Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 9 augustus 2015

Maya Berichten Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging Dag 81 / Zondag 9 Augustus 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor Zelfbekrachtiging
Dag  81
Zondag 9 Augustus 2015


Imix 3  Nieuwe Gedachten, Een Nieuw Begin

Goedendag!Ik ben IMIX (Rode Draak). Inderdaad het is een goede dag, want nogmaals verzamelen we ons om te leren van elkaar! Vandaag beginnen we met een nieuwe ronde van de Hoeders van de Dag, waarvan ik de eerste in de cyclus ben. Weet dat de volgorde van onze verschijning in de Tzolkin kalender geen hiërarchische betekenis heeft. Wij vertegenwoordigen elk verschillende aspecten van jullie; het patroon wordt geformuleerd van het begin tot het eind met iedere ronde van de Tzolkin die een dieper niveau van begrip voor jullie creëert.

Laten we eens kijken naar het nieuwe begin in deze cyclus. Wij willen ons graag dieper met jullie verdiepen in jullie ziel en jullie helpen bij het ontdekken van die dingen die jullie terug houden van een leven vol vreugde in elk moment. Deze berichten zijn bedoeld om alle mensen te helpen, in de wetenschap dat een ieder van jullie op een uniek pad is van herontdekking van het Zelf. Als een van deze lessen te diep of esoterische voor jou voelen, ga dan ofwel terug naar een vorige dag en werk aan een onopgeloste kwestie of ga door met ons, absorbeer wat zinvol is voor je en integreer de dingen die van betekenis zijn voor jou.

Als jullie je leven overzien, realiseren jullie je dat er vele dingen waren die je niet begreep als een kind. Zodra jullie ervaringen een breder scala aan inzichten hebben opgedaan, veranderden jullie sommige van je overtuigingen en gedragspatronen. Zoals je het drinken uit een fles hebt opgegeven en bent gaan drinken uit een beker, komt er een moment dat je 'kinderachtige dingen’ opzij zult zetten en verder gaat. Deze dagelijkse communicatie werkt op de zelfde manier.

Er zullen dingen zijn die jullie lezen waar jullie het niet mee eens zijn of niet in geloven. Echter, kijk verder dan die punten naar de diepere betekenis en ga naar binnen om te zien welke met je resoneren. Vervolgens neemt je de nodige stappen om de delen die redelijk lijken te resoneren te integreren. Door dit te doen, zal je leren om veel van de angsten die je momenteel verblinden opzij te zetten. Als jullie deze lessen jaar na jaar herlezen, zullen jullie elke ronde een beter begrip krijgen.

Laten we deze dag beginnen met het kijken naar hoe geloofcodes worden geformuleerd. Jullie gedachten dragen enorme creatieve energieën. Hoe meer jullie een specifieke gedachtevorm koesteren, hoe meer kracht en geloof je eraan geeft. Je hersenen verwerken continu wat je voelt om je heen. Er zijn talloze prikkels om uit te kiezen ieder moment, zelfs terwijl je slaapt.

Jouw onderbewuste brein registreert veel van wat er gebeurt om je heen, ook al besteed je er geen bewuste aandacht aan. Dit werd bewezen door middel van hypnose in gevallen zoals een persoon die in staat was om zich details te herinneren dat ze niet opgemerkt had op het moment van de gebeurtenis. Jullie leven je leven overeenkomstig de dingen waar jullie aandacht aan besteden. Dit is de reden waarom het monitoren van je gedachten, woorden, handelingen en emoties noodzakelijk zijn. Wanneer jullie je aandacht richten op een kwestie, wordt het een deel van jullie werkelijkheid. Deze waarheid werd goed geïllustreerd in de film, "What the Bleep do we Know? *

Een ieder van jullie, is op elk moment, omgeven door een groot aantal gebeurtenissen geluiden en geuren. Als je zou proberen om aandacht te besteden aan elke prikkel zou je al snel krankzinnig worden. Veel dingen om je heen gebeuren door middel van patronen. Door middel van oefening, functioneert je brein automatisch met je spieren, zodat je door een ruimte kunt lopen zonder te hoeven letten op je bewegingen. Dit stelt je in staat om je te concentreren op andere dingen. Als jullie doorheen het leven reizen, worden meer dingen automatisch: je leest zonder dat je het geluid van elke letter kent, je lichaamfuncties zijn geautomatiseerd en je hersenen filtert en stimuleert je dat je er niet voor kiest je erop te concentreren.

