Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 13 september 2014

De 13 Zegeningen en Deugden door Linda Dillon Geplaatst 13 september 2014

De 13 Zegeningen en Deugden
Uit het Boek "De Grote Ontwaking: Een Spiritueel Aandachtspunt" geschreven door Linda Dillon
Geplaatst 13 september 2014

Kathleen i.o.v. Golden Age of Gaia
In Linda Dillon haar boek, De Grote Ontwaking: Een Spiritueel Aandachtspunt, legt de Raad van Liefde heel eenvoudig de 13 Zegeningen en Deugden uit als een samengaand gedeelte van ons ascentieproces en één van de funderingen waarop Nova Aarde gebouwd wordt.  
Aartsengel Gabrielle zegt het op deze manier: "Kind je ziet de illusie van de oude paradigma's van de Aarde - de verlichting van gebrek, beperking, controle, hebzucht, dood, vernietiging, ziekte - maar waar zou je dit mee vervangen hebben? Wat is de nieuwe fundering waarop Nova Aarde gebouwd wordt? Het zijn de 13 Zegeningen en Deugden.

"Dit is de kern van alles dat jullie zullen waarderen en voort zullen brengen in de nieuwe werkelijkheid. Dit is de fundering van wat jullie creëren en samen met ons co-creëren. Als de deugden geen diepgeworteld deel van jullie wezen was, hoe vertalen jullie dan in/naar de vorm als jullie de nieuwe instituten, systemen, gemeenschappen en culturen van Nova Aarde bouwen?"
3-5 Oktober, verstrekken Linda Dillon en de Moeder een uitnodiging aan iedereen voor het Jaarlijkse Raad van Liefde Evenement, welke voor de eerste keer ooit uitgezonden wordt als een Livestream, vertellend over de leringen van de Raad van Liefde. Hieronder staan de verklaringen van de Zegeningen en Deugden van de Raad die ons helpen om ons toe te rusten met kwaliteiten om onze missie van dienstverlening aan anderen te voltooien.  
1. Voorzichtigheid
De tweeling van gematigdheid. De bekwaamheid om in alle situaties te weten wanneer verder te gaan en wanneer terug te trekken; wanneer actie te ondernemen en wanneer om rustig te zijn; wanneer hulp aan te bieden en wanneer bedaard te blijven; om in de exacte afmeting te weten wat er nodig is voor het bakken van een cake of het genezen van een psychische kwetsuur. Alle zaken in het juiste formaat. Voorzichtigheid omvat de kwaliteit van gematigdheid, het onvervalste weten en alles in balans uitoefenen. Geen enkel persoon kan in slechts één gebied van diens wezen leven, hun leven, en waarlijk representatief van het geheel zijn. Voorzichtigheid staat toe voor de volledige en totale loslating van verslavingen. Een ongewone karaktereigenschap op Aarde. De kleuren zijn Halion en Siroun, welke stralen zijn van de hogere dimensies en onderaan uitgelegd worden (1)
2. Standvastigheid
Dapperheid in alle vormen, uithoudingsvermogen, de bekwaamheid om voorwaarts te blijven gaan wanneer anderen ophouden of het opgeven. De deugd van padvinders. De kracht van vastberadenheid. Incasseringsvermogen in alle gewaarwordingenWeet dat geduld een onderdeel van standvastigheid is. Standvastigheid is de omvatting van kalme afwachtendheid, en kalme afwachtendheid is inderdaad een kwaliteit welke geduld vereist, voorwaarts gaan met incasseringsvermogen. De trilling is oranje.
3. Hoop
Het geschenk van het hart-weten van de aanwezigheid van God. De bekwaamheid te begrijpen dat zeer vaak de dingen op Aarde niet zijn zoals zij lijken. Een bekwaamheid om de illusie van de sluier te doorboren. De enige reden voor verandering. Hoop omvat sereniteit; totale en volmaakte kalmte. Om in de wereld maar er niet van te zijn, om in staat te zijn gecentreerd en rustig te blijven, één te zijn met wie je bent ongeacht van het uitwendige. Hoop is de kleur van het diepe schemerige blauw, bijna marine. Het is de diepste kleur van blauw, de kleur van onze geliefde Goddelijke Moeder Mary.
