Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 26 november 2014

Oth: Grote verschuivingen. Ellen Rauh Geplaatst: 26 november 2014

Oth:
Grote verschuivingen.
Ellen Rauh
Geplaatst: 26 november 2014

Vorig jaar juli-augustus lagen er bij vele mensen allerlei ideeën in de week. Zij hebben een jaar in de week gelegen en nu zullen ze met turbo naar buiten komen. Iedereen die met vage wensen zat die niet concreet te verwezenlijken waren, die allerlei tegenwerkingen tegenkwamen, krijgen nu als het ware de wind mee. Er kunnen grote verrassingen gebeuren. Dingen die normaal moeilijk gaan, zullen nu easy verlopen. De juiste contacten worden gelegd en er komen grote verschuivingen. De grootste verschuiving zal zijn dat vele mensen die hun bewustzijn verruimd hebben en die ruimer denken er nu mee naar buiten komen. En het zijn er zeer veel. Daardoor komen er grote veranderingen.

Er komen vele storingen in het elektriciteitscircuit, waarover wij al vaker meldden. Daardoor zullen vele bedrijven afhankelijk worden en het zal tot verliezen leiden.

Er komen machtsverschuivingen. Mensen, wereldleiders en bedrijfsleiders die een grote macht hadden en die aan vriendjespolitiek deden, zullen van het toneel verdwijnen om allerlei verschillende redenen. Dit heeft grote verschuivingen tot gevolg. Alle mensen die benoemd werden - niet vanwege hun kwaliteiten maar vanwege vriendschappelijke relaties - zullen mee van het toneel verdwijnen. Er komt een uitzuivering op groot niveau en op hoog niveau. Daardoor komen er plaatsen vrij voor mensen die zuiver en ruimer denken. Vele onrechtvaardigheden, vele subtiele spelletjes komen aan het licht en worden doorzien door velen. Mensen zullen dit niet langer pikken. Zij zullen zeggen: “nu is het genoeg!”. En er zullen mensen op het toneel verschijnen als vanuit het niets die hoge posities in gaan nemen. Ook op politiek vlak zullen er nieuwe mensen op het toneel verschijnen die geen politiek verleden hadden of hebben. Daardoor zijn ze vrij van afspraken die al lang gemaakt waren en die niets met de realiteit te maken hebben. Zo zijn er mensen die kansen krijgen en die andere prioriteiten stellen, die neutraal en zuiver hun macht en hun autoriteit willen uitstralen.

Alles heeft te maken met zuivere autoriteit. Wij hadden het daarover bij de Tafelberg. Daar is toen veel gebeurd en de uitwerking zal nu naar buiten komen op veel vlakken. Er komt een verschuiving van welzijn en een verschuiving van welvaart.

Er zullen ontdekkingen gedaan worden op medisch vlak die gigantische gevolgen hebben. En alles heeft te maken met het openstaan voor energie. Omdat de mensheid of toch een groot deel van de mensheid energie uitsluit, schieten zij nu enorm tekort. Als de medische wereld in plaats van de scan die ze nu hebben - die alleen maar het lichaam scant - ook een energiescan zullen gebruiken, zullen de gevolgen groot zijn. Vele ziektes zullen te genezen zijn door energie, door disbalansen in energie te herstellen.

Alle mensen - en weet dat het er zeer veel zijn - die openstaan voor energie, die werken met energie, krijgen de wind mee.

Dus lieve mensen, velen van jullie dachten: “zullen wij het nog wel gaan doen.?”. Al deze mensen zullen er ruimschoots van kunnen gaan leven. En zo zal eindelijk het belang ingezien worden van energie en van mensen die hier iets over te vertellen hebben of hier iets mee kunnen.

Het zal de kinderen ten goede komen en eindelijk zal hier op school ruimte voor komen.
Op alle fronten: in het bedrijfsleven, in de politiek, zelfs bij de beurzen, meer en meer zal de feeling, de intuïtie, het aanvoelen van energie belangrijk worden.

