Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 2 december 2014

Voel Jij Je Blah? 1 December 2014 / Brenda Hoffman

Voel Jij Je Blah?
1 December 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Misschien voel je niet de Liefde en de vreugde waarop je anticipeerde. Je hebt het gevoel alsof niets interessant, anders of nieuw is.
Maak je niet ongerust of raak ontmoedigd. Dergelijke "blah" gevoelens zijn louter je fysieke lichaam die aan het verschuiven is.
Alle ontwikkelingsstadiums van je wezen verschuiven op een verwachtte manier. Ten eerste, spiritueel - je gelooft dat iets dergelijks waar is. Ten tweede, emoties - je voelt dat iets dergelijks waar is. Ten derde, fysiek - je weet dat iets dergelijks waar is.
Diegenen van jullie die jullie cocon verlaten hebben zijn zeer waarschijnlijk in jullie fysieke stadium.
Op deze Universele/wereldwijde overgang werd lang geanticipeerd en tot aan het laatste detail gepland. In die zin, voor de eersten om te ontwaken - zeer waarschijnlijk, wat jullie noemen de Baby Boomers of diegenen nu van de Aarde van een vergelijkbare leeftijd - om een brug naar het Nieuwe Tijdperk te bouwen. Een brug welke jullie kinderen over zouden steken en jullie kleinkinderen zouden vernietigen.
Interessant genoeg - en misschien was het te verwachten - besloten de altijd strijdlustige en dappere Baby Boomers om een nieuw plan te creëren. Eentje waarin de Baby Boomers de brug overstaken - en aldus doen jullie dat. Maar jullie kunnen je in geen enkel deel van jullie wezen de volgende stap herinneren want jullie creëren nu die stap. Langzaam in jullie gedachten en zeer snel in Universele termen.
Aldus is het dat jullie dag na dag, minuut na minuut een nieuw plan creëren.
Je hebt de grote stukken begrepen en geleefd die je aanvoelde zoals: voorbij gaan aan de 'zouden moetens' en 'moetens': herinneren hoe van jezelf te houden; een leven creëren dat zeer compatibel is voor jouw nieuwe wezen; en voorbij de oude angsten gaan. Zelfs als je al deze stadiums niet voltooid hebt, weet je wat je wenst te doen en waarom. En vanwege dat, marcheer je door een belangrijk vakantieseizoen met nieuwe gedachten en acties - tevreden met jezelf en allen die durven te zijn.
Maar je begrijpt niet wat daaraan voorbij gebeurt. Waar is de vreugde? Waar is het plezier? Je gaat door anderen te pushen en aan te stoten om je te helpen het te ervaren - niettemin voel jij je oudbakken, levenloos, saai of wat voor woord je ook wenst te gebruiken.
Iets dergelijks is waar, want je bent iets aan het creëren ver voorbij aan wat je verwacht. Je bent van het verwachte pad af - niet in angst, maar in dappere vreugde.
Het is alsof je een hopman bij de verkenners bent die verwachtte het pad van voormalige hopmannen te volgen, om slechts een nieuw en beter pad te ontdekken. Hoewel het een beter pad is, is dit nieuwe pad gevuld met onbekende dingen aangaande alles, inclusief voor diegenen die jullie observeren en jullie Universele energieën sturen.
Wij genieten van jullie moed en verwonderen ons over de vreugde ervan. Maar zulk een observatie creëert niet een duidelijk pad voor jullie. Jullie verkennen gebieden die nog nooit eerder verkend zijn. Het thema voorafgaand aan jullie entree op de Aarde in dit leven was dat elk avontuur zou bouwen op voormalige avonturen totdat de Nieuwe Aarde voor iedereen werkelijkheid was.
Jullie Baby Boomers, nieuwe wezens of met wat voor benaming jullie diegenen ook wensen te labelen die zich nu binnenin zichzelf verloren voelen, springen generaties om een nieuwe wereld te creëren welke in eerste instantie niet gepland was voor deze tijd.
Een dergelijke snelle groei is helemaal niet verkeerd. Want jullie ontdekken dat alles aspecten van jullie wezen sterker zijn dan verwacht voorafgaand aan de entree op de Aarde in dit leven. Maar jullie hebben GEEN kaart of pad te volgen. Dus zijn jullie doodsbang binnenin jullie fysieke wezen - tezelfdertijd zijn jullie gevuld met vreugde en verwachting in jullie spirituele/emotionele wezens.
Zal je stoppen of vertragen? Misschien. Maar gezien de vastberadenheid en de gewaarwordingen van de nieuwe jij, terwijl je soms door een pad ploegt dat aanvoelt alsof het ingekapseld is in glibberige modder of nat cement, zal je doorgaan zolang en zo ver als je nu wenst.
Jouw fysicaliteit houdt het veel beter vol dan dat iedereen verwachtte. Iets dergelijks is waar omdat je de tijd en inspanning nam om je nieuwe wezen met zorg en deskundigheid te bouwen.
Is het mogelijk dat je jouw fysieke wezen zou kunnen "bakken" met je nieuwe pad. Nee. Je bent gereed.
Toegegeven, sommigen mogen terugkeren naar het uitgezette pad dat jullie creëerden voorafgaand aan de Aarde in dit leven. Maar genoeg van jullie glimlachen binnenin jullie wezen om door te gaan de brug naar het Nieuwe Tijdperk over te steken.
Je vreugde zal terugkeren wanneer je eenmaal een veilig houvast gevonden hebt. In waarheid, zal jouw vreugde uit jouw wezen vandaan stralen alsof je een A+ ontvangen hebt voor een zeer moeilijke cursus waarvan je dacht dat je het je niet eigen zou kunnen maken.
Weet dat je capabel bent. Weet dat de Universums zich verbazen over jullie vasthoudendheid en moed. Weet dat jullie de Aarde sneller en efficiënter naar het Nieuwe Tijdperk verhuisden dan wie dan ook - inclusief jij - dacht dat mogelijk was.
Sta jezelf toe om je een beetje saai en levenloos te voelen terwijl jouw fysicaliteit zich aanpast aan je nieuwe pad wetende dat je het werk of de vreugde voltooide - het hangt ervan af hoe je wens om deze inspanning te labelen waarvan eens gedacht werd dat het twee Aarde generaties zou vereisen. Glorie in jullie en Alles Dat Is.
Zo zij het. Amen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com