Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 16 september 2014

Neale Donald Walsh: Liefde. Wat is dat? 12 September 2014

Neale Donald Walsh:
Liefde. Wat is dat?
Geschreven door Neale Donald Walsh, CwG, 12 September 2014 – http://cwg.org/index.php?b=610
Geplaatst door  Stephen Cook op September 14, 2014
Vertaald door: Iris van Loenen


Wat is Liefde werkelijk?

Mensen vinden het heerlijk om verliefd te zijn. Maar 'Liefde' is een groot woord. Het is het grootste woord in taal. Elke taal. Dus moeten we ons afvragen...

Wat is Liefde nu eigenlijk? Auteur M. Scott Peck zegt dat liefde een beslissing is, niet een reactie. Het is een keuze, niet een antwoord. Dat zou een van de belangrijkste dingen kunnen zijn die wie dan ook over het onderwerp zouden kunnen zeggen.

Ware liefde is nooit het resultaat van hoe een ander persoon eruit ziet, zich gedraagt, of communiceert. Het is een keuze om liefdevol te zijn, ongeacht hoe die ander eruit ziet, zich gedraagt of communiceert.

Dat betekent niet dat echte liefde van ons vraagt om in een relatie te blijven die kwetsend is, die niet langer werkt of die niet langer bevredigend is. Verwar de woorden 'liefde' en 'relatie' niet met elkaar. Door in een relatie te blijven bewijzen we niet dat we van iemand houden. Er bestaan immers voorbeelden dat we bewijzen van iemand te houden door weg te gaan.

Dus het is niet waar dat liefde eist dat volhouden lief te hebben lang nadat ons eigen geluk verdwenen is.

Als een persoon ons kwetst, kwetsen we die persoon ook door toe te staan dat hun kwetsing voortduurt. Want als we toestaan dat hun kwetsing voortduurt, wat leren we hen dan? En wat zullen ze hebben geleerd, als we hen duidelijk maken dat hun kwetsing niet aanvaardbaar is voor ons?

Als we niet langer gelukkig zijn in een relatie, komen we uit bij een van de meest belangrijke levensvragen: hebben we het recht om gelukkig te zijn?

Het antwoord is ja. In een relatie blijven waarin je niet langer gelukkig bent, 'omdat je het beloofd hebt' creëert alleen maar ongeluk overal om ons heen. Misschien is het tijd om daar uit te stappen.

Het is natuurlijk waar dat niemand ooit echt 'uit een relatie kan stappen'. We zijn altijd in relatie met elkaar, en het enige wat verandert is de vorm die de relatie aanneemt.

Je kunt een relatie niet beëindigen, je kunt het alleen veranderen. Dus denk niet vanuit het oogpunt van het beëindigen van je relatie, denk vanuit het oogpunt deze te veranderen. Je kunt de vorm veranderen, of je kunt de vorm behouden en de inhoud veranderen.

De beslissing om van iemand te houden - waarachtig van ze te houden - is een keuze van hogere orde. Het is het kenmerk van een meester.

Van iemand houden "in reactie op" is een geheel ander soort ervaring. Het is het kenmerk van een student.

Het gevaar van 'houden van iemand in reactie op', schuilt erin dat degene van wie we houden kan veranderen. Het is in feite zeker dat ze dat zullen doen.

Ze kunnen aankomen in gewicht, of het kwijtraken. Het is mogelijk dat hun persoonlijkheid verandert. Ze zouden hun ideeën over iets wat belangrijk voor ons is kunnen veranderen. En als we houden van hetgeen anderen ons geven in de relatie, zouden we enorme teleurstellingen tegen kunnen komen.

Wat dit betreft komen we daarmee bij de tweede grote waarheid aan: liefde gaat niet over wat anderen jou geven, het gaat over wat jij de ander kunt geven. Immers, het doel van alle liefdesrelaties is om ons de mogelijkheid te verschaffen om te beslissen en te verklaren, om te verkondigen en uit te drukken, om te worden en te vervullen, Wie We Werkelijk Zijn.

Dit is wellicht een andere manier om de eerste waarheid opnieuw te formuleren, want Wie We Werkelijk Zijn is een keuze, niet een antwoord. Het is een beslissing, niet een reactie - alhoewel het waar is dat de meeste mensen denken dat het andersom is.

Wanneer ik met jonge mensen over liefde spreek, vertel ik ze dat er twee vragen zijn met betrekking tot het leven en relaties, waar iedereen gebaat bij zou zijn om ze te stellen.

1. Waar ga ik geen?

2. Wie gaat er met me mee?

Het is van belang om deze vragen in de juiste volgorde te stellen. Vele mensen draaien ze om - en lijden voor de rest van hun levens.

