Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 13 september 2014

Engelen Gidsen: Een Compleet Nieuwe Wereld - een Kijkje in Wat Komen Gaat, gechanneld door Taryn Crimi, 9 september 2014,

Engelen Gidsen:
Een Compleet Nieuwe Wereld - een Kijkje in Wat Komen Gaat,
gechanneld door Taryn Crimi,
9 september 2014,
Posted by Brian R on September 10, 2014
Vertaald door: Iris van Loenen

Vandaag is ons gevraagd te bespreken wat wij waarnemen als de meest waarschijnlijke 'toekomstige' tijdlijn die jullie op dit moment manifesteren.

Meer in heb bijzonder is ons gevraagd om ons perspectief te delen, waar wij de menselijke collectieve energie naartoe zien bewegen, en welke veranderingen en vorderingen we zien die het meest waarschijnlijk zullen zijn op dit moment.

Dit is zeker een erg omvangrijk onderwerp, en we zullen ons best doen om de meest belangrijke veranderingen te delen die we waarnemen voor jullie nabije 'toekomst'. We zouden het fijn vinden onze zienswijze op deze manier met jullie te delen.


We zullen beginnen om onze zienswijze te delen over het huidige nu moment, en vervolgens zullen we ons verplaatsen naar jullie 'toekomstige' tijdlijnen.Zoals we al vaak hebben gezegd en waardevol is om te herhalen, ervaren wij geen tijd die in jullie 'toekomst' of jullie 'verleden' is. Het is meer zo dat we alle tijd gelijktijdig zien gebeuren. Slechts de snelheid van trilling en frequentie lijkt de ervaringen in 'verschillende tijd perioden' te scheiden. Nu dat gezegd is, laten we beginnen.

Zoals velen van jullie bemerken, bevinden jullie je middenin hele grote overgangen in jullie levens. Voor sommigen kan dat behoorlijk chaotisch aanvoelen, alsof je je in het midden van een ronddraaiende tornado bevindt en totaal geen idee hebt waar en wanneer je weer op de grond terecht zullen komen. Hierop zeggen wij, gefeliciteerd!

Weet je, velen van jullie zitten middenin het manifesteren van de vele veranderingen die jullie voortdurend hebben gewenst, gedroomd en waarop jullie hebben gehoopt. Mensen genieten zelden van verandering. Dat is nogal verwarrend voor ons in de hogere sferen, omdat het universum continue verandert; het verschuift altijd om je terug te spiegelen waarmee je resoneert.

Mensen hebben meer angst voor verandering dan enige andere angst die ze gezamenlijk kennen. We zouden jullie nogmaals willen verzekeren dat dit jaar elk van jullie een prachtige gelegenheid heeft geboden om te laten zien hoever je bent gekomen, hoeveel je geleerd hebt en hoezeer je momenteel in staat bent erop te vertrouwen dat alles precies goed is zoals het is.

Ook al is het best wel een zware uitdaging voor sommigen van jullie, kunnen we jullie verzekeren dat deze overgang heel erg de moeite waard zal zijn. Zoals ieder van jullie je eigen overgang doormaken, zo maakt ook jullie gezamenlijke bewustzijn een overgang door. De dingen die eerder nog mochten gebeuren in jullie wereld zullen binnenkort 'dingen' van het verleden zijn.

We hebben vaak gezegd dat in slechts 20-30 jaren 'van jullie tijd'  je een snellere transformatie en vooruitgang zult zien dan welke er in de afgelopen 2000 jaar is geweest. Over ongeveer 25 jaren 'van jullie tijd' zal jullie wereld in niets meer lijken op de wereld waar jullie nu deel van uitmaken.

De technologie zal jullie op een drastische manier voortstuwen naar een wereld waarin ruimte geen belemmering meer is. We hebben het dan niet alleen over 'DE ruimte' maar ook over de ruimte op jullie planeet. Op dit moment is jullie planeet een heel omvangrijk gebied, waarin niet alle wezens de mogelijkheid hebben om zich te bewegen naar elke plaats waar ze naartoe zouden willen gaan. Dat zal veranderen.

De grenzen van elk land worden momenteel gehandhaafd, om invallen van anderen die het willen veroveren of overnemen te voorkomen. Dat zal niet meer de intentie van het collectief zijn. Jullie zijn aan het verschuiven naar een wereld die vrij is van oorlog, vrij van grenzen en vrij van angst.

