Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 16 november 2014

Kuthumi: De Weg van KwantumBewustzijn Michelle Eloff Geplaatst: 16 november 2014

Kuthumi:
De Weg van KwantumBewustzijn
Michelle Eloff
Geplaatst: 16 november 2014

Ik ben Kuthumi-Agrippa en ik kom naar jullie toe op de stralen van Liefde en Wijsheid om ieder van jullie te mogen begroeten op dit moment en om jullie de zegeningen van begrip, geloof, gelach en vreugde te brengen. Gegroet Geliefden.

En het is met grote vreugde en plezier in ons hart dat we met elk van jullie op deze avond samenkomen terwijl we jullie stevig vasthouden in het hart van Christus en veilig in de handen van God.

Geliefden dit heugelijke feit van het combineren van energieën en het samenbrengen van jullie bewustzijn als een gemeenschap van licht is een ondersteuning van de integratie van de hoogste handtekeningen van het bewustzijn van de alchemie, waarin de mensheid leert om die integratie te omarmen op een nieuwe manier en op een hoger niveau.

De ervaringen van je verleden hebben de werkelijkheid die je nu ervaart bepaald, want in jouw verleden zat je toekomst. Nu sta je op een punt van een hoger niveau van keuze door steeds meer bewust te zijn van de kwantumaspecten van het zelf door te begrijpen dat door zich te richten op de subatomaire aspecten van het leven, me bijdraagt aan de grotere ontplooiing van het grotere beeld van het leven op een geheel nieuwe manier.

Er is al veel gezegd over de kwantumfysica de afgelopen jaren, maar als velen het woord wetenschap zien of horen, is er een aspect van henzelf dat ze lijkt af te sluiten, dat ingewikkelde formules voor zich ziet die ze dienen te begrijpen om de informatie en de boodschap te begrijpen die wordt gepresenteerd door middel van een tak die wetenschap wordt genoemd.

Kwantumfysica, is echter maar een aspect van de van de wetenschap en is in principe de wetenschap van de mogelijkheid. Kwantumfysica richt zich op de kleine aspecten van het leven, de subatomaire deeltjes die bestaan binnen in je en die bewustzijn bezitten. Velen hebben hun concentratie geprojecteerd op de buitenwereld. Afgeleid door de grote gebeurtenissen van het leven, door de chaotische verstoringen die de aandacht nog verder afleiden van de aandacht voor zichzelf en om steeds meer bewust worden van de fijnere details van iemands ware zelf.

De mensheid staat nu op het punt de brug over te gaan naar een nieuwe manier van het ontwikkelen van hun zintuigen, en steeds meer bewust te worden van de kleine aspecten van zichzelf die deel uitmaken van het grotere of meer collectieve beeld van je ware en hele zelf. Om te kunnen bijdragen aan een volledige verandering in de externe wereld die je ziet als een grote gemeenschap van de mensheid, moet men begrijpen dat het de kleine dingen van het leven zijn die de aanloop vormen naar het grotere. Niets in het leven blijft hetzelfde zoals jullie allemaal begrijpen. Jullie moeten ook begrijpen dat het doel in deze huidige tijd gericht moet zijn op de fijnere details van jullie leven, en het leven in het algemeen.

De mensheid heeft het belang van een klein gebaar als een soort glimlach vergeten, het kleine gebaar van een vriendelijk woord, een soort actie, een gedachte die licht en liefde stuurt naar iemand die daar behoefte aan heeft. De mensheid bekijkt elkaar vanuit een verbroken perspectief en verbeeldt zich dat iedereen los van een ander staat, dat iedereen zijn leven heel anders dan hun eigen leven leidt, maar onder de oppervlakte van de wereld, zijn wij allen verbonden, en hoewel het erop lijkt zijn jullie geen eilandjes, jullie zijn een bron van licht en voeden elkaar, gebaseerd op datgene waar jullie je op richten.