4. Zuiverheid
Tweeling van helderheid/overzichtelijkheid; zuster van kuisheid, niet in de seksuele betekenis maar in de betekenis van de bekwaamheid om zuiver in alle aspecten van zelf te blijven. Om gecentreerd te blijven wanneer er chaos, verleiding of een gebrek aan harmonie rondom jou heen is. Om duidelijk te zien, voelen en te weten wat bestaat, wat illusie is en wat noodzakelijk voor de overleving is in alle betekenissen van het woord. Het is de kleur van iriserend wit, de kleur van zuigelingen voordat zij in hun lichaam aarden. Het is waar allen naar zouden moeten streven. Het is wat jullie allemaal missen.
5. Schoonheid
Innerlijk en uiterlijk. Om in een staat van schoonheid te zijn met Alles Dat IS, in alle rijken, fysiek, emotioneel en spiritueel. De bekwaamheid om schoonheid te creëren en te handhaven. Om in een staat van schoonheid te zijn is om in harmonie met alles te zijn. Om een volmaakte spiegel voor al Gods scheppingen te worden. Het is twee afzonderlijke kleuren, zilver en magenta.
6. Vreugde
Om volledig erkentelijk, dankbaar en één te zijn met het geschenk van het levensdoel en spirit. Om een reflectie te zijn van de volmaaktheid van de creatie van zelf en alles. Om in het hart te leven en voor altijd in het hart te blijven. Vreugde is de kleur van goud.
7. Mededogen
De bekwaamheid om Lief te hebben en te dienen zonder oordeel. Om in staat te zijn volledig iemand anders diens situatie te begrijpen en met het hart te voelen zonder die mantel binnen te gaan of aan te nemen. Het begrip dat een ander een gekozen pad heeft en dat wij alleen assistentie en Liefde aan kunnen bieden. Wij kunnen iemand anders diens reis niet voor hen volbrengen want dat zou diefstal zijn. Tederheid. Diens kleuren zijn groen en rood.
8. Waarheid
Waarheid is duidelijkheid. Waarheid is eenvoudigweg Licht en Liefde. Het is de heelheid van het weten. Het is feitelijke informatie dat alleen kan staan en dat ook doet, of mensen dit nu wel of niet weten, waarheid is. Bijvoorbeeld, de Goddelijkheid is allerhoogst wetend. Of wie dan ook in deze kamer of op deze planeet dit wel of niet weet is niet van belang. Die waarheid kan niet veranderd worden. Wijsheid is de deugd van het hebben van het goede gevoel om die waarheid te weten en te begrijpen. Waarheid is de kleur van zilver, met schakeringen van roze en lila.
9. Wijsheid
De broeder van Waarheid. Het Goddelijke Plan, de ontvouwing en ieder ding/wezen diens plaats binnenin het Plan begrijpen. Het ultieme respect voor alles omdat alles een reflectie van de Ene is, en wij zijn Eén. De bekwaamheid om het verschil te bevatten tussen geloven, denken en weten. Weten komt vanuit de diepste kern van je wezen, het is dat deel van jou dat zich intiem verbindt met jouw Hogere Zelf, jouw Gidsen en God. Het is de schoonheid van de ouderen, van diegenen die door de gebieden van existenties gegaan zijn, diegenen die aan het einde van het pad aangekomen zijn en gereed zijn voor een nieuwe tijd. Wijsheid is de donkere kleur van bordeaux.
10. Ontzag/Achting
De bekwaamheid om altijd en volledig de wonderen van de Schepping, de Goddelijkheid te voelen en te ervaren. De wetenschap dat er altijd meer is, meer om te leren, te ervaren en om te begrijpen. Te weten dat ons begrijp en onze ervaring van God beperkt is maar de belofte van verdere groei is geldig. Het is de onschuld van het kleine kind binnenin, het gevoel van ontzag, het gevoel van verwondering. Het is het gevoel van het begrijpen van de pracht van het Universele Plan, de ontvouwing. Het is de opwinding, de verwachting en de vreugde om te zijn, eenvoudig te zijn, en te genieten van de wonderen die zich ontvouwen, altijd wachtend op de volgende. Het is de relatie van zuiverheid. Het is de kleur van gouden saffraan.
11. Liefdadigheid
De oprechte bekwaamheid om alle dingen te delen, materieel, spiritueel en emotioneel. Gebaseerd in het werkelijke begrip dat er altijd genoeg voor iedereen is om te gedijen en wij allemaal rijker zijn in de gezamenlijke expressie van delen. Een oprechte behoefte om genereus te zijn. Op de hoogte zijn van kennis en geschenken zijn nooit alleen maar voor één persoon bedoeld. De trilling is groen.
