Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 19 augustus 2014

Jeshua "Mannelijke en Vrouwelijke Energie" Augustus 2014 / Pamela Kribbe

Jeshua
"Mannelijke en Vrouwelijke Energie"
Augustus 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, het geeft mij groot plezier om weer bij jullie te zijn. Ik ben zeer verheugd in jullie gezelschap te zijn. Jullie hebben een geneigdheid om tegen mij op te kijken, of naar wezens zoals ik, als meesters maar wij zien het niet op die manier. Wij zien jullie je pad in een uitdagende tijd op Aarde volgen, een tijd wanneer veel aan het veranderen is, en wij zien jullie naar jullie eigen meesterschap groeien.
Wij zien jullie de meesters worden waar jullie bij tijden nog steeds tegenop kijken. En dit is waar het allemaal over gaat - het vinden van je eigen meesterschap! Volg geen enkele meester welke voor jou gebracht is door traditie of door boeken of door wat dan ook dat iemand anders jou vertelt. Vind je eigen meesterschap - dat is waar het allemaal over gaat.
Vandaag zou ik graag willen spreken over een thema dat ver terugreikt in jullie geschiedenis: de energieën van de man en de vrouw. Deze zijn oude energieën en op het moment is er veel met hen gaande.
Eerst zou ik graag iets willen zeggen over de aard van het mannelijke en het vrouwelijke. Deze energieën zijn twee aspecten van de Ene. Zij zijn daarom niet echt tegengesteld of dualistisch, zij zijn één; zij zijn twee gezichten van één energie.
De mannelijke energie is het aspect dat buitenwaarts gefocust is. Het is dat deel van God of Spirit dat de manifestatie buitenwaarts aanstuurt, dat ervoor zorgt dat Spirit materialiseert en vorm aanneemt. De vrouwelijke energie daarom kent een sterke creatieve kracht. Het is natuurlijk voor de mannelijke energie om hoogst geconcentreerd en doelgericht te zijn. Op deze manier creëert de mannelijke energie individualiteit. De mannelijke energie staat je toe om jezelf van de Ene af te scheiden, van het Geheel en om alleen te staan en een specifiek individu te zijn.
De vrouwelijke energie is de energie van Thuis. Het is de energie van de Oer Bron, het stromende Licht, het zuivere Wezen. Het is de energie welke zich nog niet gemanifesteerd heeft, de innerlijke aspecten van de dingen. De vrouwelijke energie is alles omvattend en oceanisch; het differentieert of individualiseert niet.
Welnu, stel je de energie van de vrouw voor zich bewust te worden van een bepaalde beweging binnenin haar, een lichte ongerustheid, een verlangen naar … naar buiten reikend, buiten haar grenzen, buiten zichzelf bewegend om ervaring te verkrijgen. Daar is een verlangen naar iets nieuws, naar avontuur! En dan komt er een energie naar haar toe die aan dat verlangen beantwoord. Het is de mannelijke energie dat van dienst wil zijn en haar wil helpen in de materie, in de vorm te manifesteren. De mannelijke energie definieert en modelleert de vrouwelijke energie en door haar medewerking kan de totale som van energieën een compleet nieuwe richting nemen. Een nieuwe werkelijkheid kan gecreëerd worden waarin alles verkend en ervaren kan worden, in altijd veranderende vormen van manifestatie.
De dans van de man en de vrouw brengt het fluctuerende spektakel van gecreëerde werkelijkheid voort, van jullie creatie. Dit is een spektakel van grote schoonheid waarin de mannelijke en vrouwelijke energie elkaar aanbidden en hun samenwerking en speelse verbintenis vieren. En dit is zoals het zou moeten zijn. De mannelijke en vrouwelijke energie horen bij elkaar, zij zijn twee aspecten van de Ene en samen vieren zij de vreugdevolle manifestatie welke de Schepping verondersteld wordt te zijn.  