Omdat de mensheid zo is afgeleid door de chaotische energie van de buitenwereld, heeft de tijd gekost om zich weer met de kwaliteit van het innerlijke zelf te verbinden. Het heeft tijd voor mensen om te herinneren dat het focussen op de kleine dingen in feite de kwaliteit van het grotere plaatje vergroot, en zorgt voor een grootsere ontplooiing van het collectieve Goddelijke Plan. Daarom op deze dag van deze activering, vragen wij u allen om wat tijd te nemen en die tijd te besteden aan bewust te zijn van de kleine dingen in het leven. Het eren van de beestjes in jullie werelden zich bewust zijn van de waarde van de kleine, vriendelijke, meelevende en vreugdevolle gebaren die een verschil maken in het leven van mensen, zelfs indien jullie je op dat moment niet bewust zijn van die invloed als gevolg van je kleine gebaar.

Denk eraan, misschien is er een moment in het leven, en dit is gebeurd in je verleden, waar je het pad kruiste van een individu dat je nergens van kent, die je hebt ontmoet voor slechts een moment in je leven, maar dat in dat moment een vriendelijk gebaar werd gedeeld. Dat gebaar kan het gevoel voor lichtheid hebben gebracht dat die persoon gewoon nodig had door een vriendelijk woord, een humoristische uitwisseling, een warme blik of een warme glimlach. Onderschat nooit deze gebaren, want dit is wat je dichter bij je relatie met de verfijnde subatomaire wereld trekt.

Gericht zijn op de grotere details is niet waar je energie nu op zou moeten worden geconcentreerd. Het zit hem in de kleine wereld, de microkosmische aspecten van het leven, gezien het feit dat je een microkosmische energie bent binnen het grotere macrokosmisch collectief, zoals je een macrokosmisch wezen bent in relatie tot de microkosmische wezens die in je wereld bestaan, de microkosmische acties die worden uitgevoerd op een dagelijkse basis, en waarvan velen zich niet bewust zijn en ze onbewust uitvoeren.

Wanneer deze kleine gebaren, of deze kleine gedachten en activiteiten door je geest lopen als willekeurige gedachten, door je heen stromen, je geest in een fractie van een seconde doorkruisen, die kleine gedachten, vooral als ze negatief zijn, hebben effect op de grotere afbeelding van wat je probeert te creëren. En dit is de reden waarom wij op dit moment het "Peulen van het Licht" project hebben geactiveerd.

Dit nieuwe project is ontworpen om uw vermogen op te stijgen tot boven je angsten en op de grote kunst van het scheppen van uw leven te nemen vanuit een minder vergiftigd bewustzijn, door het combineren van uw energie met andere zielzaden binnen jullie Peulen van Licht te versnellen. De peulen van het Licht worden geactiveerd rondom jullie wereld en bevatten zaden, dus kunnen wij het zaad binnenin de peul zien als de subatomaire deeltjes binnen een groter atoom van het licht genaamd de Peul. Als deze subatomaire deeltjes, waarvan jullie de zaden zijn, samenwerken en je energieën samenkomen met een gecombineerd doel en een gezamenlijke inspanning om elkaar te ondersteunen bij de alledaagse en meer gecompliceerde aspecten van het leven het leven, beginnen jullie je energie te bundelen op een geheel nieuwe manier. Deze bundeling van krachten laat een grotere uitgestrektheid ontstaan genaamd: de oceaan van licht waardoor de heilige wateren van het leven stromen, het initiëren van diepere genezing plaatsvindt en een meer uitgebreide zuivering voor het Collectieve Bewustzijn van het astral. Dit komt ook tot uiting in de gelegenheid, zoals ingeleid door de Grote Raad van het Licht, voor ons om een Raam van Mogelijkheden te openen om samen met jullie, op basis van gelijkheid, te werken en jullie te helpen begrijpen wat je nu nodig hebt om je energie te richten om die delen van het onbewuste bij de hand te nemen die kloppen op de deur van de bewuste geest, op zoek naar uw aandacht, zodat je kunt vooruitgaan naar het volgende niveau van je goddelijke innerlijke ontwerp, en je bestemming kunt manifesteren op een meer bewuste manier, maar ook op een versnelde manier.

