Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 26 november 2014

Lady Nada Een Nieuw Hoogtepunt van Jullie Ontwaking 23 November 2014 / Fran Zepeda

Lady Nada
Een Nieuw Hoogtepunt van Jullie Ontwaking
23 November 2014 / Fran Zepeda
Hallo, mijn dierbaren. Het is een tijdje geleden sinds ik via dit kanaal gesproken heb, maar desalniettemin strek ik altijd mijn altijd-aanwezige aanvaardende Liefde naar jullie uit. Ik neem jullie nu wederom in dit moment in mijn "armen" van Liefde.
Jullie hebben veel moeilijke keerpunten bereisd voort op het ascentie pad, een ieder op jullie eigen manier en doel en timing. Er zijn enige diepe spelonken voor velen van jullie geweest, maar desalniettemin zijn jullie ermee begonnen om de beklimming terug omhoog te maken en zijn voorbij gegaan aan waar jullie in het verleden alleen maar over gedroomd zouden kunnen hebben.  
Ondertussen gedurende een korte tijd in deze "spelonken van duisternis" levend, leerden jullie om jullie eigen licht te maken - om jullie eigen lantaarn op een manier aan te steken waartoe jullie eerder niet in staat waren. Jullie creëerden binnenin jullie zelf een pad naar het licht, en in het proces hebben jullie vele vuren van opschudding en chaos en vrees en tijdelijk verlies uitgemaakt, om slechts een opening te openbaren naar het werkelijke diepere deel van jullie waar je bemoediging/troost, vrede, enthousiasme en hoop vindt.
Jullie, met je dippen in soms lijden en soms diepe openbaring, één en hetzelfde voor alle betekenissen en doeleinden, hebben het Licht van jullie immer aanwezige Ziel naar de oppervlakte getrokken en hebben een onbevattelijke kracht, moed en creativiteit ontdekt welke ongeëvenaard in jullie ervaring blijft.
Want jullie hebben de diepe creatie bekwaamheden van de Liefde welke jullie essentie is ontdekt. In het jullie zelf toestaan van Mededogen en Liefde, zelfs in jullie diepste donkere momenten, herinneringen, betreurnissen of negativiteit, hebben jullie een ongefundeerde nieuwsgierigheid en onschuld en hunkering voor betere tijden gecreëerd, voor betere ervaringen, voor hoogstaande intenties, mijn dierbaren, want jullie zijn de meest verheven schepselen in het hele Universum, gemaakt van materiaal dat ongeëvenaard in diens potentieel is.
En ik geef jullie mijn steun vandaag om die intentie te behouden van het maken "van iets uit het niets", wat zoals jullie weten niet echt "niets" is; het is de basis van jullie wezen: Liefde.
Vanaf het begin van de tijd hebben jullie jezelf "voortgesleept en bemoeilijkt" met ervaringen van een grootse aard, in die zin dat alles dat jullie in jullie levens probeerden of toestonden ter wille van de ervaring was, een experiment in doorzettingsvermogen en creativiteit. Jullie creëerden situaties van waaruit jullie oplossingen onttrokken die jullie steeds hoger in frequentie en dimensie optilden.
Dit is altijd het geval geweest. Maar nu mogen jullie opmerken dat jullie in één keer door vele van deze grootse ervaringen heengaan, en heel vaak is alles dat jullie kunnen doen je overgeven en los te laten, en jullie zelf te vertrouwen een oplossing te vinden dat met een meer uitgebreid inzicht, zichzelf openbaart en een creatie van zuivere gratie en wonder produceert. Jullie zijn jullie potentieel aan het ontdekken om te creëren wat jullie nodig zijn en wat jullie wensen door niet aan de drang toe te geven om de uitkomst te analyseren en te controleren.
In plaats daarvan ontdekken jullie, dat door jullie goddelijke intentie te volgen goddelijke wil en doel voor het grotere goed van allen, jullie oplossingen en dienstverleningen creëren die nog nooit eerder gematerialiseerd werden. Door te vertrouwen dat jullie dit kunnen doen en de spontane stroom van creatie toestaan, arriveren velen van jullie bij nieuwe rotswanden ver boven de oude "spelonken" van wanhoop en oncomfortabelheden.
Jullie hebben het onbekende omhelst en het onbekende heeft jullie omhelst, en tezamen vormen jullie een toekomst in het aanwezige Nu dat zich recht voor jullie vormt, van goedgunstigheid en wonder en zuiverheid. Jullie zitten binnenin de majesteitelijkheid ervan en voelen dankbaarheid, en zelfs als jullie niet altijd de fysieke manifestatie ervan kunnen zien, weten jullie dat jullie iets nieuws en waardevols creëren door jullie zelf toe te staan om jullie zelf te accepteren zoals jullie in dit moment zijn, precies op de rand van de uitbreiding en exploderen in/naar een grotere jij.
Zonder enige twijfel voelen jullie de waarheid van deze verklaringen, hoewel jullie hen niet allemaal intellectueel mogen begrijpen, maar hoe meer jullie jezelf laten uitbreiden en stromen binnenin jullie zelf en binnenin jullie Hart, ontdekken jullie potentieel waar nog niet op ingetapt werd.
En hiervoor zullen jullie je zeer dankbaar voelen en terugblikken op hoe ver jullie gekomen zijn, ondertussen dieper in/naar de openingen in jullie Hart avonturierend.
En dat is de sleutel, dierbaren, dankbaarheid voor hoe ver jullie gekomen zijn en weten dat jullie gearriveerd zijn bij een nieuwe rotswand en hoogtepunt van jullie Ontwaking.
Al mijn Liefde is van jullie,
Namaste,
Lady Nada
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included.