Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 7 september 2014

Jeshua "De Ascentie" September 2014 / Judith Coates


Jeshua
"De Ascentie"
September 2014 / Judith Coates
Geliefde, ik heb tegen jou mijn verhaal verteld, mijn avonturen na de wederopstanding. Nu zullen wij over de Ascentie spreken. Jullie hebben in jullie heilige Geschriften waarlijk een verslag - een zeer beknopt verslag - over mijn Ascentie in de aanwezigheid van sommigen van de discipelen en sommigen van degenen die mijn volgden. Het is een zeer beknopt verslag, en het zegt dat ik in/naar de Hemel ascendeerde in een groot Licht, en dat deed ik. Ik wist dat ik niet tot het lichaam begrensd was. Ik wilde een demonstratie van het Licht maken dat wij zijn en een tactiek doen, zo je wilt, hetgeen degenen toe zou staan die naar mij op zoek waren om mij het zwijgen op te leggen aangaande waar ik over zou spreken - degenen die de kruisiging opgedragen hadden - te laten denken dat ik weg was.

Er was een gerucht dat zich verspreid had dat ik nog steeds een lichaam actief had en nog steeds aan het onderwijzen was, en daar waren diegenen die mij wilde vinden die de discipelen en de vrienden vervolgden en hen lastig vielen om te weten te komen waar ik was, omdat, als zij mij het zwijgen niet opgelegd hadden op de manier dat zij dachten dat mij zou doen laten zwijgen, zij me weer wilden vinden om er beter werk van te maken.
Dus besloot ik dat ik de Ascentie zou doen waar in jullie heilige geschriften over geschreven is en dat ik sommigen zou laten weten dat ik vertrokken was. "Geliefde, Yeshua is naar de Hemel geascendeerd en is uit jullie midden weggegaan, en jullie hoeven je niet langer meer zorgen over hem te maken." Dus vervaardigde ik de demonstratie en het verhaal verspreidde zich dat ik naar de Vader geascendeerd was.
Welnu, we hebben over de zeereis naar Gaul gesproken, het binnengaan wat jullie nu noemen Duitsland, het gaan naar Engeland, het gaan naar de koudere noordelijke regionen en het lopen dwars over de landmassa in/naar wat jullie genoemd hebben de Nieuwe Wereld, naar Noord Amerika en toen naar Zuid Amerika alsook om op bezoek te gaan bij de mensen daar en de gemeenschappelijkheid van de menselijke ervaring en de Eenheid/Eensgezindheid gewaar te worden, ongeacht in welke geografische locatie wij waren.
Deze waren jaren, zoals jullie de lineaire tijd uitmeten, van sommige eeuwen, omdat het een hele tijd nam om te wandelen, te reizen, om in de dorpen te blijven, om degenen te ontmoeten die waarlijk onze vrienden vanuit andere levensspannen en andere ervaringen waren. Sommigen van hen zouden jullie her/erkennen als zijnde de inlandse stammen in de Nieuwe Wereld, noord en zuid, en zij waren degenen die ook bij mij in de ruimteschepen waren.
Want zie, een incarnatie op een landmassa is gewoonlijk niet de eerste incarnatie die iemand heeft. Men wordt zichzelf gewoonlijk in de ruimte gewaar omdat het wijd open is, omdat het uitnodigend is, omdat het avontuurlijk is. Dan is daar het gevoel dat zij de zwaartekracht willen ervaren, zoals jullie het noemen, van het leven op een landmassa en om de uiteenlopende structuren van de natuur op de landmassa te zien, dus dan zijn daar de incarnaties op  verschillende planetaire lichamen.
Je hebt dat gedaan, en dit is niet, natuurlijk, jouw eerste leven hier. Het is niet jouw eerste leven ooit, omdat je de verlenging van de Ene Schepper bent en je bent creatief, en dus daarom heb je gevraagd, "Wat meer is er om te ervaren? Wat meer kan ik creëren?" Iedere dag creëer je de dag en de ervaringen in die dag.
Nadat wij vele jaren geleefd hadden in wat jullie noemen Noord Amerika, wat zich uitbreidde in/naar wat nu Canada is, en wij omlaag avonturierden zover als het punt van Zuid Amerika, reisden wij terug over enige van de gebieden die wij eerder bezocht hadden en vonden onze weg terug naar vrienden in wat jullie nu Tibet noemen. Wij wilden tijd doorbrengen met de meesters in Tibet.
