Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 15 augustus 2014

E-Book van Sal Rachele: Boodschappen van "The Stichters" Aarde Veranderingen en 2012 (deel1)

E-Book van Sal Rachele:

Boodschappen van "The Stichters" Aarde Veranderingen en 2012 (deel1)
Sal Rachele oktober 2007
vertaald door Winny Dijkstra

Voorwoord

Sal Rachele heeft recentelijk een nieuw E-Book uitgegeven met dringende boodschappen van de Stichters (Founders) voor de mensheid. De vertaling van dit boek naar het Nederlands wordt met toestemming van Sal Rachele verzorgd en verspreid door Winny Dijkstra. Daarnaast heeft www.goto2012.nl exclusief toestemming van Sal Rachele gekregen om deze belangrijke boodschap in het Nederlands op het internet te publiceren.

Als jullie het originele engelse E-book willen bestellen kan dit op de site van Sal Rachele: www.salrachele.com. Het kost slechts $10,- en Sal gebruikt dit voor zijn levensonderhoud. Sal zal dit e-book niet in het Nederlands uitbrengen. Wil je Sal bedanken voor het doorgeven van deze boodschap, wijs ik je op de mogelijkheid dat je op zijn orderpagina een bedrag naar Sal over kan maken als liefdesgift – loveoffering.

Voorwoord bij het Tweede e-boek

Sal Rachele

Sal: Dit boek wordt eind 2007 of begin 2008 uitgegeven. Je hebt nog niet gepubliceerde pagina's ervan in handen. Wil je het boek op je email ontvangen dan kost dat tien dollar per stuk. Via de website: http://www.salrachele.com

Als je nog niet bekend bent met The Founders, laat me hen dan even een juiste introductie geven. Enige jaren geleden in een meditatie begon ik bezoek te krijgen van enorme blauw-witte wezens van zuiver licht. Ze zijn niet menselijk, maar lijken sterren te zijn of of ballen van licht. Ze informeerden me dat ze alleen naar de Aarde komen in overgangstijden, vlak er voor en erop volgend, bij de grote kosmische cycli. In deze boodschappen geven ze veel details wat betreft de cycli - als ze gebeuren, hoe ze gebeuren en zelfs waarom ze gebeuren. Ze zeggen dat de bedoeling van dit materiaal is om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op de tijd die rap staat aan te komen. Zoals jullie weten, alleen al door om je heen te kijken en de veranderingen te voelen die in jezelf plaats vinden, zitten we al in de tijd die voorspeld werd.

De eerste van de grote cycli waarover in de volgende boodschappen wordt gesproken, die gedocumenteerd staan in de Maya kalender en op andere plaatsen, is de alignment (verbinding of het op-een-lijn-staan) met de precessie van 21 december 2012. Maar, zoals er in het volgende materiaal over wordt gesproken, er is nog een veel grotere cyclus die niet alleen onze planeet raakt, maar het hele zonnestelsel.

De Founders gebruiken wat gewoonlijk genoemd wordt "telepathische transmissie" om hun ideeën in mijn hoger denken te downloaden. Ze stellen dat zij de vibraties van een klein deel van zichzelf verlagen om in staat te zijn op deze manier te communiceren. De informatie stroomt dan in mijn hogere mind en wordt dan gedecodeerd en vertaald in de talen van de Aarde zodat die kunnen worden verstaan door het bewuste denken van mensen.

De Founders zeggen steeds dat dit geen makkelijk proces is. De ideeën en concepten die hier worden gepresenteerd zijn moeilijk uit te leggen met het gebruik van de beperkte vocabulaire van de Aardse talen.

Veel van dit materiaal kan worden opgenomen op een energetisch niveau zelfs als het denken het moeilijk heeft om het op te pakken. Terwijl je deze boodschappen leest, let dan op het energetisch niveau van je lichaam en merk welke indrukken je krijgt "tussen de regels in". Alle jaartallen hierbij gegeven zijn van AD (anno domini) behalve als het anders is aangegeven. Wees blij met de wijsheid en verlichting van de Founders. (de Stichters)

Veel zegeningen

Sal Rachele oktober 2007

Introductie

Introductie Materiaal dat in Oktober 2007 werd Ontvangen.
De Natuur van Schepping (Aard van de Schepping)

Gegroet, geliefde Scheppers, wij zijn de Founders. De gebeurtenissen die in de volgende jaren op jullie wereld plaatsvinden zullen een diepe inslag hebben op alle levensvormen die er wonen. In deze boodschappen zullen we details geven van veel van de veranderingen en ze verklaren vanuit verscheidene geschikte punten zodat jullie intenser kunnen begrijpen wat er staat aan te komen. We zullen beginnen met een blik op het perspectief van de Schepper.