Deze tijd biedt jullie een fantastische kans om verder te gaan dan de verwarring van het gebombardeerd zijn van het grotere Collectieve Bewustzijn, dat is gevuld met giftig bewustzijn, en jullie helpt om persoonlijke kwesties te scheiden van collectieve kwesties. Deze richt en concentreert zich op de subatomaire energie van jezelf, die jou daarom vraagt.

Als het gaat om inzicht in de kwantumfysica moet men weten dat volgens de wetenschap, bewustzijn invloed heeft op de uitkomst van het zogenaamde experiment. Het zegt, dat kwantumfysica is, dat de waarnemer de uitkomst van het experiment op basis van zijn niveau van bewustzijn, bepaalt.

Dus laten wij ons nu specifiek richten op het idee, dat het bewustzijn het resultaat bepaalt, het niveau van bewustzijn van de waarnemer in het bijzonder.

Door te begrijpen dat je niveau van bewustzijn het resultaat bepaalt van het experiment dat jullie je leven noemen.

Bewustzijn is een oneindig, groot zwembad van energie. Energie kan nooit worden vernietigd, het zal zich bewegen in de richting waar de meeste energie wordt geconcentreerd. Dit is de reden waarom, dierbaren, het zo van vitaal belang voor jullie is om jezelf te leren kennen buiten de oppervlakkige presentatie van je menselijke persoonlijkheid. In de afgelopen jaren, hebben we jullie subtiel gestuurd in de richting van het omarmen van jezelf. We hebben honderden lezingen gehouden en gereedschappen en processen geleverd die jullie in staat stellen om gebruik te maken en je te verdiepen in de diepten van de verborgen delen van jezelf.

Deze polariteiten bestaan op een parallelle wijze. Daardoor ervaar je de dualiteit van gevoelens en emoties, gedachten en houdingen. Deze polariteiten hebben jullie de beide kanten van de medaille van de aarde en de menselijke ervaring getoond.

We hebben al eerder gezegd jullie zijn meester over de kunst van pijn en lijden. Nu heb je de mogelijkheid om daar de andere kant van te zien, zijn gelijke maar tegengestelde, die van bloeiende vrede en rust. Heel vaak brengen de meest traumatische ervaringen in het leven jullie enkele van je grootste giften. Sommige van de meest geavanceerde genieën in jullie wereld ervaren ernstige trauma's in de eerste jaren van hun leven. Dat trauma verbrijzelde aspecten van de collectieve dimensie dat de persoonlijkheid bevat en die ironisch genoeg trajecten heeft geopend die toegang verlenen tot afmetingen die normaal niet worden bereikt. Echter, het lagere ego hecht aan de negatieve aspecten van dat trauma, dat is volledig natuurlijk en normaal. Die traumatische ervaring, ongeacht hoe die was begonnen, resulteert in een ontplooiing van iemands leven. Dat bepaalde trauma bereidt iemand voor op andere aspecten, of andere cycli van het leven in de eigen toekomst.

De reden waarom we dit nu tegen jullie zeggen is omdat wij jullie vragen om, voor een moment gewoon af te stappen van het slachtofferaspect van het meemaken van een trauma. Misschien is je trauma ontstaan door het simpelweg alleen zijn in een huis tijdens afwezigheid van ouders, waardoor niet aan bepaalde behoeften werd voldaan. Het is allemaal relatief. Wat wij zeggen is dat het ervaren van trauma een afsluiting creëerde op een bepaald niveau, maar op hetzelfde moment, een geheime doorgang naar hogere werelden in je achterliet, je toegang via de kwantumwereld, dieper het zelf in om te begrijpen hoe de kleine delen van jezelf, die teruggaan naar je eerste creatie, sleutels van je toekomst zijn, sleutels die je vasthouden aan de grotere uitgestrektheid van je leven.

