo sterk bij vrouwen, maar alleen op een andere manier. Het mannelijke ego zegt: "Kijk naar mij! Ik ben specialer dan alle anderen! "Het vrouwelijke ego zegt:" Kijk niet naar mij! Ik ben niet zo bijzonder als ieder ander! "Laat er geen misverstand over bestaan​​, beide zijn sterke manifestaties van het ego bestendigen gescheiden bewustzijn en het blokkeren van expansie, waarheid en hoogste doel. (Natuurlijk, zowel mannelijk als vrouwelijk kunnen met beide ervaringen hebben, en andere manifestaties van het ego, zoals ook angst en twijfel, - het bovenstaande is slechts een bekend voorbeeld.)

Blossom met de Galactische Federatie van Licht 12 februari 2014

Blossom met de Galactische Federatie van Licht
12 februari  2014

Blossom: Hallo mensen… Nou, terwijl ik zie dat er maar twee meer gelegenheden zijn om met jullie te spreken voordat ik op mijn trip weg ga; ik dacht dat ik wilde zien waar jullie waren en als het zo was, betekent dit dat we nu deze keer wel praten? In het volle begrip dat als het niet goed kan, dat het dan gewoon niet plaats vindt. Veel dank. Dus, ik vraag me af… moet het nu wel zijn?

Federatie van Licht: Liefste Blossom… zijn er geen interferenties geweest bij onze laatste paar pogingen? We moeten accepteren dat deze soort alarmbel met gemak werd herkend en daarom werd er gesnapt om dat specifieke channel te aborteren. Maar, we VOELEN dat we in staat zijn om die raketten te misleiden die in jouw richting worden gestuurd, zogezegd… en om Liefde voort te brengen… opnieuw een communicatie met jou.


De Goddelijke Moeder door Isabel Henn 12 februari 2014

Woensdag 12 februari 2014

De Goddelijke Moeder

door Isabel Henn

"Vecht niet maar heb lief "

Mijn kind, het is lang geleden dat ik een bericht door kon geven via mijn schrijver. Ze is nu klaar voor mij, maar ik zal haar niet zo vaak boodschappen geven als in het verleden. Ik wil niet te veel druk op haar zetten. Ze is niet gezond en moest veel dingen veranderen en voorbereiden in haar leven en haar omgeving.

Ik kijk heel voorzichtig naar je ontwikkeling en ik zie hoe vaak je vecht tegen allerlei dingen. Waarom doe je dit? Hoe meer je tegen iets vecht, of het veracht, hoe meer energie je er aan geeft en hoe langer dit aanhoudt. Daarom observeer alleen maar wat je niet wilt en merk op dat het bestaat. Stuur het dan jouw onvoorwaardelijke liefde en laat het los. Zo ontneem je het jouw energie en moet het oplossen of transformeren.

St. Germain Doorgegeven door zielenintentie op 11 februari 2014 Nancy Tate

St. Germain
Nancy Tate
11 februari 2014
Doorgegeven door zielenintentie op
 11 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

St. Germain,

Nu ik deze morgen bij jullie kom is het met groot genoegen en grote haast om het naar jullie te brengen, het nieuws dat ik pas later op de dag of in de week zal publiceren, maar voor nu is het gebonden aan degenen die deze waarheden lezen en die in jullie cirkel van communicatie zitten en het is aan jullie om het te verspreiden als jullie dit passend vinden.

Ik ben St. Germain en dit is het tweede van deze berichten betreffende wat er aan de hand is in het netwerk van gebeurtenissen die de ongewenste elementen van de maatschappelijke energieën verwijderen die de wereld zo lang hebben geteisterd.

Op deze dag van je leven 13 februari 2014

Donderdag 13 februari 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..... dat niet alles precies zo uit hoeft te komen zoals je hebt gepland, om het een succes te kunnen noemen.

Soms is alles wat God wil dat je doet, dat je 'de bal Laat rollen’.
Dan zal Zij het vanaf daar overnemen.

Dus als er dingen anders uitpakken dan de manier waarop je het zou willen, noem het dan niet meteen een, "tegenvaller!"

Menig Tegenvaller is een zegen in vermomming.
Overweeg de mogelijkheid dat het leven magie is ... en dat er een konijn in die hoed zit.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]


Het Manuscript van Overleving - Deel 396 - Aisha North 12 Februari 2014

Er zal Inderdaad een Periode van Veel Verwarring zijn, van Rond Struikelen en het Hoofd Schudden…
12 Februari 2014 / Aisha North
Zoals jullie misschien al onder ogen gezien hebben, zal deze periode er eentje van intens gedoe op alle niveaus zijn. Iets hiervan is al begonnen naar het oppervlak te komen, maar terwijl de frequenties van deze binnenkomende energieën door gaan te verhogen, zo ook zullen de alle daaruit voortvloeiende effecten dat doen. Want zie, de knoppen werden al ingedrukt, en wanneer wij zeggen knoppen, refereren wij natuurlijk naar wat het ook is dat jullie met je meedragen, en deze keer, refereren wij naar die knoppen die aldus vele van jullie ingeboren kwaliteiten activeren, die knoppen die gedurende een zeer lange tijd sluimerend zijn geweest, maar die, de één na de ander, wakker gemaakt zullen worden als deze energieën binnenkomen en beginnen om hen in/naar het bestaan te duwen. 