Eigenlijk zal deze introductie boodschap betreffende de Aarde veranderingen de vraag beantwoorden: "Waarom?"

De Oneindige Schepper schiep ALLES DAT IS, inclusief alle universa, galaxies, sterrenstelsels, zonnestelsels, planeten, levensvormen, levels en subniveaus, dimensies, dichtheden, wetten, principes, krachten en machten, energie en natuurlijk spirit. Alles is van God, alles is God. God bestaat in de tijd en buiten de tijd. God bestaat in alle tijdframes, tijdslijnen en dimensies. God bestaat in de leegte, alhoewel het concept van bestaan daar irrelevant is. Jullie taal is niet in staat om veel van de aspecten van God te beschrijven, maar we zullen proberen om de delen te illustreren die betrekking hebben op Aarde veranderingen.

Op sommige momenten kan dit "kanaal" (Sal) en anderen misschien illustraties (diagrammen, plaatjes, tabellen, enz) aanleveren om de ideeën die we je voorleggen meer volledig uit te leggen. Jullie hebben een uitdrukking op je wereld: "Een plaatje is duizend woorden waard." We zullen ons best doen om ideeën en concepten die hierbij worden gepresenteerd te verklaren zonder de noodzaak van illustraties. Maar, als in illustraties eenmaal wordt voorzien, lopen we even vooruit, dan zal het veel makkelijker zijn om bepaald materiaal te snappen.

Om veel van de punten in dit boek op te helderen, zullen we kort enkele van de meest niet begrepen concepten in de mensheid aanraken.

Het idee dat God mannelijk is of vrouwelijk is een verstoring die komt door het beperkte, verkeerde begrijpen van het menselijk intellect (en het intellect van gelijksoortige rassen in andere werelden). Ondanks dat is het soms nuttig om over God te denken alsof die een persoonlijkheid en intelligentie heeft die op die van mensen lijkt, daar jullie allemaal geschapen werden in het beeld en gelijkenis van de Schepper. Daar God ALLES is, is God een man, een vrouw, allebei en allebei niet. Ter wille van de beperkingen van jullie taal en eenvoud (onnozelheid), zullen we naar God verwijzen in deze les als "Hij".

In het begin (zo ver als het jullie zielen betreft) schiep God niet alleen de Hemelen en de Aarde, maar individuele zielen om uitbreidingen te zijn van Hemzelf, zodat Hij zijn eigen Schepping grondiger kon onderzoeken. Deze zielen verschenen in golven van schepping.

Sommigen gingen de Schepping binnen bij het punt van conceptie, en dit noemt dit kanaal de 12de dichtheid. Anderen verschenen op een lagere frequentie die bekend is als de 7de dichtheid. De meeste van jullie die dit materiaal lezen kwamen tevoorschijn in de 7de dichtheidsgolf van schepping.

De eerste individuele zielen kwamen miljarden Aarde-jaren geleden tevoorschijn vanuit de Godheid als 12de dichtheids wezens. Toen verkozen zij hun vibraties te verlagen om de buitenste werelden van Schepping te onderzoeken. In de vroege dagen van dit universum waren er maar een paar dimensies en de buitenste werelden vibreerden met wat je heden de 7de dichtheid of hogere dichtheid zou noemen. Dus deze "antieken" begonnen vaak met hun zielereizen op het niveau van level 7 en werkten langzaam hun weg terug naar boven toe naar level 12, ze werden volwassen terwijl ze opstegen. Toen ze eenmaal terugkeerden in level 12, waren ze zoals volledig functionele volwassenen zijn, die opgegroeid waren als baby, door de jeugd heen gingen, door hun de adolescentie, die jong volwassene werden en uiteindelijk volwassenen (maar dan volwassen zielen).

