Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 11 november 2014

De Arcturiaanse Groep "Spirituele Heelheid en Volledigheid" 9 November 2014 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
"Spirituele Heelheid en Volledigheid"

9 November 2014 / Marilyn Rafaelle
Wij van de Arcturiaanse Groep verwelkomen allen naar deze met Liefde gepresenteerde boodschap voor het doel van een grotere kennis en begrip van de waarheid. Wij nemen velen waar die beginnen met het in vraag stellen van hun persoonlijke geloofsystemen, wat de opruiming binnen het mentale lichaam aangeeft. Alle lichamen zijn in het proces van opruiming. Jullie zijn niet slechts een fysiek lichaam -- dat wat met de menselijke ogen gezien wordt -- maar zijn ook etherische, emotionele, mentale en spirituele lichamen welke jullie energiegebied samenstellen. Het Licht dat vanaf de Aarde uitstraalt is dagelijks aan het toenemen, jullie creëren verandering zelfs als dat op dit moment niet zo lijkt te zijn.
In deze tijd reinigen jullie alle lichamen van overbodige en ontgroeide energieën die verzameld werden door levensspannen heen die geleefd werden in de dichtheid en in onwetendheid en vervangen hen met frequenties van Licht en Waarheid. Overtuigingen en concepten die gebaseerd zijn op de dualiteit en afscheiding zijn nooit echt want zij hebben geen spirituele wet om hen te ondersteunen, en daarom moeten zij losgelaten en opgeruimd worden om in/naar de hogere dimensionale energieën te verhuizen -- dit is ascentie.

Een intentie om te evolueren is alles dat er nodig is. Je hoeft niet de bijzonderheden te weten van wat er opgeruimd wordt, want je hogere zelf geeft sturing aan wat er nodig is als je gereed bent. Kwesties waar lang van gedacht werd dat zij opgelost waren, mogen plotseling opnieuw tevoorschijn komen aangezien opruimingen vaak in lagen gedaan worden, en vinden plaats als je daar spiritueel gereed voor bent. Wanneer je emotionele of fysieke smart ervaart voor geen overduidelijke reden, of wanneer je serieus je levenslange overtuigingen in vraag begint te stellen, herinner je dan wat je over de opruimingen weet.
Wij wensen om over spirituele volledigheid te spreken. Op de Aarde, neemt de mens het als vanzelfsprekend dat alle dingen naar de één of andere soort van voltooiing zal komen, wat betekent dat alle delen uiteindelijk samenkomen ofwel voor het goede of voor het slechte. Volledigheid in de spirituele betekenis betekent het tot stand brengen van die staat van bewustzijn welke zelf (ZELF) erkend volledig en heel te zijn. Het proces is een reis welke goed doorgaat in/naar de hogere dimensies. Wezens van Licht zijn eenvoudig diegenen die weten wie zij zijn, zij zijn ontwaakt en reflecteren dit in hun energiegebieden.
Allen zijn van Goddelijk Bewustzijn vervaardigd en dragen daarom binnenin de kwaliteiten van het Goddelijke Bewustzijn -- heelheid, volledigheid enzovoorts. De graad van volledigheid welke zich buitenwaarts manifesteert is in directe verhouding voor het besef van een individu (geen intellectuele kennis) van deze waarheid en zal reflecteren wat volledigheid vormgeeft voor het individu. Er is niet één volledigheid voor iedereen. De maatschappij, kerken, leiders, bestuursorganen, experts en familie/vrienden hebben allemaal variërende concepten van hoe de dingen moeten zijn om correct te zijn. Dit is onjuist aangezien heelheid en volledigheid voor één geen heelheid en volledigheid voor de ander is. Wanneer individuen ernaar streven om intuïtief te voelen wat juist voor hen is en niet wat hen opgedrongen wordt, zullen zij een echter gevoel van vrijheid ontdekken. 
Volledigheid en heelheid is het geboorterecht van iedere ziel, maar de meesten worden de staat van bewustzijn om ervaren te worden. Dit is de evolutionaire reis. Om heelheid en volledigheid te pretenderen zonder een bewustzijn ervan bereikt te hebben is om je hoofd in het zand te steken. Ontken nooit de menselijke moeilijkheden, maar leer tezelfdertijd hen geen kracht te geven die zij niet hebben. Het is vaak dat diegenen die ertoe komen om de waarheid intellectueel te kennen, de vergissing maken om te geloven dat het spiritueel is om in de aanwezigheid te staan van de één of andere onenigheid en niets te doen terwijl zij naar zelf of anderen schreeuwen; "Het is allemaal een illusie!"
Het doel van de Aarde ervaringen is om te ontwaken door te leren via uitoefening en studie om boven de verschijningsvormen uit te stijgen. Als je ertoe komt om immer dieper te weten dat de uiterlijke verschijningsvormen (de goede zowel als de verkeerde) beelden zijn die gevormd worden vanuit een wereldbewustzijn van dualiteit en afscheiding, begin je ook te begrijpen dat er geen wet is anders dan geloof dat hen daar houdt. Het is op dit punt dat de "absolutist" diens weg mag verliezen, proberend een bewustzijnsstaat te leven die nog niet bereikt is. In de menselijke scène is de verhongerende baby echt en heeft hulp nodig, hoewel in werkelijkheid verhongering geen wet heeft om het te ondersteunen (heelheid en volledigheid is de wet), maar om eenvoudig niets te doen en ondertussen te schreeuwen dat alles een illusie is, is zeer menselijk.  
Evolueren in/naar een bewustzijn van volledigheid is de evolutionaire reis en is onderweg niet zonder "bloederige voetstappen". Diegenen die de spirituele vruchten van volledigheid schijnen te ervaren in hun dagelijkse leven hebben waarschijnlijk het werk in andere levensspannen gedaan, want iedereen moet deze reis maken, hoewel niet allen ervoor kiezen om het op de Aarde te doen. Er zijn velen die nooit op de Aarde incarneerden, en in plaats daarvan ervoor kozen op andere planeten te evolueren. Evolueren op de Aarde door de ervaringen van de derde dimensie brengt zeer sterke en geëvolueerde afgestudeerden voort en aldus is de Aarde de keuze van velen geweest.
De geest interpreteert het individuele bewustzijn en manifesteert het dan buitenwaarts in vormen die met het individu resoneren. Op de Aarde, zullen deze vormen natuurlijk en alledaags zijn maar zullen representeren wat volledigheid voor het individu representeert. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de volmaakte baan of partner mag verschijnen, maar niet zou verschijnen voor iemand die met pensioen is of al een gelukkig partnerschap heeft.
Verwar de uitdrukkingen van spirituele heelheid en volledigheid niet met het menselijke gevoel van "goed" -- concepten van wat een onontwaakte maatschappij wenselijk acht en bereikt door manipulatie en worsteling. Wanneer geschenken van Spirit verschijnen, "Zijn alle strikken prachtig gestrikt" en is er niets nodig om het te laten gebeuren.
Alle studenten van de waarheid ervaren tijden waarin zij zich niet zeer spiritueel of volledig voelen. Raak hier niet door ontmoedigd, want je spiritueel voelen is geen indicator van je bereikte staat van bewustzijn. Het is vaak dat diegenen die de één of andere uitzinnigheid van religieuze ijver hebben geen spirituele ervaring hebben maar een zeer driedimensionale en ego aangestuurde ervaring. Evolutie is voorbij zien aan de alledaagse driedimensionale gevoelens en gedachten, weigerend om hen kracht te geven, en levend vanuit het hoogste gevoel van wat je kent -- In de wereld zijn, maar er niet van. Als jij je bewust wordt dat de worstelingen van de wereld geen echte macht of wet hebben om hen te ondersteunen, zal je bij jezelf, persoonlijk, gewaar worden steeds minder van hen te ervaren. Energie trekt gelijke energie aan.
Deze boodschap gaat over het bewust zijn van de verleidingen om vanuit de absolute waarheid te leven voordat die staat van bewustzijn tot stand gebracht wordt. In hun enthousiasme voor spirituele groei, willen sommige studenten onmiddellijk integreren en leven wat zij alleen maar intellectueel begrijpen. Enthousiasme is passend, nochtans zijn er dierbaren die snel ontdekken dat de waarheid die zij in een boek gelezen hebben niet voor hen mag werken, wat hen achterlaat met het gevoel dat zij beetgenomen werden of mislukkingen zijn die niet gereed zijn voor een spirituele studie. Ontmoedigd, keren sommigen terug naar wat zij voorheen geloofden maar ontgroeid zijn. Anderen mogen kiezen om zich koppig vast te houden aan een waarheid gelovende dat door dat aldus te doen de één of anderen externe verschijningsvorm zal veranderen, niet beseffend dat hun weerstand tot dat 'iets' het in feite bekrachtigd, het op z'n plaats houdt.
Niemand kan hoger manifesteren of leven dan diens bereikte staat van bewustzijn. Dit is de geheime sleutel van vergiffenis voor zelf alsook voor anderen, want allen doen het beste dat zij kennen in een specifieke tijd. Zelfs de moordenaar gelooft dat hij de wereld op de één of andere manier beter maakt.
Evolutie is werk dierbaren, totdat op een bepaald punt er meer waarheid in je bewustzijn is dan niet, en op dat tijdstip wordt het leven veel gemakkelijker omdat waarheid ermee begint om buitenwaarts te manifesteren in wat voor vormen er ook maar nodig zijn -- ideeën, dingen, personen, enzovoorts.
Wanneer geconfronteerd met verschijningsvormen van verdeeldheid en disharmonie, centreer jezelf in het besef dat de Bron Zichzelf nooit zou kunnen vormen als "dit" omdat het Goddelijke Bewustzijn verdeeldheid niet belichaamt -- er kan geen verdeeldheid in de Ene zijn. Dat wat Ik waarneem is de manifestatie van de overtuigingen in de afscheiding en de dualiteit en daarom ILLUSIE. Illusie is hoe Ik iets waarneem, niet in het iets zelf.  
DAN neem wat voor menselijke voetstappen er ook nodig mogen zijn. Moeder Theresa van India erkende dat ieder individu een God Wezen was, maar ging niet te werk om te gaan staan en te schreeuwen; "Dit is allemaal een illusie." Zij voedde degenen die honger hadden, verbond hun verwondingen, en rekende af met welke onmiddellijke behoeften dan ook die zichzelf presenteerden ondertussen een besef binnenin van waarheid vasthoudend.
Dit is hoe je evolueert in/naar heelheid en volledigheid van je ware zelf terwijl je op de Aarde leeft en menselijke ervaringen hebt. Weersta niets. Dit betekent niet dat je alles leuk moet vinden en moet accepteren of dat je niet kunt werken om iets te veranderen, maar voordat je actie onderneemt kijk met ogen van spiritueel begrip. Wanneer je dit doet, mogen de spirituele vruchten als een oplossing voor het probleem verschijnen.
Stuur vaak Licht naar die landen en mensen waar je naar geleid wordt en weet dat het het Licht is dat de duisternis ontmaskert, de lang verborgen dichte energieën naar het oppervlak brengend.
Je hoogste gevoel van waarheid naleven is alles dat nodig is en meer is gegeven als je dat aldus doet. Allen zijn volledig en heel, maar levensspannen geleefd in de derde dimensionale energie veroorzaakt voor de meesten om dit te vergeten. Als schepper wezens, begonnen jullie toen om onwetend een wereld van dualiteit en afscheiding te creëren.
Evolutie is eenvoudig de reis van het opnieuw herinneren van wie en wat je bent.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/