Dit ontwaken van de slapende zaden in jezelf activeert de delen van jezelf die niet het bewustzijn belichamen op dit moment. Nu kun je je afvragen, hoe is het, als we bewuste wezens zijn en alles bewustzijn heeft, of er ook delen van ons zijn die geen bewustzijn hebben. Die delen zijn de slapende aspecten, ook wel bekend als je junk-DNA, die tien strengen, die lijken rond te hangen in de ruimte en helemaal niets doen. Het geheim is, dat die tien strengen van de subatomaire deeltjes van het collectieve bewustzijn van de mensheid subatomaire deeltjes van het macrokosmische superUniversum bevatten.

Jullie beginnen nu te begrijpen hoe oneindig de wereld is, en dat je je perspectieven en je bewustzijn verschuift om andere aspecten van de tweedelingen van het leven te zien, en naar de openbaringen die binnenin bestaan, door het openen van je geest verder te kijken dan de beperkte uitgestrektheid, en zeer beperkte gevangenis waarin je jezelf gevangen hebt gehouden als een gevolg van het hogerop gaan binnen een gestructureerde box, genaamd je leven.

Omdat deze krachtige energieën op je zijn uitgeoefend door je authentieke en hogere zelf, is er een afscheuring van die sluiers van illusie, die je vaak onthutst en ontzet achterlaat, niet helemaal in staat om alles dat zich om je heen ontvouwt te verteren. Maar vergeet niet dat jouw wereld in het centrum zit van de grootste spirituele revolutie die ooit in het leven zal worden ervaren. Deze revolutie is niet een ervaring van een gesloten cirkel rond een specifieke kwestie. Deze revolutie is een evolutie, een hemelvaart, een continue beweging langs de spiraal van ascensie. De trap naar de hemel.

Je hebt deze spiraal van decentralisatie doorlopen, zoals we dit kunnen noemen. Jullie zijn aangemerkt als de " gevallenen " want je bent uit de gratie geraakt, je bent afgedaald vanuit de hogere niveaus van bewustzijn naar een dichte wereld, waar je de mogelijkheid had om de dichtheid van materie te ervaren Jullie hebben de tweesprong bereikt waar jullie nu de mogelijkheid hebben om ofwel de wereld van de dichtheid en materie, net zoals in het verleden, te blijven verkennen, of je kiest voor de weg waar je tegelijkertijd leeft in de dichte wereld van de materie en tevens verbinding maakt met de hogere werelden van licht.

Om te begrijpen hoe licht en materie zijn aangesloten, hoe binnen en buiten Een zijn, en hoe alles wat je ziet als gescheiden is van jou een illusie is, want je bent gemaakt uit dezelfde bron. De subatomaire deeltjes trillen in je lichaam trillen, trillen in elke andere ziel op jullie planeet, omdat het Collectieve Bewustzijn jullie samenbindt. De subatomaire deeltjes van het universum waarin u woont, vormen een trilling waarmee jullie zijn verbonden. Steeds grotere golven drukken uit, verkennen, vorderen, en verzenden, projecteren in nanoseconden absoluut iedere levend aspect van energie. Echter, hoe je dat ervaart hangt af van het niveau van je bewustzijn, dus, als je vast blijft zitten in je leven, als je vast blijft houden aan je geloof als gevolg van je opvoeding, remmen jullie je eigen vooruitgang. Je beperkt je ervaring van het leven, en helaas ontneem je jezelf de meest bijzondere reis van ervaringen van de mensheid in de geschiedenis van de aarde.

