Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 23 november 2014

Jezus: Dit is Niet een Tijd voor Schuldig Verklaring en Straf / 22 November 2014 / John Smallman

Jezus:
Dit is Niet een Tijd voor Schuldig Verklaring en Straf
22 November 2014 / John Smallman
Hallo, dit is John met een boodschap van Jezus voor Zaterdag 22 November 2014.Vandaag spreekt hij wederom tegen ons over de nabijheid van onze ontwaking. Ik zal wederom onze volledige communicatie met jullie delen.
Jezus Blog # 239 voor Zaterdag November 22nd 2014. Gechanneld Vrijdag November 21st 2014 17.10.
Ik: Goedenavond Geachte Jezus. Heel veel dank voor uw laatste boodschap. Is dit een goede tijd om een nieuwe boodschap te beginnen? Ik denk dat ik voldoende ontspannen ben als u vrij en bereid bent.
Jezus: Goedenavond John. Ja ik ben gereed, bereid en enthousiast over het idee. Er is zoveel te vertellen omdat er zoveel gebeurt. Ja, dat doet het echt. Glorieuze verrukking staat WELDRA voor jullie allemaal op voorraad!
Ik: Wel, er is zoveel teleurstelling geweest dat het nu ver voorbij de tijd is om de stroom om te draaien en iedereen een verbazingwekkende en verheffende Thanksgiving te geven! Ga alstublieft verder, VERRAS me. Ja, er is een vleugje aan cynisme daar. Vergeef me, maar in menselijke 3D termen lijkt het dat we voor eeuwig en voor eeuwig gewacht hebben!

