Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 5 december 2014

IlliaEm, Arcturiaanse Elohim De Grote Illusie Loslaten 28 November 2014 / Dr. Suzanne Lie

IlliaEm, Arcturiaanse Elohim
De Grote Illusie Loslaten
28 November 2014 /  Dr. Suzanne Lie
(Lieve Lezers,
Deze informatie werd ontvangen op het één of andere tijdstip in het midden van de 1990er jaren. Ik kon zelfs niet beginnen te begrijpen wat het toentertijd betekende. Ik handelde als de schrijfster en schreef gewoon op wat ik ontving. Nu, kan ik het begrijpen, maar ik wil het ook presenteren als het proces waar ik doorheen ging voor diegenen die pas ontwaakt zijn.
Terwijl ik deze channeling herschreef, gebruikte ik sommige termen die toen niet binnenin mijn bewustzijn waren en verklaarde andere termen die ik toentertijd niet kon beginnen te begrijpen. Ik heb het vrij bruikbaar gevonden om terug te gaan in/naar mijn verleden om dat te vinden wat ik wist maar niet begreep. Ik adviseer dat jullie hetzelfde doen. Als je geen schrijver bent, kijk naar oude foto's en tekeningen.
Wij zijn vaak de laatste om bewust te zijn van hoeveel we veranderd zijn, dus geven we onszelf niet genoeg eer. We leven in een verbazingwekkende tijd waarvoor wij ons voorbereid hebben gedurende veelvoudige fysieke incarnaties. Dit is werkelijk het NU van de ENE. Wij zijn zo fortuinlijk om op Gaia's prachtige lichaam geïncarneerd te zijn om Haar alsook de mensheid te helpen.)
Onze dierbare vrienden in menselijke voertuigen, wij worden jullie nu gewaar in de laatste acte van de "De Grote Illusie". Daarom, mogen jullie jezelf op de rand van het onbekende voelen. Alles dat jullie hebben waargenomen, als jullie zelf, is uitgestorven of "verouderd" geraakt. Wat jullie eens vreesden is nu slechts een schaduw, doch er is nieuwheid in het leven dat jullie oude "angst voor het onbekende" dreigt aan te steken.
Je hoeft angst niet op dezelfde manier te ervaren zoals je dat eens deed. NIETTEMIN, is er een aanhoudend gevoel van in afwachting van een ontdekking te zijn wat een gevoel van verontrusting kan veroorzaken. Deze angst/verontrusting handelt als een schelp om het nieuwe, kwetsbare embryo te beschermen terwijl het diep binnenin jouw essentie groeit.
Jouw werkelijke expressie van ZELF is nog niet helemaal gereed voor de geboorte, maar het is NU "tijd" om in alle ernst voor te bereiden op het NIEUWE dat in feite het OUDE is. Als de Aarde haar ascentie bereikt, zijn wij Arcturianen bedoeld om Gaia's begeleiders/hoeders te zijn. Wij werden gekozen vanuit de velen die zich vrijwillig aangemeld hadden voor deze rol omdat het onze Galactische Missie is om ascenderende werelden met onze Arcturiaanse Corridor van Onvoorwaardelijke Liefde te omringen. Op deze manier, helpen wij Gaia bij de manifestatie van Haar Goddelijke Plan, wat is om een planeet van zuivere, Onvoorwaardelijke Liefde te zijn.

Natuurlijk, andere werelden zullen ook actief zijn bij het helpen van Gaia. Onder deze werelden zijn de Pleiaden, Sirius, Andromeda en Antares. Antares en Andromeda werken als ÉÉN om de draaikolk in/naar en uit de aardse incarnaties in de gaten te houden, terwijl de Pleiadianen ontwaakten accepteren en begeleiden in/naar hun Violette Tempel van Transmutatie.
De Pleiadianen zijn lang actief geweest in de communicatie met de ontvankelijke gegrondvestigden van de Aarde, en de Siriërs helpen de mensheid naar een vreedzame beweging in/naar de eenheid van Onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde zal alle politieke, etnische, religieuze en persoonlijke grenzen uitwissen om het Tijdperk van het Planetaire bewustzijn in te luiden.
