Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 26 augustus 2014

Een Uitgebreid Perspectief van Aartsengel Metatron Ontwakend Bewustzijn op de Aarde 22 Augustus 2014 / Shanta Gabriel

Een Uitgebreid Perspectief van Aartsengel Metatron
Ontwakend Bewustzijn op de Aarde
22 Augustus 2014 / Shanta Gabriel


Een opmerking van Shanta Gabriel: Sinds de Zonnewende van 21 Juni, is er een opening in jullie energie gebied geweest om een nieuwe verbinding toe te staan voor de gaven en talenten welke jouw ziel naar de Aarde brengt. Op die dag, was ik gezegend om de meest krachtige ceremonie van mijn leven op de heilige locatie, erkend als de basischakra van de wereld, Berg Shasta te leiden. Dit evenement verdiepte mijn 25-jarige verbinding met de Aartsengelen en opende nieuwe kanalen om van deze verlichte wezens te ontvangen. Ik werd begenadigd met een diepe uitlijning met Aartsengel Gabriel sinds 1990, en diegenen die bekend zijn met mijn werk herkennen de liefdevolle communicatie welke Gabriel aan de wereld aanbiedt.  

Wat zich geopend heeft sinds de Zonnewende is gechannelde begeleiding en informatie van Aartsengel Metatron, Uriel, Sandalphon en anderen. Mij werd verteld dat zij nieuw werk wilden presenteren en gebruik willen maken van deze leringen omdat de Aartsengelen zeer geïnvesteerd zijn in ons ontwakende spirituele bewustzijn op de Aarde in deze tijd. Zij willen ons helpen om onze nieuwe Lichtlichamen te bouwen en werken van Nature inniger met de Universele Aanwezigheid.  

Deze nieuwe boodschap van Aartsengel Metatron is de eerste in een reeks van channelings die zij zullen presenteren.
 
Aan mij werd ook getoond dat om deze nieuwe Lichtlichamen te creëren en toegang te hebben tot de wijsheid van ons hart, wij energetische paden moeten creëren die de activering van de kern uitlijning toestaan tussen ons meest goddelijke Zelf en onze ware menselijke zelf. Om dit te doen, werken de Aartsengelen samen om in je chakrasysteem te werken om ons te helpen toegang te verkrijgen tot de wijsheid van het hart. We zullen moeten wachten totdat het schoolwerk begint om te zien hoe de voortgang verder gaat. Aan mij werden alleen de entree punten getoond in/naar dit nieuwe werk, dus moet ik erop vertrouwen dat het proces van het channelen van de informatie van wat de Aartsengelen aan jullie mee willen delen doorgaand zal zijn door de schoolreeks heen en daaraan voorbij. Dit is in iedere klas waar geweest die ik sinds 1995 onderwezen heb, en wij hebben consequent krachtige begeleiding ontvangen.   

Dit is mijn speciale uitnodiging aan jullie om je bij me aan te sluiten bij dit verbazingwekkende proces van de ontdekkingen van het nieuwe leven met de Aartsengelen. Ondertussen, geniet van de channeling van Aartsengel Metatron en koester je in de uitbreidende energieën welke deze boodschappen bevatten.  

Dierbaren,

Een overzicht van de spirituele evolutie welke jullie momenteel ervaren mag helpen om jullie een perspectief te geven voor deze speciale tijden waarin jullie leven.Aangezien de Aartsengelen zeer actief geweest zijn in de recente ontwaking van het bewustzijn, kan het uitgebreide perspectief dat wij nu verstrekken jullie helpen om te zien hoe belangrijk de Sterrenzaden voor deze evolutie zijn. De oude vormen van de werkelijkheid zijn aan het verbrokkelen zoals de Toren in het traditionele tarot orakel. Tezelfdertijd is de energie van de Aarde kracht aan het verzamelen en opeen aan het stapelen hetgeen de collectieve impuls zal motiveren, aldus grote aantallen van mensen nieuwe plateaus van kracht van spirituele ervaring zullen bereiken en tegelijkertijd wereldwijde ontwakingen zullen creëren.