Een opmerking voor iemand die niet bekend is met het materiaal van dit kanaal. Het verschil tussen "dichtheid" en "dimensie" wordt kort uitgelegd een beetje verderop in dit boek. En het wordt ook dieper verklaard in de hardcopy publicatie van het boek van dit kanaal: "Life On the Cutting Edge."

Meerdere golven van Schepping volgden na de geboorte van de ouden, met zielen en clusters van zielen die tevoorschijn kwamen vanuit de Godheid al miljarden jaren geleden tot aan de huidige tijd.

Talloze variaties volgden en daar er bepaalde patronen waren voor de verschijning van zielen en mathematische precieze verklaringen voor wat er allemaal in de eerste dagen van Schepping plaats vond, waren er altijd uitzonderingen op de regel. Sommige zielen doken op als alleenstaande spranken licht, terwijl anderen in paren verschenen, of in 12 puntige clusters. Er waren er die in heel grote clusters opdoken en dan in stukken uiteen gingen in kleinere clusters terwijl ze verder afdaalden in de manifeste Schepping.

In het eerste e-boek, werden zieleclusters, overzielen, monades en andere arrangeringen van het tevoorschijn komen van zielen besproken. Het is aanbevolen dat de lezer al iets bekend is met de concepten die in vroeger materiaal werden geïntroduceerd voordat men zich te ver in dit boek waagt. Op een bepaald moment zullen we schetsen hoe zielen terugkeren naar clusters en naar groeps zielcomplexen (aka soul families), maar nu leggen we een eenvoudig korte omlijsting neer voor wat in dit boek gaat komen. Laten we even in het kort samenvatten wat we gezegd hebben tot zover met een enigszins andere terminologie.

Sommige zielen doken heel vroeg in de Schepping op(gezien vanuit de tijdslijn van de Aarde) en zijn geëvolueerd in 12de dichtheids wezens die in staat zijn om hele universa te creëren. Zij zijn bekend als Creator Gods, of Schepper Goden. Wij horen bij die Schepper Goden. Een klein deel van onze energie werd in de 7de dichtheid naar beneden geprojecteerd zodat we in staat zijn om contact te maken met onze kanalen, inclusief dit kanaal.

Het grootste deel van jullie dat dit boek leest kwam tevoorschijn tijdens een van de grote golven van Schepping die ongeveer 100 miljoen jaren geleden plaats had. In deze golf kwam je tevoorschijn uit de Godheid op het 7de niveau van vibratie. Toen kregen jullie de keuze om de lagere dichtheidswerelden te onderzoeken (lager dan de 7de dichtheid) òf omhoog te evolueren vanuit de 7de dichtheid naar de 12de dichtheid. Het eerste e-boek gaat met grote details in op deze processen.

In deze tijd van jullie ziele evolutie hebben jullie je vibratie verdicht naar de derde dichtheid en jullie gaan nu omhoog naar de vierde dichtheid. Sommigen van jullie bereiden zich voor om van de vierde dichtheid naar de vijfde (subtielere)dichtheid te gaan. Een beschrijving van karakteristieken van elke dichtheid wordt in diverse fasen door deze cursus heen gegeven. Er zal ook een korte terugblik zijn over de "val uit de genade" en de implicaties ervan.

Er zijn verscheidene Goddelijke Principes aan het werk in de schepping en voor handhaving van de diverse universa en galaxies. Alhoewel vele universa geschapen werden door de Schepper Goden en niet direct door de Godheid Zelf, zijn de meeste van dezelfde Goddelijke Principes van toepassing op deze locale universa. Maar: niet alle universums hebben wat jullie noemen "een vrije wil". Dit is een principe dat alleen op een klein percentage van toepassing is, inclusief jullie universum.

Toen de Godheid de zielen een vrije wil gaf, kon je zeggen dat het een beetje een experiment was om te zien hoe de Schepping zich zou ontvouwen. Zoals iedere goeie wetenschapper in zijn laboratorium, experimenteerde de Schepper met veel verschillende mogelijkheden. Hij droeg ons en anderen zoals ons op om het DNA molecuul te manipuleren, wat een van de voorlopers is van leven in dit universum. Na vele miljoenen Aardejaren, hadden wij (the Founders) het aspect van DNA dat betrekking heeft op de menselijke vorm, geperfectioneerd. Alhoewel God uiteindelijk alle vormen schept, speelden wij een centrale rol in de vorm die jullie nu dragen. De bedoeling van deze vorm was natuurlijk om een voertuig te hebben dat in staat is om met grondige details de lagere dichtheidswerelden en dimensies te ervaren.