Het was een geweldige tijd van feestviering. We deelden onze vreugde met de meesters.Alles is waarlijk vreugde. Jullie werden in vreugde geschapen. Dat is jullie ware natuur - vreugde, gemakkelijk leven, creativiteit. Maar zoals de menselijke ontwikkeling, of misschien achteruitgang, geweest is werd er meer nadruk geplaatst op de uitdagingen: hoe de uitdagingen te creëren en dan hoe een manier te creëren om uit de uitdagingen vandaan te komen.
Nu beginnen jullie het uitgebreide Zelf te begrijpen, het spirituele Zelf; niet slecht het menselijke zelf, maar het spirituele Zelf dat waarlijk het menselijke zelf en het fysieke zelf activeert, en om zelfs voorbij het mentale zelf te gaan naar de plaats van het kennen van het uitgebreide bewustzijn van de geest. Toen wij lang genoeg met de meesters geconverseerd hadden, zeiden wij, "Wij gaan de fysieke lichamen verlaten en wij gaan in/naar onze ware natuur ascenderen." En aldus was er een ascentie, een tweede ascentie zo je wilt, wat niet opgenomen is in wat jullie momenteel beschikbaar voor jullie hebben. Het werd door degenen opgeschreven die er getuige van waren, maar deze geschriften werden begraven en zullen op het één of andere tijdstip naar het licht komen.
Wij ascendeerden, Mariam en Ik, in het aangezicht van de meesters in Tibet, en wij stonden iets van de fysicaliteit toe om bij heilige Moeder Aarde te blijven, het stof van de Aarde. En dat is wat het was. Het waren niet de beenderen, het was niet het skelet, maar het verging onmiddellijk tot stof, en de wind droeg het naar alle delen van heilige Moeder Aarde.
Deze jaren, zoals ik aan jullie meegedeeld heb, waren jaren van geneugte, van het in vreugde zijn, in staat zijn om met vrienden te spreken. Zelfs als we de taal en de klanken van de uiteenlopende talen niet kenden die op heilige Moeder Aarde opgegroeid waren, wij wisten intuïtief, van geest naar geest, wat er gezegd en tot uitdrukking gebracht werd. Daar was het open hart dat waarlijk iedereen tegemoet kwam waar het ook was dat we gingen.
Als daar mensen waren die in de creatieve uitdrukking waren van te willen zien wat zij zouden kunnen doen met het fysieke lichaam, zouden wij ons verwijderen van wat voor 'gevaar' dan ook, omdat daar, zoals deze er nog steeds zijn op deze dag en in deze tijd, de uiteenlopende stammen waren, bijeenkomsten van mensen die macht wilden hebben.
Wereldse ervaring heeft een lange, lange tijd macht nagestreefd, vergetend dat de macht in Liefde is, in de goddelijkheid, en dat er geen demonstratie van wat voor soort van macht dan ook zou zijn zonder de macht van de Werkelijkheid - hoofdletter "W" - de Christus natuur, de goddelijke natuur van waaruit alle macht komt. Hoe het ook wordt gebruikt is de keuze van het schijnbare individu op dat moment net voor de ervaring ervan.
Dus, als er een gedachte zou zijn - en wij waren zeer veel in gedachtepatronen - om te zien wat zij onze fysieke lichamen aan konden doen, wisten wij hoe onszelf tamelijk snel te verwijderen. Degenen die met ons mee reisden wisten dit ook. Dus was er nooit wat voor forceren van lotsbestemming dan ook, zoals jullie het zouden noemen. Wij wisten, zoals jullie waarlijk op een zeer diep niveau weten, dat jij de leiding over jouw leven hebt. En dus als het niet gastvrij was, bleven wij niet in de buurt.
De meesten die wij ontmoeten en waar mij mee omgingen waren van het hart, van Eenheid met de natuur, behalve voor sommigen in uiteenlopende samenscholingen van wat de 'beschaafde' wereld genoemd werd, en dat was aldus niet altijd beschaafd. Degenen die wij ontmoeten in de meer primitieve gebieden, zoals het beoordeeld wordt, waren veel meer open voor de hartenergie en voor de natuur en voor de eenheid met alle levensvormen.