De scheppers die de Aarde vormden hebben chronometers geplant die de evolutie van het bewustzijn meten. De menselijke soort werd ook gecodeerd om de mensen in/naar hun Goddelijke Blauwdruk te leiden. Wanneer genoeg mensen ontwaakt zijn, is er een poort geopend die de wijsheid van de Aarde toestaat om uitgestuurd te worden. Dat is in deze tijd in werking.  

Jullie zijn gecodeerd om met de massa's mee te verhuizen. Dit mag frustratie veroorzaken omdat jullie verder op het pad in jullie evolutie willen zijn, specifiek met jullie visionaire gevoel van wat er mogelijk is. Dit vereist groot geduld. Weet dat als je deelt wat je weet en jezelf toestaat om in de frequenties van de hogere dimensionale werkelijkheid te zijn, deze trilling rondom de wereld uitgezonden wordt. Terwijl de coderingen voor de ontwaking op de Aarde afgevuurd worden, evolueren de massa's van de mensheid. Alles is tijd-gecodeerd en onderling met elkaar verbonden om te reageren op de patronen voor de ontwaking van alle zielen naar hun grotere identiteit.   

Dit is waar Aartsengel Metatron de heerschappij heeft. Jullie zijn hier om de Hemel naar de Aarde te brengen. In het menselijke chakrasysteem, is Aartsengel Metatron de 7de chakra verbinding met de Hemel en representeert het Eenheidsbewustzijn, en Aartsengel Sandalphon is de 1ste chakra verbinding met de Aarde, en representeert de kracht van het Wel-Zijn. Deze twee Aartsengelen worden belangrijke spelers in jullie bekwaamheid om jullie 3D werkelijkheden te transcenderen en het hogere frequentie besef naar de Aarde te brengen om de ontwikkeling van een diepere ontwakende energie op de planeet te helpen.  

Jullie hebben je vrijwillig aangemeld om hier voor deze tijd te zijn. Jullie ziel werd gecodeerd met de Blauwdruk van Ontwakend Bewustzijn. Door de levensspannen van diegenen van de Baby Boom Generatie heen, werden deze codes afgevuurd. De 1960er jaren waren tijd-gecodeerd om het momentum van de ontwaking te creëren. Verschillende evenementen en speciaal begaafde mensen zorgden ervoor dat hun stemmen gehoord werden gedurende die tijd, sommigen werden zelfs vermoord op een zeer publieke manier, maar allen maakten deel uit van de ontwaking van het bewustzijn. Veel van de muziek en de boeken van die tijd hadden codes ingebed in hen zitten welke handelden als afvurende handtekeningen om de verschuiving van het spirituele besef van de planeet aan te vonken. 

Tijdens de 1960er jaren, sprongen idealen van hoog-niveau in/naar het bestaan hetgeen verwees naar meer duidelijkheid rondom de vereisten voor een duurzame Aarde, gezonde levensstijlen, de rechten van de vrouw, en uitgebreide gebieden van bewustzijn. Gedurende de volgende 20 jaren, verkenden duizenden India en ontdekten Oosterse leringen die eerder alleen beschikbaar waren voor een geselecteerd aantal. Yoga, Tai Chi en andere vormen van gezonde energie beweging werden regulier.  

Toen kwam de volgende codering voor de massale ontwaking, welke zich voordeed tijdens de Harmonische Convergentie in 1987 en markeerde het begin van 25 jaren van grote hoeveelheden aan veranderingen. Oude structuren raakten overbodig en begonnen te verbrokkelen, zoals de Berlijnse Muur. De massale spirituele ontwaking was begonnen. Herkend in de profetie door bijna iedere inheemse bevolking op de planeet, was 21 december 2012 een voltooiing van een 26,000-jaren cyclus van het leven zoals wij het gekend hebben. Het wordt gezegd om ook het begin te zijn van wat sommigen genoemd hebben het Tijdperk van Aquarius, Een nieuwe 26,000-jaren cyclus van vrede op de planeet.  

Sinds het einde van 2012, zijn jullie in een paradigma verschuiving geweest dat de 3de en 5de dimensies doorkruist. Niets is echt hetzelfde, en sinds die tijd hebben jullie allemaal jullie weg gevonden door een proces van ontdekken wat er nu mogelijk is dat eerder niet beschikbaar was. Deze wereld werd voor jullie ingezaaid om het op een nieuwe manier te omhelzen. Het is een wereld welke alle Schoonheid en idealen bevat die jullie het meest in jullie hart wensen en met jullie meebrachten naar dit leven. Goddelijk Licht doordringt nu jullie bekwaamheid om op manieren te creëren die bijna magisch mogen schijnen te zijn omdat datgene wat je het meeste wenst meer tastbaar is.  