Hoewel jullie wereld vanuit ons perspectief in een oogwenk aan het transformeren is, is het voor velen van jullie, die nog steeds enige vorm van lineaire tijd ervaren, eerder een snelle vooruitgang dan een 'verandering ineens'.

We realiseren ons dat veel hiervan bijna onmogelijk lijkt - hoe kan zoveel veranderen [plaatsvinden] in zo'n kort tijdsbestek?  Hierover glimlachen wij, en reiken jullie tegelijkertijd een voorbeeld aan. Hoe zou je de invloed die het internet op jullie wereld heeft gehad beschrijven aan iemand die 30 jaar geleden op jullie Aarde verbleef? Velen van jullie zullen het lastig vinden om zich te herinneren hoe anders jullie wereld 30 jaar geleden was. We kunnen jullie verzekeren dat dit nog maar het begin is.

Veel van de technologie waarover jullie vandaag de dag beschikken is in een handzaam formaat. Je kunt het met je meenemen overal waar je naartoe gaat, en de meesten van jullie vertrouwen erop dat deze apparaten jullie dienen op een veelheid van manieren. Deze apparaten zullen echter binnen afzienbare tijd in oude relikwieën veranderen, omdat jullie technologie weldra in staat zal zijn synchroon te zijn met jullie geest.

[Dit is] een gedachte die velen beangstigend, of zelfs gevaarlijk zullen vinden op dit moment. Deze angsten zullen verdwijnen en jullie zullen zeer dol worden op deze technologische vooruitgang die jullie in staat stelt om jullie bewustzijn met jullie technologie te synchroniseren.  Nu het collectief doorgaat te ontwaken tot een staat van aangeboren harmonie, vrede en balans, die worden verankerd, zullen jullie vele angsten die het collectief vasthoudt over macht, verovering en controle loslaten; deze techniek zal worden gebruikt om jullie wereld te verbeteren.

De technologische vooruitgang die zich zal gaan manifesteren in jullie toekomstige tijdlijnen, zal de manier waarop elk van jullie leert compleet vernieuwen. Velen van jullie zijn bekend met het downloaden van een 'app' op jullie apparaten, om deze apparaten in staat te stellen een nieuwe functie uit te voeren.  Dit zal ongeveer hetzelfde zijn als de manier waarop jullie in de toekomst nieuwe vaardigheden en kennis zullen verkrijgen;  deze kunnen eenvoudig worden gedownload, bij gebrek aan een beter woord, in jullie geest.

De explosie van vooruitgang in het menselijke ras zal heden bijna onvoorstelbaar zijn voor jullie. Elke vaardigheid, taal, of informatie die je wilt verkrijgen zal toegankelijk zijn voor jullie zoals de app toegankelijk is voor jullie computers.

Een andere grote verandering zal jullie in staat stellen naar elke plek in jullie wereld te reizen. Vervoer zal drastisch gaan veranderen. De huidige vormen van vervoer waarover jullie beschikken brengen nogal wat schade toe aan de omgeving en zijn ook nogal tijdrovend.

Veel van de komende vooruitgang zal jullie in staat stellen naar elke plek in jullie wereld te reizen in maximaal 1 à 2 uur. Nu meer en meer van jullie je 'banen' verlaten en jullie passies gaan volgen, zullen jullie niet meer zo regelmatig hoeven reizen. Jullie zullen in staat zijn om jullie diensten vanuit elke locatie aan te bieden. De voertuigen, die bij gebrek aan een beter woord nauwelijks als zodanig kunnen worden beschouwd, zullen heel efficiënt zijn en voortbewogen worden door kristalenergie.

Nog een andere grote verschuiving in jullie toekomstige tijdlijnen is de afbrokkeling van het 'geldsysteem' en de toenemende behoefte om goederen en diensten te ruilen met die van anderen. Vele nieuwe systemen, ideeën en overtuigingen moeten worden geïntegreerd zodat de 'behoefte' aan geld helemaal kan verdwijnen.

Als vorm van betaling zullen jullie liever diensten gaan verhandelen dan 'geld' uitwisselen.  Er zijn feitelijk al dergelijk systemen, die een aanvang maken om geïmplementeerd te worden op een veel kleinere schaal, die voor velen van jullie als sjabloon kunnen werken om te bewegen naar het in staat zijn alle vormen van geld volledig los te laten.