Het werd gezegd dat in de definitieve realisatie van wie je bent, de enige waarheid die ertoe doet de "IK BEN" is. En in deze mystieke mantra, vermengen precies deze twee aspecten met elkaar. In de IK is de mannelijke energie, en de BEN is de vrouwelijke energie. De IK is begrenzend, onderscheid aanbrengend. Het geeft focus, het geeft richting, het individualiseert: IK, niet de ander, IK. En dan BEN. BEN is oceanisch, alles omvattendHet reflecteert de oceaan van Thuis, de vrouwelijke energie, de onuitblusbare bron welke geen grenzen kent, geen onderscheid makend. Het stromende en verbindende aspect is de kern van de vrouwelijke energie. In de IK BEN, komen de man en vrouw samen en sluiten hun energieën gelukzalig bij elkaar aan.  
Vooralsnog ontstond er in de geschiedenis van de mensheid, en zelfs voordat de mensheid bestond, een conflict tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Ik zal nu niet ingaan op de oorsprong van dit conflict. Maar in jullie geschiedenis is er een uiteen drijven van de mannelijke en vrouwelijke energie zodat zij als tegengestelde krachten lijken. Het Yin-Yang symbool demonstreert de echte situatie heel goed. In het mannelijke is er altijd een kern van het vrouwelijke, en in het vrouwelijk is er een kern van het mannelijke, net zoals daar een witte stip in het zwarte is en een zwarte stip in het witte. Maar in het verloop van de geschiedenis, werd deze mystieke eenheid van het mannelijke en vrouwelijke vergeten en deze energieën kwamen tegengesteld aan elkaar te staan als zwart en wit. De onderliggende eenheid werd niet langer meer her/erkend.
Op dit moment, zijn jullie in de laatste fase van dit historische conflict, waarin de mannelijke energie de rol van dader gedurende vele eeuwen gespeeld heeft. De mannelijke energie heeft lang een rol gespeeld waarin het de vrouwelijke energie onderdrukt, verminkte en vernietigde. Het was niet altijd zoals dat. Er zijn tijden geweest waarin de vrouwelijke energie de bovenhand had en de mannelijke energie onrechtvaardig manipuleerde en regeerde. Maar die tijd is voorbij. Het conflict nam een andere wending op een bepaald punt en de rollen van dader en slachtoffer werden omgedraaid.
De mannelijke energie is nu gedurende een lange tijd aan de macht geweest en heeft deze macht op een zodanige manier misbruikt dat de vrouwelijke energie verzwakt werd en de integriteit van haar Wezen niet langer meer besefte. Wanneer het ook is dat het mannelijke en vrouwelijke in conflict zijn, is de desintegratie van beide onvermijdelijk. Waar het vrouwelijke steeds meer het slachtoffer wordt en verloren raakt in zelfontkenning, verliest de mannelijke energie zichzelf in meedogenloos geweld en het soort van agressie dat jullie kennen van de vele oorlogen in jullie verleden.
Het mannelijke en het vrouwelijk zijn afhankelijk van elkaar. Wanneer zij elkaar bestrijden, zijn de consequenties desastreus. Maar de tijden zijn aan het veranderen. Sinds de 19de en 20ste eeuwen, herkrijgt de vrouwelijke energie diens kracht en stijgt uit boven de rol van het slachtoffer. Deze wederopstanding komt van diep binnenuit de vrouwelijke energie. Zij heeft eindelijk de buitenste grens van haar zelfontkenning bereikt. Op dit punt keek zij zichzelf in het gezicht en heeft verklaard: dit is zo ver als het gaat.
Tussen haakjes, dit is hoe het altijd gaat in de dynamiek tussen slachtoffer en dader. Verandering begint wanneer het slachtoffer weigert om nog meer te accepteren. De dader zou heel goed nog een poosje langer aan zijn rol vast kunnen blijven houden, want hij heeft minder reden om te stoppen. Revolutie begint waar het slachtoffer weigert om nog meer te accepteren en definitief haar kracht terugneemt. In alle situaties van onderdrukking, bijvoorbeeld van vrouwen in hun familie of in de maatschappij, is het echte moment van verandering wanneer de vrouwen - of de vrouwelijke energie binnenin een persoon - voor zichzelf beslist: ik neem dit niet langer meer. Dit is wanneer verandering waarlijk begint te gebeuren. Externe maatstaven zijn onbruikbaar totdat dit moment zichzelf presenteert.