Zoals jullie weten van vorige lessen, was de "val uit de genade"een gebeuren van de vrije wil, en niet vooruit beschikt door de Schepper, waardoor zielen in de lagere dichtheden in de val zaten. Hoe kwam dit zo? De intensiteit van de zielervaringen in het incarnatie proces veroorzaakte bij vele zielen dat ze "vergaten"die ze waren. Ze begonnen te geloven dat ze lichamen waren (en persoonlijkheden die bij die lichamen hoorden).

Jullie die je ware identiteit vergeten zijn, zijn geleidelijk werkend je weg terug omhoog gegaan door de lagere dichtheden heen. Op een dag zul je je ware essentie herinneren, je ziel en zullen jullie je bevrijden uit de illusies van de lagere werelden. Zonder Goddelijke Tussenkomst, zou die dag echt nog zeer ver weg zijn. En zo schiep de Godheid in Zijn oneindige wijsheid een serie van Goddelijke Dispensaties, of besluiten die de koers van de evolutie beïnvloedden. Om je dit te helpen begrijpen, laten we even terugkijken naar de definitie van evolutie.

Evolutie heeft feitelijk twee definities. De progressie van intelligentie in een gegeven levensvorm, zoals het complex menselijk lichaam/mind, en 2. De progressie van bewustzijn van de ziel van lagere naar hogere dichtheden. Ter wille van deze lessen, zullen we die definities verwisselbaar maken, maar we zullen een poging doen om de fysieke evolutie gewoon "evolutie"te noemen en/of "mutatie", afhankelijk van de verhouding in verandering van de soorten, en ziel evolutie als het "wiel van her-geboorte"en/of de "spiraal van ascentie"(opstijging), afhankelijk van het niveau van bewustzijn van de ziel.

Er is veel verwarring betreffende de stoffelijke evolutie en ziel evolutie. Alhoewel er geen geheel accurate manier is om deze patronen te beschrijven terwijl we jullie taal gebruiken, is een relatief simpel idee om te denken aan de fysieke vorm als een machine en de ziel als de operator van de machine. (die met de machine werkt.w.)

De computer die je gebruikt om deze e-boeken te lezen had zijn begin in de eeuw van lege buizen, vacuüm tubes, magnetische band aandrijvers en tele type schrijfmachines. De fysieke vorm die jullie dragen had zijn begin in de minerale, plantaardige en dierlijke evolutie die jullie biologen "de natuurlijke selectie" noemen.

De bedoeling van de stoffelijke vorm die jullie dragen is om je een directe ervaring te brengen van de buitenste rijken van Schepping. Terwijl je ziel evolueert naar steeds hogere frequenties van bewustzijn, heeft zij een voertuig nodig dat geschikt is voor elke dimensie. Zoals gezegd in eerder werk, zijn er een aantal manieren om door de dimensies heen te gaan. In jullie derde en vierde dimensies, gebruiken jullie het rad van incarnatie, of het wiel van her-geboorte, en dat is een van de Goddelijke Dispensaties die hierna worden beschreven. Terwijl jullie je door de vijfde en zesde dimensie heen werken zul je het etherische kristallen lichtlichaam gebruiken dat deel is van de spiraal van ascentie (weer een andere Goddelijke Dispensatie die hierna wordt beschreven). Voordat we over de Dispensaties gaan spreken is het belangrijk om de analogie te herhalen die in vorige sessies gegeven is. Er is op Aarde een verkeerd begrip ontstaan over hoe zielen Eenheid met God bereiken. Ten eerste zijn we allen Een met God, ondanks je niveau van vibratie. Het is onmogelijk om niet Een met God te zijn, daar God alles is en we deel van alles zijn. Het idee dat zielen hoger en hoger opstijgen in vibratie en dan uiteindelijk terug smelten in de Godheid is niet juist. De beste analogie om dit uit te leggen is met het menselijke geboorteproces. Je duikt op vanuit je moeders baarmoeder en langzaam groei je en ontwikkel je je in een volledig functionele volwassene, net zoals je ouders. Dan kun je doorgaan om zelf ouders te worden, en gaat verder met de voortplanting van de soort. Terwijl je naar volwassenheid groeit, kruip je duidelijk niet terug in je moeders baarmoeder.