Leringen van Aartsengel Metatron

Omdat de tijd hier nu voor jullie is om een geschenk vanuit de Hemelse rijken te ontvangen voor jullie ontwakingsproces, zijn de sluiers uiteen gegaan om hetEenheidsbewustzijn te openbaren, een spiritueel attribuut welke nu voor jullie beschikbaar is van de Aartsengelen en waardoorheen de Metatronische energie frequenties werken.  

Door mijn alles-ziende ogen en de impulsen van de creatieve Bron van Alles Dat Is,is het mijn formaat voor de evolutie van het bewustzijn dat de Blauwdruk van de ziel opmaakt voor de ontwaking van het nieuwe leven met ieder wezen op de Aarde. Het is ons bestuur als de Aartsengelen om de Aarde te overstromen met Licht en het hart en de ziel te stimuleren van diegenen die in afwachting zijn van hun missie.  

Jullie hebben altijd geweten dat jullie hier zijn voor een groter doel. Deze sterke prikkel binnenin jullie liet jullie hongerig achter voor iets dat jullie niet kenden. Het was de manier van de Ziel om jullie naar jullie spirituele pad te sturen. Alles dat jullie gedaan hebben, alles dat jullie wisten en verkenden door het leven heen, heeft jullie hier naartoe geleid naar deze ontwaking van het spirituele bewustzijn op de Aarde. Jullie aanwezigheid en focus van aandacht op het Licht van de Goddelijke Aanwezigheid stimuleert honderden van duizenden aan mensen om ook te ontwaken.  

Een meerderheid van de mensen op de planeet voelen de roerselen in de harten, het verlangen naar iets groters en meer betekenisvol. Hoewel hun individuele interpretatie niet overeen hoeft te stemmen met jouw ideeën van vrede op de planeet, desalniettemin is de stimulering voor de ontwaking nu daar en verspreidt zich door de grote hoeveelheden van zielen op de planeet heen zoals een wildvuur. De sluiers die de diepste waarheden tegenhielden om geopenbaard te worden zijn verdwenen. Allen die zoeken zullen waarlijk hun weg vinden.  

Een deel van de stimulans komt vanuit de angst voortgebracht door de verbrokkeling van vertrouwde structuren en een opkomst van het besef van de ecologische kwetsbaarheid van de planeet. Voor velen lijkt het 'verander of sterf' op de voorgrond van hun besef te zijn. Weet dat de Aartsengelen zullen gebruiken wat er ook nodig is om de ontwaking voort te brengen, en om de codes binnenin de mensheid aan te vuren. Niet dat deze uitdagingen/beproevingen veroorzaakt werden door de Rijken van het Licht, maar nu dat het hier is, zullen wij profiteren van de kans om het punt te maken.  

De Kracht van Heilige Locaties

De vele spirituele zoekers hebben ook de Aarde aangemoedigd om Haar leringen te openen en te openbaren. Net zoals met de meerderheid van de mensen, de Aarde chakra's zijn op gang aan het komen en de levende bibliotheek van de Aarde wijsheid is bezig zich te openen. Heilige locaties, zoals zij bekend zijn, trekken nu iedere dag miljoenen mensen aan. De kracht van Liefde en respect die aan deze buitengewone plaatsen getoond wordt is groter dan ooit tevoren. Dit heeft de tijd-gecodeerde informatie binnenin de Aarde toegestaan om geopenbaard te worden.  

De Universele Aanwezigheid van de Natuur spreekt, en de rijken van de Elementalen en Feeën en het bewustzijn van de Aarde in alle dingen is voor jullie beschikbaar om te ontvangen. Dit werk is in samenwerking met Aartsengel Sandalphon, handelend als de Ziel van de planeet. Waar het ook is dat je bent, je hebt toegang tot deze leringen. Je hoeft slechts in de Natuur te zijn. De heilige locaties stralen hun frequenties uit en velen ontvangen het. Al het leven, dat wat Gezegend en Heilig is, is beschikbaar om de ontwaking van jullie spirit te helpen. Alles dat jullie zijn maakt deel uit van deze ontwaking.  