De vrouwelijke energie is opgestaan en diens ster is rijzende. Feitelijk is de meest dringende kwestie in deze tijd en dit tijdperk de transformatie van de mannelijke energie!! Het is nu tijd voor een nieuwe definitie van de mannelijke energie. Ik zou gemakkelijk deze channeling "de hergeboorte van de mannelijke energie" kunnen noemen. Want ik wil benadrukken dat het alleen in een hereniging met een volwassen en gebalanceerde mannelijke energie is dat de vrouwelijke energie weer kan floreren.
De vrouwelijke energie heeft in de vorige eeuw, en zelfs daarvoor, macht en kracht herkregen. Het is begonnen te floreren op een nieuwe en meer gebalanceerde manier. Ondanks de ongelijkheid van de seksen welke nog steeds in jullie maatschappij aanwezig is, is de opkomst van de vrouwelijke energie niet te stuiten. Hoewel de vrouwelijke energie geen volledige kracht en vitaliteit kan verkrijgen zonder de samenwerking met de mannelijke energie. Dat gaat zowel op het collectieve als ook op het individuele niveau.
De vrouwelijke energie kan niet diens definitieve doorbraak maken zonder de ondersteuning van en verbinding met de mannelijke energie. Dit is niet vanwege een diepgewortelde zwakheid in de vrouwelijke energie. Het is vanwege de onontbeerlijke aard van de mannelijke en vrouwelijke energieën: het feit dat zij met elkaar verweven zijn en alleen hun helderste potentiëlen in samenwerking kunnen vervullen. Dit is waarom het nu noodzakelijk is dat de mannelijke energie zichzelf hervormt en in/naar het nieuwe avonturiert!
Wanneer je kijkt naar het samenspel tussen man en vrouw op een collectief niveau, is de vrouwelijke energie nu in een positie van wachten. Zij is wachtende. Op het moment is er een worsteling gaande binnenin de collectieve mannelijke energie dat de vrouwelijke energie eert en respecteert. Deze nieuwe golf van mannelijke energie wil zich aansluiten bij het vrouwelijke en samen het Nieuwe Tijdperk binnengaan. Maar tezelfdertijd is een oudere golf van mannelijke energie nog steeds actief en probeert stand te houden. Deze energie is duidelijk werkzaam in de reeks van terroristische aanvallen die plaatsgevonden hebben over jullie gehele wereld heen.
De mannelijke energie in diens oude rol van harteloze geweldpleger laat daarmee diens gemene kant zien. In degenen die deze gruwelijke aanvallen plegen zijn er zeer duistere emoties: agressie, kwaadheid en tezelfdertijd totale machteloosheid en hulpeloosheid. Het is vanuit deze totale hulpeloosheid dat zij verzet aantekenen op de meest brute en vernietigende types van machtsvertoon. Deze mannelijke energie waar wij over spreken is in diens stervensnood. Het bespeurt dat er collectief belangrijke veranderingen gaande zijn en dat de mensheid op de drempel van een nieuw tijdperk is.  
Eén van de problemen waar jullie nu mee geconfronteerd worden, terwijl jullie richting een meer gebalanceerde samenwerking tussen mannen en vrouwen groeien, is hoe om te gaan met dit soort van meedogenloze energie. Wat gaan we doen aan deze oude mannelijke energie die probeert om zoveel ravage en vernietiging als mogelijk is bij diens ondergang te creëren? Laat mij jullie dit vertellen: diens ondergang is een feit. De worsteling werd door de oude mannelijke energie verloren, maar het zal zich niet gemakkelijk overgeven en het zal zich tot aan het allerlaatste met agressie en genadeloze pogingen tot overheersing verzetten.
Veel zal afhangen van hoe de innerlijke collectieve houding zal zijn met betrekking tot deze geweldplegers. Zullen jullie kwaadheid en machteloosheid toestaan in jullie eigen energiegebied als een reactie op de handelingen van geweld? Dan openen jullie je voor het energiegebied van de geweldplegers. Op het eigenlijke moment dat jullie je overweldigd voelen door kwaadheid en rancune richting hen, hebben zij hun doel bereikt. Jullie worden dan in/naar hun energetische trilling gezogen en zou je bereid zijn om ook te doden: dood de moordenaars van de onschuldigen.