Jezus: De gebeurtenis waar jullie allemaal zo geduldig en hoopvol op gewacht hebben is werkelijk zeer nabij voor jullie. Verbazingwekkende ontwikkelingen hebben zich voorgedaan gedurende de laatste paar dagen en diegenen die de status-qou zouden willen handhaven - zoals armoede, ellende, lijden en het knechtschap van iedereen is maar een piepkleine "elite" - hebben hun invloed en hun macht om gebeurtenissen te controleren verloren. Ja, dat is gebeurdDe oude orde is zeer snel aan het afbrokkelen, en met hen de structuren die de mensheid gebonden gehouden hebben aan de tredmolen van werk en schulden. Ik voel je sterke twijfels, maar ik verzeker je dat verbazingwekkende ontwikkelingen plaatsgevonden hebben, en wat zij omvatten zal zeer binnenkort breedvoerig voor iedereen om te zien gepubliceerd worden.
De Tsunami van Liefde, zoals jullie verteld werd, is buitengewoon krachtig en heeft alles in diens liefdevolle omhelzing omwikkeld, en de onvermijdelijke resultaten van het vastgehouden zijn in die omhelzing worden weldra geopenbaard aan een verbijsterde wereld. Diens kracht is ZACHTAARDIG maar totaal doordringend, niemand is aan diens enthousiaste en verheffende beïnvloeding ontsnapt, alle harten hebben zich ervoor geopend en werden geïnspireerd. Liefde is nu de overheersende energie die ervaren en gevoeld wordt dwars over de gehele planeet heen. Ondanks de reguliere media rapporteringen van escalerende conflicten in vele delen van de wereld - politiek, militair, religieus en financieel - is dit in het geheel niet de echte situatie.
Er is een wanhopige inspanning die gemaakt wordt door diegenen die in controle geweest zijn van de hulpbronnen van de wereld - de politieke machten (niet de verkozen afgevaardigden die bijna allemaal in dienstverlening zijn van de waanzinnige schatrijken), industriële machten, militaire machten, en de controleurs van de energie hulpbronnen van de Aarde - om jullie ervan te overtuigen dat er niets veranderd is door de reguliere media te gebruiken, welke zij bezitten, om hun boodschappen van alarmerende bedreigingen van naderend onheil te distribueren tenzij je hen ondersteunt. Maar verschuldigd aan de vrijheid van expressie en de stroom aan informatie via het wereld wijde web, falen deze inspanningen erbarmelijk . De reguliere media zal niet voor veel langer meer de deun spelen die de duisteren hen opdragen te spelen.
In feite is de melodie al aan het veranderen. Luister …! Kijk …! en ben verheven, omdat de controleurs eindelijk de controle verloren hebben, zij weten het, en zij zijn verbijstert. Zij geloven werkelijk dat niets zou veranderen totdat zij het verordenden, en zij ondervinden nu dagelijks dat deze arrogante vooronderstelling faliekant verkeerd is. Het is voor hen zeer moeilijk om het te begrijpen omdat zij gedurende zo een lange tijd de leidsels van de macht over de Aarde vastgehouden hebben dat zij van zichzelf geloofden onoverwinnelijk te zijn. Verborgen in de duisternis manipuleerden en controleerden zij, naties, multinationale organisaties, politieke partijen en religieuze instellingen, zij geloofden dat niemand hen zou kunnen bedreigen, laat staan hen te onttronen. Zij beseffen nu dat hun moment gekomen en gegaan is, dat hun bedrog en corruptie ontmaskerd en gepubliceerd werd, en dat niemand een vinger op zal tillen om hen te ondersteunen of te beschermen van de openbare beruchtheid als hun misdaden tegen de mensheid aan iedereen bekend gemaakt worden.
Echter, dit is niet een tijd voor schuldig verklaring en straf, omdat diegenen die jullie misbruikt hebben, en die jullie vertrouwen in hen misbruikt hebben, zelf, ten zeerste ernstige beschadigde zielen zijn die jullie mededogen nodig zijn. Het niet aan te bieden is in principe hen te vervangen met anderen die ogenschijnlijk van het Licht zijn en die hen zullen oordelen en berechten ten behoeve van de verrukte schreeuwen van de massa's, en met dat aldus te doen hun plaatsen innemen. Als dit gebeurt zal hun Licht snel vervagen aangezien de macht die zij gewaarworden zelf vast te houden hen absoluut corrumpeert. Maar dat zal niet gebeuren.
De weg voorwaarts, zoals altijd, is in Liefde. Alles dat niet in perfecte uitlijning met Liefde is is onecht, corrumperend, en omkoopbaar. Als de oude orde valt, ben verblijd, maar probeer het niet te vervangen, ongeacht hoe verleidelijk en verlichtend de aangeboden vervangingen ook lijken te zijn. Een zeer wijze man schreef enige jaren geleden een boek genaamd, "Klein is Prachtig," en op Aarde is dit een waarheid als een koe dat verwaarloosd, genegeerd, ontkend en met voeten getreden werd met desastreuze resultaten voor de mensheid en de planeet.  
Nu is het voor gemeenschappen tijd om samen te komen om al hun plaatselijke kwesties op een wijze en liefdevolle manier op te lossen. Met een liefdevolle intentie, oprechtheid en integriteit aan alle zijden kan dit inderdaad zeer gemakkelijk bereikt worden, omdat alle kwesties plaatselijke kwesties zijn.
Echter, wanneer zij naar een internationale status stijgen, zoals vaak gebeurd is, worden zij onoplosbaar, omdat zij onderweg rommel verzamelen van een zeer twijfelachtige aard - verborgen agenda's, verdeeldheid brengende agenda's, corrupte agenda's, goede maar onwerkbare intenties, en veelvoudig lobbyen doet zich dan voor om de aandacht bezig te houden en af te leiden van deze oorspronkelijke kwesties. Als kwesties gemakkelijk opgelost worden, zullen diegenen die er profijt van hebben door hen uit te lokken verlies lijden, dus is het ten zeerste in de interesses van de doortrapte zakenlieden, de lobbyisten, om plaatselijke kwesties in/naar regionale, nationale of internationale kwesties te keren, welke ogenschijnlijk "supermannen" of "supervrouwen" van grote intelligentie nodig zijn om hen op te lossen.
Laat jullie overtuigingen los dat anderen van een grotere intelligentie nodig zijn om de menselijke maatschappij op een veilige en beschaafde manier te organiseren en lopende te houden door de macht die jullie in hen investeren wanneer jullie hen per vergissing die van jullie geven. Alles dat zij zullen doen, zoals zij in het verleden gedaan hebben, is het vestigen van een systeem dat hen privileges toestaat, hen opeisen als hun recht voor het vestigen en handhaven van de orde in de maatschappij welke, blijven zij volhouden, ineen zal storten zonder hun aanwezigheid en wijsheid. Dit is een drogreden! De geschiedenis laat dit zeer duidelijk zien.
Maar mensen hebben door de eeuwen heen hun macht blijmoedig weggegeven aangezien zij niet wensten om zich bezig te houden met hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, zijnde ofwel te druk met hun eigen zelfzuchtige agenda's, of te druk met het bijeen scharrelen van hun kostje omdat in hun verarming al hun inspanningen en energie vereist waren om dat aldus te doen.
Dit is niet langer meer het geval. Allen zullen zeer overvloedig verstrekt worden met alles dat zij nodig zijn om een comfortabele en bevredigende levensstijl te handhaven, hen aldus bevrijdend om hun individuele creatieve talenten voor hun eigen geneugten en ten gunste van iedereen te ontwikkelen. De tijd is voor jullie gekomen om waarlijk vrij te leven en jullie gelukzaligheid te volgen. Wanneer de ellenlange stress en vrees van overleving zoals hedendaags ervaren wordt door de grote meerderheid van de mensheid verwijderd is, zullen de mensen beginnen om een verbazingwekkende schare aan creatieve talenten bloot te leggen, talenten waar de meesten van hen zich volledig onbewust van waren dat zij deze bezitten.
Dat is waar het Gouden Tijdperk helemaal over gaat - leven in altijddurende vrede en veiligheid omdat het energiegebied waarin jullie allemaal volledig en eeuwig omhuld zijn Liefde is, wat voor jullie altijd overvloedig verstrekt. In die staat van volslagen en onbegrensde vrijheid om jullie zelf te zijn, zullen jullie talenten tot bloei komen terwijl jullie de maskers afschaffen waarvan jullie voelden dat jullie die hadden om te presenteren aan de wereld om er accepteerbaar voor te zijn. Jullie zullen beseffen dat jullie accepteerbaar zijn, eindeloos accepteerbaar, en dat dat altijd het geval geweest is, en jullie vreugde zal grenzeloos zijn terwijl jullie vrijelijk en creatief wisselwerken met al jullie broeders en zusters op een grootse en doorgaande uitermate creatieve viering van het leven.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/