Afgelopen maanden kwamen er nieuwe frequenties naar de Aarde. Dit zal grote gevolgen hebben bij het uitzuiveren van alles wat mensen nu onder de tafel willen vegen. Er komt meer en meer openheid en mensen die hun spoor niet zagen, mensen die hun weg niet concreet voor zich zagen, zullen nu concreet aan de slag kunnen gaan.

En vele anderen die dachten dat hun weg perfect uitgestippeld was, zullen nu doelloos rondlopen. Zij zullen hun visie kwijt zijn, zij zullen hun eindpunt kwijt zijn omdat het heel ergens anders zal liggen.

Tegelijkertijd zullen bepaalde delen en kennis van oude culturen geïnterpreteerd kunnen worden. De signalen en de overblijfselen waren steeds aanwezig, maar jullie zagen de signalen over het hoofd.

Stel je voor dat je geen notie hebt van de tijdsindeling zoals jullie die kennen en je zou ergens een oud verroest horloge vinden. Je zou eraan voorbijlopen. Zo zullen er verschillende objecten gevonden worden die een ruime kennis vrijgeven omdat de mensheid daar weer aan toe is. En het zal allemaal te maken hebben met het kunnen interpreteren van energie.

Oude culturen gingen uit van energie. Zij waren in staat om energetische storingen als het ware te kunnen voorspellen omdat ze de signalen herkenden. Dit zal weer aan bod komen. En weet dat al die oude, jullie zouden het instrumenten noemen, maar dat zijn het niet - het zijn een soort zegels die gevonden zullen worden en wat nog belangrijker is: zij zullen begrepen worden.

Bereid je dus voor dat er grote verschuivingen zullen komen. En over jaren, zelfs over vijftig jaar zal er nog gesproken worden over deze tijd. Het is een voorbereiding naar harmonie.

Benut deze periode. Accepteer en zie en ervaar wat in je leven niet klopt en wat je als het ware vanuit gewoonte accepteert. Het wil niet zeggen dat je het onmiddellijk kunt veranderen. Maar merk het op, neem het waar, zodat het in je bewustzijn komt, want gedurende de komende tijd heeft alles de wind mee. Wat volgens jouw bewustzijn niet in harmonie is in jouw leven kan nu in een turbostroomversnelling veranderd worden.

Al deze evoluties krijgen de wind mee. Alles wat je niet waarneemt en wat je vanuit een soort nonchalance niet ziet of wil zien, zal voor tien jaar weer vastzitten. Benut dus deze tijd om te vernieuwen en om waar te nemen wat voor jou nog niet in harmonie is.

Geef je wensen aan je ziel en als je in contact komt of staat met je zielsgroep, geef deze wensen door aan jouw zielsgroep. Hun bereik reikt verder dan jouw ziel en de oplossingen zullen gemakkelijker naar je toekomen.

Ben alert op wat je wenst, ben alert op wat je denkt, want alles heeft nu meer gevolgen dan een tijd geleden. Ben tegelijkertijd alert op je oordelen.

Er zullen vele grote verschuivingen komen en vele mensen zullen hun oordelen klaar hebben om mensen of situaties te veroordelen. Lieve mensen, ben alert, ga hier niet in mee. Zie het als universele verschuivingen en leg het niet bij de personen.

Als je in staat bent om het ruimer te zien, krijgt de energie die voor de verstoring gezorgd heeft, de vrijheid om geneutraliseerd te worden. Als je het projecteert op personen, houd je het vast in de materie. Werk mee aan deze grootse vernieuwing en deze grootse schoonmaakperiode van de Aarde.

Verder zullen jullie op kunnen merken als je goed kijkt naar de dieren, dat er grote veranderingen plaatsvinden. Dieren die veranderen van locatie; die soms maar zelden voorkwamen en die nu  neerdalen op plekken waar ze normaal niet vertoefden. Zij zijn de voorbodes van de veranderingen die op komst zijn.

Herverdeling van water, herverdeling van droogte. Dit alles zal nu grotere vormen aan gaan nemen, zodat jullie mensheid er aan kunnen wennen dat de macht en de regie niet bij de mensen ligt, maar dat er hogere machten zijn.

Vind steun bij elkaar in het niet-oordelen. Dat is de belangrijkste boodschap op dit moment.

Voel de grote liefde en de support van Oth en de Zijnen. Hs.