Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 27 november 2014

De Schepper in Jezelf ontmoeten Fragmenten uit “Een met God” van Neale Donald Walsch

De Schepper in Jezelf ontmoeten 
Fragmenten uit “Een met God” van Neale Donald Walsch 

Je lichaam onder controle krijgen

             1.     Niets in mijn wereld is reëel.
             2.    Alles heeft de betekenis die ik eraan geef
             3.    Ik ben die ik zeg te zijn en ik ervaar wat ik zeg                                  dat het is.

Als je deze woorden vlees wilt laten worden – als je wilt dat ze een fysieke realiteit in jouw fysieke wereld worden in plaats van dat ze louter klank blijven – dan moet je aandacht besteden aan het deel van jezelf dat in de fysieke wereld verkeert.
Je communicatie met God ofwel je ontmoeting met de Schepper binnenin begint met kennis, begrip en verering van je fysieke verschijning, en met je lichaam te gebruiken als een voertuig dat bedoelt is om jou te dienen.

Om dit te kunnen doen moet je eerst begrijpen dat je niet je fysieke lichaam bent. Jij bent dat wat je lichaam controleert, dat wat met je lichaam leeft en dat wat via je lichaam in de fysieke wereld optreedt. Maar je bent niet je lichaam zelf.
Als je je inbeeldt dat je je lichaam bent, zul je het Leven ervaren als een expressie van het lichaam. Als je begrijpt dat je je ziel bent, dan zul je het leven ervaren als een expressie van de ziel. Als je  erkent dat je ziel en God één zijn, dan zul je het leven ervaren als een expressie van de Ene Geest.


Dit zal alles veranderen.

Om je lichaam te kennen, te begrijpen en in al zijn pracht te ervaren, moet je proberen er op een kwalitatieve wijze mee om te gaan. Houd ervan, verzorg het, luister ernaar. Je lijf zal je vertellen wat waar is.
Onthoud, de waarheid is op dit moment zo is; en dit is iets wat elk lichaam weet. Luister daarom naar wat je lichaam je vertelt. Herinner je hoe je daar naar moet luisteren. Kijk naar wat je lichaam je laat zien. Herinner je hoe je daar naar moet kijken.

Observeer niet alleen de lichaamstaal van anderen, maar let ook op je eigen lichaamstaal.

Gezondheid is de verkondiging van overeenstemming tussen je lichaam, verstand en geest. Als je niet gezond bent, moet je nagaan welk deel van jou niet overeenstemt. Misschien is het tijd om je lichaam te laten rusten, maar weet je verstand niet hoe dat moet. Misschien blijft je verstand op negatieve, boze gedachten of op zorgen van morgen broeden en kan je lichaam zich niet ontspannen.
Je lichaam zal jou de waarheid laten zien. Sla het gewoon gade. Merk op wat het jou toont, luister naar wat het zegt.

Houd je lichaam in ere. Houd het goed in vorm. Het is het belangrijkste fysieke hulpmiddel waarover je beschikt. Het is een schitterend stuk gereedschap, een buitengewoon instrument. Je kunt het aan onuitsprekelijk misbruik blootstellen en toch blijft het je zo goed mogelijk dienen. Maar waarom zou je de effectiviteit ervan reduceren? Waarom zijn systemen misbruiken?
Net zoals ik heb verteld dat je elke dag moet mediteren om je verstand tot rust te brengen en jouw Eenheid met Mij te kunnen ervaren, vertel Ik je nu dat je je lichaam elke dag moet oefenen.

Lichaamsoefening is de meditatie van het lichaam.

Ook hierdoor kun je de Eenheid met heel het Leven ervaren. Als je beweging neemt, voel je je springlevend en een groter part het leven als ooit tevoren. Lichaamsbeweging geeft je een natuurlijk hoogtepunt.
Dat hoogtepunt is letterlijk hoog. Je verkeert in hogere sferen als je met de Schepper bent verbonden! En je bent verbonden met de Schepper als je lichaam gezond is en in harmonie met  het leven.

