Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 13 september 2014

De Arcturianen De Verlichten Jullie Blauwdruk … Jullie Missie … en Wat er Gaat Komen 13 September 2014 / Anna Merkaba

De Arcturianen
De Verlichten
Jullie Blauwdruk … Jullie Missie
… en Wat er Gaat Komen
13 September 2014 /  Anna Merkaba
De verlichte strijdmachten van jullie vertrouwde wereld bewegen snel artefacten in/naar de posities. De verlichte strijdmachten, welke momenteel uiteenlopende informatieve decreten in het bewustzijn van jullie wezen verankeren, herschrijven de geschiedenis van dat wat er zich voorgedaan heeft. Want de waarheid van het verleden van jullie voertuigen moet naar de voorgrond van jullie wezen komen. De waarheid van jullie welwillende zelven moet zich verankeren in de pasgevormde bewuste rasters van jullie schepper zelven. Want de verlichte strijdmachten zijn zich inderdaad bewust van de op handen zijnde veranderingen die zichzelf snel op jullie planeet ontvouwen.
En als zodanig, wacht er veel turbulentie en vele veranderingen op diegenen die zich daarin bevinden. Vele veranderingen van de verlichten zullen zich voordoen. Want de EGO structuur van de verlichten zal voor eens en voor altijd desintegreren onder de pasgevormde invloed van de energieën en de portalen welke zich inderdaad openden voor allen die op Gaia verblijven.