Zielen komt als "baby" zielen tevoorschijn en groeien en evolueren geleidelijk aan naar rijpe zielen. Als ze eenmaal die rijpheid bereiken, worden ze als hun God Ouders. Ze realiseren zich dat ze deel zijn van het Al, de Eenheid van Schepping, maar ze zijn individuele goden in hun eigen recht(orde), in staat om gehele universa te scheppen, net zoals hun Ouders.

Alhoewel jullie de vrije wil hebben in de lagere werelden, zijn jullie ook glorieus voorbeschikt om tot Schepper Goden op te groeien zoals wij. Nou, niet precies zoals wij, omdat elke ziel uniek is en een unieke bijdrage brengt aan de Schepping, maar je snapt de bedoeling.

Weer een ander concept dat moeilijk is te verklaren is het idee van groep ziel complexen. Als individuele zielen hebben jullie de gave om een energiematrix te vormen met andere zielen om de gecombineerde energieën van de groep te ervaren. Je kunt hier in essentie over denken als een manier om je weg terug te werken hogerop in de spiraal van evolutie totdat je terugkeert in de clusters van waaruit je bij de aanvang opdook. En weer is dit niet helemaal accuraat, maar voordat je een bepaald niveau van bewustzijn bereikt, word je gehinderd door het ontoereikende van je taal en intellectuele denken om in groep ziel complexen en monadische/overziel clusters te onderscheiden. Daarvoor is een zorgvuldig en voorzichtig proces van uitleg nodig zodat jullie deze concepten kunnen begrijpen. We zullen deze ideeën zorgvuldig in de juiste volgorde en op de juiste tijd verklaren. Maar, het onderwerp van deze verhandeling is: Aarde veranderingen en 2012 en dus zullen we eerst terugkeren naar ons gesprek over de Dispensaties die al plaats gevonden hebben op jullie wereld, daar deze informatie relevant is voor het komende onderwerp.

De Goddelijke Dispensaties

Er zijn verscheidene grote Dispensaties geweest die vanuit de Godheid voort kwamen en die relevant zijn voor jullie progressie als individuele ziel. In chronologische volgorde zijn dat:

1. Het Antwoord op de Afscheiding of de Val uit de Genade

2. De Galactische Verschuivingen die ongeveer iedere 108 miljoen jaren plaats vinden

3. De Precessie Verbindingen(of het meerdere keren op één lijn staan) van de Aarde, die ongeveer iedere 25.920 jaren gebeuren