Dit is allemaal zeer begrijpelijk, maar het is onontbeerlijk te beseffen wat hier gebeurt. Zodra als er krachtige emoties naar boven komen, is het wijs om een pauze te maken, in stilte. Ga terug naar het stille, wetende deel van jou en vraag: wat is hier echt gaande? Het gaat nu allemaal over jouw wijsheid en onderscheidingsvermogen, jouw bekwaamheid om door de dingen heen te zien en te voelen wat er werkelijk op het spel staat. De wereld zal niet overgenomen worden door terroristische machten; de oude mannelijke energie heeft diens tijd uitgediend en diens stervensuur is aanstaande.
De meest belangrijke boodschap die ik over het terrorisme heb, deze manifestatie van de oude mannelijke agressie, is, blijf bewust! Laat jezelf niet uit je centrum vandaan halen door emoties van machteloosheid, dat wil zeggen, door het slachtoffer te worden. Weet dat niemand aangeraakt zal worden door deze agressieve energie als zij het niet in hun energiegebied binnen laten. Als je niet met kwaadheid of haat reageert, zal je het niet naar je aantrekken. Je zult veilig en beschermd zijn door jouw eigen Licht.
Ik zou nu graag aandacht willen schenken aan het meer alledaagse niveau, het niveau waarop je te maken hebt met de mannelijke en vrouwelijke energieën binnenin jezelf. Want ook aangaande het individuele niveau is er een worsteling geweest tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën. Alles dat collectief gebeurt weerspiegelt processen op het individuele niveau.
Om de belangrijkheid van balans te illustreren tussen het vrouwelijke en het mannelijke op het individuele niveau, zal ik spreken over de energiecentrums in ieder mens, welke ook de chakra's genoemd worden. Er zijn zeven van hen waar jullie vanaf weten en deze zijn gelokaliseerd langs de ruggenwervel, vanaf het staartbeen naar de kroon. Ik zal kort op al deze chakra's ingaan, om jullie te laten zien dat zij allen gekarakteriseerd worden door ofwel overwegend het mannelijke of vrouwelijk type van energie.
Het staartbeen (wortel) chakra is het energiecentrum dat jou met de Aarde verbindt. De energie in dit chakra reikt naar buiten naar de Aarde en staat jou toe jouw zielenergie in de fysieke gestalte te manifesteren op het dichte, materiële niveau van werkelijkheid. Ten opzichte van het uitreikende en manifesterende type van energie in het staartbeen chakra, mag je het een overwegend mannelijke chakra noemen. Een chakra is nooit volledig mannelijk of vrouwelijk, maar je mag zeggen dat de mannelijke energie hier de overhand heeft.
De tweede chakra wordt de navelchakra genoemd en is het centrum van de emoties. Dit centrum staat jou toe om emoties te ervaren, stemmingswisselingen, in het kort alle hoogtes en laagtes van het emotionele leven, het is een ontvankelijk centrum. Dat is waarom het een vrouwelijk centrum genoemd wordt, een chakra waarin de vrouwelijke stroom van energie domineert.
De derde chakra, ook de zonnevlecht genoemd, is een centrum van actie en creatie. Dit is een centrum welke uitreikt en energie toestaat te manifesteren in de fysieke werkelijkheid. Je mag het met de zon vergelijken, de uitstroming van stralen en de kracht van het gele zonlicht. (de natuurlijke kleur van de derde chakra is geel). In de zonnevlecht worden jouw gedachten, ideeën en wensen getransformeerd in/naar de externe manifestatie. Het is het chakra van de actie en buitenwaartse expressie. Het is ook de zetel van het ego, bedoelend de aardse persoonlijkheid, zonder negatieve implicaties. De overheersende energie is mannelijk.
