Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 18 november 2014

Boodschap van de Arcturianen Uit de 3D Matrix vandaan Stappen 12 November 2014 / Dr. Suzanne Lie

Boodschap van de Arcturianen
Uit de 3D Matrix vandaan Stappen
12 November 2014 / Dr. Suzanne Lie

Jullie aanhoudende geheugen van menselijke, fysieke incarnaties heeft jullie bewustzijn begrensd naar de gewoonte van alleen driedimensionale patronen van licht gewaar te worden. Vandaar dat, expressies van jullie zelf die gekalibreerd zijn met de hogere dimensionale rasters van de holografische matrix van de Aarde voor jullie fysieke besef verloren zijn.
Jullie langdurige gewoonte van het plaatsen van jullie aandacht op de lagere trillingsrasters van de holografische matrix van de Aarde versterkt de sensaties, gewaarwordingen/inzichten en ervaringen van jullie fysieke zelf. Daarom, overschrijft jullie gebruikelijke gehechtheid aan de derde dimensionale rasters jullie verbinding met de hogere frequentierasters. Omdat jullie primaire aandacht op de lagere rasters is, geloven jullie dat alleen de fysieke wereld ECHT is.
Vanwege dit kleine, lagere zintuiglijke frequentiegebied, zijn jullie hogere dimensionale Sirische, Pleiadische en/of Arcturiaanse expressies van ZELF, die in/naar vele van jullie fysieke aardse voertuigen projecteren, onzichtbaar voor jullie 3D zintuigen. Om je volledige bereik van Licht te ervaren, moet jij je multidimensionale bewustzijn aan de hogere frequentierasters van Gaia's multidimensionale matrix hechten.  
De eerste uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt is om je te herinneren dat JIJ een multidimensionaal wezen bent. Omdat jij je bewust bent van die waarheid, kan je de ervaringen van jouw uitgebreide bewustzijn "opslaan" op Gaia's hogere holografische frequentierasters. Met andere woorden, wanneer je jouw interdimensionale voorvallen opslaat op Gaia's holografische matrix, vermengen zij met de ervaringen van andere aardebewoners die gelijksoortige ervaringen hebben.
Wanneer deze groepsenergie "opgeslagen" is, kunnen anderen zich verbinden met dit energiegebied om het interdimensionale reizen meer "normaal" te maken. Ook, als meer van jullie je interdimensionale ervaringen in jullie dagelijkse leven ervaren, zal jullie geheugen de hogere frequentierasters aan Gaia's derde/vierde dimensionale rasters verbinden.
Al het leven op Aarde is verbonden met Gaia's holografische matrix. Het is door de gedeelde ervaring van deze matrix dat Gaia's bewoners voorbij de beperkingen van het derde dimensionale bewustzijn en in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid verhuizen. Eerst worden deze ervaringen gelabeld als "dromen" of "slechts de verbeelding".
Echter, wanneer deze dromen en verbeeldingen door anderen besproken worden via de gedeelde rasters, worden zij meer alledaags. Als het "nieuwe normale" uitbreidt, voelt steeds meer van de mensheid zich veilig genoeg om openlijk hun ervaringen mee te delen. Gelukkig, leven de dieren, planten en elementale Koninkrijken in eenheidsbewustzijn met Gaia en omhelzen Haar terugkeer naar de multidimensionaliteit op natuurlijke wijze.
Verzeker je ervan om jouw hogere frequentie gewaarwordingen/inzichten/ervaringen op alle frequentierasters van het hologram te aarden/op te slaan. Dan, zal het veel gemakkelijker voor jou worden om je interdimensionale ervaringen in je dagelijkse leven te herinneren. Met andere woorden, je "bewaart" jouw interdimensionale ervaringen op zowel de "harde schijf" van de planetaire matrix als in de "software" van jouw fysieke brein.
Een groot nadeel van de software van jouw menselijke brein is dat het alleen één levensspanne duurt en een paar dimensies. Om alle dimensies en levens van jouw volledige ZELF te kunnen betreden, zal je toegang nodig zijn tot de "harde schijf" van Gaia's Matrix. Gaia's Matrix is ongeveer zoals een transporteur, in zoverre, dat het de DNA codes draagt van iedere bewoner die op/naar Haar planeet transporteert/bi-localiseert.
Daarom zal je, door de "transport bestanden" van Gaia, in staat zijn om alle levens te vinden waarin je de evolutie van Gaia binnengekomen bent, jouw punt van oorsprong voor die entree en wanneer je in- en uitlogde van die incarnatie. Zeer belangrijk voor jouw huidige tijdlijn, ben je in staat om de bestanden te herwinnen voor al jouw incarnaties op Aarde.
Op deze manier, kan je alles consolideren dat je geleerd hebt in jouw vele levens op de Aarde om alle informatie te verzamelen die je opgestapeld hebt over wat je geleerd hebt over de planetaire ascentie. Wanneer jouw bewustzijn eenmaal volledig verbonden is aan de multidimensionale matrix van de Aarde, zal je het licht van Gaia's informatie ervaren dat onophoudelijk vanuit Haar planetaire Lichtlichaam naar jouw persoonlijke Lichtlichaam stroomt.
Om jullie te herinneren aan een Aardse expressie waarin jullie in totale eenheid en onvoorwaardelijke Liefde leefden, zullen wij het component van Gaia's matrix activeren waarin wij elkaar voor het eerst in de vroegste periodes van Lemuria ontmoeten. Om toegang te verkrijgen tot deze lichtcode, vragen wij dat wij ons bewustzijn verenigen en focussen op de basis van Gaia's Kern Kristal.
Wanneer jullie bijeenkomen recht voor Gaia's enorme grote Kern Kristal, focus jullie aandacht op de basis van het kristal. Begin langzaam een gevoel te voelen van het planetaire bewustzijn dat je nooit eerder ervaren hebt.
Eerst komen er dan vele plaatjes van ontelbare werkelijkheden in/naar jouw besef, plotseling, ervaar je twee werkelijkheden tegelijk. Je bent nog steeds in de kern van de planeet en staat voor het Kern Kristal, terwijl je ook een enorme grote vogel bent.
Diep van binnenuit jouw wezen, hoor je;
"Ik ben Kaa-ah van de Vogel Zwerm van Mu." Ogenblikkelijk, voelde je de vreugde van boven een land te vliegen dat toeschijnt kleurschakeringen te zijn van oker en goud. De sensatie van het vliegen is fantastisch en voorbij woorden, en de zuiverheid en Liefde van die werkelijkheid is onbevlekt en levend met zuiver potentieel. Terwijl je naar Kaa-ah's verhaal luistert, doorleven wij/jullie het ook.
"Wij van het oude Mu zijn de eersten in deze rotatie van de Grote Galactische Cyclus om te experimenteren met de vorm. Er waren vele andere werkelijkheden die in voormalige cyclussen bestonden, maar zij zijn onbekend voor ons tijdens deze incarnatie.
"Wij kwamen vanuit de ENE om te helpen bij het creëren van een werkelijkheid van dualiteit en zijn vreugdevol om met jullie te communiceren. Terwijl ik in jullie geest kijk zie ik dat de term "wij" vele betekent, maar voor onze geest betekent de term "wij" de ENE. Wij hebben geen benaming voor de individualiteit. Wij zijn de zwerm.
"Een ieder van ons draagt net zoveel voor de zwerm als voor het hart dat binnenin onze eigen borstkas klopt. Misschien voelen wij ons zo omdat wij allen kloppen met het hart van het Heilige Ei. Wij, de Vogel Zwerm van Mu, zijn de Opzichters van het Heilige Ei. De hart/kern van ons leven binnenin deze holografische projectie Aarde is de dracht van het Heilige Ei.
"Mu, die de volledige planeet voor ons is, ademt onophoudelijk Haar heilige kracht van creatie in/naar ons Heilig Ei. Het is deze kracht van creatie dat door alle burgers van Mu gebruikt wordt, aangezien niet alle van onze burgers van de Vogel Stam zijn.