4. Het Rad van Wedergeboorte

5. De Ascentie Spiraal (de Spiraal van Opstijging)

6. De Massa Ascentie

7. Het Tussenbeide komen van Gods Helpers bij de Grote Beschavingen.

8. De Introductie van de Hoog Geëvolueerde Kinderen
  
De Eerste Goddelijke Dispensatie - het Antwoord op de Val

Zoals hierboven gesteld is de eenvoudige definitie van de Val: "de neiging van een ziel om zich te identificeren met het rijk waarin de ziel onderzoek doet." Het antwoord op de val en op het resultaat ervan: het geloof in afscheiding van God, openbaarde zich als een geïmplanteerde en indrukwekkend programma in het DNA van gevallen zielen. Zonder deze mechanismen van tussenkomst, zou het besluit van zielen om te evolueren geheel aan de vrije wil worden overgelaten. Binnen een paar miljoen jaren volgend op het oprijzen van zielen vanuit de Godheid, waren veel zielen zo verstrikt geraakt in de lagere dichtheden dat ze zich nooit meer hun Goddelijke Oorsprong hadden herinnerd en de keuzen zouden hebben gemaakt die nodig waren om zichzelf te bevrijden uit de onderworpenheid van identificatie met de materiële vorm. En daarom was op dezelfde tijd als de val er ook al een antwoord op. In de eeuwigheid, gebeurt alle tijd in het NU, en zo is er uiteindelijk geen verloop van tijd tussen het probleem en het antwoord erop. Dat antwoord is een complexe serie van inplantingen en inprintingen in het etherische veld van elke ziel, in de vorm van een serie van DNA codes en sleutels die het ontwaken aan de gang zetten met verscheidene tussenposen. Deze "triggers" of aanzetters raken het functioneren van de vrije wil zeer duidelijk aan. Daar het nog mogelijk is voor een ziel om te weigeren te luisteren naar de Stem van God binnen in hen (dat is de essentie van de ziel) ten gunste van de stem van het ego (dat is het deel dat zich heeft geïdentificeerd met de stoffelijke vorm), wordt het toenemend moeilijk om de signalen te negeren die door God worden uitgezonden via de activeringen en de ascentie codes en sleutels. De Meester Matrix (het sjabloon) van ascentie is een van de geïmplanteerde DNA sleutels. Deze matrix wordt tijdens de vijfde Goddelijke Dispensatie geactiveerd, de Spiraal van Ascentie, en dat wordt hierna gedetailleerd.

In essentie bracht de eerste Dispensatie een permanente verbinding tot stand tussen de afgescheiden zielen en hun hogere zelven (de aspecten van de ziel die wonen in de 5de tot de 12de dichtheid). Terwijl die verbinding uiteindelijk eeuwig is en nooit verbroken kan worden, is een periode in tijd (van Aardse jaren) nodig voor iedere ziel om die verbinding op zichzelf weer tot stand te brengen en zou veel te lang zijn om de Schepping aan te gang en enigszins op orde te houden. Zoals jullie weten neigen zielen verloren te raken in de verwarring van de vrije wil en zou dan alles strikt ondergebracht zijn alleen bij de vrije wil, zou het waarschijnlijk een zeer lange tijd nodig hebben gehad, zelfs voor het meest basische leren om vooruit te gaan. Dus besloot de Godheid om in een speciaal pad van terugkeer te voorzien voor de herinnering van de ziel aan haar Eenheid met de Bron. Deze eerste Dispensatie manifesteert zich in sommige zielen als het geweten, of als een vage en subtiele herinnering dat er een betere manier van leven is dan de identificatie met het ego. Dat is het wat jullie aanzet en je hoop laat houden als dingen hopeloos schijnen.

We zullen nu spreken over de Tweede Dispensatie, wat de vorm aanneemt van een periodiek kosmisch gebeuren of cyclus.

De Tweede Dispensatie - De Galactische Verschuiving (Shift).

De Tweede Dispensatie is de Galactische Verschuiving, die dieper wordt besproken in de volgende gedeeltes. Een Galactische Verschuiving is een uitvloeisel van de Centrale Zon van iedere galaxy die de roterende en wentelende sterren en zonnestelsels baadt met een hoge frequentie uitbarsting van straling met periodieke tussentijden tijdens iedere omwenteling van de galaxy. In de Melkweg galaxy, gebeurt deze verschuiving ongeveer elke 108 miljoen jaren, voor sterren en zonnestelsels in de arm van de galaxy waarin de Aarde zich bevindt. Iedere keer dat de Aarde en de sterren en planeten in haar omgeving door deze straal van licht gaat, wordt de heersende vibratie van de atomische structuren op die sterren en planeten opgetild naar de volgende subtielere dichtheid, door een proces dat met verschillende namen bekend is, inclusief het binnengaan van de "photon belt" (of de fotonen gordel.w.) of de "star-gate"of het "portaal", de poort.

Daar er op dit moment geen illustraties beschikbaar zijn om de Galactische Verschuiving te beschrijven, kun je dat ongeveer zien als een spiraalvormige platte klos of veer. Als je langs die veer gaat, kom je steeds weer langs een punt in de spiraal, maar dan schuif je op een hogere positie langs die veer. Als je naar jullie galaxy kijkt vanaf een verticaal punt boven het plan van de spiraal, lijkt het alsof er maar een dimensie is van de draaiende armen van de spiraal, maar in feite is de galaxy meer als een veer in zo verre dat telkens als die ronddraait de vibratie verandert en duik je op een hoger punt op. Dus eigenlijk wordt er een verschuiving gemaakt naar een hogere frequentie van licht in iedere 108 miljoen jaren (halverwege een omwenteling rond de Centrale Zon). We zullen de discrepantie in tijd nog uitleggen tussen de Galactische Verschuiving en de tijd van een omwenteling van de galaxy in het specifieke deel over de Galactische Verschuiving dat later in deze verhandeling komt.