12. Bescheidenheid
Tweeling van vroomheid. De bekwaamheid om waarlijk dankbaar te zijn voor de vele zegeningen geschonken aan elk en iedereen. De kennis dat alleen wij nogal incompetent zijn maar verenigd met de Ene wij Alles zijn. Noodzakelijk voor alle werken en het delen van diensten. Diens kleur is rood.
13. Goedgunstigheid
Jullie laatste deugd en zegen, goedgunstigheid (gratie/genade) is de kwaliteit van het zijn van een ware en exacte expressie van de Goddelijk Spirit en Wil. Dit is een staat van schoonheid, van heelheid, en eenheid. Het is de laatste zegen en deugd, en het omvat dienstverlening en actie. Het is de kleur van roze.
Linda verklaart een klein beetje meer:
"De dertien Zegeningen en Deugden zijn geen eenvoudige "goed gevoel" geschenken, iets om ons heel en zuiver te laten voelen, hoewel zij dat zeer zeker ook bereiken. Zij zijn de fundering waarop wij bouwen en onze dagelijkse levens leiden.
"Jaren geleden had ik een student, Will, die ik ieder jaar slechts sporadisch zag. Hij was diep toegewijd aan zijn spirituele pad en zeer tot mijn verrukking, iedere keer dat ik hem zag scheen zijn licht stralender en helderder. Toen zag ik hem gedurende een lange tijd niet meer, wat goed nieuws was omdat hij mij niet langer meer nodig had om de tussenpersoon voor begeleiding te zijn. Maar zoals het geluk het wilde hebben, hadden we op een dag de kans om ons via de telefoon met elkaar te verbinden.
"Met het bespreken van zijn reis en hoe de dingen gingen deelde hij met mij dat zijn uitoefening geweest was om één zegen en deugd per maand te nemen en om er echt bewust mee te werken, dag in en dag uit. Hij had dat jarenlang gedaan - en het had wonderen voor hem verricht. Het had zijn huwelijk verrijkt, zijn mededogen voor zichzelf ean anderen verdiept, en over het algemeen had het zijn wereld opgefleurd en uitgebreid."
Linda zegt, "Er zijn perioden wanneer ik volledig blank ben aangaande de Zegeningen en Deugden, en dan gebeurt er iets om hen weer recht naar voren en in het midden te brengen. Me eraan herinnerend van de diepgaande aard van dit geschenk.
"Als je een patroon vaststelt waar je één van de zegeningen gedurende een dag neemt, een week of een maand en waarlijk jouw gedrag en handelingen overeenkomstig incorporeert, zal je verbijsterd wat betreft de verschuiving zijn."
Ter afsluiting verwelkomen Linda, de Moeder en de Raad ons om aan de Jaarlijkse Bijeenkomst van het Gezelschap van de Hemel deel te nemen dat gehouden wordt bij Lake Tahoe door je in te schrijven voor de Livestream van dit ongelooflijke driedaagse evenement. (dit is niet gratis!!)
Voetnoten
(1) Halion is één van de dertien stralen. Het is één van de nieuwe regenboogstralen en is een combinatie van blauw, roze, pimpelpaars, enig turkoois en violet doorschoten met mintgroen. Als een chakra zit het aan de basis van je ribbenkast en wordt gebruikt als een portaal om je te verbinden met je sterren broeders en zusters, alsook om ertoe te komen om je eigen sterren zelf te leren kennen.
Halion was ook een planeet miljoenen jaren geleden welke evolueerde naar zuivere energie. De vorm werd vrijgegeven en de energieën van de planeet en het collectief namen een nieuw en uitgebreid zieldoel aan. Deze energie is bekend als de Halion ingenieurs, constructeurs - architecten - bouwers van nieuwe zuivere werkelijkheden, zij het een gebouw, maatschappij of instituut. De Raad vertelt ons dat velen van de Halion ingenieurs ons zullen helpen met het bouwen van Nova Aarde.
Siroun is de kleur en straal van perzik - zachte oranjes, roze nuances, goud; de huid van een perzik en de kleur van een schitterende zonsondergang. Als een chakra zit de Siroun bij het hoger hart of de thymus en is het centrum van vrede, harmonie en zachtaardige Liefde.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/