Wij hebben inderdaad, vanuit de waarnemingspost van waar wij spreken, de opkomst en de ondergang van de energieën waargenomen die de ruimte vrijgemaakt hebben en alles opruimden dat in de weg stond voor de glorieuze begeleiding en de glorieuze overgang in/naar een andere dimensie. En dus, heeft de dimensie waarover jullie allemaal geïnformeerd waren inderdaad wortel geschoten in het bewustzijn van jullie volledige potentieel. In het bewustzijn van het volledige potentieel van jullie wezen.
De huidige werkelijkheidsrasters zijn inderdaad aan het desintegreren en een nieuwe staat van harmonie en echelons van het verleden worden opnieuw in jullie bewustzijn geïnstalleerd. Wij wensen om jullie aandacht te trekken naar het moment dat voorhanden is. Wij wensen om jullie aandacht wederom naar jullie harten te trekken. Want via de ruimte van het hart van jullie welwillende zelven zullen jullie in staat zijn om de werkelijkheidsstructuur van jullie wezen te begrijpen en te voelen. En als zodanig, moeten jullie aandacht schenken aan het nieuws dat aan jullie gepresenteerd wordt door af te stemmen op de energieën die vanuit jullie harten uitstralen, om de betekenis te ontcijferen en geruststelling te ontvangen met betrekking tot de waarheidsgetrouwheid van de genoemde boodschappen. Het onderscheidingsvermogen gebruikend zoals dat noodzakelijk is voordat er wat voor structurele conclusies dan ook gemaakt worden.
Want jullie harten werden inderdaad afgestemd op de nieuwe frequentie en afgestemd op nieuwe informatieve kanalen welke jullie helpen bij het testen van uiteenlopende informatieve coderingen tegen de achtergrond van een pas verworden reeks van algoritmes waarmee jullie harten in staat zijn om de waarheid en/of misleiding waar jullie mee gepresenteerd worden te ontcijferen. En dus, zal de informatie die jullie ontvangen niet in uitlijning zijn met dat wat jullie zijn, jullie zullen onmiddellijk gealarmeerd zijn aangaande het feit dat een dergelijk informatief decreet niet valt in het nieuwe concept van Zijn/het bestaan. Want de nieuwe reeks van akkoorden, de nieuwe reeks van Universele Wetten, welke inderdaad noodzakelijk zijn om volledig geworteld te zijn in jullie Nieuwe Wereld, zijn niet in harmonie met de menselijke regels van het verleden.
En als zodanig, dringen wij erop aan dat een ieder van jullie bij het nader bestuderen van dergelijke verklaringen die jullie lezen, horen en zien, begrijpen en jullie jezelf toestaan om de pas gevormde bewuste rasters binnenin jullie eigen ware zelven te activeren. Want inderdaad, een nieuwe blauwdruk van jullie wezen werd in vele van jullie voertuigen geïnstalleerd. Want inderdaad, met de nieuwe blauwdruk zal een nieuw pad voor jullie neergelegd worden wat voor jullie is om te nemen. Want inderdaad, aan jullie allemaal werd een nieuwe reeks van activiteiten afgeleverd die bedoeld zijn om jullie huidige werkelijkheden te bezetten.
Wat wij proberen om tegen jullie te zeggen, dierbare geliefden, is dat jullie inderdaad bezield werden met het nieuwe pad voor elk van jullie zielen. Want inderdaad, in de komende tijden zullen jullie dat ontdekken wat jullie hier te doen hebben. Want op jullie allemaal zal een beroep gedaan worden om een nieuwe richting in jullie levens te nemen, een nieuw pad, om een nieuw onvoorwaardelijk besef te beginnen van dat wat jullie zijn. Om een nieuwe onvoorwaardelijke oplossing van het verleden te beginnen en dat achter te laten wat niet langer op jullie pad thuishoort.
En aldus wordt er door jullie hogere zelven een beroep op jullie gedaan, en door de turbulente tijden die er in het verschiet liggen als de mensheid diens verre verleden opnieuw ontdekt, als de mensheid eindelijk gepresenteerd wordt met een variëteit aan waarheidsgetrouwe feiten welke wederom door het hart van de aanschouwer gehaald zal worden, zal een ieder van jullie naar voren springen om de pasgevormde bewustzijnrasters te helpen bij het geactiveerd te blijven, en de rastersystemen te voeden met de kosmische energieën van onvoorwaardelijke Liefde en Licht.
Want door jullie voertuigen van tijd en ruimte, want door jullie voertuigen en door jullie intenties vermengen en ontbinden jullie het verleden en installeren jullie een nieuwe werkelijkheidsstructuur in/naar het bestaan. De vreugde, Liefde, het gelach, de Onvoorwaardelijke Liefde en het begrip met jullie meebrengend van alles dat wat jullie zijn.
En zo en dus, moeten wij herhalen dat de tijden die er in het verschiet liggen inderdaad turbulent van aard zullen zijn, en dus vragen wij jullie dat jullie je niet vergissen in de turbulentie van de komende tijden in een negatieve trilling, want de turbulentie zal voorbij gaan, en zal een veel meer heldere laag van de kernstructuur van het bestaan openen.
En dus, weet dat jullie allemaal je goed voorbereid hebben op de komende tijden. Weet dat jullie allemaal de nieuwe energieën die jullie kant opkomen kunnen en zullen weerstaan. Weet dat jullie welzeker de ondersteunende structuur hebben waar jullie allemaal om vragen. Weet dat een vloot van engelen inderdaad gearriveerd is op jullie kusten. Weet dat een vloot van jullie welwillende galactische families hier zijn om jullie bij alles dat jullie zijn te helpen. Weet dat dit zo is. Want het is zo.
Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie, wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.
Persoonlijke opmerking van Anna
Wat aan mij uitgelegd werd is dat wij vele veranderingen moeten verwachten in de structuur van onze maatschappijen, de sociale structuur, financieel, gezondheid, enzovoorts, terwijl wij erdoorheen en in/naar een nieuw tijdperk gaan. En natuurlijk zoals het met alle veranderingen is, waar er veranderingen zijn daar is turbulentie, terwijl de mensen gewend raken aan de nieuwe ideeën en de nieuwe manier van het leven. Denk terug aan de paniek die de mensen ervoeren, voordat computers gewoonweg beschikbaar waren, dat hun banen afgenomen zouden worden en dat zij vervangen zouden worden door machines. En kijk nu naar ons, we zijn nog steeds hier en doen uiteenlopende taken, maar worden in feite geholpen door de machines waar de meesten zo bang voor waren. Als het niet voor computers was dan zouden jullie nu niet deze boodschap ontvangen.
Daarom is het volledig begrijpelijk dat wij door uiteenlopende turbulente momenten heen zullen gaan, terwijl steeds meer nieuwe ideeën via ons door onze hogere zelven geïntroduceerd worden. Denk er alsjeblieft aan dat wij degenen zijn die de beslissingen maken met betrekking tot de veranderingen, en dat wat het ook is dat wij op een massale schaal wensen gebeurt. Hier zijn we weer en worden eraan herinnerd om bedachtzaam te zijn van de informatie die we lezen (inclusief deze boodschap) je moet alles door jouw hart heen halen.
Zoals velen van jullie weten hebben wij een portaal voltooid welke onze harten aangepast heeft aan een nieuwe frequentie, alles uitruimend en ons verbindend met nieuwe "software" zo je wilt. Dit werd gedaan bij diegenen die het meest gereed waren op een specifiek punt van ascentie in hun levens. De meeste anderen die niet in dit stadium van ascentie ontwikkeling waren werden niet beïnvloed door de veranderingen, aangezien zijn nog steeds aan het 'afstuderen' zijn op uiteenlopende andere niveaus.
Dat is waarom er zoveel portalen zijn. Aangezien er nog steeds vele, vele mensen zijn die slapende zijn. Ik wil jullie er allemaal aan herinneren, dat hoewel het voor ons zoals het nieuws van gisteren lijkt te zijn, en we moe zouden kunnen raken van voortdurend door portalen heen te gaan, van het horen dat wij een nieuw tijdperk binnengegaan zijn terwijl je niet veel verschil rondom jou heen opmerkt. Als je er waarlijk over nadenkt zie je hoe snel alles om jou heen aan het veranderen is.
Houd in gedachten dat miljarden mensen wereldwijd nog steeds SLAPENDE zijn. En dat wij aldus nog veel werk te doen hebben. Dus hoe meer portalen die onze kant opkomen, hoe sterker wij zullen worden. Over portalen sprekend, een volgend portaal komt onze kant op op 22 september. Dus neem een diepe ademteug en geniet van de "rustpauze" als we een volgende energie toegangspoort in slechts een paar dagen binnengaan.
Wederom, zijn wij voortdurend in het NU moment van de tijd. Echter, aangezien onze voertuigen nog steeds in de beide dimensies verblijven en wij van de ene naar de andere gaan voor onze geesten om te begrijpen, geven wij tijdlijnen met betrekking tot wanneer zo en zo een portaal zal gebeuren. In essentie werkt alles in een tijdscontinuüm, waar geen tijd bestaat en alles in het NU moment van de tijd gebeurt.  
Wederom stuur ik jullie allemaal de oneindige Onvoorwaardelijke Universele Zuivere Liefde en Licht. Blijf geaard. Blijf in het NU. Vind de vreugde binnenin en straal jouw Licht uit! Ik houd zo heel, heel erg veel van jullie en ik ben dankbaar om deel uit te maken van jullie reis hier op Aarde.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/