Waar het ook is dat je gaat, je zult mensen vinden die naar jou aangetrokken worden vanwege jouw hartcentrum, omdat je hen in Liefde en in de hartenergie ontmoet; je mag mentale activiteiten hebben die je met hen doet, maar de algemene aantrekking - het is als een magneet -  is de glimlach op het gezicht. Het is het hart dat open is en de armen die zich openen voor een omhelzing als men open staat voor een omhelzing. Het is de hand die uitgestoken wordt om de hand te schudden, misschien als zij niet de nabijheid van een omhelzing willen.
Druppel na druppel, beetje bij beetje, heeft dat wat je uitstuurt een effect dat je nog niet ziet. Het is als het diepe water dat vloeiend onderlangs stroomt en niet aan de oppervlakte gezien wordt waar er veel turbulentie mag zijn. Jij maakt deel uit van het diepe water dat vreedzaam en kalm en sterk onderlangs stroomt.
Er is niemand buiten jou die het naar jou toebrengt. Jij bent het die het uitnodigt en erin gelooft en weet dat het Echt is - hoofdletter "E". Sommigen hebben gedurende een lange, lange tijd buiten zichzelf gekeken. Zij keken naar de sterren, zij keken naar de hemelen, zij keken onder de stenen, zij keken overal, hoog en laag, voor de magie, de meester die alles goed voor hen zou maken.
Het was voorspeld dat ik dit zou doen, dat ik de Messias zou zijn die mijn mensen in/naar de vrijheid zou leiden. Wie zijn mijn mensen? Iedereen; niet slechts degenen van de cultuur waarin ik geboren werd, maar iedereen. Ik zag geen verdeling. Ik zou geen verdeeldheid eisenIk eis alleen Eenheid met Alle, inclusief alle menselijke wezens en alle vormen van leven; alle vormen van leven.
Dus ik was, ja, de Messias, net zoals jij de Messias bent in deze tijd als je tegen de vrienden spreekt en je hen misschien een glimp van iets hogers en beters geeft waar zij in kunnen geloven, een beetje Liefde dat zij kunnen voelen als je hen een omhelzing geeft, een beetje van het weten dat zij gewaardeerd worden, dat zij iets waard zijn.
Velen van de broeders en zusters, vanwege de vroegere generationele lering, hebben niet het gevoel dat zij ook maar iets waard zijn. Hen werd steeds maar weer opnieuw verteld dat zij waardeloos zijn. Als het niet in woorden werd gezegd, werd het in daden gezegd, waar er niet naar hen geluisterd werd, en zij helemaal niet aangemoedigd werden om alles te zijn dat zij zouden kunnen zijn.
En dus groeiden zij op - ten minste in het lichaam, misschien niet in het bewustzijn - om zichzelf te zien als nog steeds zoekend naar de Liefde waarvan zij voelden dat zij het nooit ontvangen hebben. Dus wanneer je langs komt en je maakt een grapje met hen en je bent direct met hen over wie zij zijn en je zegt tegen hen, "Ik aanschouw de Christus in jou, " - misschien niet in deze woorden, omdat zij deze woorden niet zouden begrijpen - maar je zegt tegen hen, "Ik houd van jou," kunnen zij deze woorden begrijpen. In het begin mogen zij het niet claimen. Zij mogen zeggen, "Wel, hij denkt dat hij van me houd/me leuk vindt, maar als hij mij echt kende, zou hij niet van me houden/me niet leuk vinden." Maar als je het steeds maar weer opnieuw tegen hen zegt, beginnen zij te denken, "Wel zij is een klein beetje gek, maar ik vind het leuk wat zij zegt."
Dus komen zij terug voor meer. En als zij gevuld raken met een gevoel van dat er van hen gehouden wordt, stroomt het over naar anderen die zij ontmoeten, en klein beetje na klein beetje verandert alles. Denk niet dat wat jij doet weinig impact heeft. Het heeft een grote impact. Als je zult glimlachen tegen vreemden, als je zult glimlachen tegen diegenen die je in de winkelcentrums ontmoet, in jullie uiteenlopende plaatsen van werkgelegenheid, plaatsen waar je gaat, weet dat jij de Messias bent, omdat je dat waarlijk bent. Jij bent degene die de boodschap van de Messias heeft. De Messias draagt de boodschap.  