Er zijn tal van studies geweest waarin herinneringen van mensen bestudeert werden van  een groep die een gebeurtenis heeft ervaren. Zo is er bijvoorbeeld een leergang lopende met een leraar en verscheidene studenten. Een acteur wordt ingehuurd om binnen te komen en voert een paar handelingen, dan verlaat hij weer het lokaal. De leerlingen wordt dan gevraagd om het hele voorval te documenteren, met betrekking tot alleen de feiten van wat ze hebben meegemaakt. In alle gevallen zijn er verschillen tussen elke student. Waarom is dit? Er zijn vele redenen waarom, maar het belangrijkste verschil is dat elke persoon reageert vanuit zijn / haar eigen persoonlijke filters. Laat ons zeggen dat de acteur binnen kwam met een pistool, en deed alsof hij op de leraar schoot, het pistool ging drie keer af. Al die tijd schreeuwt hij eisen naar de studenten, zwaait met zijn geweer heen en weer en vervloekt de leraar voor iets dat hij de schutter zou hebben aangedaan.

Misschien was een student eerder neergeschoten, terwijl een ander nog nooit een echt pistool had gezien. Kun je zien hoe ieders ervaring zorgt dat ze anders reageren op de situatie? Misschien verafschuwt een student de leraar, terwijl een ander absoluut dol op hem is. Je kunt zien hoe elk van hen anders zou reageren op de  neergeschoten leraar. Hoewel de acteur zijn eisen duidelijk uitsprak, zou niet alles worden gehoord van wat hij zei. Als hun focus op iets anders lag, zoals het niet zelf neergeschoten worden, bezorgd zijn over de leraar, is het waarschijnlijk dat ze niet een enkel woord die de acteur geuit heeft gehoord zouden hebben. Toch, terwijl in een hypnotische toestand, vele malen komen veel herinneringen van de gebeurtenis te voorschijn.

Waarom herinneren wij ons slechts bepaalde aspecten van een gebeurtenis? Het onderbewustzijn slaat informatie op waar wij geen aandacht aan besteden. Soms kan deze informatie geraadpleegd worden, maar vaak wordt het nooit opgevraagd. En sluimert het voor altijd totdat het wordt geacht niet meer van belang te zijn. In alle gevallen reageren jullie op gebeurtenissen waar jullie je aandacht op richten. Dit is hoe jullie geloofcodes worden geboren. Die dingen die zich in de voorgrond van jullie gedachten zijn, zijn datgene wat jullie werkelijkheid creëert.

Als je ervoor kiest om je te concentreren op negatieve gedachten en gebeurtenissen, worden deze je werkelijkheid, en trekken meer van deze gebeurtenissen naar je toe. Wanneer dit probleem zich vaker voordoet, wordt het een gewoonte voor je om te kijken naar het negatieve in alle dingen die om je heen gebeuren. We noemen deze "nee, maar" mensen. Je kent ze wel. Wanneer mensen een idee presenteren, reageren deze mensen over het algemeen met uitspraken als: "Nee, dat zal nooit werken, maar mijn idee wel."

Aan de andere kant zijn er mensen die zich richten op positieve gedachten en gedragingen. We noemen deze "ja, en" mensen. Je kent ze wel. Het maakt niet uit wat je zegt, ze steunen je met uitspraken als: "Ja! Dat is een geweldig idee en heb je ook deze andere optie overwogen?" De meesten leven in het midden, soms voelen zij zich down en negatief en de andere keer vrolijk en positief. Maar elk heeft een onderliggende neiging naar het één of het ander.

Eén van de wetten van het universum is dat: het gelijke het gelijke aantrekt. Als je er steeds op gefocust bent dat je een slachtoffer bent en gelooft dat iedereen het op je gemunt heeft of dat jij altijd pech hebt, is dat wat je naar je toe zult trekken. Je gedachten en dingen waar je aandacht aan besteed zijn wat je werkelijkheid creëren. In elke situatie, zullen er mensen zijn die zegeningen zien en degenen die zich zullen richten op hun vervloekingen. Het goede nieuws is dat ieder van jullie binnenin jezelf de mogelijkheid heeft om negatief denken te overstijgen.

Zodra je de controle over je gedachten herwonnen hebt, zul je in staat zijn om de overtuigingen en gedragingen die je opgesloten hebben gehouden in "nee, maar" denken, te veranderen. Elke dag van deze kalender is ontworpen om je te helpen om precies dat te doen. We nemen de tijd om met jullie inzichten te delen over de vraag waarom de wereld is zoals hij is en hoe je beter hier binnen kunt functioneren. Wij ondersteunen jullie te allen tijde, door jullie aan te moedigen om naar binnen te gaan voor jullie antwoorden. Het is onze wens om jullie te helpen je opnieuw te verbinden met dat deel van je Zelf, dat nog steeds in Geest vorm is, je Hogere Zelf. Er is geen noodzaak voor goeroes of anders dan om je overtuigingen te valideren en je te helpen terug te leiden naar jezelf. Alles wat jullie nodig hebben is binnenin jullie.