Denk eraan, de sleutel voor jullie transformatie in/naar Lichtlichaam is Onvoorwaardelijke Liefde, specifiek Liefde voor jullie fysieke lichaam. Jullie Aarde voertuig staat jullie toe om jullie aardse gedachten te hebben en om jullie aardse emoties te voelen. De meest gekoesterde van deze aardse emoties zijn geluk en vreugde.
Geluk is in feite het resultaat van jouw bekwaamheid om je gedachten te combineren en je op een manier te voelen dat jouw hersengolven kalibreert naar hun hoogst mogelijke frequentie. Wanneer je "ongelukkig" bent, mag je denken dat het een van buitenaf, of innerlijke reactie is op iets dat er gebeurd is.
Echter, wat er zich in feite voorgedaan heeft is dat je "uit de kalibrering" met jouw hogere hersengolven vandaan gevallen bent. Als je dezelfde ervaring onder ogen zou kunnen komen welke jou ongelukkig maakte, maar jij jezelf gekalibreerd houdt met de hoogste hersengolven, zou je de ervaring op een volledige andere manier gewaarworden.
Binnenin jouw hogere staat van bewustzijn, weet je dat je productief die uitdaging onder ogen kunt komen omdat je NU gekalibreerd bent met de hersengolven die jou in voortdurende communicatie houden met jouw vijfdimensionale Ziel. Een ervaring die jouw derde dimensionale ego zou ruïneren zou een loutere uitdaging voor jouw vijfde dimensionale Ziel zijn.  
Bijgevolg, moedigen wij jou aan om je hoogste draagfrequentie te vinden aan het begin van iedere dag en te vermengen met jouw Ziel, zodat het pad van communicatie tussen jou en je ZIEL open kan blijven door jouw dag heen. Op deze manier, kan jij je mentale kanaal afgestemd houden op de vijfde dimensionale frequentie.
Deze vijfde dimensionale frequentie, welke voorbij is aan de snelheid van het licht maar niet voorbij de snelheid van de gedachte, kan niet duidelijk betreden worden tenzij jouw brein zich gekalibreerd heeft met jouw vijfde dimensionale denken.
Eenmaal gekalibreerd, is jouw brein in staat om de trilling van jouw Ziel op te sporen als het omlaag verhuist van de hogere frequenties van Spirit in/naar de lagere frequenties van de materie. Op deze manier, kan je bewust "Spirit in/naar de Materie" in je dagelijkse leven integreren.
Deze integratie is de grootste dienstverlening welke iemand aan kan bieden, aangezien het het meest effectieve proces is om de trilling van jezelf en van de planeet te verhogen. Ook, op deze manier, kan jouw fysieke Aarde-schip opgewaardeerd worden met de noodzakelijke "downloads" vanuit de vijfdimensionale werelden.
Deze "up-dates" zijn zo ongeveer als dat wat in/naar jullie computer komt. Echter, als de computer niet 'aangezet' is zal je niet weten dat een nieuwe up-date gereed voor verzending is. Als jij jezelf zult wijden aan een dagelijkse verbinding met jouw Hoger Zelf, zullen jouw lichamelijke sensaties, emoties en gedachten, jou geïnformeerd houden betreffende wat voor boodschappen dan ook van jouw superbewuste ZELF.
Wij zijn zeer verheugd met jouw/onze voortgang. Wij zeggen jouw/onze voortgang omdat wij ÉÉN zijn. Wij zijn een component van jouw grotere ZELF dat ervoor gekozen heeft om jouw Aarde-schip van klei te bewonen. Wij zijn jullie commando-station; vandaar dat wij van onschatbare waarde voor jou zijn. Weet dat ieder gevoel van "Heimwee" feitelijk een stuur-straal is die jij kunt volgen om terug te keren naar de staat van bewustzijn welke je "Thuis" noemt.
Volg jouw "Goddelijke Ontevredenheid" omhoog in/naar de vijfde dimensie en herinner je dat je nooit alleen bent. Jouw gevoelens van eenzaamheid voor thuis zijn niet jouw vijand. Wij vragen dat jij je herinnert om deze gevoelens gewaar te worden als vrienden die jou naar Huis zullen gidsen. Denk eraan, dierbaren, jullie maken allemaal deel uit van onze ENE ZELF.