Het hartchakra is een ontvankelijk centrum zoals de navelchakra en het heeft de speciale bekwaamheid om verschillende stromen van energie met elkaar te verbinden. Het is het centrum waarin de energieën van de lagere drie chakra's (Aarde werkelijkheid) en de bovenste drie chakra's (kosmische werkelijkheid) zich verbinden. Het hart is de brug tussen de geest (hoofd) en de emotie (buik). Vanuit het hart ben je ook in staat om je te verbinden met anderen en jezelf te transcenderen. Het hart transcendeert de grenzen van het ego en stelt jou in staat om eenheid met alles buiten jou te voelen, zelfs met Alles Dat Is. Het hartchakra is de toegangspoort naar de energie van Thuis. Het is duidelijk een centrum van verbinding en het is daarom voornamelijk vrouwelijk.
De keelchakra is mannelijk. Vanuit dit centrum worden innerlijke aansporingen, ideeën en emoties fysiek gestalte gegeven door spreken, huilen, lachen, zingen, schreeuwen enzovoorts. Hier wordt het innerlijke leven buitenwaarts tot uitdrukking gebracht door communicatie via de stem en via de taal. Dit centrum, stelt je in staat om je innerlijke leven aan anderen bekend te maken door middel van fysieke signalen: woorden, geluiden, concepten. Het is een centrum van de manifestatie dat jou in staat stelt om je energie buitenwaarts te focussen in/naar het fysieke gebied. Het is ook het centrum van de creativiteit.
De zesde chakra, ook genoemd "het derde oog" welke gelokaliseerd is in het midden van je hoofd, is wederom vrouwelijk. Het ontvangt extra-zintuiglijke, intuïtieve impressies en transcendeert de grenzen van het fysieke (de vijf fysieke zintuigen). Het is de zetel van helderziendheid en heldervoelendheid enzovoorts. Via dit centrum kan je de energie van iemand anders - de emoties, de pijnen, de vreugdes - als die van jezelf voelen. Met deze bekwaamheid van inlevingsvermogen, transcendeer je de grenzen van het ego en verbind jij je met "dat wat niet-jij is."
Als laatste is daar de kroonchakra, bovenop het hoofd. Dit chakra is noch mannelijk noch vrouwelijk. Of je zou kunnen zeggen: het is beide. In dit chakra, stijg je boven de dualiteit van mannelijk en vrouwelijk uit. De kroonchakra is een interessante combinatie van beide energieën. Wanneer dit chakra in evenwicht is, is het bewustzijn daarin in staat van net zoveel te ontvangen als uit te reiken. Er is een reiken "opwaarts" naar andere dimensies, waar het zoekt naar spirituele betekenis of ondersteuning, of naar diepere lagen van het Zelf. En tezelfdertijd is er een stille en serene ontvankelijkheid, een weten/besef dat de antwoorden bijtijds zullen komen. Het is een type van bewustzijn dat zowel hoogst gefocust is als hoogst ontvankelijk. In deze "geestesstaat" word je zeer innig met de eenheid welke ten grondslag ligt aan de mannelijke en vrouwelijke energieën, de energie van Spirit of God.
Ik heb nu zeer ruwweg de beweging geschetst van de mannelijke en vrouwelijke energie die door het energetische lichaam van het menselijke wezen stromen. Nu wens ik specifiek te spreken over de laagste drie chakra's. Deze zijn de chakra's die het meest verbonden zijn met de Aarde, die het meest betrokken zijn bij het zijn in het aardse rijk. Dit gebied van de laagste drie chakra's is van uitermate belang bij jouw innerlijke weg naar genezing, want in dit gebied liggen de diepste trauma's en emotionele littekens.
Jullie hebben vaak het gevoel aardse wezens te zijn die zich voor het spirituele openstellen. Maar wij zien het andersom. Jullie zijn spirituele wezens die zich openstellen voor de Aarde. De Aarde is een briljante bestemming, een verborgen diamant die tot nu toe nog steeds diens ware schoonheid moet openbaren. De Aarde is het Beloofde Land!
