Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 27 juli 2015

Maya Berichten Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging Dag 68 / Maandag 27 Juli 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging
Dag  68
Maandag 27 Juli 2015


LAMAT 3   Vader, Zoon en Heilige Geest

Ik ben Lamat (Gele Ster), Hoeder van de Sterren Poorten. Welkom op deze dag van zonneschijn en heerlijkheid, want alles is goed met jullie en de Aarde. Velen zijn bang deze dagen als gevolg van de unieke veranderingen waar de Aarde doorheen gaat. Vrees niet, want alles is goed. We zijn hier om een ieder van jullie te helpen die uitreikt naar ondersteuning en begeleiding, zodat jullie te alle tijden vrede en balans in je leven kunnen handhaven. We beginnen deze dag met het geven van dank en erkentelijkheid aan de energie van Toon 3. Zonder de energie van 3, zou jullie wereld niet in staat zijn om te bestaan.
                                                                                                           
Er zijn veel drietallen die de 3 vertegenwoordigt. Vandaag kiezen we ervoor om ons te concentreren op de triade die het Vader, Zoon en Heilige Geest aspect, dat  vertegenwoordigt  wordt gevonden in veel van jullie christelijke leringen. Deze triade wordt ook gevonden in vele andere oude tradities, die veel verschillende namen en symbolen gebruiken. Je kunt ze herkennen als we deze dialoog voortzetten. Wat betekend de Vader, Zoon en Heilige Geest symboliek voor jullie? We kunnen deze vraag aan tien van jullie stellen en krijgen dan tien verschillende betekenissen. Het bereik is breed en deze dialoog is kort, dus we zullen het beperken tot één aspect dat relevant is voor jullie vandaag.

In veel tradities, symboliseert de Vader De Ene Wijze. Jullie meest gewaardeerde vader figuren op Aarde zijn degenen die wijsheid geven aan de jongeren, de eerlijke kant van discipline, moed inboezemen en een dorst naar kennis en avontuur bevorderen. We kunnen nog veel meer andere attributen opnoemen, maar geven de voorkeur om deze dialoog kort te houden.

De Zoon staat symbolisch voor jou, de lezer, of je nu een man of vrouw bent. De zoon is degene die een vertegenwoordiger is van de vader. Het is de droom van iedere vader dat zijn kind streeft naar nog grotere hoogten dan hij in staat is geweest om te bereiken. Alle goede vaders willen geluk en vreugde voor hun kinderen. Vaak wordt van de zoon verwacht dat hij de tradities doorgeeft die het meest belangrijk voor de familie zijn. Dit kan een zegen of een last zijn.

De Heilige Geest is de Gids vanuit de hemelse gebieden. Er zijn vele aspecten van de Heilige Geest. In de dialoog van vandaag, zullen we kijken naar de dichtste bij huis, de Hogere Zelf verbinding die een ieder van jullie heeft met het deel van je Zelf, dat is niet geïncarneerd.

Hoe werkt dit drietal samen? In het begin was er Vader, alleen Vader en Vader was Liefde, alleen Liefde. Er zijn vele diepe leringen die waar we van afzien op dit moment, omdat ze eenvoudigweg afdwalingen zullen zijn en meer kansen voor afscheiding creëren. Om deze redenen, houden we deze dialoog zo algemeen mogelijk in de hoop dat jullie zullen kijken naar de boodschap en niet zullen verdwalen in gebieden die niet passen in jullie huidige overtuigingen. Als jullie rondkijken in de Glorie van de Natuur, is het dan erg moeilijk om te denken dat er een soort van Meesterbrein aan het werk is? Iemand van extreme kennis en verbeelding die overuren maakt om dergelijke schoonheid te creëren en in evenwicht te brengen onder alle wezens? Wie van jullie is in staat om een enkele vogel te creëren? Zelfs onder degenen die wezens klonen en planten hybridiseren, is reproductie en replicatie onmogelijk. Deze door de mens gemaakte pogingen tot creatie zijn inderdaad zwak en veroorzaken over het algemeen ecologische ravage.