Jullie hebben verhalen gehoord over Atlantis, Lemurië, van Mu. Er zijn veel verhalen geschreven over de geheimen en de oude mystiek van alle oude culturen in jouw wereld. De tradities, de waarheden, die wijsheid is er allemaal, maar dat is allemaal intellect. Het zijn geschreven woorden op papier die u kunt lezen, of misschien nooit tegenkomt in je leven. Maar omdat je het niet lezen, omdat je er niet in aanraking komt, betekent dat dan dat jullie er daarom van verstoken zijn? Nee, want de reis van het leven is niet beperkt tot een intellectueel proces van het hebben van vertrouwen op schriftelijk materiaal om jullie wakker te maken om te zien wat er bestaat buiten de wereld die je ziet als tastbare stoffelijke materie.

Jullie reis heeft nu een punt bereikt waarop je het vermogen hebt om naast het ervaren van de wereld om je heen ook een ander rijk te ervaren en niet uitsluitend te vertrouwen op het intellect. Dit is de tijd waarin intuïtie je omarmt. Het is jullie eigen begrip van de oorsprong van de waarheid, dat tot je spreekt, met je communiceert om je te bewegen in bepaalde richtingen. Als deze onderbewuste en onbewuste aspecten tegen jullie zeggen "besteed in godsnaam aandacht aan mij." Kijk naar de kleine dingen en krijg een heel ander idee over wentelen in pijn, lijden en de slachtofferonzin van je verleden. Besteed er aandacht aan en kijk naar het Nu. Waar bent je? Waar ga je heen? Waar ben je geweest? En waarom ben je waar je nu bent?

Deze vragen zullen jullie helpen om te zien dat je op intellect gebaseerde wereld er een is van isolement, van elitarisme en de scheiding die is ontstaan doordat het intellect van uw wereld neerkijkt op mensen die misschien meer creatief zijn, meer op gevoel gebaseerd, en deze scheidingen hebben om zo te zeggen elke elitaire partij beroofd van de wijsheid van de andere werelden, en andere dingen om te ontdekken. En alles, of het nu kunst is, sport, of wetenschap, is in feite een natuurlijke wetenschap want elke creatieve expressie van licht, van waarheid, van energie, wordt binnen de fysieke materie, of binnen de rijken van licht een wetenschap op zich. Het is een constante kracht van energie die bezig is om bewustzijn te creëren om te spelen met deze waarnemers, die medescheppers in dat rijk, dat lijkt op een tenniswedstrijd waarbij de subatomaire deeltjes fungeren als bal.

Dit is waarom het leven ook wel een spel wordt genoemd. Er is een oneindig aantal regels, maar er is altijd een verfijning van regels die de kwaliteit van het leven definiëren. Die wetten leren jullie door middel van de kosmische wetten, maar er is altijd Een essentiële waarheid die alles regelt in de schepping, en dat is de energie genaamd Liefde. Liefde is het de meest krachtige en fraaiste bewustzijn dat er bestaat. Maar ieder mens heeft zijn eigen definitie van liefde op basis van opvoeding, ervaring, en op basis van hun inzichten en houdingen die zijn ontstaan als gevolg van deze ervaringen.

Dus dierbaren, het is jullie roeping nu om je aandacht naar binnen te richten, je niet terug te trekken uit de wereld, niet om jezelf te isoleren van anderen, maar om je aandacht en je focus te verschuiven naar een andere versnelling. Om te kijken naar de wereld van binnenuit, niet van buiten naar binnen Dit is jullie kans om het door de bomen het bos binnenin jezelf te zien, en om te zien dat er meer is in het leven dan je verleden. En dat in het heden, de prachtige sleutels van transformatie, en reformatie, het besturen van een geheel nieuw rijden naar vrijheid, een geheel nieuw station besloten zitten om meer en meer lichtwerkers en gemeenschappen samen te brengen om te waarborgen dat het licht blijft groeien want het licht versnelt, verbetert en versterkt jullie vermogen tijdens deze cruciale tijd van verandering en transitie voor jou en de mensheid als geheel.