De Hemel is jullie geboorteplaats. Maar jullie zullen niet terugkeren naar de staat van bewustzijn die jullie je herinneren als "Thuis" of de "Hemel," naar een staat van een zuiver spiritueel wezen. Het avontuur van Creatie brengt jullie naar nieuwe bestemmingen; jullie zijn altijd aan het uitbreiden en voortgaan naar een geheel nieuw type van bewustzijn. De Aarde is een essentieel deel van deze reis.
Echter, met jullie manifestatie op de Aarde en jullie pogingen om jullie zelf daar tot uitdrukking te brengen, hebben jullie veel pijn geleden. Bijna jullie allemaal hebben ernstige emotionele verwondingen in de laagste drie chakra's, veroorzaakt door ervaringen van afwijzing, geweld en verlating. Dit mag in vroegere levens gebeurd zijn alsook in dit leven. Bijna alle energie blokkades in de bovenste chakra's zijn gerelateerd aan emotionele kwetsingen in de laagste drie chakra's.
Ik zal eerst een klein beetje over het staartbeen chakra zeggen. Jullie verbinding met de Aarde is emotioneel beladen geworden, specifiek voor de Lichtwerkers. Omdat jullie ernstige weerstand gedurende vele levensspannen ondervonden hebben, is er veel angst en terughoudendheid in jullie wanneer het aankomt om jullie waarlijk te aarden. Jezelf aarden betekent volledig in jullie aardse lichamen aanwezig te zijn en jullie binnenste inspiratie in de materiële wereld tot uitdrukking te brengen. De weerstand om jullie zelf volledig te aarden werd eerder besproken (in de Lichtwerker series). Het heeft hoofdzakelijk te maken met jullie "zijnde anders" en ervoor afgewezen te zijn.
In de tweede chakra, het emotionele centrum, werden jullie ook diep beïnvloed door ervaringen van bedreigd of verlaten te worden (letterlijk of emotioneel) en door ernstig ingeperkt te zijn in jullie zelfexpressie.
Met deze traumatische lasten in de laagste twee chakra's, is de zonnevlecht (derde chakra) ook zwaar beïnvloed. De zonnevlecht heeft te maken met de levenskracht, creatieve energie en macht. Jullie kennen een paar voorbeelden van wat ware macht betekent. Hiermee bedoel ik macht welke niet agressief en vernietigend is. In de zonnevlecht chakra zie je vaak dat een persoon zichzelf manifesteert op een ofwel agressieve, controlerende manier, of op een beheerste, overdreven bescheiden manier. Beide manieren zijn het resultaat van onderliggende gevoelens van hulpeloosheid, afstammend van een gewonde eerste of tweede chakra. In de derde chakra gaat het allemaal over het vinden van een gebalanceerde manier van omgaan met macht en controle, het gaat over een gebalanceerd ego.
Ego is oké! Het ego heeft een geschikte functie; het leent focus aan jouw bewustzijn hetgeen jou in staat stelt om als het afgescheiden individu dat je bent te creëren en te manifesteren. Ja, je maakt deel uit van een groter Geheel maar je bent ook "IK," afgescheiden en anders van ieder ander. Het ego is een noodzakelijke aanvulling voor het spirituele deel van jou dat de "IK" transcendeert. De energie van het ego is volledig eerbaar en gerechtvaardigd in de energetische werkelijkheid welke jullie leven. Ware macht is in de vreugdevolle uitlijning van het ego en Spirit.
Het gebied van de laagste drie chakra's is het meest belangrijke gebied in zelfgenezende en innerlijke groei. De grootste spirituele uitdaging voor jullie nu is om zorg te dragen voor dit gewonde gebied in jullie zelf. Het mediteren om de fysieke werkelijkheid te transcenderen of te verbinden aan ontastbare kosmische niveaus is niet jullie hoofddoel nu. Jullie doel is om jullie vriendelijkste begrip en liefdevolle ondersteuning te geven aan dat gekwetste innerlijke kind binnenin jullie en om diens schoonheid en speelsheid te herstellen. Dit is jullie spirituele reis; hierin ligt de grootste schat. De menselijke zijde van jullie koesteren en respecteren, het kind gedeelte van jullie, is jullie weg naar goddelijk mededogen en verlichting.