Laten we dit Meesterbrein Vader noemen, of jullie dit personage nou zien als een enkele eenheid of als een veelheid van entiteiten. Vader is de schepper van het universum. Zou het niet logisch zijn om de schepper als alwetende te zien, omdat alleen hij (of zij) volledig de complexiteit van alle organismen vertegenwoordigd in uw universum begrijpt? Zou het niet logisch zijn dat als jullie vragen zouden hebben met betrekking tot deze organismen, dat de Vader de beste Bron zou zijn om jullie vragen te beantwoorden?

Kun je ook zien hoe de Vader een duidelijk begrip zou hebben van hoe de wereld zich verder zal ontwikkelen, omdat Hij weet hoe elke eenheid functioneert met anderen? Dit Meesterbrein is een echte wiskundige tovenaar en in staat om zeer nauwkeurige accurate inschattingen te maken voor de waarschijnlijkheid van dingen die kunnen optreden in de toekomst.

Is het niet zeer waarschijnlijk dat iemand die iets uit het niets kan creëren ook de mogelijkheid zou kunnen hebben om veel andere dingen te doen die jullie op dit moment niet kunnen doorgronden? Wat als, zoals beloofd in vele geschriften, de Vader jullie voorzien heeft als, zijn Zonen met het vermogen om te doen wat Hij heeft gedaan en zelfs nog meer? Wat als, zoals beloofd in veel van jullie oude geschriften, jullie, zijn zonen en dochters, de mogelijkheid hebben om te creëren, zoals de Vader, door geluid, licht en duidelijk intentie?

Het is duidelijk dat de meeste die geïncarneerd zijn door de eeuwen heen geen volledig begrip hebben van hun aangeboren rechten op het moment dat zij binnenkomen op deze planeet. Terwijl ze door het leven reizen, hebben degenen die studeren met de wens om meer begrip van de Vader te krijgen meer kans om te vinden wat ze zoeken.

Echter, de meeste Zonen geloven niet dat ze ooit volledig het niveau van de wijsheid van de Vader bereiken. In zekere zin is dit waar. Echter, in de zin dat we allemaal één zijn en dezelfde mogelijkheden hebben om te creëren, beschikken we inderdaad over voldoende vaardigheden en wijsheid om lagere goden te zijn. We gebruiken het woord "lagere" niet als een middel om een hiërarchie van belangrijkheid te creëren. Wij gebruiken alleen het woord "lagere", omdat de beste vorm van communicatie met jullie op dit moment het geschreven woord is. Deze vorm van communicatie is zwak en we hopen dat we niemand van jullie verliezen als gevolg van de aard van de woorden die we kiezen.

Inderdaad, ieder van jullie heeft de volledige mogelijkheid om vele dingen te creëren in zijn leven. Sommige hebben grote vorderingen gemaakt in het creëren van ervaringen en de middelen die deze ervaringen mogelijk maken. Een heel aantal van jullie zijn in staat om voorwerpen uit het niets te manifesteren die al in de wereld zijn. Echter, geen van jullie heeft de mogelijkheid om een nieuwe soort van dieren of planten te creëren die perfect werken binnen het ecologisch evenwicht van alle levensvormen.

Jullie staan op het punt van het maken van een aantal opmerkelijke ontdekkingen over hoe de Meesterbrein Scheppers werken, het is echter onwaarschijnlijk dat een van jullie zal evolueren, terwijl jullie in menselijke vorm zijn, naar het punt waar jullie co-creatief zullen werken met degenen die dit vermogen wel hebben. Hoewel wij willen zeggen dat velen van jullie die vandaag de dag op de Aarde lopen naar deze creatie scholen geweest zijn en co-ontwerpers zijn geweest in de creatie van jullie Rijk.

De Vader is het Meesterbrein van de hele schepping. Jullie, Zijn Zonen, zijn een deel van deze verwezenlijking. Vader kan jullie veel dingen leren en jullie begeleiden op jullie pad. Vader is hier om jullie te ondersteunen bij alles wat je tracht te doen. Je zou misschien kunnen zeggen: "Vader, waar bent U? We kunnen U niet zien. We kunnen U niet horen. We kunnen Uw aanraking niet voelen. We kunnen U niet ruiken. We kunnen U niet proeven."

