Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 24 november 2014

Bewijs van de hemel 24 november 2014

HeavenBewijs van de hemel
24 november 2014

Gezond Verstand Avonden | Mike Adams | vertaling Frank Bleeker) Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Er is een geheim dat veel groter is dan de politiek, de vrijheid van gezondheid, de wetenschap of zelfs de hele geschiedenis van de mensheid. Dat geheim blijft volledig onbevestigd - zelfs veroordeeld - door de wetenschappelijke gemeenschap en toch is dit het belangrijkste geheim over alles wat is. Ja, alles!

Dat geheim is eenvoudig het volgende: we overleven allemaal de fysieke dood van ons lichaam. Ons bewustzijn leeft voort. Na onze dood in deze aardse droom overstijgt ons bewustzijn deze fysieke werkelijkheid en ervaart een bestaan zo geweldig en krachtig dat de menselijke taal er niet eens de juiste woorden voor heeft om het te beschrijven.

Dit is de boodschap van Dr. Eben Alexander, schrijver van het zojuist verschenen boek Proof of Heaven. Ik heb het boek kortgeleden gelezen en vond het fascinerend, maar ook de bevestiging van diverse belangrijke theorieën die ik voor mezelf heb ontwikkeld over de aard van het leven en over de Creator (de Schepper).

Dr. Alexander, een sceptische wetenschapper die zijn leven lang nooit in God, de Hemel of bewustzijn geloofde, was lang voordat dit boek verscheen een praktiserend neurochirurg en levenslange ‘wetenschappelijke scepticus’. Hij geloofde niet in het bewustzijn, vrije wil of het bestaan van een niet-fysieke geest. Hij werd opgeleid in de westerse geneeskunde en was omringd door medische collega’s die diep geworteld waren in de materialistische kijk op het universum. Dr. Alexander geloofde dat het zogenaamde 'bewustzijn' slechts een illusie was, gecreëerd door de biochemische werking van de hersenen.

Dit is de opvatting van vrijwel alle hedendaagse mainstream wetenschappers, met inbegrip van fysici als Stephen Hawking, die zeggen dat de mens niet meer is dan een ‘biologische robot’ zonder bewustzijn en zonder vrije wil.

Dr. Alexander zou tot op zijn eigen sterfbed aan deze visie hebben vastgehouden, ware het niet dat hij een gebeurtenis ervoer, zo bizar en wonderlijk, dat het alle conventionele wetenschappelijke verklaringen tart: Dr. Alexander was zeven dagen ‘dood’ en maakte een levendige reis naar het leven na de dood mee. Toen keerde hij terug naar zijn fysieke lichaam, ervoer een wonderbaarlijke genezing, en schreef vervolgens het boek Proof of heaven (Bewijs voor de hemel).

E.coli infectie eet zijn hersenen op 

Het begon allemaal toen E.coli bacteriën de ruggenmergvloeistof en de buitenste hersenen van Dr. Alexander besmetten. De E.coli begon zich letterlijk een weg te vreten door zijn hersenen. Daardoor kreeg hij zeer zware epileptische aanvallen, verbale uitbarstingen en spierspasmen, voordat hij in een hersendode coma geraakte.

Terwijl hij in coma lag, vertoonde hij geen enkele hersenactiviteit en hij werd alleen in leven gehouden door kunstmatige beademing en vloeibare sondevoeding. De behandelende artsen kwamen al snel tot de conclusie dat het een kwestie van dagen was eer Dr. Alexander zou sterven. Zelfs als hij dit zou overleven, zou hij slechts een kasplantje zijn met een zeer beperkte hersenfunctie. Statistisch gezien is het sterftecijfer voor patiënten met E.coli infecties van de hersenen 97 procent.

Maar het meest schokkende van dit alles is, dat in plaats van dat Dr. Alexander helemaal niets ervoer tijdens deze zeven aarde-dagen van bewusteloosheid, hij ‘ontwaakte’ uit de droom van zijn aardse leven en plotseling een onbegrijpelijke, enorme uitbreiding van zijn bewustzijn bemerkte in het hiernamaals.

Deze ervaring wordt meer in detail beschreven in zijn boek Proof of Heaven, maar hier volgen de hoogtepunten:

 • De ervaring van het hiernamaals was zo "echt" en expansief dat de ervaring van het  leven als mens op aarde in vergelijking hiermee een kunstmatige droom leek.
 • Er was geen dimensie ‘tijd’ in het hiernamaals. Tijd ‘verstrijkt’ niet zoals in ons universum. Een moment zou een eeuwigheid kunnen lijken, en het bewustzijn zou zonder enige moeite door wat wij als tijd gewaarworden kunnen bewegen. (Dit idee dat alle tijd simultaan bestaat heeft enorme implicaties voor het begrijpen van de aard van de vrije wil en het multiversum, samen met de schijnbare stroom van de tijd die op dit gebied door ons bewustzijn ervaren wordt.)
 • Het weefsel van het hiernamaals was zuivere liefde. Liefde domineerde het hiernamaals in zo'n grote mate dat de totale aanwezigheid van het kwaad oneindig klein was.
 • In het hiernamaals gebeurde alle communicatie telepathisch. Er was geen behoefte aan gesproken woorden, noch was er behoefte aan welke afscheiding tussen het ‘Zelf’ en alles wat er om je heen gebeurt.
 • Op het moment dat je in je geest een vraag stelde, waren de antwoorden onmiddellijk daar, in adembenemende diepte en detail. Er was geen ‘onbekend’ en enkel het stellen van een vraag werd onmiddellijk vergezeld van de aanwezigheid van de antwoorden.
 • Er bestaat ook letterlijk een Hel, die door Dr. Alexander werd omschreven als een ‘plaats onder de grond, begraven, met knoestige boomwortels en demonische gezichten en niet aflatende kwelling ’.
  Dr. Alexander werd vanuit deze plek gered door engelachtige wezens en naar de Hemel gebracht.
   
God bevestigt het bestaan van het multiversum

De passage uit Proof of Heaven die ik het meest interessant vond, staat op bladzijde 48, waar Dr. Alexander zegt: Via de Orb vertelde God me dat er niet één universum is, maar vele - in feite meer dan ik kon bedenken - maar liefde lag aan de basis van allemaal. Ook het kwaad was in alle andere universums aanwezig, maar daar slechts in heel kleine spoortjes. Kwaad was nodig omdat zonder kwaad een vrije wil niet mogelijk is. Zonder vrije wil zou er geen groei zijn - geen voorwaartse beweging, geen kans voor ons om te worden wat God voor ons verlangde te zijn.

Deze passage raakte bij mij een gevoelige snaar, omdat ik lang geloofd heb dat ons universum door de Creator werd geschapen als slechts één van een oneindig aantal andere universums, elk met variaties op het leven en de wetten van de fysica. (Klik hier om mijn artikelen te lezen over het Higgs Boson deeltje, bewustzijn en het multiversum). Wat het citaat van Dr. Alexander bevestigt, is dat ons leven op de planeet Aarde een "test" is voor onze persoonlijke groei, en dat de manier om vooruitgang te boeken in deze test is om het kwaad te overwinnen, terwijl liefde en mededogen worden verspreid.

Sterker nog, deze passage bevestigt eveneens het bestaan van de vrije wil en helpt zelfs bij het beantwoorden van de vraag die ik mezelf vaak stel: "Waarom zijn we hier in een wereld geplaatst die zo kwaad is en wordt omgeven door onwetendheid, duisternis en misleiding?" Het antwoord lijkt te zijn dat de Aarde een proeftuin is voor de zielen die door de Schepper geselecteerd zijn voor de ultieme test van goed versus kwaad.

De aarde als proeftuin

Hoewel Proof of Heaven niet zover gaat als ik hier uitleg, is mijn werktheorie dat onze planeet Aarde tot een van de door het hoogste kwaad geteisterde gebieden in het enorme multiversum behoort. Alleen de meest moedige zielen gaan akkoord met de gang naar de Aarde, door geboren te worden in een menselijk lichaam en ontdaan te worden van hun herinneringen.

Vanaf daar is de uitdaging van het leven veelzijdig:
 1. Ontdekken WIE je bent en WAAROM je hier bent
 2. Het leren herkennen en overwinnen van het KWAAD (tirannie, slavernij, onderdrukking, grootschalige overheden, enz.)
 3. Het leren om liefde, mededogen, genezing en kennis te verspreiden
Na onze dood worden wij beoordeeld door een hogere macht en in dat oordeel wordt rekening gehouden met onze prestaties op die gebieden. Hebben we een bepaalde mate van zelfbewustzijn bereikt? Hebben we eraan gewerkt om het kwaad te overwinnen? Hebben we liefde en mededogen geuit en anderen geholpen zich te verbeteren met onze kennis en ons bewustzijn?

Zoals je misschien zelf al geconcludeerd hebt, zakt het grootste deel van de mensheid voor deze test. Men sterft als bittere, egoïstische, materialistische, door hebzucht gedreven handlangers van het kwaad, die ten onrechte dachten dat zij het levensspel wonnen, terwijl zij in werkelijkheid een veel belangrijker test van de Creator verloren.

Het belangrijkste van het menselijk leven is niet het vergaren van geld, roem, of macht over anderen. Het is eerder het halen van een hoge ‘score’ in dit simulatiespel dat ‘leven’ heet, door het kwaad te weerstaan, liefde uit te dragen en bewustwording te verspreiden van datgene dat waar is.

Voor degenen die het leven respecteren, die nederigheid en zelfbewustzijn in praktijk brengen, die op zoek zijn naar kennis en wijsheid verspreiden, terwijl zij zich verzetten tegen tirannie, onderdrukking, onwetendheid en kwaad, geloof ik, dat zij zullen worden geselecteerd voor speciale taken in het grotere multiversum. Dat is het ‘echte’ bestaan. Dit aardse leven is slechts een droomachtige simulatie waar je ziel zich voor een zeer korte tijdspanne, vergelijkbaat met een oogopslag in het grotere plaatje, aansluit aan de ruwe biologie van onze planeet.

In werkelijkheid ben je zoveel meer dan alleen je lichaam. In wezen is je ziel oneindig veel meer bewust, intelligent en creatief dan wat kan worden ervaren of uitgedrukt door middel van de menselijke hersenen. Proberen om de volledige werkelijkheid van wat je bent te ervaren door middel van het beperkte fysieke brein van een mens, is vergelijkbaar met het proberen om een insect muziek te laten componeren als die van Mozart.

Het multiversum wemelt van intelligent leven, met inbegrip van multidimensionale wezens

De reis van Dr. Alexander bevestigt ook het bestaan van intelligenter leven dat veel verder is dan dat op Aarde. Hij legt dat in Proof of Heaven als volgt uit:
Ik zag de overvloed van het leven in de ontelbare universums, waaronder een aantal, waarvan de intelligentie veel verder is dan die van de mensheid. Ik zag dat er talloze hogere dimensies zijn, maar dat de enige manier om deze dimensies te leren kennen, is door ze binnen te gaan en ze direct te ervaren. Vanuit een lagere dimensionale ruimte kunnen zij niet worden gekend of begrepen. Vanuit die hogere werelden kan men toegang krijgen tot elk gewenst moment of elke gewenste plaats in onze wereld.

Dit bevestigt niet alleen het bestaan van andere intelligente beschavingen in het ons bekende universum, maar, nog belangrijker, het bestaan van multidimensionale wezens die naar onze omgeving komen en gaan wanneer dat hen belieft.

Door alle culturen van de wereld heen, zijn er talloze verslagen over geavanceerde wezens die de Aarde bezoeken, technologie overdragen naar oude Aardse beschavingen, en mogelijk zelfs kruisen met de vroege mens. Zelfs het fundament van het christendom begint met het idee dat een alomtegenwoordig, multidimensionaal wezen (God) naar believen kan ingrijpen en daarom tijd en ruimte kan overstijgen.

Alternatieve onderzoekers zoals David Icke spreken ook over multidimensionale wezens die de Aarde bezoeken en de planeet infecteren met groot kwaad. Volgens Icke zijn de wereldwijde globalistische controllers van onze planeet letterlijk van gedaante veranderde reptielen, die onze wereld zijn binnengedrongen om er de totale controle over te nemen en om de mens tot slavernij te brengen. Hoewel niets van dit alles wordt behandeld in het boek van Dr. Alexander, is het niet in strijd met wat hem tijdens zijn coma door God werd verteld… namelijk, dat er multidimensionale werkelijkheden zijn, dat er bepaalde hoge-trilling wezens zijn die naar believen die werkelijkheden kunnen doorkruisen en dat de Aarde is besmet met een groot kwaad met het specifieke doel om ons karakter te testen. Als dit alles je een beetje spookachtig in de oren klinkt, denk dan eens aan de woorden in de Bijbel: Een rechtopstaande, pratende slang sprak in verstaanbare woorden tegen Adam en Eva in het Paradijs, toch?

De wetenschappelijke sceptici hebben het (weer) bij het verkeerde eind 

Ongeacht wat je zou kunnen denken over multidimensionale wezens, intelligent leven buiten de Aarde en het bestaan van groot kwaad op onze planeet, is er één aspect van dit alles glashelder: de wetenschappelijke sceptici hebben het faliekant mis! Wetenschappelijke ‘sceptici’ is eigenlijk een verkeerde naam. Zij zijn namelijk helemaal niet sceptisch. Zij volgen gewoon hun eigen religie met hun eigen heilige geloof dat niet kan worden aangevochten... nooit! Deze geloven omvatten ook de absolute aanbidding van de materialistische kijk op het universum. Tegelijkertijd geloven deze zogenaamde sceptici niet dat zij zelf bewuste wezens zijn, omdat zij geloven dat bewustzijn slechts een ‘artefact’ is van biochemische hersenactiviteit.

Zij beweren bij hoog en bij laag dat er geen leven na de dood is. Er is geen mind-body medicine1, het placebo-effect is nutteloos, en er is niet zoiets als voorgevoel, remote viewing2 of psychische verschijnselen. Oh ja, en ze houden ook vol dat het injecteren met kwik, MSG en formaldehyde via vaccins eigenlijk goed voor je is, dat fluoride goed voor de volksgezondheid is en dat we allemaal meer GGO's (Genetisch Gemodificeerde Organismen), pesticiden en synthetische chemicaliën moeten eten.

Het is geen verrassing dat de leden van deze religieuze cultusleden van de “sciëntisme”-sekte niet geloven in een leven na de dood. Dat is wat hen in staat stelt om op dit moment genocidale misdaden tegen de mensheid te begaan via GGO’s, experimentele geneeskunde, giftige vaccins en andere dodelijke bezigheden. Naar hun mening heeft de mens geen ziel, zodat hun dood van geen enkel belang is.

Dr. Alexander stelt het als volgt: Bepaalde leden van de wetenschappelijke gemeenschap, die zich committeren aan het materialistische wereldbeeld, houden keer op keer vol dat wetenschap en spiritualiteit niet naast elkaar kunnen bestaan. Zij hebben echter ongelijk.

Natuurlijk hebben zij ongelijk. De ‘wetenschappelijke sceptici’ hebben het zo verschrikkelijk verkeerd over bijna alles waarvoor zij beweren te staan. Maar de grootste fout van allemaal is het ontkennen van het bestaan van hun eigen ziel. Onnodig te zeggen is, dat ze allemaal zullen zakken voor de menselijke ervaringssimulatie wanneer zij overgaan en beoordeeld worden. Tjonge, wat een verrassing dat zal voor die trieste zielen zijn, als die dag aanbreekt.

Ik zou het niet prettig vinden als ik, na een leven als ‘wetenschappelijke scepticus’, God ooit op een dag onder ogen zou komen en Hij mij de vraag zou stellen: “En jij twijfelde aan MIJ?” Hoe kan iemand de wereld om zich heen in zich opnemen en daarin geen tekenen van een intelligente Creator ontdekken? Zelfs de wetten van de fysica zijn in precies de juiste balans aangepast en verfijnd, zodat ons universum zelf de vorming van sterren en planeten en op koolstof gebaseerde levensvormen kan ondersteunen. Dit wordt het 'Goldilocks Enigma (Goudhaartjes vraagstuk)' genoemd en er is een prachtig boek geschreven met dezelfde titel door Paul Davies.

Geen biochemische verklaring voor de ervaringen van Dr. Alexander

Voor de sceptici die dit mogen lezen: Dr. Alexander behandelt negen mogelijke biochemische hypothesen met betrekking tot zijn ervaringen en verwerpt ze vervolgens een voor een nauwgezet en wetenschappelijk onderbouwd. Het resultaat? Zijn ervaring was ECHT. In feite was het ‘echter’ dan het leven als een menselijk wezen.

