Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 7 september 2014

Kuthumi: Aardse Leraren. Geplaatst: 7 september 2014.

Kuthumi:
Aardse Leraren.
Geplaatst: 7 september 2014.

Mijn groeten aan jullie, die een nieuwe jaarcyclus in jullie dagelijkse leven voorbereiden.

Ik wil het vandaag hebben over groei - je eigen spirituele groei. Velen van jullie, die beginnen aan je leerpad naar hogere kennis en verlichting, zien veel gebeurtenissen in je leven volgens een 'ik'-en-'zij'-patroon. Dit is een nogal rudimentaire manier die een afspiegeling is van de de afscheiding die jullie ervaren bij persoonlijke gebeurtenissen en situaties. Jullie nemen commentaar en gebeurtenissen zeer persoonlijk op, waardoor jullie grote moeite ondervinden om die ervaringen ook los te laten. Onthoud dat ze niet meer zijn dan dat: ervaringen, lessen.

Als je je eigen negatief denken begint te doorbreken, en inzicht krijgt in je lagerer zelf, slaag je er ook beter in om je eigen trilling op te werken. Dat bereik je door je hogere niveau van kennis en inzicht. Je begint gebeurtenissen en ervaringen vanuit een hoger, spiritueel perspectief te bekijken, met name via je spirituele ogen, en met liefde.

Dus, in plaats van je op iemand anders oordeel of kritiek te focussen, in plaats van je gevoel van eigenwaarde daardoor te laten aantasten, in plaats van jezelf telkens opnieuw te berispen omwille van wat jij als je eigen tekortkomingen interpreteert, zie je iets anders vanuit je hoger spiritueel begrip. Wat zie je precies?

Zonder twijfel kun je nu zien wanneer een andere persoon ervoor koos om een aardse leraar te zijn voor jou - ja alleen voor jou. Deze persoon koos ervoor om een ervaring voor jou voor te bereiden, of iets tegen jou te zeggen waarvan jij kunt leren, waardoor je kunt groeien. Ik kan je erbij vertellen dat de lessen die je voorgeschoteld krijgt zeer lastig kunnen uitvallen. En bovendien wil ik hier nog aan toevoegen dat hoe moeilijker de les is, hoe belangrijker ze ook is en tegelijkertijd, hoe groter de groei is die je er uit kunt halen. Ja, je kunt een overwinning bereiken. Al je lessen kunnen in overwinningen uitmonden. Zoals altijd ligt de keuze bij jou. Alles hangt af van hoe jij de situatie wilt ervaren, vanuit een hoger perspectief of vanuit het lagere zelf. Zoals ik zei: jij kiest.

Mag ik daarom suggereren dat je even stilstaat bij de volgende keer dat je een harde opmerking of oordeel te verwerken krijgt (met inbegrip van je eigen oordeel tegenover jezelf. Het gevoel dat dan opkomt moet je alarmbelletje worden. Vraag jezelf dan af, waarom je je zo voelt en wat in de opmerking of de situatie de oorzaak is van je negatieve emotie. Als volgende stap denk je na over wat je uit deze situatie moet leren. En wees daarbij totaal eerlijk met jezelf. Ja, ik zei al dat sommige lessen niet makkelijk zijn.

Het kan dus zijn dat je een hele reeks dingen moet leren, maar laat me je eraan herinneren dat gewoon luisteren ook al een les is. Het kan zijn dat je beseft dat het tijd wordt om iets of iemand achter je te laten, maar het lagere zelf is op zijn comfort gesteld en zal je een aantal gewetensredenen aan de hand doen waarom je niet echt moet luisteren naar wat je hogere zelf je probeert te vertellen. Uiteindelijk kom je toch in een situatie terecht waarin het zonder enige twijfel duidelijk is wat je als actie moet ondernemen.

Na een periode waarin je vanuit je hogere frequentie, vanuit het standpunt van je hogere zelf functioneert, zal er een mooie energiestroom op gang zijn gekomen. Vanuit dit perspectief zul je inderdaad je aardse leraren herkennen en de belangrijke rol die ze in je leven hebben opgenomen, ook als dat maar voor korte tijd was. Bedank hen voor de les. Of voor de herinnering eraan, want misschien was het een les die je vergeten was, misschien kwam je lagere zelf weer aan de oppervlakte in een bepaald gebied van je leven, of misschien stelden wij je oplettendheid op de proef in de aanloop naar een volgend niveau. Begrijp je nu dat niet alles is zoals jij het met je fysieke ogen kunt waarnemen?

Ik zend je mijn liefde en gratie. Hs.

Meester Kuthumi.