Breid jullie beperkte overtuigingen ten aanzien van de God (en), waarvoor jullie kiezen in te geloven, uit. Is je God liefdevol en ondersteunend? Zou je minder wensen van een fysieke vader? Velen van jullie religies willen dat jullie geloven dat je Vader een bestraffende vader is, zelfs wreed genoeg om te overwegen je te verbannen tot een leven van marteling, voor altijd. Is dit de waarheid voor jou? Heb de moed om jouw religieuze overtuigingen in twijfel te trekken. Je hebt in andere situaties ongelijk gehad; zou het mogelijk zijn dat de kerk, waarvoor je kiest tot nu toe aan te houden, jou gedachten en overtuigingen onderwijst die voor jou geen zin hebben?

Bestudeer de geschiedenis van jullie religie. Wanneer is het begonnen? Waarom is het begonnen? Wat was de geloofwaardigheid van de schepper van jou religie? Kun je rondkijken in een natuur die in balans is en een God zien die uiterst verstandig en creatief is? Wanneer anderen je benaderen met nieuwe gedachten, kun je wijsheid vergaren door naar hen te luisteren. Echter, in plaats van blindelings te geloven wat ze zeggen, stel vragen, rol deze gedachten over in je geest en geef geloofwaardigheid aan het feit dat misschien ten minste een weetje van informatie misschien nuttig zou kunnen zijn voor jou. Zou je het niet waarderen als anderen luisteren naar jouw standpunt?

Velen van jullie zitten opgesloten in suspensie, niet wetende welke weg te gaan. Degenen onder jullie die bang zijn om de verkeerde keuze te maken, raden wij aan naar binnen te gaan en jezelf toe te staan om te ervaren wat het beste voelt op het moment. Weet dat jullie je hele leven zullen worden bekogeld met massa's ideeën. Allemaal hebben zij hun geloofwaardigheid en geldigheid. Neem voor jezelf wat goed voelt, probeer het uit; als het niet goed voelt, probeer dan iets anders. Er is geen goed of fout, er zijn slechts ervaringen en wat wel of niet werkt. Velen van jullie zullen ineenkrimpen bij deze verklaring, maar we willen jullie vragen om de dingen die jullie als een kind geloofde en niet langer waar klinken voor jullie, te overwegen. Niet één van jullie heeft alle overtuigingen die je hebt opgezet als een kind. Als jullie ervaringen op doen, leren jullie meer en zijn in staat om te onderscheiden vanuit een ander oogpunt.

Misschien is het beste advies dat we met jullie allemaal  kunnen delen om vriendelijk te zijn voor anderen. Het maakt niet uit als iemand volgens jou iets verkeerd heeft gedaan; ben vriendelijk hoe dan ook, want deze mensen kunnen profiteren van jou daden van vriendelijkheid. De wereld zou een veel eenvoudigere en liefdevolle plek zijn als ieder van jullie vriendelijker zou zijn voor elkaar. Doe afstand van je oordelen en ben voor iedereen even vriendelijk. Welk ander onderwerp zou moeten worden gepredikt vanuit jullie kansels? Al het andere leidt tot de scheiding. Het is al erg genoeg dat overheden scheiding tussen kerk en staat hebben verklaart; hoeveel meer "zondig" het is om de scheiding tussen kerk en de kerk te veroorzaken.

Wat jullie religieuze of spirituele achtergrond ook is, jullie leven zal worden versterkt wanneer jullie gedachten centrum aandacht besteed aan de Goddelijkheid in een ieder van jullie in plaats van op jullie verschillen. Het leven zal worden geleefd op een meer liefdevolle manier wanneer een ieder van jullie, jullie verschillen opzij zetten en leren om van elkaar te houden. Is dat niet de basis van jullie religie?

Als je gedachten je meenemen naar plaatsen die niet in lijn zijn met het leven dat je kiest, denk opnieuw. Je kunt zeggen dat het te saai is om je gedachten te controleren. We zouden antwoorden door je te vragen om te kijken naar hoe vervelend je leven is als je niet je gedachten controleert. Wij moedigen jullie aan om elke dag naar binnen te gaan en te kijken naar die plaatsen waar jullie je aandacht op richten en je denken te veranderen in gebieden die niet met je resoneren.

Streef naar vreugde en vreugde zal van jouw zijn!

Selamet! Imix 3

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl