Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 24 november 2014

De Arcturiaanse Groep "Ik Heb Omdat Ik Ben" 23 November 2014 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
"Ik Heb Omdat Ik Ben"
23 November 2014 / Marilyn Rafaelle
Groeten dierbaren, wij zijn hier om te helpen bij het verhuizen van de energie van de wereld van het oude (dicht/zwaar) en in/naar het nieuwe (Licht). Het mag toeschijnen alsof de wereld in stukken uiteen aan het vallen is maar nee, jullie zien slechts de storm voor de stilte. Behoud jullie vreedzaamheid dierbaren, terwijl jullie niet te betrokken raken bij de verschijningsvormen. Probeer te allen tijde en in alle omstandigheden te herinneren en te leven vanuit waarheid. Dit is hoe je het uitoefent.
De wereld leert dat leven gemakkelijk is wanneer alles "perfect" is in overeenstemming met drie dimensionale concepten van perfect, en velen streven er nog steeds naar om het menselijke gevoel van een "perfect"leven te bereiken. Zelfs diegenen die bereikt hebben wat de wereld succesvol acht, gaan door te zoeken naar "iets"om een innerlijke leegte te vullen die nooit van buitenaf bevredigd kan worden. Echter, in de begin stadiums van de spirituele ontwaking, zijn mislukking en teleurstelling onontbeerlijk, want zij resulteren in een dieper zoeken en graven voor antwoorden, wat op diens beurt zielgroei brengt. Dit is het verhaal van de Heilige Graal -- men zocht er tevergeefs over de gehele wereld heen naar en vonden het terug thuis hangend in een boom.
Iedere ziel verlangt ernaar om ZICHZELF te kennen en te ervaren, maar wanneer een individu onwetend hiervan is, zoekt hij het in de buitenwereld van de dingen, mensen, macht, geld en seks. Het is niet bedoeld dat levens geen vreugde hebben, want de energie van vreugde is het meest nabij aan het Goddelijke. Omhels die dingen waar je van geniet, heb plezier en breng tijd door met het doen waar je van houdt, maar kijk niet naar deze dingen voor dat gevoel van voltooiing dat alleen kan komen door het verkrijgen van een staat van bewustzijn dat weet dat het al heel en compleet is.
De spirituele evolutie omvat kennis en dan uitoefening, iedere verschijningsvorm vertalend in/naar de spirituele werkelijkheid erachter totdat het je bereikte staat van bewustzijn wordt. Dit betekent te beseffen dat alles dat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of ruikt een interpretatie van het verstand is van een spirituele werkelijkheid vertaald in overeenstemming met jouw bereikte staat van bewustzijn, en het vereist van het tot uitdrukking brengen van dat wat je weet (walking the walk) in plaats van er slechts over te praten (talking the talk).
Gaia maakt vele veranderingen om haar energie op te ruimen en te verschuiven en jullie gaan met Haar mee als jullie dat kiezen. Veel gaat er veranderen nadat het vrijmaken van de Aarde voltooid is. Echter, het is zeer belangrijk niet in de toekomst te leven terwijl het heden genegeerd wordt, want eenvoudig te wachten op verandering zal jouw voorzichtig maken om voorbij te gaan aan vele kansen voor spirituele groei. Leef gewoon ieder moment zoals het langs komt en het beste doen dat je kunt, volledig bewust dat je een driedimensionale ervaring hebt of het nu goed of slecht is.
Wij spreken vandaag over dankbaarheid want dit is de tijd waarin velen een speciale dag zullen vieren voor het geven van dank. Dankbaarheid is verwant aan Liefde, want het is een facet van Liefde.
Daar zijn sommigen die het idee van dankbaarheid afwijzen en daarvoor in de plaats kiezen om stevig in het geloof te staan dat zij gerechtigd zijn tot al het goede alsook tot het goede van anderen. In feite als Goddelijke wezens, is iedereen gerechtigd tot compleetheid en heelheid, maar het egogevoel van deze waarheid (de overtuiging dat je moet plannen en eisen voor jouw goede) reflecteert de lage eigenwaarde en zelfwalging dat stroomt vanuit het geloven in afscheiding.
Dankbaarheid in diens waarachtigste betekenis, is de vreugdevolle erkenning van heelheid in eenheid, maar in de menselijke betekenis is het beperkt tot de staat van bewustzijn van het individu wat vaak dicteert wie of wat dankbaarheid verdient. (geloof in afscheiding) Leven vanuit een staat van dankbaarheid in ieder moment leidt naar het diepere besef en de diepe erkenning dat het leven en alles daarin al volledig en heel is. Ik heb omdat ik ben.
Een geest gevuld met sterke overtuigingen van dualiteit en afscheiding kan alleen dualiteit en afscheiding manifesteren. Sommige dagen zullen goed zijn, en sommige dagen slecht. Vanwege individuele vorige levenservaringen, wordt ieder individu zichzelf gewaar meer ontvankelijk te zijn voor één of meer van de specifieke wereld geloven. Dit is waarom daar diegenen zijn die meer mogen ervaren dan de gemiddelde gezondheidsgerelateerde problemen. Een ander mag doorgaande relatiekwesties hebben en daar zijn diegenen die leven met onverklaarbare en irrationele angsten.
Specifieke worstelingen zijn het resultaat van vroegere levenservaringen die geprogrammeerd en toen vastgehouden werden in het energiegebied van het individu door levensspannen heen. Deze kwesties komen nu voor velen naar de oppervlakte zodat zij voor eens en voor altijd opgeruimd en losgelaten worden. Als evoluerende wezens van Licht, hoeven jullie niet langer deze overbodige energieën met jullie mee te slepen in de overtuiging dat zij van jullie persoonlijk zijn -- zij zijn onpersoonlijk, bestaande uit alleen het geloof in hen.
Als je gelooft dat je niets hebt om dankbaarheid voor te geven, dan zal je precies dat manifesteren -- niets. Iedere keer dat je dankbaarheid tot uitdrukking brengt ofwel stil of vocaal erken je dat JE HEBT. Terwijl je liefde en dankbaarheid laat stromen, ontvang je liefde en dankbaarheid in oneindige vormen en variëteiten, want er is alleen de ENE en dat wat je stroomt, stroomt naar jou toe.
Wat heb ik? Kijk naar jezelf, zie wat je hebt, en begin het uit te storten. Op een fysiek niveau, maak je kasten schoon, de garages, en stellingen -- zorg dat de stroom op gang komt. Er is iemand die dat artikel zou kunnen gebruiken dat daar ongebruikt ligt. Hamsteren is het bewustzijn van "Ik heb het niet, en ik zal het nooit hebben, en dus moet ik me vasthouden aan wat dan ook dat ik kan." Deze staat van bewustzijn zal dienen om perfect iedere energiestroom te blokkeren. Nogmaals, daar is alleen de ENE en je geeft aan jezelf wanneer je beseft dat alles stroomt vanuit één Oneindige alomvertegenwoordigde Bron en niet uit een beperkte persoonlijke zak.
Op het emotionele niveau, ondersteunt stroom, Liefde, en praktische hulp, maar altijd vanuit een niveau van mededogen en niet van sympathie. Op het mentale niveau stroomt waarheid voort en helpt diegenen die gereed zijn en die vragen te zien wat jij ziet.
In ieder moment dankbaarheid tot uitdrukking brengen zal binnenin jou een bewustzijn ontwikkelen van "ik heb", wat dan zal evolueren in/naar; "Ik heb omdat ik ben". Oefen door het geven van dankbaarheid voor ieder facet van het dagelijkse leven -- voor een schone badkamer, een warme jas, een geschept pad of de bekwaamheid om een pad te scheppen. Het zijn de kleine dingen, het lied van een vogel, het gespin van een kat, het kwispelen van een staart -- signalen van liefde en eenheid verwelkomt, maar waar vaak geen dankbaarheid voor gegeven wordt.
Alles kan een bron van dankbaarheid zijn, zelfs de moeilijke ervaringen die jou helpen te groeien en je te ontwikkelen, want zonder hen zou je niet zijn waar je nu bent. Kijk terug en zie hoe je gegroeid bent vanuit enige van je meest moeilijke tijden. Alles is voor de spirituele groei, zelfs als sommige ervaringen niet passen in het wereldconcept van hoe de dingen zouden moeten zijn. Niets ervaren is ooit opgedrongen, elk vervult diens pre-geboorte contract dat opgezet is om wat voor ervaringen dan ook te omvatten die noodzakelijk zijn voor de verschuiving naar het volgende niveau.
Het is tijd om op te houden met klagen dat dit of dat niet de manier is dat je denkt dat het zou moeten zijn en er daarom niet dankbaar voor te zijn. Allen zijn op Aarde om spiritueel te groeien en te leren, Onvoorwaardelijke Liefde te realiseren terwijl de dualiteit en afscheiding ervaren wordt. Niemand is op Aarde om een dik, gelukkig, inschikkelijk leven van opeenstapeling te leven ondertussen niets doend maar meer verlangend.
Een onontwaakte maatschappij presenteert idolen voor jou om te kopiëren, idolen van fysieke schoonheid, rijkdom, talent, en macht. Als je spiritueel wilt groeien, moet je ophouden deze nonsens te aanvaarden, en beseffen dat geen enkel persoon, heilige of zondaar, meer God kwaliteiten heeft dan een ander. Allen belichamen de volledigheid van het Godhoofd, maar zijn alleen in staat het te ervaren en tot uitdrukking te brengen nadat het een levende, ademende staat van bewustzijn wordt. De buitenscène is altijd een reflectie van het persoonlijke en het Universele bewustzijn. Zolang als er een geloof is in de dualiteit en afscheiding, zullen daar diegenen zijn die meer hebben, en diegenen die minder hebben.
Dankbaarheid in stilte, heimelijk, en verbaal in ieder moment van iedere dag tot uitdrukking gebracht is een activiteit van Liefde dat de erkenning van iemands heelheid reflecteert. Zelfs als je niet ervaart wat je beschouwd heelheid te zijn in deze tijd, besef dat je ernaar toe aan het gaan bent en geef dankbaarheid voor dit besef. Her/erken het buitenste voor wat het is en weet dat ongeacht van iedere buitenste omstandigheid waar je mee te maken mag hebben, niets jou ooit kan scheiden van je ZELF.
Wij zijn Liefde en Eén met jullie.
ÉÉN Goddelijk Bewustzijn Zichzelf eeuwig manifesterend ALS…
Wij zijn de Arcturiaanse Groep
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/