De Galactische Verschuiving is een Dispensatie die ontworpen werd om een opperste tijdslijn te creëren waarin zielen kunnen talmen in een specifiek rijk zonder definitieve tekenen te vertonen van groei en ziele evolutie. Daar God wist dat niet alle zielen klaar zouden zijn om de verschuiving te ondergaan in zijn natuurlijk verlopende tijdscyclus, werd het besluit genomen om de "achterblijvende" zielen naar planeten te transferen (over te brengen) in andere regionen van de galaxy om ze meer tijd te geven in de voorbereiding voor de verschuiving. De bewegingen of mechanieken van de verschuiving zullen in detail beschreven worden in volgende gedeeltes.

Er zijn leringen op jullie planeet die suggereren dat de reden voor alle problemen op Aarde te maken hebben met de "talmende" zielen die op deze wereld incarneren en die uit andere werelden werden verdreven. In bepaalde mate is dat waar, daar sommige incarnerende zielen op Aarde oorspronkelijk kwamen uit werelden die voorbereid werden om te ascenderen. En dergelijke zielen waren niet klaar om de verschuiving mee te maken en werden naar Aarde overgebracht, als hun planeet van verbeterend leren. Nu krijgen ze weer een kans om op te klimmen en sommigen zullen dat dit keer doen. Anderen zullen naar weer een andere remedial planeet gezonden worden voor een derde poging.

In enkele zeldzame gevallen faalden zielen in hun vooruitgang zelfs nadat ze door verschillende transfers gegaan waren naar langzamer evoluerende planeten. Het is niet mogelijk om de Galactische Verschuiving onvermijdelijk uit te stellen. Uiteindelijk moeten alle zielen door het proces gaan. Zielen die niet in staat zijn om de verschuiving aan te kunnen (en die hun transfer opties hebben verbruikt) gaan door naar wat men heeft verwezen als "de tweede dood". De tweede dood is louter een opnieuw in elkaar zetten, of recycling van de zielematrix terug in de Godheid. In zekere zin als een opnieuw beginnen vanaf het begin met een nieuwe zielematrix. Zulke zielen worden met de Godheid weer samengesmolten en zullen dan opnieuw op later datum in de Schepping terug verschijnen. Dit is het enige geval waarin zielen werkelijk in de Godheid terugsmelten en zoals we eerder verklaarden, buitengewoon zeldzaam.

De Derde Dispensatie - De Precessie Alignement van de Aarde. (Precessie Verbinding)

De Godheid gaf elke planeet die bij de Val was betrokken een kans om periodieke sprongen te maken, of mutaties te maken in zijn soort (menselijke en andere), door een manier te scheppen voor een planeet om zichzelf met de periodieke uitbarstingen van energie te verbinden die vanuit of dichtbij het centrum van de galaxy komen (kleiner dan die door de Galactische Verschuiving worden voortgebracht, maar niettemin krachtige). In het geval van de Aarde gebeurt deze verbinding eenmaal in elke precessie van de axen. Het mechaniek van de alignement van de axen met die energie uitbarstingen, wordt in volgende gedeeltes besproken.

Ongeveer elke 25.920 jaar gaat de Aarde door een energieverschuiving die de evolutie versnelt van de organismen die op haar oppervlakte aanwezig zijn. En net zoals bij de Galactische Verschuiving zullen niet alle organismen in staat zijn om de verschuiving succesvol te maken. Velen zullen omkomen (hun stoffelijke vormen verlaten) en de gelegenheid krijgen om op een later tijdstip op Aarde te reïncarneren of op een andere planeet. En dit brengt ons naar de Vierde Dispensatie.