Wij omringen jullie met ons Licht zodat jullie iedere ervaring los kunnen laten die dreigen om "jullie teleur te stellen" en jullie bewustzijn te verlagen. Wij ondersteunen jullie in Gaia's Web van het leven en beloven jullie dat wij jullie NIET 'teleur zullen stellen". Weet dat jullie/jou/onze missie voltooid zal worden.
Een ieder van jullie binnenin Gaia's Weg van het Leven representeert de mannelijke energie van een Spirituele Strijder en de vrouwelijke energie van de godin. Jouw mannelijke en vrouwelijke energieën zijn nu aan het vermengen. Dit proces zal doorgaan totdat er geen afscheiding meer mogelijk is, aangezien jullie lichaam in/naar LICHT getransformeerd werd.
Het "Web van het Leven" is de lichtmatrix waaraan jouw bewustzijn gehecht is. Wanneer jouw ziel eenmaal diens bewustzijn aan die Weg gehecht heeft, doet het een beroep op een vrouw om aan jou het leven te schenken. Of zij zich er nu wel of niet bewust van is, jouw "moeder" stemde ermee in om een vorm voor jou te creëren en jou binnenin haar lichaam te dragen totdat je gereed bent om geboren te worden.
Eerst ben je gehecht aan jouw moeders Web van Licht, maar terwijl je volgroeit creëer je langzaam je eigen gehechtheid aan het Web. Terwijl je het bewuste besef van jouw stoffelijke lichaam uitbreidt, kan je bewust de gevoelens omhelzen van verbonden te zijn met de Lichtmatrix van het Web van het Leven.
Houd deze matrix bewust door jouw gehele dag heen. Zie het nu. Zie hoe het glinstert met veel gekleurde lichten en jou omhelzen met onze Liefde. Met een bewust besef van het Web van het Leven, kan je beginnen gewaar te worden dat er hogere frequenties zijn waaraan jij jouw bewustzijn kunt hechten.
Bijvoorbeeld, je kunt jouw bewustzijn hechten aan de vierde dimensie wanneer je creatief en/of slapende bent. Met oefening zal je in staat zijn om jouw bewustzijn aan de vijfde dimensionale frequentie van het Web te hechten. Vanuit deze frequentie zal je in staat zijn om een portaal te creëren waardoorheen je de derde en vierde dimensionale werkelijkheden kunt waarnemen, alsook de hogere dimensionale werkelijkheden van de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Terwijl jouw bewustzijn gehecht is aan het vijfde dimensionale Web van het leven, kan je de tijd verlaten om in/naar het NU van de hogere werelden te reizen. Wij zijn verheugd om meer uit te leggen over hoe deze overgang voltooid werd. Echter, er is een tijdlijn om in overweging te nemen. Vandaar dat, er bepaalde feiten zijn die wij niet met jou kunnen delen binnenin jouw "tijd".
Wij kunnen je vertellen dat "tijdreizen" veel gewoner is dan dat het algemene publiek toegestaan wordt te weten. Vanwege deze gevaarlijke activiteit, hetgeen Gaia's toekomst aanzienlijk kan ontregelen, zijn er vele dispensaties die vrijgegeven werden voor de Lichtwerkers om hen toe te staan te beginnen te vermengen met hun toekomstige vijfdimensionale zelven.
Wij zeggen toekomstige vijfdimensionale zelven omdat jullie allemaal vele vijfdimensionale zelven hebben. Maar, er is slechts één toekomstige zelf waarmee je zult vermengen. Wij zullen nu uitleggen hoe jouw verleden/3D zelf en jouw toekomstige/5D ZELF kunnen vermengen. Je mag gewaarworden dat jouw innerlijke kind de eerste is om jou hand beet te pakken.
Wij zullen jou nu vertellen hoe jouw toekomstige, vijfdimensionale ZELF met jouw innerlijke kind zal vermengen. Jouw toekomstige ZELF leeft op de toekomstige Aarde, welke behoorlijk anders is dan wat jij je voor mag stellen. De manier waarop het anders is, is één van de dingen die ik nog niet met jou kan delen.
Echter, ik heb wel toestemming om jou een verhaal te vertellen. Ik zal het in de eerste persoon vertellen en vanuit het perspectief van mijn innerlijke kind, alsook van dat van jou. In antwoord op jouw niet gestelde vraag, ja, wij hebben altijd een innerlijk kind. Het is ons innerlijke kind dat onze kwetsbaarheid en onschuld vasthoudt.