Geen van deze uitspraken zijn waar. U kunt de Vader zien door het observeren van de natuur die nog niet is aangetast door menselijke handen. Overal waar je kijkt in de natuur, is er evenwicht en liefde en een heerlijk gevoel van volmaaktheid. Luister naar de wind die ritselt door de bomen, het geluid van de neerkomende donder en het geschetter van opgewonden eekhoorns. Dit zijn allemaal geluiden die de Vader maakt. Streel de vacht van een dier, houd een warme steen in je hand en weet dat je Vader in elk atoom ervan in, elk golvend deeltje en elk aspect van de schepping. Ruik de bloemen in het veld, de lucht na een Lente douche en weet dat parfum je Vader is. Proef de dauw op het gras van de ochtend, de nectar van honing en weet dat je Vader aanwezig is.

Op dit moment willen we jullie laten kennismaken met de wijze waarop jullie een nauwere relatie met de Vader kunnen hebben. Dit kan door middel van het derde deel van de triade, de Heilige Geest. In onze dialoog van vandaag, zullen we kijken naar de Heilige Geest als dat aspect van jou dat niet geïncarneerd is. We zullen dit aspect, het Hogere Zelf noemen.
Ieder van jullie heeft een directe verbinding met zijn Hoger Zelf. Als jullie nog geen verbinding gemaakt hebben, willen we graag een aantal inzichten met jullie delen. Als je al een duidelijke communicatie hebt met je Hogere Zelf, is het misschien beter om nu gebruik te maken van je tijd om je nu te verbinden en om te werken aan zaken die je probeert op te lossen in je leven. Degenen onder jullie die onbekend zijn met hoe je te verbinden met je Hogere Zelf, nodigen wij uit te luisteren naar wat we hebben te delen met jullie. We zullen een analogie gebruiken die op velen van jullie betrekking kan hebben om aan te tonen hoe deze triade opereert. Besef dat woorden een moeilijk communicatiemiddel zijn en dat deze analogie armzalig is ten opzichte van de rijkdom en complexiteit van de schepping van het universum.

Wij willen graag dat jullie denken aan de hiërarchie van een corporatie. In het begin, creëren één of meer wezens een business model en beginnen het te implementeren. Het bedrijf werd opgericht met elementaire regels en richtlijnen. Een groep mensen, genaamd de Raad van Bestuur, is opgericht om toezicht te houden en te stemmen over elk aspect van het bedrijf. Anderen werden ingezet om de verschillende taken uit te voeren, zoals secretariële werkzaamheden, boekhouding en juridische bijstand.

Vervolgens waren er managers die de tussenpersonen zijn. Zij zijn degenen die er verantwoordelijk en zeker van moeten zijn dat de werknemers produceren wat de Raad van Bestuur uitgevoerd wil zien. In deze analogie, is de Vader, de Raad van Bestuur, de arbeiders zijn de Zonen en de managers zijn de Heilige Geest of het Hogere Zelf. Of je nu gelooft dat de Vader een enkele entiteit is of een groep van geesten, het doet er niet, weet alleen dat er iemand in controle is die weet dat je bestaat en heel veel van je houdt. Jullie, de Zonen, worstelen hier op aarde om een weg naar huis naar de Vader te vinden. Jullie zoeken Zijn goedkeuring, die jullie wensen te kennen en blijven van Hem houden, maar vele malen, weten jullie niet meer wat te doen.

Hoe communiceer je met iemand die je niet kan zien, horen, voelen, ruiken of proeven? Het is niet dat je niet de mogelijkheid hebt om rechtstreeks toegang te krijgen tot de Vader, want dat hebben jullie. Echter, vanwege de aard van deze wereld en de manier waarop het is opgezet, hebben velen van jullie heel hard moeten werken om uit te vinden hoe je toegang krijgt tot de Schepper. Velen hebben geen kennis of  de overtuiging dat een Vader zelfs bestaat.

