Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 8 september 2014

Jezus Ga Binnenin naar Jullie Innerlijke Heiligdom en Ervaar de Liefde die daar op Jullie Wacht / 7 September 2014 / John Smallman

Jezus
Ga Binnenin naar Jullie Innerlijke Heiligdom en Ervaar de Liefde die daar op Jullie Wacht
7 September 2014 / John Smallman

Hier in onze rijken (ook jullie rijken!), de spirituele of niet-fysieke en non-duale rijken, waken wij continu, liefdevol, compassievol over jullie terwijl jullie je dagelijkse taken nagaan, en moeite hebben om de betekenis van jullie individuele levenspaden te begrijpen.  Zoals jullie weten is ieders pad perfect en individueel afgestemd op zijn of haar specifieke behoeften in dit nu-moment, altijd.  En toch ben je vaak niet in staat om het bewustzijn hiervan te behouden wanneer de afleidingen van je dagelijkse leven binnendringen op je diepere niveaus van bewustzijn waar je, op ieder moment, de intentie vasthoudt het pad te volgen dat je zo voorzichtig en zorgvuldig plande voordat je incarneerde.
Voor velen van jullie lijkt het soms onmogelijk dat je bedoeld zou kunnen hebben om een deel van de pijn en het lijden dat je ondergaat te ervaren.  Je voelt je vaak verloren, op de verkeerde plaats, de verkeerde dingen doend, en het doet pijn!