"Voordat wij deze werkelijkheid binnenkwamen, experimenteerden wij met vele vormen. Het concept van de vorm was nieuw voor ons, want in onze ware Thuis in de hogere trillingen van Licht, zijn wij zuiver bewustzijn.
"Wij, de burgers van Mu, kwamen naar Moeder Aarde om een groots experiment van polariteiten van leven in de vorm te initiëren. Wij sloten ons aan bij deze werkelijkheid wetende dat deze polariteiten in toenemende mate extreem zouden worden.
"Wij wisten ook dat deze polariteiten uiteindelijk een verschijningsvorm van afscheiding zouden creëren. Binnenin ons experiment, werd Licht geleidelijk opgesplitst in goed/licht en slecht/donker en de vorm zou opgesplitst worden in de geslachten van man en vrouw.
"In de voormalige cyclussen van het verblijf van de Moeder rondom de Centrale Zon, zijn er veel andere bezoekers geweest. Moeder Aarde heeft lang een formaat aangeboden voor vele verschillende levensvormen om te leven en ervaringen te verzamelen. Op deze manier heeft de Aarde zich ZELF voorbereid op Haar Laatste Initiatie, de Initiatie van Onvoorwaardelijke Liefde.
"Onvoorwaardelijke Liefde is de samenhangende kracht van het Multiversum en de kracht van creatie. Binnenin de ENE, is alleen Onvoorwaardelijke Liefde en goddelijke creatie bekend. Wanneer wij niet langer onze manifestatie nodig zijn, trekken wij eenvoudig onze aandacht en intentie terug zodat de creatie geleidelijk, of ogenblikkelijk, op kan houden te bestaan.
"Wij zijn ons lang bewust geweest van de ontelbare torsie golven van multidimensionaal licht en Onvoorwaardelijke Liefde die het Multiversum bereizen. Met de kracht van aandacht, observatie en intentie doen wij een beroep op deze golven om in/naar deeltjes van creatief potentieel uiteen te breken.
"Dan onze kracht binnenin van Onvoorwaardelijke Liefde gebruikend, creëren wij de manifestatie van onze wens door het ruwe potentieel van deze deeltjes van Licht te gebruiken welke samengesteld zijn van Liefde en Potentieel.
"Deze "nieuwe" ontdekking van deze torsie golven in jullie "Moderne tijd" is algemene kennis in ons land van Mu. Het is op deze manier dat wij vormen voor ons bewustzijn creëren.
"Wij hebben groot plezier met het experimenteren van het aannemen van verschillende vormen. Net zoals jullie experimenteren door andere kleren aan jullie lichaam te dragen, experimenteren wij met het dragen van verschillende vormen aan ons bewustzijn.
"Het Heilige Ei, welke de krachtbron voor onze planeet is, is ver weg van de onderbrekingen van de psychische energie van Mu's andere bewoners. In de hoogste toren van onze hoogste berg, waar wij er een paar van hebben, leeft het Heilige Ei van de Moeder in onophoudelijke communicatie met de partner van de Moeder, de Vader van het Licht.
"Op deze manier, blijft Moeder Aarde Haar Ei van creatief potentieel eeuwig gekoesterd in de Onvoorwaardelijke Liefde van haar Goddelijke Aanvulling, Vader Licht. Deze voortdurende verbinding tussen Licht/Spirit en Materie/Vorm geeft ons de kracht om bewust onze vormen te creëren en onze behoeften aan te vullen.
"Wij, de beschermers van het Heilige Ei, hadden een vorm nodig welke zou kunnen vliegen, aangezien wij de afgezanten waren tussen de Moeder in de centrale berg van haar buitenste landen en oceanen. Toen wij eerst ons experiment van het leven in de vorm begonnen, kon elk wezen de berg op en in/naar de Grote Tempel van Voltooiing drijven.
"Echter, terwijl de Moeder steeds meer gepolariseerd raakte moesten wij kiezen om binnenin een vorm van één van Haar vier elementen van aarde, lucht, vuur of water te leven. Sommigen van ons kozen het land te bewandelen, anderen kozen om door de lucht te vliegen of de zeeën te bezwemmen, en anderen kozen om in vormeloos licht te blijven zodat zij het element van vuur zouden kunnen dienen.
"Geleidelijk, konden de waterwezens het water niet lang genoeg verlaten om de grote afstand de berg op te reizen, de vuur wezens kozen om hun flikkerende, altijd veranderende vormen van Licht te handhaven en diegenen die het land bewandelden konden niet langer de tijd nemen om naar de Tempel te reizen.
"Vandaar dat, het de schepselen van de lucht waren die de "Opzichters van het Heilige Ei" werden. Wij konden gemakkelijk vanaf de bergtop, over de wateren en naar het land vliegen. Wij konden ons ook onderhouden met de vuur schepselen. Alle wezens van de vier elementen zijn zich volledig bewust van hun vorm en kunnen gemakkelijk met alle andere wezens via telepathie en empathie communiceren.
"Als de Opzichters van het Heilige ei, creëren wij nesten rondom de top van de berg, net onder de Tempel, om onze eigen eieren te leggen en uit te broeden. Wij creëren alleen een ei wanneer wij gereed zijn om onze ervaring als een lid van Mu's werkelijkheid af te ronden. Wanneer wij beginnen te verlangen om naar Huis terug te keren naar de ENE om onze familie van de Geest te bezoeken, bouwen wij een nest en leggen ons ei.
"Wanneer wij eenmaal ons ei leggen is het ogenblikkelijk bevrucht door de Stroom van de Grote Vader Geest die iedere molecule van onze berg penetreert. Wij zitten geduldig op ons ei totdat een wezen van Licht de ervaring van onze vorm wenst. Wanneer dit wezen eenmaal ons ei binnengaat, delen wij volledig ons bewustzijn.
"Door ons verenigde bewustzijn, bereist onze potentiële vervanging Mu om over de ervaringen en verantwoordelijkheden van onze Vogel Zwerm te leren. Als het Lichtwezen besluit om een vorm te nemen op Mu, komt het in diens vogelvorm uit het ei. De moeder vogel handhaaft haar eigen vorm totdat haar vervanging gereed is om haar verantwoordelijkheden op eigen kracht uit te voeren.
"Op dit punt, flits het Licht van de Moeder Vogel uit haar vorm vandaan, en de vorm verdwijnt als het Licht terugkeert naar de eenheid van Thuis. Begrijp alsjeblieft dat er geen "geboorte" of "dood" in onze werkelijkheid is. Geboorte betekent ons Licht omringen met een vorm, en dood betekent die vorm terug loslaten naar diens elementen en terugkeren naar het Licht.
"Leven en dood zijn hetzelfde in jullie tijd, welke voor onze gewaarwording zich voordoet in hetzelfde kosmische NU als onze werkelijkheid op Mu. In onze werkelijkheid "eten" wij alleen Licht. Vandaar dat, er nooit behoefte aan voedsel of wat voor eliminatie dan ook van afvalproducten is. Alle vormen zijn gevuld met leven en alle vormen communiceren met elkaar, alsook met onze spirit zelf van Licht.
"Wij Lemurianen begonnen de cyclus welke jullie nu afsluiten. Wij zijn in jullie besef gekomen om jullie te helpen met het inzaaien van de kern en Hoeksteen Kristallen van de Moeder. Wij kwamen in/naar jullie want wij zijn jullie. Wij representeren de geboorte van deze cyclus en jullie representeren de transmutatie van deze cyclus in/naar diens hogere expressie.
"Wij zegenen jullie op jullie reis, want het is ongeveer zoals de onze. Wij zijn de Alfa en jullie zijn de Omega, het begin en het einde. Wij begonnen dit experiment van polariteit, en jullie zijn hier om het af te sluiten. Net zoals wij anderen helpen om in de 3D Matrix te stappen, zullen wij jullie helpen om eruit te stappen.
"Wanneer die cirkel eenmaal gesloten is zullen het begin en het einde vermengen in/naar de Eenheid van het NU. Eenmaal binnenin het NU zijn jullie vrij van de tijd en zullen teruggekeerd worden naar de ENE.  
IK BEN Kaa-ah,
Zegeningen aangaande jullie transmutatie.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/