Ieder mens heeft de beschikking over een groot aantal Helpers. Sommige zijn in menselijke vorm, wat jullie je familie, vrienden en leraren noemen. De meeste zijn woonachtig in een hogere staat van vibratie, waardoor het moeilijk is om te weten van hun bestaan. Ieder van jullie heeft een directe link naar alle kennis via zijn Hogere Zelf. Nogmaals, we hebben alleen woorden om iets te beschrijven dat zo prachtig en mooi is dat je naar adem zou happen van verbazing als je volledig in staat zou zijn om de omvang, van wat we proberen uit te drukken in deze eenvoudige dialoog te beseffen.

Op een gegeven moment in de tijd, wilde een van de Zonen van de Vader een unieke ervaring hebben en kwam in de wereld, die al was gecreëerd. Misschien was deze Zoon zelfs in het team dat de aarde heeft geschapen. De Zoon vroeg toestemming aan de Vader om zijn hemelse rijk te mogen verlaten en zijn trillingsfrequentie te mogen verminderen, zodat hij de creatie binnen kon komen en een van de spelers kon zijn. De toestemming werd verleend.

De Zoon ging over op het kiezen van de gebeurtenissen die hij wilde ervaren. Hij koos  het ras dat hij wilde zijn, de geografische ligging, de ouders die hem toegang zouden geven tot de religieuze achtergrond die hij wilde ervaren en vele andere factoren die hem de beste mogelijkheid zouden geven alles te ervaren wat hij wenste.

Het unieke onderdeel van het leven op Aarde is het geheugenverlies dat je hebt als je incarneert. Al het geheugen van je ware spirituele aard is ofwel vergeten of snel uitgewist als je met je leven begint. Veel kinderen zijn in staat om hun gidsen te zien, maar er wordt hun verteld dat het “ingebeelde vrienden" zijn en niet echt en dwingen hen die lijnen van communicatie te sluiten. Dit is heel triest inderdaad, maar het is nog niet gedaan met de kwade bedoelingen. De ouders en volwassenen die verantwoordelijk zijn, zijn simpelweg onwetend van wat ze doen.

Elke persoon die incarneert laat een deel van zichzelf in de hogere rijken. Te allen tijde is er een zilveren koord dat jullie verbindt, net als een navelstreng. Dit is jullie directe verbinding met de Heilige Geest (Hogere Zelf), waar je kunt leren hoe je in contact komt met de Vader en jouw broeders die op verschillende niveaus van het bestaan verblijven.

Hoe communiceer je met je Hogere Zelf? Via directe communicatie die gemakkelijk en te allen tijde voor handen is. Als je nieuw bent voor deze communicatie, is het makkelijker om toegang te krijgen als je niet wordt afgeleid, wanneer je in een toestand van rust en vrede bent en als je hart is gevuld met liefde en dankbaarheid. Dat is heel wat voor sommigen van jullie, maar er zijn stappen die je kunt nemen om jouw vermogen om lief te hebben en anderen te vertrouwen te verhogen.

Wat wij voorstellen is dat je een vorm van meditatie of oefening leert om je geest leeg te maken en een gevoel van rust te creëren in elke situatie. Gisteren deelden we één manier om deze ruimte te verkrijgen; het kan je wens zijn deze eerst te lezen. Gedurende het jaar hebben we herhaaldelijk benadrukt om elke dag tijd te nemen om je uiterlijke wereld tot rust te brengen en af te stemmen tot je Hoger Zelf voor begeleiding. We tonen ook verschillende manieren om negativiteit te verwijderen zodat je bewust beter wordt uitgerust om al je verlangens te manifesteren.

U kunt een beroep doen op je Hogere Zelf op elk gewenst moment voor begeleiding en ondersteuning. Immers, het is jouw Hoger Zelf, dat deze incarnatie koos. Wie is beter gekwalificeerd om je op elk gewenst moment te laten zien welk pad het beste is voor jou ? Onthoud altijd dat je Hoger Zelf altijd alleen jouw beste belangen op het hart heeft. Immers, jij bent de fysieke manifestatie die het mogelijk maakt deze ervaring te zijn.