Hieruit blijkt dat jullie worden ondersteund. Wij zijn naar voren gestapt om op een geheel nieuwe manier met jullie te spreken en om jullie de waarheid te leveren als je bereid bent om het te horen, en als je bereid bent de waarheid te aanvaarden en om je leven te transformeren. Ieder van jullie die deze woorden hoort en al degenen onder jullie die deze woorden zullen horen op een ander tijdstip, en deze woorden zullen lezen in de toekomst: uw gebed is verhoord. Dit is de bevestiging op fysiek niveau dat we je hebben gehoord. Jullie gebeden, jullie verzoeken om hulp zijn niet aan dovemansoren gericht.

Hier zijn we, hebben we deze vensters naar mogelijkheden geopend en wij zullen met jullie spreken. Maar jullie oproep houdt ook de noodzaak in om verantwoordelijkheid te nemen, om jezelf bij de hand te nemen en ermee akkoord te gaan dat je door het aanvaarden van de hulp die wij bieden, moet accepteren dat je nu een rijk binnenstapt waar je nog nooit eerder bent geweest. Dat je nu werkt met energieën die veel geavanceerder zijn dan die waaraan je ooit bent blootgesteld. Dit zijn dezelfde energieën die op hun hoogtepunt waren in Atlantis, Lemurië, Mu en veel van de andere oude beschavingen. Dit is de gelegenheid voor jullie als collectief lichaam van licht, als een groep van Lichtwerkers, ervoor te zorgen dat de mensheid verder gaat dan vernietigingen die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Wij zijn hier allemaal in onze volheid we zijn gericht op jullie. We hebben op jullie ingeslepen. Jullie hebben hierom geroepen. Er zijn er genoeg van jullie om dit mogelijk te maken is. Dus nu niet weer omdraaien. Nu niet bang worden. Nu het ijzer smeden als het heet is Nu moet je de wereld je waarde tonen en bewijzen, niet aan ons, maar aan jezelf, waarvan jullie echt gemaakt zijn.

Dit heeft geresulteerd in de manifestatie van wat jullie allemaal beleven op dit moment, ongeacht of je al onze leringen jaren kent of niet. Dit maakt dat de collectieve honingraat van het leven en de gouden honingstraal, de zoetheid van het leven terugbrengen.

Het lot van de mensheid komt op een keerpunt waar degenen die hun contributie betaald hebben, kunnen uitstijgen boven hun lot. Uitstijgen boven hun karma en om zo te zeggen, het lot en leven van je goede karma in te stappen. Dus gebruik dit moment, omhels deze kans met elke vezel van je wezen, want nu is het de tijd waarin je een ongelooflijke invloed kunt hebben op de collectieve ondertekening van het leven.

Bij vele gelegenheden heb ik gezegd dat er geen ruimte meer is, geen tijd meer te verspillen is om een slachtoffer te zijn, te zwelgen in zelfmedelijden, in beslag genomen te zijn door de trauma's van je verleden. Lieve hemel, waarom jezelf focussen op die dingen terwijl je weet dat waar jij je op richt je toekomst creëert? Ik vertel jullie hoe het zit, en degenen onder jullie die mij kennen, weten dat ik niet van plan om in vaagheden te spreken, jullie willen de waarheid weten, hier is hij. En de waarheid is wat je vrij maakt. Het ontkennen van je verleden alleen zal niet genoeg zijn om plotsklaps te veranderen. Dit betekent dat je omdat je naar je verleden teruggat, helemaal opnieuw wordt getraumatiseerd. Lieve hemel, jullie zijn krachtige Lichtwerkers aan het worden. Jullie bezitten de innerlijke kracht en de moed om die momenten opnieuw en om in juiste waarde te zien, om het geschenk aan te nemen en naar voren te komen, het verleden het verleden te laten en een betere toekomst te creëren voor jezelf. Wat zijn alle leringen over gegaan? Wat hebben jullie gedaan met je leven tot aan dit punt, dierbaren? Kom nu, laten we allemaal opgroeien en hier volwassen worden. Hs.

In liefde,
Kuthumi.