Je verkeert in een zeer hoge positie!
Je lichaam is niets anders als een energiesysteem. De energie die het Leven is, stroomt door jou lichaam. Je kunt deze energie richting geven. Je kunt haar beheersen.

Deze energie kan met allerlei termen worden aangeduid. Sommigen noemen haar chi. In andere talen is het ki. Er zijn nog veel meer namen. Het is allemaal hetzelfde.
Hoe je haar kunt controleren en richten. Er zijn Meesters die je hierbij kunnen helpen. Ze komen uit talrijke disciplines, culturen en tradities.
Je kunt dit ook op eigen houtje doen met geen andere hulp als je eigen vastbeslotenheid. Maar als je de leiding van een Meester, leraar of goeroe zoekt, is het belangrijk te weten hoe je er een kunt herkennen.

Je kunt een Meester herkennen aan de manier waarop hij of zij jou onderwijst, over hoe je in contact kunt treden met God, aan de manier waarop hij  of zij jou laat zien hoe je de Schepper kunt ontmoeten.

Als ze naar je roepen, tegen je schreeuwen, je vermanen of je overhalen om God buiten jezelf te zoeken – in hun waarheid, in hun boek, in hun manieren, op hun plek – pas dan goed op. Wees op je hoede en onthoud dat het deze keer een illusie is.
Als ze je rustig uitnodigen om God in jezelf te vinden, als ze je vertellen dat jij en Ik Eén zijn – en dat je niet hun waarheid, hun boek, hun manier of plek nodig hebt -
dan heb je een Meester gevonden, al was het  maar omdat je naar de Meester diep binnenin bent geleid.

Hoe je het ook doet, ongeacht welke middelen of volgens welk programma, houd je lichaam goed in vorm zodat het je het effectiefst kan ondersteunen, rekening houdend met wat je probeert te doen.

Weet dat je in dit leven probeert de verhevenste versie van jou grootste visioen over Wie je bent uit te drukken en te ervaren.

Indien je dat niet op een bewust niveau ervaart, als het er zelfs is de verste verte niet op lijkt dat je zoiets probeert te doen, dan is niets van alles wat Ik in deze communicatie heb overgedragen op jou van toepassing. Maar weinig zaken zullen dan zinvol lijken.

Als je je ervan bewust bent dat jij dit in jou leven bent komen doen, dan lijkt het er bij het lezen van deze communicatie waarschijnlijk op alsof je tegen jezelf praat.
En dat is inderdaad het geval.

Het zal dan ook geen verrassing zijn  dat hier lichaamsoefeningen worden voorgesteld. En een dieet dat eveneens bij je intenties past, natuurlijk. Je zult precies weten wat dat dieet inhoudt en zelfs als je met verschillende soorten voedsel te maken krijgt, zul je als je naar je lichaam luidt luistert intuïtief weten wat je wel of niet tot je moet nemen.

Je kunt tot dit inzicht komen door gewoon langzaam je hand boven het voedsel te bewegen. Je lichaam zal meteen alles weten wat je moet weten, bijvoorbeeld of dit voedsel in harmonie is met je meest innerlijke intenties voor jou lichaam en ziel. Je zult de vibratie kunnen oppikken. Je hoeft geen dieetboeken te lezen, je hoeft geen cursussen te volgen, je hoeft geen raad of advies van buiten te zoeken. Je hoeft alleen maar naar je eigen lichaam te luisteren en zijn advies op te volgen.

Je emoties onder controle krijgen

Nadat je je lijf beter bent gaan verzorgen, is controle krijgen over je emoties de volgende stap naar het bereiken van communicatie met God door de ontmoeting met de Schepper binnenin. Hier gaat het er eenvoudig om te begrijpen wat emotie is. Emotie is energie in beroering.
Je kunt deze energie aanvatten en haar pro-motie geven of haar degraderen.
Als je deze energie degradeert – dat wil zeggen haar naar het laagste niveau omzet – dan produceer je een negatieve emotie. Als je deze energie promoveert – dat wil zeggen haar naar het hoogste niveau omzet -  produceer je een positieve energie.