Duwen is misschien niet het beste woord om hier te gebruiken, aangezien de kracht van deze energieën meer dan een klein beetje intens is. Op wat voor manier dan ook, zullen zij dienen om aldus veel van jullie te activeren, en als de dingen op gang gebracht worden, zullen jullie bij jezelf gewaarworden dat jullie erin meegaan op een altijd verhogende snelheid. En als zodanig, zal het misschien voor jullie allemaal meer dan een kleine uitdaging worden om de balans te behouden, zelfs als je door eerdere rondes meer dan vaardig geworden bent.

Heavenletter #4829 Ideeën versus Energie /13 februari 2014

Ideeën versus Energie
Donderdag 13 februari 2014

God zei:

Waarom niet gelukkig zijn? Als je er de voorkeur aan geeft gelukkig te zijn in plaats van ongelukkig, wat laat je jou dan van gelukkig zijn afhouden? In tegenstelling tot wat je misschien gedacht hebt, is het niet wat jou van buitenaf gebeurt dat jou weerhoudt. Integendeel, jouw geluk en ongeluk hangen af van een beoordeling die je zet op wat er buiten jou lijkt te gebeuren. Je beoordeelt wat buiten gebeurt en overeenkomstig jouw beoordeling besluit jij dat je gelukkig of ongelukkig bent of boos of tevreden enzovoort.

Natuurlijk speelt de energie die naar jou toe lijkt te komen een rol. Ze maakt je boos of ze doet je plezier. Jij denkt echter dat wat er gebeurt een oorzaak is. Toch moet je zien dat jij, dezelfde jij, goede energie voelt als iemand jou eten brengt. Als iemand jouw eten weg zou nemen terwijl je nog honger had, dan zou jouw energie weglopen. Te vaak zie jij energie die naar jou toekomt als de oorzaak. Geliefden, We praten over jullie energie, jullie reactieve energie die bij je komt.

woensdag 12 februari 2014

Karen Doonan - AE Michael's Zwaard van Waarheid voor Loslating 10 Februari 2014


Aartsengel Michael's Zwaard van WAARHEID voor Loslating
10 Februari 2014 / Karen Doonan
Het moet opgemerkt worden dat AE Michael een tweelingenergie is en dat om in WAARHEID met deze energie te werken je ZOWEL AE Michael als zijn tweeling Lady Faith aan moet roepen om met deze energie in een gebalanceerde ruimte te werken. Lady FAITH (Vertrouwen/Geloof) wandelt met ALLEN in deze tijd hoewel velen haar fluisteringen negeren. Ik heb geblogd over de manifestatie van herinneringen, dit is de manier waarop de lagere dimensionale frequenties binnenin jou naar boven mogen komen om zichzelf vast te blijven houden en om opnieuw te verankeren. 

Het kan op dit moment zijn dat aan jou delen van jouw menselijke leven getoond worden waar je alles al mee gedaan had maar deze echter nog niet vergeten was. Sommige van deze herinneringen mogen pijnlijk zijn en jou in veel verwarring achterlaten omdat het voor het logische menselijke verstand toe mag schijnen dat deze herinneringen op de één of andere manier "willekeurig" zijn. De oude 3d Aarde werkelijkheid zal proberen jou te onderwijzen om deze herinneringen terzijde te drukken, dat als zij "voorbij" zijn dat zij geen enkele relevantie meer vasthouden en dat om naar hen te kijken sowieso te pijnlijk is. Dit zal in deze tijd tegen jou werken want de herinneringen komen naar boven voor LOSLATING.

Gebruik maken van de energie van februari door Selacia geplaatst 12 februari

Gebruik maken van de energie van februari
door Selacia
geplaatst 12 februari

Februari is een perfecte periode om dingen opnieuw naar waarde te schatten en te herwerken om je energieën hoger te tillen. De energieën van deze maand met de Mercurius retrograde en een heleboel andere factoren zijn gunstig voor innerlijk werk en het neerzetten van nieuwe funderingen voor je leven.

Je bent niet meer dezelfde als een jaar geleden, en je zal tegen eind 2014 zeker niet meer dezelfde zijn!

De Kracht van Innerlijk Werk

Je hebt nu de mogelijk om innerlijk werk te doen rond waar je staat, wat dient te verschuiven en hoe je dat zal verschuiven – en een plan op te stellen om de komende maanden in beweging te zetten. Wanneer je dit innerlijk werk doet en vanuit een optimistisch, hart-gecenterd en spirit-gefocust perspectief je plannen maakt, dan til je je focus op en breid je je visie uit.