Ik draag de boodschap. Ik zei in woord en daad dat de menselijke expressie niet alles is dat er is. Ik deed de demonstratie aan het kruis en de wederopstanding zodat men zou kunnen zien dat er veel meer is aangaande het creatieve Zelf - hoofdletter "Z" - dan slecht wat jullie geleerd werd.
Jij draagt de boodschap. Sta jezelf toe om de Messias te zijn. Grijp de boodschap en sta anderen toe om het te zien. Zelfs als je niets zegt, sta anderen toe te zien dat er een meer gemakkelijke, gelukkiger pad kan zijn. Sta jezelf toe om vrijheid te tonen van het Zijn voor de wereld, welke aldus ten zeerste om hulp vraagt. Weet dat je waarlijk een grotere trillingsfrequentie op gang brengt; niet vanuit meesters uit de hogere rijken die jou nu gaan begiftigen, maar vanuit jouw eigen meester Zelf. Jij bent bezig de frequentie binnen te brengen van het begrijpen van de goddelijkheid van je Zelf, de hogere frequentie van goddelijkheid.
Dus de ascentie, ja; Mariam en ik deden een aantal keren de Ascentie. Mariam ascendeerde in Gaul toen het fysieke lichaam op de brandstapel verbrand werd. Wij ascendeerden vele keren in ons begrip van het kennen van de goddelijkheid van onszelf, hetzelfde als jullie doen. Iedere dag ascendeer je in bewustzijn terwijl je misschien één of twee zinnen leest, en plotseling het lampje aanklikt en je denkt, "Oh, dat is wat het betekent," en je komt hogerop in je begrip van je eigen boodschap, en je bent je eigen Messias.
Weet dat waarlijk de ascentie in de fysicaliteit niet het alles zijn is en dat niet alles eindigt. Het is niet het ding dat jou kroont met jouw spiritualiteit. Jij bent al spiritueel; anderszins zou je hier niet zijn en doen wat je aan het doen bent. Je zou de menselijke ervaring niet hebben als je niet al spiritueel was.
De ascentie die het meest belangrijk is is de ascentie in bewustzijn, de ascentie van het kennen van het hartniveau, de hart-trillingsfrequentie dat naar buiten gaat en naar zichzelf dezelfde frequentie, gelijkaardige frequentie, volledige gelijke frequentie aantrekt. Dat is de ascentie die belangrijk is, en je kunt dat iedere dag doen.
Je doet dat iedere dag als je tijd in meditatie doorbrengt, hoe het ook is dat je jouw meditatie doet, als je nadenkt, "Wel, hier ben ik in een andere dag. Ik vraag me af wat deze dag in gaat houden. Ik kan niet wachten om naar buiten te gaan en mijn voeten te laten rennen in het gras. Ik kan niet wachten om naar buiten te gaan en te zoeken naar de slakken en te zien of zij er nog steeds zijn. Ik kan niet wachten om mijn vrienden te ontmoeten en om koffie met hen te drinken. Ik kan niet wachten om naar buiten te gaan en met de vrienden over dit nieuwe boek dat ik gelezen heb en over de ideeën in dit boek te praten. Deze ideeën zijn echt verfrissend; zij zorgen ervoor dat mijn leven levend is; zij zorgen ervoor dat mijn leven vreugdevol is. Ik raak echt in de greep van de hartenergie."
Dat is de ascentie die belangrijk is: de ascentie in bewustzijn, besef van al het Leven. Iedereen, echt, als zij het willen, kan de fysieke ascentie doen, maar ik zal met jullie delen dat de fysieke ascentie komt na de spirituele ascentie. "Ik begrijp, ik zie, ik voel, ik weet." En dan, als het een keuze is, kan je de fysieke ascentie doen.
Sta jezelf in iedere dag toe te ontwaken en te ascenderen, te ontwaken en uit bed te ascenderen - dat is jouw eerste ascentie; en ik weet dat soms wanneer je opstaat het een beetje een sleur is, maar het is een ascentie, en het is het begin van die dag. En dan ascendeer in ideeën, en speel met deze ideeën in het hogere besef van al het leven, van al het Bestaan/Zijn. Verblijf in het hart van de Liefde en het ware begrip. Dan ben je de Messias met een boodschap. Je bent geascendeerd.
Zo zij het.
- Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/