In zekere zin is het alsof jij de marionet bent en je Hogere Zelf de controle over de touwtjes heeft. Net als Pinocchio, die mens geworden is, je hebt  een vrije wil en kan kiezen om de touwtjes door te snijden en je eigen beslissingen te nemen. Hoewel het niet verstandig is om tegen de raad van je Hogere Zelf in te gaan, is het mogelijk om dit te doen. Houd in gedachten dat je Hogere Zelf de mogelijkheid heeft om het hele plaatje te zien. Hoewel je het misschien tegen de wensen van je Hogere Zelf in gaat, zul je voortdurend worden aangespoord om keuzes te maken om je weer op het pad te krijgen wat je hebt gekozen voor je incarneerde. Het maakt niet uit welke keuzes je maakt, je bent nooit verloren. Je zult nooit worden veroordeeld tot de hel. Want weet dat wat je ook gelooft, waar is voor jou. Als je ervoor kiest om te geloven dat je naar de hel gaat als je sterft, dan is het waarschijnlijk dat dit is wat je zult ervaren, voor een tijdje. Weet dat je op elk gewenst moment opnieuw kunt kiezen en de hemel kunt ervaren, het maakt niet uit in welke omstandigheden je jezelf bevindt.

Het Hoger Zelf is altijd beschikbaar. Als je depressief of in een situatie die je verdriet of smart veroorzaakt, doe een beroep op je Hogere Zelf om manieren te vinden om je emoties te overwinnen en de weg van vrede en vreugde te lopen. Je Hogere Zelf kan je leren hoe je alles wat je wilt ervaren in je leven kunt manifesteren. Ontwikkel een gewoonte van dagelijks stille tijd, meditatie en gebed. Ga naar binnen en leer je Hogere Zelf te horen. Door oefening, kunt je rechtstreekse dialogen hebben. Ieder van jullie heeft dit vermogen al, maar velen van jullie hebben het uitgezet, en denken dat het gewoon je verbeelding is. Wij zijn hier om jullie eraan te herinneren dat het jullie verbeelding is. Als jullie je het kunt visualiseren en er passie inzetten, kunnen jullie het creëren!

Er zijn vele wegen naar je verbinding met je Hogere Zelf. Deze komen in de vorm van intuïtie, wetendheid, synchroniciteiten, toevalligheden, wonderen, onverwachte boodschappen van anderen, liefdevolle stemmen in je hoofd, verbinding met de natuur, meditatie, verhoorde gebeden en een groot aantal andere middelen. Het komt allemaal neer op duidelijke intenties en aandacht.

Dankbaarheid is de sleutel tot vreugde. Meditatie is de deur naar vrede.

Als je het verbinden oefent met je Hogere Zelf, zal jullie relatie zich verdiepen en je zult zien dat de borden en signalen meer uitgesproken zijn. Als jullie je pad samenlopen, zal het leven het ene wonder na het andere worden. Je leert hoe je de ervaring kunt creëren die je kiest. Jouw vermogen om lief te hebben zal exponentieel toenemen. Jouw leven zal worden gevuld met passie en compassie als je leert om beter met elkaar om te gaan. Jullie zullen uiteindelijk alle wijsheid die door oude leraren onderwezen is te weten komen en begrijpen. Het leven zal echt een droom voor jullie worden.

De Vader is de Schepper van alles. Jullie, Zijn Zoon zijn onderdeel van die schepping. Je Hogere Zelf (is de Heilige Geest) is dat gedeelte die de aardse incarnatie overziet, dat Jij bent!

Wees in vreugde op elk moment en ga op zoek  naar de zegeningen in de Natuur. Wees je bewust van je gedachten, woorden, handelingen en emoties, want dit zijn jullie gereedschappen van creatie.

Selamet! Lamat 3

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl