Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 27 november 2014

Aartsengel Zadkiel "Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie" December 2014 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
"Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie"
December 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij te bespreken het authentiek en oprecht tegen jezelf zijn terwijl je in bewustzijn ascendeert.
De trilling of frequentie van de energie is zeer snel aan het verhogen. Dit verstrekt vele kansen voor jullie op jullie pad van ascentie.
Je bent authentiek wanneer je in ere houdt wat je echt voelt en wilt, en je acties overeen komen met wat je voelt en zegt.
Authentiek en oprecht tegen jezelf zijn kan het gemak verbeteren waarmee je de nieuwe energie assimileert. Als de frequentie van de energie verhoogt, worden je gedachten, intenties, gevoelens en acties geïntensiveerd.
Iedere gedachte, intentie, gevoel of actie draagt een trilling. Het is belangrijk dat jouw gedachten, intenties en gevoelens dezelfde boodschap dragen als je een actie onderneemt. Je zult in staat zijn om gemakkelijker toegang te verkrijgen tot de hogere dimensionale energie wanneer de gedachten, intenties, gevoelens en acties dezelfde boodschap en trilling dragen.
Authentiek zijn begint met je te focussen op je hart en je intenties instellen. Denk na over hoe jij je voelt als je een aanpak in overweging neemt. Als jij je gelukkig voelt en de actie is voor het grootste goed van allen, dan zullen de trillingen van de intenties, gedachten, gevoelens en acties overeenkomend en harmonieus zijn. Dit resulteert in het authentiek en oprecht tegen jezelf te zijn.
Echter, als je nadenkt over de aanpak en je voelt je ongelukkig, heb je een beslissing om te maken als tot het wel of niet nastreven van die actie. Als je het wel nastreeft en je blijft ongelukkig, zullen de trillingen van jouw intenties, gevoelens en acties onharmonisch zijn en zullen een onzuivere boodschap dragen. Dit stuurt onzuivere trillingen uit die jou mogelijk niet toestaan om op hetzelfde tempo voorwaarts te gaan zoals duidelijke trillingen toestaan.
Bijvoorbeeld, je mag een intentie ingesteld hebben om een specifieke activiteit op een bepaalde dag te doen. Je voelt je opgetogen en gelukkig als je over de activiteit nadenkt. Wanneer de dag arriveert en je deelneemt aan jouw geplande activiteit, voel jij je gelukkig en tevreden. Jouw gedachten, intenties, gevoelens en acties hebben dezelfde trilling gedragen en jouw energie is duidelijk.
Echter, als jij je intentie ingesteld heb om een activiteit te doen en een afwisselende uitnodiging komt naar voren en je beslist om de afwisselende uitnodiging te doen hoewel dit niet jouw wens is, mag jij je teleurgesteld voelen. Dit zal een andere trilling dragen wanneer je de afwisselende activiteit doet ondanks dat je het dus niet echt wilt doen. De trillingen van jouw intenties, gevoelens en acties zullen niet overeenkomend en harmonieus zijn. Zij zullen een onzuivere boodschap uitsturen, en dit kan ervoor zorgen dat het toegang verkrijgen tot de hogere energie moeilijker is.
Een derde optie mag zichzelf presenteren als je besluit dat het ondersteunen van de andere persoon door deel te nemen aan de afwisselende activiteit is wat je echt wilt doen. Dan zullen jouw energie en trilling duidelijk zijn. Je hebt je intentie, gevoelens en gedachten aangepast om de nieuwe actie te ondersteunen. Zij werken allen op een harmonieuze manier samen.
Wanneer je in je hart gecentreerd bent en gefocust op het grootste goed voor allen, kan je oprecht tegen jezelf zijn en jouw beslissing vanuit een punt van liefde maken, wat het ook is dat jouw uiteindelijke beslissing mag zijn. Het betekent niet om in iedere situatie jouw wensen in de steek te laten. Gecentreerd in liefde te blijven staat jou toe om iedere beslissing te evalueren met energie gebaseerd op condities in het huidige moment.
Dit staat jou ook toe om je waarheid vanuit een punt van liefde te spreken. Wanneer je jouw waarheid met liefde als jouw onderliggende intentie spreekt verwoord je jouw waarheid op een manier welke jouw innerlijke Goddelijkheid in ere houdt, alsook respecteer je de innerlijke Goddelijkheid van degene waar je mee in gesprek bent. Je blijft je bewust van oprecht tegen jezelf te zijn zonder de wensen van anderen te onderdrukken. Je verklaart eenvoudig wat voor jou belangrijk is.  
Dit kan leiden naar een meer harmonieuze trilling die voor het hoogste goed van allen is.
Je hebt jouw focus naar een hoger perspectief en trillingsniveau verschoven. Je bent authentiek en oprecht tegen jezelf. Deze verandering in focus heeft jou toegestaan toegang te verkrijgen tot de hogere dimensionale energie. Iedere keer dat je een situatie vanuit een hoger perspectief bekijkt, incorporeer je hogere dimensionale energie in/naar je Wezen. 
Terwijl deze focus jouw normale patroon wordt, ascendeer je in bewustzijn en heb je toegang tot zelfs hogere dimensionale niveaus.
Geliefden, wij zijn gelukkig dat jullie authentiek en oprecht tegen jullie zelf zijn terwijl jullie in bewustzijn ascenderen. Jullie zijn een Licht van bewustzijn voor het hoogste goed.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.
WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst en Wij omringen jullie met Liefde

 En zo zij het.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson,http://personalpathwaysoflight.com/