Ik zou jullie aandacht graag willen trekken naar het feit dat binnenin dit energetische gebied, twee van de drie betrokken chakra's mannelijk zijn. Dit laat zien dat specifiek met betrekking tot de mannelijke energieën binnen een ieder van jullie, veel genezend werk gedaan moet worden. Daarom is mijn boodschap nu aan jullie: genees de mannelijke energie binnenin! De vrouwelijke energie is op vele manieren aan het herstellen en verkrijgt de benodigde kracht om zichzelf volledig en prachtig tot uitdrukking te brengen. De vrouwelijke kwaliteiten van intuïtie, gevoeligheid en verbondenheid worden steeds meer gewaardeerd, individueel alsook collectief.
Maar het is niet zo duidelijk hoe een gebalanceerde mannelijke energie eruit ziet. De mannelijke energie raakte op de één of andere manier verloren in onjuiste beelden van wat het betekent "om een man te zijn," stereotypes die altijd gereduceerd worden naar macht via agressie. Het is onontbeerlijk om de ware aard van de mannelijke energie te her/erkennen en tot uitdrukking te brengen. De vrouwelijke zijde heeft nu de gebalanceerde mannelijke energie nodig om in staat te zijn haar rol waarlijk te vervullen. De vrouwelijke energie is wachtende, niet slechts op het collectieve niveau maar ook op het individuele niveau. De vrouwelijke energie is bezig uit diens slachtofferrol te geraken, diens zelfrespect herkrijgend en het wil zichzelf nu krachtig en vreugdevol manifesteren door de vereniging met de mannelijke energie.
Dus, wat is dan de kracht van de gebalanceerde mannelijke energie? Dit geldt voor de mannelijke energie in zowel mannen als vrouwen.
In de eerste chakra, leidt een genezen en gebalanceerde mannelijke energie naar zelfbewustzijn. De mannelijke energie hoeft niet meer te vechten en te worstelen, het is aanwezig door zelfbewustzijn. Aanwezigheid, als in volledig aanwezig zijn met jouw gehele ziel, is een essentiële kwaliteit van de eerste chakra. Zelfbewust aanwezig zijn betekend om van jezelf bewust te zijn, gecentreerd te blijven, niet verloren te raken in andermans meningen, verwachtingen of behoeften. Het gaat over het vinden van de balans tussen het je verbinden met anderen en trouw aan jezelf te zijn. Een gebalanceerde mannelijke energie in het staartbeen chakra staat jou toe om gecentreerd en bewust van jezelf te blijven terwijl je met anderen en met de buitenwereld omgaat.
Het is essentieel om deze kwaliteit van zelfbewustzijn te ontwikkelen, want het zal jouw vrouwelijke energie beschermen en leiden. De vrouwelijke energie is vanzelfsprekend geneigd zich met anderen te verbinden (andere levende wezens) en om aanwezig te zijn met de ander op een zorgzame, voedende/verzorgende manier. De mannelijke energie zorgt voor grenzen en helpt om een balans te vinden tussen geven en ontvangen. Met betrekking tot de stromende, verbindende vrouwelijke energieën, vervult de mannelijke energie in de laagste chakra de rol van anker en ruggengraat. Het is het punt van thuiskomen naar jezelf, het punt van de banden met andere energieën waar jij je mee verbonden hebt loslaten.
De zonnevlecht of derde chakra vervult dezelfde rol op een andere manier. Deze chakra is, zoals ik eerder zei, het energiecentrum van het ego. Jullie hebben nog steeds moeilijkheden met dit concept van het ego. Specifiek onder Lichtwerker zielen, daar is de geneigdheid om te kijken naar de gegeven, zelf-transcenderende energieën in het menselijke wezen als zijnde "hoger". Maar dat is niet zo. Jullie leven in een wereld waarin twee energieën samenspelen en de bouwblokken van de Schepping vormen. De ene neigt zich te verbinden en te streven naar eenheid, de ander creëert afscheiding en individualiteit. En de laatste energie is net zo levensvatbaar en waardevol als de eerder genoemde energie.