Bedenk je nog eens: Dr. Alexander is een neurochirurg. Deze man kent het fysieke brein als geen ander. De negen medische verklaringen die hij in overweging neemt en vervolgens als mogelijke oorzaken voor zijn ervaring afwijst zijn:

 1. Primitief hersenstam programma.
 2. Vervormd terugroepen van herinneringen uit het limbisch systeem.
 3. Endogene glutamaat blokkade met excitotoxiciteit.
 4. DMT dump.
 5. Geïsoleerd behoud van corticale gebieden van de hersenen.
 6. Verlies van remmende neuronen leidt tot zeer hoge niveaus van activiteit onder
 7. Activering van thalamus, basale ganglia en brainstormen om een hyper-realiteit te creëren.
 8. Reboot fenomeen.
 9. Bijzondere geheugen generatie door archaïsche visuele paden.
Dr. Alexander zou in de geschiedenis van de mensheid wel een van de meest geloofwaardige getuigen kunnen zijn van leven na de dood

De ervaring van Dr. Alexander (en het daarop volgende boek) is misschien wel het best gedocumenteerde geval van leven na de dood, dat vandaag de dag in de westerse wetenschap bestaat. Het feit dat een levendig, hyperrealistisch hiernamaals werd ervaren door een wetenschappelijke, sceptische, materialistische hersenchirurg, die niet in leven na de dood geloofde en die vervolgens de moed vond om zijn ervaringen te documenteren en te publiceren in een boek, voegt onweerlegbaar geloofwaardigheid toe aan de ervaring.

Dit was niet een of andere mafkees op zoek naar roem in een of andere tv-show. In feite leverde het schrijven van dit boek hem eindeloze spot op van zijn vroegere ‘wetenschappelijke’ collega’s. Er was alle reden om dit boek NIET te schrijven. Alleen door Gods genade is Dr. Alexander genezen van zijn E.coli-infectie, functioneren de hersenen weer normaal, zodat hij naar deze wereld kon terugkeren om te proberen zijn ervaringen onder woorden te brengen.

Ik denk dat de ervaringen van Dr. Alexander die van ontelbare anderen, in elke cultuur spiegelen, die een soortgelijke Bijna Dood Ervaring (BDE) hebben gemeld. Er is leven na dit leven en de bewustzijnsverschuiving van aardbewoners begint, denk ik, met het omarmen van de waarheid van de onsterfelijkheid van onze eigen zielen (en het bestaan van een grote Creator).

Wat betekent dit alles?

De spirituele reis van Dr. Alexander geeft ons een schat aan informatie die ons kan helpen om betekenis en doel aan ons dagelijks leven te geven.

Om te beginnen betekent dit dat al onze acties worden opgenomen in de kosmos en dat er geen geheimen zijn in het grotere kader van dingen. Je kunt niet stiekem hier op aarde iemand een oor aan naaien en denken dat dit niet voor altijd in je ziel wordt opgenomen. Het betekent ook dat wij voor al onze acties in het hiernamaals verantwoording moeten afleggen. Als deze boodschap je bekend in de oren klinkt komt dat, omdat een identiek idee de pijler is van elke grote wereldgodsdienst, met inbegrip van het christendom.

Het betekent ook dat er vandaag, op deze planeet, mensen leven wier zielen letterlijk in een eeuwige hel zullen branden. Er zijn ook anderen van wie de zielen, zoals die van Dr. Alexander, opgeheven worden naar de Hemel en aan wie een grotere waarheid getoond wordt. Wat wij iedere dag verkiezen met ons leven te doen, bepaalt welk pad onze zielen zullen kiezen na het sterven van onze fysieke lichamen. Wat er uiteindelijk echt toe doet is niet, of je er in slaagt om alle kwaad hier op Aarde te verslaan, maar wel de aard van je karakter dat bovenkomt uit alle uitdagingen en beproevingen waar je tegenover komt te staan. Het is allemaal een test, snap je? Daarom lijkt het leven soms tegen te zitten. Het is geen wondermiddel, het is een proefterrein voor de meest moedige zielen van allemaal - degenen die ervoor gekozen hebben het gebied van het grote kwaad te betreden en hopen dat zij daar voor het einde van hun menselijke levensduur bovenuit zullen stijgen

Lees meer van mijn artikelen over dergelijke onderwerpen op www.DivinityNow.com. En zoek meer over Dr. Alexander op www.LifeBeyondDeath.net.

Mind/Body Medicine is een snel ontwikkelend fusiegebied binnen de wetenschap. Het integreert recente wetenschappelijke bevindingen uit de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.

Een waarnemingstechniek om in ruimte en tijd te kunnen reizen.