Een andere grote verschuiving zal optreden in jullie amusement- en nieuwskanalen. Op dit moment spelen jullie media een hele grote rol in het vormen van de  gedachten, angsten en overtuigingen van het collectieve bewustzijn; dus we zouden graag willen delen wat we als meest waarschijnlijke verschuiving op dit gebied zien.

De media en nieuwskanalen over de hele wereld reflecteren op een bepaalde manier de gedachten, angsten en interesses van het collectief. Ze zijn een directe afspiegeling van waarop het collectief verkiest de aandacht te richten.

Op dit moment zijn jullie media voornamelijk gericht op het in angst gebaseerde drama, hoewel we jullie verzekeren dat dit zal veranderen. Meer en meer [van jullie] laten het niet toe dat hun geest wordt gevormd door de angsten van anderen. Jullie kiezen er liever voor te ontwaken tot een nieuw ideaal (paradigma) waarin jullie harmonieuze manieren van leven ontwikkelen die jullie graag weerspiegeld zien in jullie wereld.

Nu steeds meer van jullie ontwaken naar de goddelijkheid binnenin jullie, kiezen jullie ervoor om je 'niet meer te verbinden met' de mainstream mediakanalen en kiezen jullie ervoor om je opnieuw te verbinden met de natuur, jullie waarachtige interesses, en vele manieren om binnenin jullie vrede te vinden.

Er is een wijdverbreide overtuiging dat je 'up-to-date' moet blijven en dat jullie naar de gruwelijke daden die worden afgebeeld op jullie televisieschermen moet kijken, ongeacht hoe onaangenaam die mogen zijn. We zijn momenteel getuige van een verschuiving onder velen van jullie. Nu ieder van jullie meer selectief wordt in hetgeen waarop jullie je geest toestaan te focussen, ontdekken jullie dat veel van de angst, haat en woede die op jullie televisies wordt getoond niet in lijn zijn daarmee.

We realiseren ons dat veel van wat jullie rondom jullie heen zien, verkeerd begrepen kan worden als pure chaos. We zijn hier om jullie te verzekeren dat alle noodzakelijke veranderingen slechts naar de oppervlakte komen zodat jullie allen ze kunnen zien. Slechts dan kun je bewust een keuze maken om te veranderen.

Ook al lijkt het erop dat degenen die aan de andere kant van de wereldbol wonen jullie levens niet beïnvloeden, kunnen we jullie verzekeren dat jullie allemaal verbonden zijn in een energetisch web en dat jullie niet gescheiden kunnen worden. De beslissingen die jij op ieder moment neemt, hebben op elk en iedereen van jullie onmiddellijk effect.

Jullie zullen de vormen van amusement zeker drastisch gaan zien veranderen in de komende jaren. Jullie zullen niet meer 'vastgelijmd zitten'  aan shows die gevuld zijn met drama, angst en scheiding. Jullie zullen er de voorkeur aan geven jullie aandacht te richten op ervaringen, evenementen en gebeurtenissen die jullie een gevoel van vrede, plezier en liefde geven. Op termijn, zullen jullie media volgen en dat gaan reflecteren.

De groei en de vooruitgang waarvan jullie wereld getuige zal zijn, zal ronduit uitzonderlijk zijn. We hebben slechts kort een aantal belangrijke veranderingen aangestipt die wij zien als de meest waarschijnlijke. We herinneren jullie eraan dat jullie altijd bezig zijn met het verschuiven, veranderen en opnieuw richting geven van en aan jullie toekomstige gebeurtenissen op elk gegeven moment. We moedigen jullie aan om jullie eigen wereld zó te veranderen, dat je de wereld creëert waarin je zou willen leven.

We hopen dat jullie dit bericht aangenaam hebben gevonden en dat we jullie op enige manier van dienst zijn geweest.

In liefde en licht, wij zijn jullie Engelen Gidsen

Bron: http://www.youtube.com/angelicguides. Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. Alle Rechten Voorbehouden. Het is toegestaan dit materiaal te kopieren en verspreiden, er van uitgaande dat de inhoud volledig en ongewijzigd wordt gekopieerd, gratis wordt verspreid, en dat het copyright zichtbaar is en de links erin zijn opgenomen.

http.//www.Angelic-Guides.com

http://goldenageofgaia.com/2014/09/10/angelic-guides-via-taryn-crimi-a-whole-new-world-a-look-at-whats-to-come/