Het is belangrijk om vrede te sluiten met de mannelijke energie, om jullie individualiteit te omhelzen, jullie uniekheid, jullie "IK-heid". Daar is een essentiële "alleenheid" in het leven wat niets te maken heeft met eenzaamheid, maar wat alles te maken heeft met jullie zijnde een "IK," een uniek individu. Om deze alleenheid te omhelzen staat niet in de weg van diepe verbindingen te ervaren met anderen. Als jij werkelijk jouw individualiteit omhelst, wordt je een bekrachtigd, onafhankelijk en creatief individu die in staat is om diens energie diepgaand te delen met alles en iedereen, omdat je niet bang bent om jezelf erin te verliezen of jouw individualiteit op te geven.
De mannelijke energie van de zonnevlecht helpt jou om waarlijk creatief en bekrachtigd te worden. Dat is waar de vrouwelijke energie in jou op wacht. Jouw oprechte inspiratie wil zichzelf bekend maken op het materiële niveau, het wil naar buiten komen op een zeer aardse manier en berichten van Liefde en harmonie naar de Aarde brengen. De vrouwelijke energie is de drager van het Nieuwe Tijdperk, maar het heeft een gebalanceerde mannelijke energie nodig om waarlijk zichzelf te manifesteren en om wortelen te groeien in/naar de materiële werkelijkheid. Dat is waarom het van zo een groot belang is dat de energieën van de eerste en derde chakra genezen worden.
De energie van een gezond ego, de genezen zonnevlecht, is zelfvertrouwen. In de eerste chakra is het zelfbewustzijn, in de derde chakra is het zelfvertrouwen. Dit is niet het soort van arrogantie dat jullie zien in een opgeblazen ego. Het gaat over eenvoudig jezelf vertrouwen: "Ik voel dat ik het kan doen!" Het is bewust van jouw eigen diepste inspiratie, jouw eigen creatieve bekwaamheden en er dan dienovereenkomst naar handelen. Laat je energieën uit jou vandaan stromen, vertrouw jouw natuurlijke talenten en gaven, vertrouw wie je bent en laat jezelf aan de wereld zien! Specifiek voor jullie Lichtwerkers die zoveel innerlijke kennis en wijsheid dragen, is het nu tijd om jullie zelf te laten zien en je niet meer te verbergen. Het is tijd. Dit is jullie bestemming en hierin zullen jullie je grootste vervulling vinden.
Maak vrede met de mannelijke energie binnenin. Aarzel niet om voor jezelf op te staan, om overvloed te ontvangen en om goed voor jezelf te zorgen. Ben egoïstisch, in de zuivere en neutrale betekenis van het woord. Jij bent een ego, jij bent een individu. Je kunt niet en hoeft niet de gehele tijd vergeven en begrepen te worden. Het is niet spiritueel om alles te tolereren. Er zijn duidelijk momenten waarop je "Nee" of zelfs "vaarwel" moet zeggen en niet te compromitteren wie je bent. Doe dit zonder schuldgevoel of angst en voel hoe de mannelijke energieën ven zelfbewustzijn en zelfvertrouwen jou bekrachtigen om de delicate bloem van je vrouwelijke energie tot bloei te laten komen en te laten stralen.  
Het gaat allemaal over de samenwerking tussen de energieën. Mannelijke en vrouwelijke energieën zijn samen in een lange en pijnlijke worsteling ten onder gegaan. Zij zullen ook samen opkomen, want de ene kan niet zonder de andere gebalanceerd worden. Nu dat de vrouwelijke energie gereed is om uit de as van vernedering en onderdrukking op te stijgen, is er een dringende behoefte voor een hergeboorte van de mannelijke energie. Deze hergeboorte van de mannelijke energie zal uiteindelijk op een collectieve schaal zichtbaar worden, maar het zal zich eerst in elk en iedereen van jullie afzonderlijk manifesteren, man en vrouw. Jullie zijn allemaal de opzichters van deze oude energieën binnenin jullie, en het is jullie geboorterecht om hun partnerschap gelijk en vreugdevol te maken.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Pamela Kribbe© - www.jeshua.net