Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 12 september 2014

Heavenletter 5040 Ken de Hoogten die Jij Bereikt en van Waaruit Je Nooit Kunt Vertrekken / 12 september 2014

Ken de Hoogten die Jij Bereikt en van Waaruit Je Nooit Kunt Vertrekken
Brief uit de Hemel
Vrijdag 12 september 2014

God zei:

 Het staat buiten kijf dat alles goed zal zijn. Alles is nu goed. Jij kunt het gevoel hebben dat dit niet zo is. Het kan zijn dat je beeft, maar toch, over de hele linie, ondanks je angst, is alles nu goed. Ik spreek van de Werkelijkheid en niet van jouw waarneming. Niets kan gebeuren dat afschrikwekkend is. Jij bent onder Mijn hoede. Onder Mijn hoede kan de dood je niet aanraken. Onder Mijn hoede is er geen dood.

Het kan zijn dat je de meest angstige persoon in de wereld bent en nochtans kan angst je niet aanraken. Jij kunt sidderen en beven, nochtans kan angst je niet aanraken. Je kunt je ontzetting voorstellen, echter niets kan je leven onderbreken. Het leven is een continuüm. Er zijn geen pauzes in het leven.

De wereld zegt dat het anders is. Jij zegt dat het anders is.
Jij bent begonnen aan een reis en er is geen weg terug. Jij bent uitgevaren voor deze ervaring van het leven, en de ervaring doe je op. Het kan zijn dat jij je door het land ingesloten voelt, zelfs als je op Open Zee vaart. Wat je voelt en wat je bent kunnen misschien wel twee verschillende dingen zijn. Jij maakt een tegenstelling.

Ondanks jouw waarneming, is er geen tragedie in het leven. De dood is geen tragedie, noch is het leven een tragedie. Tragedie bestaat alleen in de denkgeest, en de denkgeest is vaak eigenzinnig. De denkgeest heeft een eigen leven. Soms is je denkgeest gewoon praatziek. Er is veel in het leven en in de dood dat de grenzen van je denkgeest overstijgt. Je gedachten kunnen over van alles doorgaan wat ze willen, maar dat betekent niet je gedachten juist zijn in hun uitspraken. Je kan schreeuwen en schelden over niets dat is waar, alleen waar-lijkend voor jou.

Er is niets te betreuren en niets om over te rouwen. Rouw wat je wilt, het is voor niets. Rouwen is een omweg die jij neemt. Jij treurt om iets dat niet waar is, behalve in je waarneming. Maar wat een enorme grip heeft jouw perceptie op jou. Een wurggreep heeft jouw perceptie op jou. Jouw waarneming is een sterke begrenzing.

De waarheid is dat je grenzeloos bent. Je gaat veel verder dan de grenzen die jij jezelf op legt.

Laat het bezinken. Er is geen dood. Er is geen probleem. Ga naar alle psychiaters die je wilt, en er is geen ramp, ongeacht de benaming die eraan wordt gegeven. Terwijl jij gestationeerd bent op Aarde, is er leven. Dit is alles wat het kan zijn, niets dan het leven.

Het leven is jouw reis. Het leven is jouw doorgang. Het leven zoals jij het kent mag dan voorbij zijn, echter het leven zelf is nooit voorbij. Dit is een misvatting, maar hoe jij vasthoudt aan misvattingen voor je lieve leven. Kan het zijn dat misvattingen een soort troost voor je is, omdat jij aan hen vasthoudt?

De Waarheid is dat je niet kunt sterven. De Waarheid is dat je Eeuwig en Oneindig bent. Maar je bent intens in de dichtheid van het Leven op Aarde. Een schaduw van verbeelding gaat over jou heen, en voor jou is verbeelding waar, zelfs als het niet zo is.

De Waarheid is dat er niets te vrezen is. Al jouw angsten zijn angstig omdat jij het zegt.

Je hebt angsten nog erger dan de dood, angst voor schaamte of intimidatie. Alles wat er werkelijk is, zijn jij en Ik, en Ik zeg je steeds weer en dat Wij Een zijn. Denk je echt dat Ik verdwijn? Onder geen beding zal Ik dat doen, en onder geen beding zul jij dat doen.

Je gelooft meer in fictie dan dat je gelooft in de Waarheid. Zodra een idee in je hoofd komt, is het moeilijk om het te verjagen. Je hebt een verdraaide vorm van logica. Je toont logica alsof het op een draaibank ligt. Je bewijst jouw logica in je eigen nadeel, en je legt er een grote voorraad van aan. Je vliegt onder een vlag van logica, en je vliegt in het gezicht van de Waarheid.

Jij doet er niet fout aan om het fysieke leven dierbaar te vinden, want het is dierbaar. Het is net zo dierbaar als een verhaal dat je leest. Je weet dat verhalen tot een einde komen. Je houdt ervan om te denken dat het fysieke leven niet hoort op te houden. Weet dat het fysieke leven ook heilig is, dat betekent echter niet dat het alles is wat er is of dat je eraan moet vasthouden alsof er niets anders voor in de plaats zal komen. Zelfs terwijl jij jouw leven leeft op Aarde, is er meer aangaande jouw leven op Aarde dan wat duidelijker is voor jou. Kijk dieper, geliefden, en ken de hoogten die je bereikt en van waaruit je nooit kunt vertrekken.

Vertaald: Anneke