Nou lieve mensen, natuurlijk was je niet van plan om te lijden.  Maar je hebt jezelf uitdagende paden van zelfontdekking en spirituele groei voorgenomen, en op die paden doen zich leersituaties voor die je bij onjuist gebruik pijn en lijden kunnen en zullen bezorgen.  En toen je je plannen maakte wist je dat dit soort situaties zouden ontstaan​​, en dat als gevolg van de beperkingen die de menselijke conditie je voorschotelt, dat je fouten en vergissingen zou maken die heel goed zeer pijnlijk zouden kunnen zijn.  Denk eraan dat toen je deze incarnatie plande, dat je zeer wijselijk geadviseerd werd door je spirituele gidsen en mentoren, en dat je ervoor koos om te incarneren op dit moment in de spirituele evolutie van de mensheid, met een enorm enthousiasme, omdat, afgezien van je taak bij te dragen aan het ontwaken van de mensheid, je je volledig bewust was van de prachtige mogelijkheden voor persoonlijke spirituele groei die het je zou bieden.  Leven als een mens is echt een zeer paradoxale gang van zaken zoals jullie het ondergaan, maar wanneer jullie ontwaken uit de illusoire droom, zoals jullie absoluut zullen doen, zal alles kristalhelder worden, en jullie vreugde zal grenzeloos zijn.  
Als mensen hier op Aarde te zijn is het essentieel dat je jezelf eraan blijft herinneren dat je geïncarneerd bent met een goddelijk doel: Om te helpen bij het lang naar uitgekeken en goddelijk verzekerde ontwaken van de mensheid.
Jullie zijn echt allemaal goddelijke wezens die liefdevol en bereidwillig ervoor hebben gekozen om op Aarde te zijn in deze tijd, want jullie hebben de essentiële vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het ontwaken van de mensheid plaats vindt.  En om dat jezelf te blijven herinneren dien je dagelijks tijd door te brengen in meditatie, gebed of contemplatie (gebruik welk woord je maar het meest geschikt lijkt voor die stille tijd die je doorbrengt in je heilige innerlijke heiligdom). Ik blijf dit punt benadrukken, want het is van vitaal belang!   
De afleidingen – jullie schijnbaar essentiële dagelijkse activiteiten als mensen op planeet Aarde – die jullie bijna continu ervaren, kunnen ertoe leiden dat je vergeet dagelijks voor stille tijd alleen te zorgen, meerdere keren als dat mogelijk is, of dat je de beslissing neemt om van die stille tijd alleen helemaal af te zien omdat de behoeften van je menselijke leven al je aandacht lijken op te eisen.  Echter, je hebt de moed, het doorzettingsvermogen en het geloof aan het goddelijke plan voor een verbluffend prachtig stadium van voltooiing, dat is waarom je nu op aarde bent.  Dus zorg dat je tijd vrijhoudt voor dagelijkse stille afzondering – het is een essentieel aspect van jullie hoogst individuele levenspaden.  En vraag ons om hulp voor toegang tot dat stille innerlijke persoonlijke heiligdom wanneer je daarmee problemen ondervindt; wij zijn op ieder moment bij jullie, en wachten gewoon op jullie hulpvraag.
Jullie aanwezigheid op Aarde op dit moment, in dit eeuwige nu-moment, is Gods Wil.  En, omdat allen Een zijn, is het ook jullie wil.  Nogmaals, vraag ons om hulp om al jullie twijfels, angsten en zorgen los te laten over je rol in het goddelijke plan voor de mensheid, want ze zijn een afleiding, een afleidingsmanoeuvre van jullie ego’s, die zo gewend zijn geraakt om te strijden voor de veiligheid en overleving in de illusoire omgeving, waarin het lijkt alsof je erin verstrikt zit, opgesloten, en gevangen gezet.  Maar dat is slechts een ego-perceptie die je gemakkelijk kunt wegnemen als je dagelijks tijd doorbrengt in stille eenzaamheid.
Zodra je die stille innerlijke ruimte binnen gaat wordt het snel duidelijk dat jullie inderdaad wezens van Licht zijn, van Liefde, door God geschapen, de oneindig liefdevolle Bron van alles wat bestaat. Echter, jullie ego’s stormen dan vaak naar binnen met twijfels, schuldgevoel, zelfs schaamte, wat suggereert dat je geen recht hebt om te denken dat je misschien wel één bent met God.  Negeer hen, het zijn angstige aspecten van jezelf die jullie geïntegreerd hebben in jullie menselijke lichamen die zichzelf thuis voelen binnenin je, en die zullen worden gereïntegreerd in de Ene wanneer je ontwaakt.  Het zijn zeer handige tools die je kunnen helpen bij de gewone dagelijkse activiteiten van het Aarde-leven, maar laat ze niet je ware weten overrulen, je hemelse intuïtieve leiding die altijd naar jou toe liefdevol en accepterend is. 
Zoals jullie al zo vaak is verteld, want jullie vergeten het of hebben moeite om het te geloven, jullie zijn echt eeuwige goddelijke wezens door God geschapen voor eeuwige vreugde in Zijn numineuze Tegenwoordigheid.  Jullie ego's zijn kleine, bijna onbeduidende angstige aspecten van jezelf waarin je jezelf hulde wanneer jullie ervoor kozen om jullie spelletjes van afscheiding van jullie Bron te spelen.  Het zijn maskers.  Binnen de illusie dragen jullie allemaal maskers, want angst is daarbinnen endemisch, en jullie maskers zijn jullie afweer tegen… DE LIEFDE! 
Jullie is keer op keer verteld tijdens jullie huidige incarnatie, dat jullie goddelijke wezens zijn, eeuwig geliefd door God.  Waarom?  Omdat de illusie die jullie collectief hebben gebouwd intens realistisch voor jullie is in jullie belichaamde menselijke vormen, en jullie dienen dringend herinnerd te worden aan die onwerkelijkheid.  Overal om je heen zie je conflict, bedrog, verraad, manipulatie, en eindeloze oorlogen waarin grote menigten betrokken zijn, terwijl ze proberen om veiligheid en zekerheid te verkrijgen door wapengeweld.  Het is echt een angstaanjagend scenario voor een menselijk lichaam dat wanneer misbruikt extreem intense pijn kan ervaren.  Derhalve zijn jullie al gedurende eonen betrokken in activiteiten waarvan jullie geloofden dat ze zouden zorgen voor veiligheid en zekerheid, en toch laat jullie geschiedenis jullie keer op keer zien dat de menselijke conditie door zijn aard heel gevaarlijk is.
Jullie lichamen worden gemakkelijk pijnlijk beschadigd door andere lichamen die jullie aanvallen, en door vuur, overstromingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, droogte, hongersnood, en ernstige ziekten veroorzaakt door angst, schuld en zorgen.  Echter, jullie kozen er collectief voor je te verbinden met de illusie en het spel volgens de regels te spelen, de regels die jullie collectief hebben opgesteld, en die het jullie schijnbaar oplegt.  Jullie hebben er genoeg van! 
Wanneer je het kommer en kwel nieuws over de gehele wereld leest, kan het erg verleidelijk voor jullie zijn om te zeggen: ‘Wat heeft het voor zin, ik ben een ineffectief en eigenlijk machteloos individu in een uitgestrekte en zeer bedreigende wereld?’  En sommigen van jullie worden naar zelfvernietiging gedreven.  De illusie heeft een zeer overtuigende realiteitszin over zich.  Het kan lijken alsof je daarbinnen machteloos bent, en de verhalen die je hoort over de rechtelozen, de gekwelden, en de misbruikten hebben de neiging om die gruwelijke indruk te bevestigen.
MAAR, HET IS EEN ILLUSIE!  Als je naar binnen gaat, naar je persoonlijke individuele heiligdom, kun je verbinding maken met je goddelijke Bron.  God houdt zielsveel van jullie, Hij wil dat jullie stoppen met het spelen van het ​​martelen van elkaar, en ontwaken uit de nachtmerrie waarin jullie je zo lang verschanst hebben.
Echter, zolang je angst en wantrouwen blijft omarmen, klamp je je vast aan de illusie, en het lijkt erop dat door het bouwen van grotere en meer krachtige wapens je jezelf en je dierbaren kunt beschermen tegen degenen die je willen schaden.  En toch laat jullie geschiedenis je heel duidelijk zien dat dit niet werkt!
Zoals we jullie blijven vertellen, en jullie eraan herinneren, en jullie eraan herinneren, en proberen om jullie ervan te overtuigen, LIEFDE is de sleutel tot het loslaten van deze nachtmerrie.  En alleen de Liefde!  Binnen de illusie, waar pijn en lijden als gevolg van de aanvallen van anderen endemisch zijn, lijkt dat onzin.  Jullie ego-gevoel van angst, onzekerheid, wantrouwen staat erop dat je verdedigingen nodig hebt.  Verdedigingen tegen je broer, je buurman, de overheid, andere rassen, religies, en andere naties.  En toch is keer op keer bewezen dat verdedigingen niet werken.
Focus op de LIEFDE!  Ga naar binnen naar je innerlijke heiligdom, ervaar de liefde die je daar te wachten staat, omhels Het, deel Het, en breid het uit naar allen met wie je enige vorm van verbinding hebt en sta Het toe de illusie te ontbinden, zodat allen mogen ontwaken in de schitterende glans van Gods eeuwige Licht, Zijn allesomvattende Liefde voor ieder van jullie.
Er zijn waarlijk geen winnaars en verliezers, allen zijn Een, eeuwig in God.  ONTWAAK en geniet van de Realiteit, jullie eeuwige Thuis, het Thuis waarvan jullie nooit zijn gescheiden, en wees opnieuw in VREUGDE!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Vertaling: René