Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 oktober 2014

Heavenletter 5079 Patronen Herhalen Zich in Jouw Leven. Dat Is Wat Het Patronen Maakt. / 21 oktober 2014

Patronen Herhalen Zich in Jouw Leven. Dat Is Wat Het Patronen Maakt.
Brief uit de Hemel
Dinsdag 21 oktober 2014

God zei:

Of je het ziet of niet, je weet hoe je moeilijkheden naar je toeroept, hoe ze te houden en ze zelfs laten escaleren. Dit is hoe je het doet:
Je denkt vaak over de moeilijkheden na. Je knaagt erop zoals een hond doet op een bot. Je neemt aanstoot aan de moeilijkheden die je bij je ziet binnendringen door anderen. Als anderen maar gemakkelijker zouden zijn om mee om te gaan of zouden begrijpen hoe moeilijk een situatie of situaties voor jou zijn, dan zou het leven een stuk beter en gemakkelijker voor jou zijn. Het lijkt zeker zo. Zeker, je ziet zogenaamde anderen als laakbaar en jezelf als onschuldig. Is dit niet het geval?

Op een of andere manier, geliefden, als er een patroon is dat terugkomt in je leven, dan is er iets in jou dat kan veranderen. Moet veranderen. Er is iets wat je ziet en een manier waarop je reageert op hetgeen je ziet dat jou in een soort slavernij geboeid houdt. Je zit vast aan bepaalde ideeën en perspectieven die je voor onschendbaar houdt. Op een of andere manier houd je vast aan iets wat je ziet als de onvervreemdbare waarheid van de zaak.

Zolang je jouw benadering van de zaak waar noemt, neemt de situatie zoals jij die ziet dit op als een uitnodiging om te blijven. Je houdt eraan vast. Laat het los en de wereld kan alleen maar anders op jou reageren. Lieverds, je hebt het op een bepaalde manier mis. Als je zelfingenomen bent en je kijken zoals je doet niet kunt loslaten, dan neig je ertoe dat wat je zegt dat je niet wilt, dichtbij je te houden. Je voedt het.

Je speelt een rol in de situatie. Als je een hete aardappel in je hand hebt, dan is het jouw hand die een hete aardappel vasthoudt. Tot je hem laat vallen, ben je er het slachtoffer van. Het is soms moeilijk voor iemand die zichzelf als slachtoffer ziet, het zijn van slachtoffer los te laten. Eigengerechtigheid maakt dat je aan het slachtoffer zijn vasthoudt. Zelfs als iets niet juist is, zelfs als het niet juist is voor de hele wereld, zolang jij de goede kanten en de verkeerde kanten van de situatie dichtbij je houdt, houd je de situatie vast als die van jou.

Als er een lampje in je hoofd gaat branden, komt er een beetje licht binnen. Het maakt verschil als je het licht houdt en jouw greep op de moeilijkheden laat verslappen. Laat jouw greep op de moeilijkheden verslappen en de situatie zal veranderen. Wat er in de situatie moet veranderen is de manier waarop jij ernaar kijkt.

Als je een tijger ziet, dan ben jij degene die de tijger ziet. Misschien zie je echt een poesje. Zolang je een tijger ziet, is het een tijger waarop je reageert. Anderen zijn niet de enigen die verkeerd geïnformeerd zijn, geliefden. Het is beter de tijgerboef voor je op te lossen.

Of het nu een diamant is of een stuk kool dat je vastklemt, je bent niet de eigenaar. Je kunt een diamant of een stuk kool dicht bij je houden en dus meen je dat je het bezit. Zolang je aanneemt dat bepaalde moeilijkheden van jou zijn, houdt iets in jou ze vast. Misschien houdt jouw gevoel van eigendom ze vast.

Misschien is het een koele zomerdag en heb je het koud. Als je het koud hebt, dan zul je je jas aandoen. Wat als je het koud hebt en de temperatuur feitelijk 25 graden C is en je het nog steeds koud hebt, dan ben je degene die het koud heeft. Zolang jij gelooft dat wat je voelt juist is, ongeacht wat het geval mag zijn, dan zul je je jas om je heen wikkelen. Je kunt alleen maar handelen op hoe je waarneemt. De manier waarop je bepaalde situaties ziet helpt jou misschien niet.

Kom, denk er nog eens over en probeer het. Ga voorbij aan jouw overtuiging dat je gelijk hebt en dat er geen andere manier is.

In dit komende ogenblik zijn er mensen die iets anders zullen zien en dit is tot hun verbetering. Ze geven meer dan lippendienst aan het veranderen van hun perceptie. Ik stel voor dat als je genoeg loslaat, als je genoeg kalmeert om door de muren heen te kijken die je hebt opgebouwd, je heel natuurlijk anders zult kijken. Jouw perceptie zal veranderd zijn.

Wijs niemand aan als schuldig gebaseerd op jouw perceptie. Confronteer jezelf door te vragen wat je eventueel doen kunt aan de schande van de situatie die je zo koppig met je ogen ziet. Wat kun je doen? Jij, niet iemand anders. Jij? Dat is de vraag die gesteld moet worden. Wat kun jij doen?

Vertaald: Luus