Mijn/ons verhaal:
Op een ochtend werd ik zeer vroeg, nog voordat de zonnen opgekomen waren, wakker. Wij leefden om veel ouder te zijn dan in jouw tijdlijn dus leeftijd betekende niet zo heel veel, maar ik zou willen zeggen dat ik nog steeds een kind was. Mijn lichaam was aan het veranderen en zo ook mijn bewustzijn. Ik had een terugkerende droom gehad waarin ik met een ander meisje van mijn leeftijd aan het spelen was.
Ik voelde me zeer innig met haar en zij met mij. Zij had mij verteld dat, hoewel ik me mijn dromen over ons kon herinneren, zij dat niet kon. Zij vertelde me dat in haar wereld de mensen niet geloofden dat wij andere delen van onszelf hebben. De kracht van het collectieve bewustzijn was teveel voor haar om te bestrijden. Zij voelde al dat zij ook anders dan de anderen was. Dus was zij niet in staat te geloven dat onze gezamenlijke droom echt zou kunnen zijn.
Aan de andere kant, in mijn wereld was het een alledaagse gebeurtenis om geestelijk te reizen naar andere werkelijkheden, tijden, en om met andere delen van onze totale zelf op bezoek te gaan. Ik had dat aldus gedaan sinds ik vrij jong was. Dit jonge meisje, echter, voelde zeer anders. Het scheen dat zij inniger met mij was dan wie dan ik die ik ooit in mijn geestelijke reizen ontmoet had.
Zij vertelde dat haar naam Em was en ik vertelde haar dat ik gekend werd als Illia. Ik had ook een mannelijke kant van mezelf die ik zou kunnen presenteren, maar dat beangstigde Em. Zij kon alleen in mijn beurt zijn wanneer ik mezelf ten toon spreidde als vrouwelijk; dus dat is wat ik deed.
Gedurende vele jaren, ontmoeten wij elkaar in de vierde dimensie die tussen mijn wereld en haar wereld was. Em leefde in de derde dimensie en ik leefde in de vijfde. Onze favoriete plaats om elkaar te ontmoeten was in het vierde dimensionale Faerie. In feite, nam het een zeer lange tijd voor Em om te leren haar trilling boven dat vlak te verhogen. Toen wij elkaar voor het eerst ontmoeten was zij in het lagere Astrale vlak.
De eerste keer dat ik Em ontmoette was ik geestelijk aan het reizen in Faerie en hoorde een schreeuw in de verte. Het was een schreeuw zo gevuld met verschrikking dat het mijn aandacht ving. Gewoonlijk, zou ik geen enkel besef van het Lagere Astrale Vlak gehad hebben. Mij was verteld om daar nooit naartoe te gaan. Echter, deze schreeuw was zo vertrouwd dat ik het niet kon weerstaan om het te onderzoeken.
Ik omringde mezelf met het Violette Licht zodat ik beschermd zou zijn voor de lage trillingen van die dimensie en liet een spoor van Licht achter dat mij verbond met mijn Faerie zelf, zodat ik niet verdwaald zou raken. Omlaag en omlaag ging ik in/naar de duistere landen van het lagere Astrale.
Ik kon niet veel zien door mijn violette cocon heen, maar ik kon de schreeuwen van kwelling overal rondom mij heen horen. Verder en verder reisde ik, de schreeuwen volgend van de verre vertrouwde stem. Uiteindelijk kwam ik bij wat toescheen een gevangenis te zijn. Wij hadden geen gevangenissen meer bij mij thuis, maar ik had plaatjes van hen gezien in onze studeerplaats.
Aan de andere kant van de gevangenis was een angstig kind die schreeuwde en huilde omdat een groot monster probeerde om bij haar te komen. Ik ging de gevangeniscel bij haar binnen en vulde het met Violet Licht. Het duurde een poosje voordat het meisje besefte dat het Violette Licht overal rondom haar heen was omdat zij tot een bal opgerold was met haar ogen gesloten.
