Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 29 november 2014

Asthar on the road: Sananda's Thanksgiving Zegening* 25 november 2014 / Susan Leland


Ons doel is Liefde – die uit te drukken – te leven en ermee te bekrachtigen


Sananda's Thanksgiving Zegening*
Ashtar On The Road Teleconferentie– 
25 november 2014 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde familie. Ik Ben het, Sananda en ik sta hier voor jullie met mijn geliefde Maria’s – mijn moeder Maria en mijn geliefde vrouw die jullie kennen als Maria Magdalena.

Wij zijn zeer dankbaar omdat er een feestdagenseizoen is begonnen dat anders is dan alle andere die jullie hebben gekend, in dit leven of in andere levens!

Zoals jullie hebben gehoord zijn wij dicht, heel dicht bij het zijn in de absolute vrijheid die jullie zo verdienen, zodat jullie door kunnen gaan met leren, jullie lessen, jullie delen van Waarheid en Liefde en alles dat werkelijk is – echt werkelijk – in het Universum!!!

Jullie hebben zoveel levens doorgebracht terwijl jullie gevangen zaten in de programma’s, in de drama’s. Het is niet altijd makkelijk geweest maar jullie hebben je rol perfect gespeeld! En jullie hebben veel bereikt, zoveel dat jullie nu weten dat jullie van Liefde zijn gemaakt. En ook al bevinden jullie je niet altijd in de expressie van Liefde, onthoud dat jullie mensen zijn die zich ontwikkelen – zelfs degenen die van andere plaatsen komen en die ditmaal in een aards lichaam rondlopen.

Jullie hebben een aspect van de mensheid in je wezen en dus hoeven jullie je niet schuldig te voelen of jezelf op de een of andere manier te veroordelen.

Het gaat erom dat jullie als jullie een uitglijertje hebben, er een zoemertje of een belletje of een soort boodschap komt dat wat jullie uitdrukken niet van de hoogste uitdrukking van Liefde is en dat jullie jezelf kunnen bedanken voor je onderscheidingsvermogen omdat jullie het verschil kennen!!!

Jullie kennen het verschil door hoe het voelt! Dit is zo prachtig om te zien, lieve mensen, terwijl jullie steeds dichter bij het koninkrijk komen waarin alleen Liefde bestaat.

Dit is de bestemming van de planeet Aarde. Jullie hebben dit vaak gehoord. Ja, Ascensie is de missie en jullie zijn hier om daarbij te assisteren en door het delen van jullie LiefdesLicht en door wat jullie op weg geleerd hebben komt het dat jullie zo prachtig, zo geweldig, zo krachtig, stralen!!!

Daarom is het dat de hele groep van hier aanwezigen jullie de voeten wassen in eer voor wat jullie allemaal hebben bereikt, van wat jullie hebben uitgedrukt, voor wat wij zien op jullie tijdlijnen. Succesvolle ascenties – absoluut! Maar allereerst is er dit moment en de momenten die nog komen voordat jullie feitelijk ascenderen.

Wij zien de Gouden Eeuw als een tijd, een era, als jullie willen, waarin jullie je kunnen uitbreiden tot jullie volledige stralingen, waarin jullie je Goddelijkheid kunnen uitdrukken, waarin jullie je leven in Liefde kunnen leiden – eindelijk vrij van alle onwaarheden en leugens, van de ketenen, als het ware, die jullie hebben gebonden en in slavernij hielden in programma’s die jullie niet hadden gemaakt maar, desondanks, zo beperkend waren dat het voor sommigen van jullie een moeizame reis is geweest om terug te keren naar Wie Jullie Werkelijk Zijn.

Maar wij zeggen jullie, lieve mensen, wij beloven jullie dat wij bij elke stap op de weg bij jullie zijn geweest, zelfs in de moeilijkste tijden. En steeds, tussen de levens in, zijn wij Een geweest met jullie en was er geen verwarring! Er waren geen sluiers en het was een glorieuze tijd, als jullie willen, van Eenheid in Liefde, in het Licht van Wie Wij Zijn!!!

En dus danken wij jullie, geliefden, vanuit het Hart van ons wezen, jullie die moedig genoeg zijn geweest om in een menselijk lichaam te gaan om mee te doen aan deze grootse evolutie op opwaardering van de planeet Aarde! En natuurlijk voor het hebben van de moed om te blijven, wat voor obstakels en wat voor uitdagingen er ook voor jullie lagen, wij eren jullie voor je betrokkenheid, voor wat jullie hebben bereikt en voor hetgeen er nog voor jullie ligt!!!

Wij nodigen jullie uit om onze hand te pakken en in elk deel van je wezen te weten dat wij Een zijn met jullie en dat wij bij jullie zijn en dat wij samen met jullie wonderen kunnen scheppen. Dat is waarom wij hier zijn - om samen te werken en wonderen te scheppen, alle wonderen die zijn verordonneerd door jullie, lieve mensen, al zo lang geleden als jullie tijd meten.

Laten wij dus samen op het Pad van Liefde blijven. Het is het hoogste pad dat jullie ooit kunnen kiezen. Het is letterlijk verlicht en bekrachtigd door Liefde en het is voor ons allemaal om samen verder te gaan, om naar de Gouden Eeuw en verder te gaan. En wij vertellen jullie dit – jullie worden niet alleen bedankt en geëerd, maar jullie zijn gezegend want jullie hebben de wereld gezegend door hier te zijn!!!

Laten wij de liefde dus voort laten schijnen en in Dankbaarheid zijn door dank te schenken. Laten wij elk hart aanraken van elk lid van Moeder Gaia’s Koninkrijken, zelfs als wij ons koesteren in de gloed van het LiefdesLicht dat jullie voortschijnen vanuit jullie prachtige, stralende harten.

Zo komt het dat als jullie ons zegenen, wij jullie zegenen, lieve mensen. Wij vragen jullie om je handen uit te strekken zodat jullie de Rozen kunnen ontvangen van mijn moeder en mijn geliefde bruid, de Rozen van Kumara. Dit zijn de rozen van thanksgiving. Dit zijn de rozen van de heilige feestdagen en het is aan jullie om hen in je harten te plaatsen, zoveel als jullie willen.

Door deze rozen zal het hele Universum weten dat jullie hier bij deze bijeenkomst waren en dat wij samenkwamen om dank te zeggen en elkaar te zegenen met Liefde.

Zoals wij werden geschapen door Moeder/Vader/God zo delen wij de liefde waarvan wij werden gemaakt met elkaar en wij schijnen die verder naar de wereld en het verdere Universum. Laat allen weten dat dit een terugkeer is naar Liefde waarop de wereld lang heeft gewacht en die jullie, lieve mensen, samen met ons voortbrengen in het bewustzijn van iedereen!

Wij houden meer van jullie dan woorden kunnen zeggen en wij houden jullie vast in onze harten en wij danken jullie voor de uitnodiging om in die van jullie te zijn!

En zo is het.
Namaste!

*Sananda werd voorafgegaan door The Blessing, gecomponeerd en gezongen door Lei'ohu Ryder
Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, November 25, 2014www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2014. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.