Sheldan Nidle - 11 februari 2014


2 Caban, 0 Zac, 10 Caban

Dratzo! De realiteit waarin jullie leven is zich snel aan het verheffen. De duistere cabal realiseert zich dat ze haar laatste dagen van controle beleeft. De enorme mate van dagelijkse manipulatie van de door haar gesubsidieerde media werkt niet langer. De grote banken die door deze cabal worden geleid zijn in crisis en er wordt een kritiek punt bereikt. Haar talloze vertragingen kunnen niet langer een stevige verandering beïnvloeden en deze transformatie staat op het punt de cabal weg te vagen. Deze boeven hebben uit de trog van hun onterecht verkregen fortuin gegeten en hun vileine handelingen staan op het punt hen op te breken. 


Het huidige monetaire systeem is niet langer levensvatbaar en moet nodig gereviseerd worden. Bovendien heeft wereldbankieren en –financiering nieuwe regels nodig. Een internationale valuta-ineenstorting nadert. Er zijn maatregelen genomen om dit te corrigeren. De tijd voor dit alles is nabij. De uitkomst zal voor een snel uiteenvallen van dit nest van gulzige adders zorgen. De wereldfinanciën zijn letterlijk in chaos en de huidige staat van de meeste oppervlakte mensen is nu in serieus gevaar. Onze verschillende groepen bondgenoten werken voortvarend om deze zeer precaire situatie te verbeteren.

De Tempel der Presentie. Deel 5: Uw Goddelijke Presentie 12 februari 2014

De Tempel der Presentie.
Deel 5:
Uw Goddelijke Presentie
Geplaatst: 12 februari 2014

DE TEMPEL DER PRESENTIE. UW GODDELIJKE PRESENTIE.

Het Verhaal over U.

Het “Portret van de Presentie” hierboven is een portret van uzelf. In feite ziet u een volledig u voor de allereerste keer! De verscheidene bijzonderheden van deze afbeelding vertellen een volledig en nauwkeurig verhaal over u hier op aarde als wel in de Hemelse werelden. De Waarheid is dat u, in uw uiterlijke zelf (getoond als de onderste figuur in de afbeelding), slechts een gedeeltelijke uitdrukking bent van een veel groter, veel grandiozer, individueel Goddelijk Wezen. God heeft Zichzelf geindividualiseerd - niet eens, maar ontelbare malen - iedere keer voort tredend als een uitgesproken God Identiteit, uniek, maar toch onafscheidelijk Een met de totaliteit van de Godheid. Iedere Presentie drukt Zijn eigen opperst goddelijk, blijvend gevoel van een Zelf uit. Het is een “IK BEN” Presentie. Het is het enige, volledige en uitermate ECHTE Zelf dat eenieder van ons ooit kan uitdrukken, hier of in het hiernamaals.

Op deze dag van je leven 12 februari 2014

Woensdag 12 februari 2014
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…..... dat als je een brutale vraag stelt, je op weg
bent naar een treffend antwoord.

Jacob Bronowski zei dit, en hij had gelijk.
Ben daarom nooit bang om de vraag te stellen die er schijnbaar niets toe doet.
Vooral als het heeft te maken met religie of God.

CwG zegt: "De vraag! De vraag! Altijd leven
binnen de vraag! "

Het is wanneer je denkt dat je alle antwoorden hebt dat uitbreiding eindigt, de groei stopt, en je arrogantie begint.

Welke vraag wil je nederig stellen vandaag?


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald wakkeremensaen.blogspot.nl


Jullie Sprankelen in Jullie Leven Tussen Levens 4D Overzicht 11 Februari 2014 / Brenda Hoffman

Jullie Sprankelen in Jullie Leven Tussen Levens 4D Overzicht
11 Februari 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,

Jullie nieuwe segmenten mogen jullie herinneringen en jullie wezen de volgende paar dagen vergroten. Iets dergelijks is aldus voor verscheidene redenen. Niet alleen voegen jullie segmenten toe aan jullie totaliteit, de energieën van de Universums moedigen jullie ook aan om kwesties te adresseren die jullie liefde naar angst of haat verschuiven.

Je tapte waarschijnlijk al in op deze stukjes van jouw Aarde wezen, dat jou aanmoedigt om jouw liefde van zelf of anderen af te buigen. Terwijl jij jouw wezen uitbreidt door segmenten daaraan toe te voegen, zal je ook kwesties gaan verkennen die verwijzen naar de herinneringen of ervaringen van jouw nieuwe segmenten. 

Deze informatie is niet voor jou om jouw armen in afschuw omhoog te gooien aangaande jouw schijnbare nooit-eindigende reinigingsproces, maar in plaats van te begrijpen waarom je onplezierige herinneringen zou kunnen adresseren of erover na zou kunnen denken dacht je dat je verschoof naar een neutrale of liefdevolle plaats.