De oefening van je fysieke lichaam stimuleren is een manier om je energie te promoveren of op te wekken. Je laat letterlijk de vibratie toenemen van deze ki-energie, die het omzet in een positieve emotie die door jou wordt uitgedrukt.

Meditatie is een andere manier voor de stimulatie van de energie van het Leven die altijd in je lichaam aanwezig is.
De combinatie van lichaamsbeweging en meditatie is uitzonderlijk krachtig. Als je deze combinatie tot een onderdeel van jou spirituele discipline maakt, creëer je mogelijkheden voor een enorme groei.
Als je deze combinatie gebruikt, herinnert het je eraan dat je zowel je lichaam als je emoties kunt controleren en kunt ervaren op de manier die jij verkiest. Voor velen, zoniet de meesten, is dit een opzienbarende herinnering.

Emoties zijn ervaringen die zijn gekozen, geen ervaringen waar je aan onderworpen bent. Dit wordt  niet altijd begrepen.
De uiteindelijke omstandigheden van je fysieke leven hoeven niets te maken te hebben met de innerlijke ervaring van je spirituele leven. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs vrij te zijn van pijn om vrij te zijn van lijden. Vrede in je leven kun je ook ervaren als je een bepaald niveau van ontwrichting kent.
Inderdaad, ware Meesters ervaren vrede in het aangezicht van ontwrichting en conflicten, maar niet omdat zij een manier hebben gevonden om die te vermijden.

Deze innerlijke vreugde is wat alle wezens zoeken, omdat dit het wezen is van wat alle wezens zijn. En je zult altijd de ervaring zoeken van Wie je werkelijk bent.
Je kunt deze innerlijke vrede vinden in het aangezicht van elke conditie of omstandigheid door gewoon te begrijpen dat je niet je lichaam bent en dat niets van wat je ziet reëel is.
Onthoud dat je de tien illusies ondergaat. En begrijp dan dat de waarheid over deze illusies; dat jij ze hebt gecreëerd, en alle kleine illusies daaronder, zodat je kon beslissen en verklaren, uitdrukken en ervaren, worden en vervullen Wie je werkelijk bent.

Ik heb je al vele keren gezegd, en Ik zal het nogmaals vertellen: heel het leven is een gift, en alles is perfectie; het perfecte hulpmiddel waarmee je de perfecte gelegenheid kunt creëren voor de perfecte expressie van de perfectie ín, áls en dóór jou.
Als je dit begrijpt, zul je in een staat van ononderbroken waardering blijven. Dat wil zeggen dat je groeien zult. Groei is de zin van appreciatie. Als je voor iets waardering toont, wordt het meer dan het was.

Het is waar dat je niet alleen onder alle omstandigheden in staat bent je emoties te kiezen en derhalve te controleren, maar je kunt het ook doen voordat je een bepaalde omstandigheid tegen het lijf loopt.
Dat houdt in dat je vooruit kunt beslissen hoe je jouw energie in beroering gaat brengen – wat jouw emotie zal zijn – in reactie op elke voorziene situatie in jouw leven.

Als je dit niveau van meesterschap hebt bereikt, zul je ook in staat zijn om dezelfde keuzes te maken in reactie op onvoorziene situaties in het leven.
Op deze manier zul je hebben besloten Wie je bent in overeenstemming met de illusies van je leven in plaats van in conflict daarmee.

Ik heb in deze trilogie, die Een gesprek met God en Vriendschap met God omvat, en in talloze andere bronnen tot in details uitgelegd hoe je dit kunt doen. Dit is slechts een geheugensteuntje  voor wat ze is.
Nadat je je hebt herinnerd hoe je het fysieke lichaam moet verzorgen en je emoties kunt beheersen, ben je klaar voor de volgende stap om de Schepper binnenin te ontmoeten.

Wordt vervolgd