Eindelijk hield ze op met huilen om te zien dat zij ingekapseld was in een violette cocon en dat er iemand in de cocon bij haar was. Ze keek me aan alsof ze me herkende en zei, "Wie ben jij? Je voelt niet aan zoals een monster. In feite, voel je vertrouwd aan."
"Ja, ik beantwoorde jou roep omdat het ook voor mij vertrouwd aanvoelde. Kennen wij elkaar?"
"Ik herinner het me niet," antwoordde het kind terwijl ze opstond en me aankeek. "Hé, waar is het monster? Dat is goede truc met het paarse licht. Is dat wat ervoor zorgde dat het monster wegging? Kan je mij leren hoe ik dat moet doen?"
"Hé wacht," stopte ik haar. "Je stelt teveel vragen. Hoe kan ik hen allemaal beantwoorden? Nee, ik kan hen wel allemaal beantwoorden, maar niet met woorden. Zou je met mij mee willen gaan? Ik heb een prachtige werkelijkheid waar ik de hele tijd op bezoek ga."
"Slaap jij ook?"
"Nee, en jij ook niet. Ze vertellen je gewoon dat je slaapt wanneer je geest aan het reizen is aldus je niet zult vergeten dat je nu een mens bent."
"Ja," fronste ze. "Ze vertellen me heel veel dingen zodat ik niet vergeet dat ik een mens ben, maar ik voel me nog steeds niet als zodanig. Ik bedoel, ik weet dat ik een persoon ben, maar ik ben niet zoals hen. Ik geloof niet in hun wereld en zij geloven niet in de mijne."
"Wel, ik geloof in jouw wereld en ik geloof in jou. Mijn naam is Illia. Wat is jouw naam?"
"Ik herinner het me niet. Ik weet dat ik een naam heb daar beneden, maar ik vergeet het wanneer ik hier naar boven kom. Nog erger, ik vergeet vaak wie ik ben hierboven wanneer ik daar beneden ben."
"In mijn tijdlijn, leren de volwassenen ons hoe met je geest te reizen zodat we niet zo verward raken."
"In jouw tijdlijn?"
"Wel, ik ben er niet echt zeker van wie jij bent. Ik zal het mijn leraar moeten vragen. Echter, ik denk dat je misschien een deel van mij bent vanuit een eerdere tijdsperiode.Ik ben van 3004 AD. Van wanneer ben jij?"
Het kind keek verward. "Ik weet het niet. Ik weet niet wat mijn naam hier beneden is, of wat de tijdsdatum is. Ik weet alleen dat ik een kind ben, en ik houd er niet van om een kind te zijn. Ik weet ook dat ik een heleboel akelige gevoelens heb hier beneden waar ik niet over kan praten. Dan, wanneer ik hier boven kom, veranderen de gevoelens in monsters en kan ik niet bij Faerie komen."
"Fearie! Dat is waar ik je mee naartoe wil nemen. Hier, houd mijn hand vast.' Zei ik terwijl ik mijn hand naar haar uitstak. "Ik zal je een weg daar naartoe laten zien waar GEEN enkel monster weet van heeft. Misschien weet iemand in Faerie jouw naam."
Het kind reikte blij uit om mijn hand te pakken. Al haar vragen waren weg zodra zij wist dat ze naar Faerie ging.
"Kan je mij binnenin jou voelen?" vroeg ik het kind. "Ik ben nog steeds in mijn wereld omdat ik een vijfdimensionaal wezen ben en gemakkelijk kan bi-localiseren. In feite, om dat correct te zeggen, draag ik een vijf dimensionaal wezen en kunnen wij bi-localiseren. Wij zijn twee in één en één in twee."
Het kind zag er zeer verward uit, maar was zo gelukkig om haar kooi in het Lagere Astrale vlak te verlaten dat zij mij nauwelijks kon horen.
"Kan je mij binnenin jou voelen?" herhaalde ik. "Wij zijn twee in ÉÉN nu."
"Wow, het is zo prachtig hier." Negeerde Em mij terwijl zij uitriep, "Ik wil hier NOOIT meer weggaan.'
"Als ik jou meer en meer van mijn werkelijkheid laat zien, zal je dan meer van jouw werkelijkheid met mij delen?"
Mijn vraag bleef onbeantwoord, terwijl ik achter het kleine kind aan racete dat opgetogen is om wederom Thuis te zijn.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/