Ze vragen eerst, wie gaat er met me mee in mijn leven? En daarna vragen ze, waar ga ik naartoe? De keuze van bestemming wordt vaak beperkt en gecompromitteerd door de keuze van onze partner. Dit kan onze reis zeer hobbelig maken.

Laatst vroeg een jonge vrouw van ergens in de twintig me, "hoe voelt het om van iemand te houden?" en ik vertelde haar dat ik dat niet voor iemand anders kon beantwoorden, maar dat ik weet hoe het voor mij voelt. Het voelt alsof er maar een van ons in de kamer is.

Wanneer ik met mijn geliefde ander samen ben, voelt het alsof er geen ruimte is tussen waar "ik" ophoud en "zij" begint. Als ik in haar ogen kijk, is het alsof ik in die van mij kijk. Als ik voel dat ze bedroefd is, is het alsof de bedroefdheid in mijn eigen hart doordringt. Wanneer ze glimlacht, lacht mijn hart met haar mee - als zij.

Ik zou willen dat ik dat met iedereen zou kunnen voelen. Hier ben ik naartoe aan het werken. Ik voel het iedere dag met steeds meer mensen. 

De Cursus in Wonderen zegt, "geen speciale relaties". Met andere woorden, geen enkel persoon zou meer bijzonder voor ons moeten zijn dan een ander. Dat is hoe God liefde ervaart. Er is geen beperking, en niemand is meer speciaal dan een ander. 

Voor de meeste mensen is het moeilijk om dat te begrijpen. Hoe kan God ons allemaal gelijk liefhebben, de "goeden" en de "kwaden" gelijkelijk? Dat komt omdat God ons niet ziet als "goed" of "kwaad". Wij zijn allemaal perfect in de ogen van God, ongeacht hoe we ons gedragen. Menselijke wezens hebben nog een lange weg te gaan voordat ze zover zijn. De meesten van ons bezwaren de liefde met voorwaarde na voorwaarde, en we trekken onze liefde zeer snel terug  als aan die voorwaarden niet voldaan wordt. 

Dus de derde grote waarheid over liefde is, dat het geen voorwaarden kent. Er bestaat niets zoiets als "Ik houd van je ALS..." in Gods wereld. 

De vierde grote waarheid over liefde is dat het geen beperkingen kent. Liefde is een ervaring van vrijheid. Volledige en absolute vrijheid. Wie van een ander houdt zal dus nooit proberen die ander te begrenzen of te beperken op wat voor manier dan ook. Dit is een lastige voor veel mensen. Voor velen vertaalt liefde zich, grofweg, als "bezit". Niet dat dat ooit zo gezegd wordt, natuurlijk. Het voelt aan als "jij bent van mij".

In waarachtige liefde kan natuurlijk niets verder van de waarheid verwijderd zijn dan dat. Bovendien maken zulke ideeën of gedachten in waarachtige liefde nooit deel uit van de ervaring. Niemand bezit iemand, en niemand doet alsof dat zo is.

Dit heeft grote gevolgen, dat kan men zich voorstellen. Nu ga ik naar de vijfde, misschien wel de meest "omstreden", waarheid op de lijst die ik ken over liefde.

Liefde zegt nooit nee. Niet tegen personen van gelijke volwassenheid en intelligentie. (We hebben het hier niet over kinderen. Laten we de discussie beperken tot volwassenen.)

Wat de geliefde ook mag vragen, liefde zegt ja. Dat wil niet zeggen dat persoonlijke meningen niet uitgesproken worden, of persoonlijke voorkeuren niet verkondigd. Het betekent dat een verzoek van een geliefde, uiteindelijk nooit geweigerd wordt. Wie zijn wij om wie dan ook iets te weigeren?

Nogmaals, dit is moeilijk te pakken voor veel mensen. Dit is echter de manier waarop God liefheeft. Ik ben er dol op om in mijn voordrachten en retraites te zeggen dat God maar één woord in haar vocabulaire heeft. God zegt altijd ja.

Wat je ook wilt, wat je ook kiest. Hij zegt nooit nee.

Dit idee kan tot twee woorden worden gereduceerd: God staat toe. 

Ik geloof dat de woorden "God" en "Liefde" inwisselbaar zijn, en van daaruit kun je ook zeggen "Liefde staat toe".

Uiteindelijk is dat wat liefde doet. Liefde staat toe. Het begrenst nooit, het beperkt nooit, het stopt nooit, het staat enkel toe. In waarachtige liefdesrelaties, krijg je precies wat je wilt.

De laatste waarheid over liefde is dat het zich altijd vernieuwt. Het raakt nooit op. Dus maak van elke dag een trouwdag in je hart. Zelfs als je niet getrouwd bent. Want, weet je, dat ben je wel. We zijn allemaal Een.

In Liefde,
Neale