De massale opening van de leringen van de Aarde is hier om het proces van de evolutie van het bewustzijn te vergemakkelijken. De wilde patronen van het weer demonstreren alleen maar de wispelturigheid van de emotionele uitvoer vanuit miljoenen van mensen. Hun emoties hebben een op angst gebaseerde trilling gecreëerd welke zelfs meer chaos en verwarring veroorzaakt.  

Jullie zijn de Ontwakende Aanwezigheid op de Aarde

Wat jullie, als de ontwaakte aanwezigheid op de Aarde brengen, is een nieuwe frequentie van hoop en Liefde. Wanneer jullie mediteren, brengen jullie een gevoel van kalm besef en vreedzame intentie in/naar jullie leven. Jullie hebben er geen idee van hoezeer dit de Aarde en de gehele mensheid tot voordeel strekt.  

Jullie uitstraling van het diepe weten dat jullie in jullie geest dragen, de schoonheid van de Liefde in jullie hart, en de kracht van jullie duidelijke intentie zegent de wereld en beïnvloed honderden van duizenden aan mensen. Ieder persoon die het Licht van de zuivere geest uitstraalt bezit de capaciteit om 800,000 mensen te bereiken en hun spirituele ontwaking aan te vonken.  

Verbeeld je dat jouw kalme geest een regenboog van Goddelijk Licht uitstraalt.Regenboog kleuren dragen alle frequenties van het Licht en kan dus vele lagen van het bewustzijn beïnvloeden. Jullie verbeeldingskracht is een gereedschap voor het hogere bewustzijn. Jullie wezen toestaan om regenbogen van Licht uit te stralen verandert de trilling van de Aarde. Mensen voelen deze verandering in hun harten en hebben een onmiddellijk gevoel van kalmte en lichtheid.   

Je kunt dit regenbooglicht naar ieder gebied dat in nood schijnt te zijn uitstralen.Je kunt dit Licht naar het collectieve bewustzijn van de mensheid uitsturen, met de intentie dat hun harten het ontvangen en dat zij ontwaken jegens de behoefte van hun Ziel. Jullie kunnen de volledige Aarde omringen met het regenbooglicht, en de diepte van de aanwezigheid van dit krachtige Licht zal onnoemlijke zegeningen naar alle wezens brengen. Het is belangrijk te herinneren dat het Goddelijke Licht de spirituele kwaliteiten van Intelligentie en Liefde draagt. Deze kwaliteiten bekrachtigen het Licht om te gaan waar het nodig is om te gaan en te doen wat het moet doen.  

Jullie zijn de Lichtdragers van deze tijd. Jullie ziel heeft jullie in/naar nieuwe wegen geleid om gewaar te worden en de wijsheid van de tijdperken te ontvangen. Jullie aanwezigheid maakt een gigantisch verschil. Alles waarnaar jullie verlangen om te ervaren als een ontwaakte ziel op de planeet is binnen jullie bereik. Gezamenlijk veranderen jullie het bewustzijn op de Aarde door de geest van de gehele mensheid in/naar het wereldwijde besef op te tillen.  

Nieuw leven doet zich voor binnenin de Aarde terwijl jullie groeien en ontwaken als een gemeenschap van Licht. De herinnering van het collectieve bewustzijn van jullie ziel door de codering binnenin jullie werd afgevuurd. Jullie hebben een diep weten van wat er mogelijk is omdat jullie het ervaren hebben in andere tijden en andere dimensies. Deze zijn de heilige leringen gecodeerd in het Licht, en het is dit dat jullie nu naar de planeet brengen.  

Door jullie is de gehele mensheid aan het ontwaken. Door jullie evolueert de Aarde en transcendeert tijd en ruimte, de spontane evolutie toestaand om immer naderbij te komen. Het is allemaal mogelijk door het Licht en de kracht van de Goddelijke Aanwezigheid welke door jullie heen werkt.  

En zo zij het.
Shanta Gabriel, 2014
voor Aartsengel Metatron

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/