De Vierde Dispensatie - Het Rad van Wedergeboorte (of Reïncarnatie)

Toen zielen voor het eerst begonnen om de buitenste werelden te onderzoeken(exploreren), waren de lichamen waarin ze binnengingen ontworpen (door ons en andere Schepper goden) om zo lang mogelijk in stand te blijven als ze nodig waren. Als een ziel eenmaal alles gezien had wat zij of hij wilde zien en ervaren in een bepaald rijk, dan zou die ziel het lichaam verlaten en terug keren naar een staat van zuivere spirit in voorbereiding op de volgende reis. Theoretisch konden de lichamen die zulke zielen aannamen oneindig lang meegaan, en in het begin gingen de meeste ervan duizenden Aardejaren mee.

Toen de tijd verder ging en de zielen meer en meer zich identificeerden met de lagere werelden die ze onderzochten, begonnen hun lichamen te vervallen en te desintegreren in een steeds sneller tempo. Zielen gingen een lagere wereld binnen en in een paar honderd jaren stierven hun lichamen. Doordat ze zo ver in vibratie naar beneden waren gevallen was het bijna onmogelijk voor ze om terug te keren in hun thuis status (7de dichtheid) zonder dat ze delen van zichzelf verstrooiden door de lagere dimensies. Dit is het proces dat we kennen als "fragmentatie van de ziel", waarover in het eerste e-boek werd gesproken.

Om zielen toe te staan hun opdrachten te voltooien en om hun fragmenten opnieuw samen te stellen, werd het rad van wedergeboorte uitgevonden. Nu hoefden zielen niet terug te keren naar hun thuis van de 7de dichtheid voordat ze opnieuw reïncarneerden. Eigenlijk hadden ze hun gave verloren om dat in ieder geval te doen en dus tot aan deze Dispensatie zwierven velen van hen verloren en verward rond in de vele astrale en etherische niveaus die de werelden omringen waarin ze geïncarneerd waren. Nu, met het proces van reïncarnatie dat beschikbaar was, konden deze zielen en zielsfragmenten opnieuw de wereld ingaan die ze net verlaten hadden en in een ander lichaam doorgaan met hun lessen daar.

De zielen mochten reïncarneren zo vaak als zij nodig hadden totdat ze alles wat ze wilden leren geleerd hadden in die specifieke wereld, en totdat al hun stukken en fragmenten weer opnieuw werden samengesteld in een geïntegreerd geheel. als deze integratie eenmaal plaats vond, waren zulke zielen vrij om terug te keren naar hun thuis status (zevende dichtheid) en om andere werelden en dichtheidsniveaus te onderzoeken.

De Vijfde Goddelijke Dispensatie - De Spiraal van Ascentie

Het proces van reïncarnatie had veel voordelen, maar was hoogst inefficiënt want telkens als een ziel reïncarneerde was de meeste herinnering van haar vorige levens verloren geraakt of verduisterd geworden door de sluiers die om de lagere dichtheid van de planeten zitten. Daarom werd veel tijd en aandacht gespendeerd aan het opnieuw leren om zich de lessen te herinneren van vorige levens. Bovendien schiepen geboorte en sterfprocessen zelf heel veel trauma en versplintering in de zielen. Het leek op twee stappen naar voren zetten en een stap terug telkens als een ziel incarneerde.

Er werd een proces bedacht waarin een ziel direct naar het volgende, subtieler niveau van dichtheid kon evolueren zonder de stoffelijke vorm af te leggen. Dit maakte het voor de ziel mogelijk om de volgende serie lessen binnen te gaan zonder alles opnieuw te hoeven leren en zich te herinneren en zonder door al de trauma's van geboorte en dood te gaan. Dit proces is bekend als de spiraal van ascentie. Ongelukkigerwijs tot aan kortgeleden toe, waren maar weinig zielen in staat om door dit proces te gaan omdat er voor nodig was dat een bepaalde hoeveelheid karma in balans gebracht moest zijn en dat een bepaald kritiek aantal van ziele fragmenten weer moet zijn samengesteld voordat de ziel genoeg energie verenigd had om de verschuiving te kunnen maken.

Als een ziel eenmaal genoeg besef had om door het ascentie proces te gaan, zouden de vooraf ingestelde triggers (aanzetters), inclusief de Meester Matrix worden geactiveerd, die een automatische ommekeer zouden veroorzaken, het omkeren(omzetten) van het stoffelijke lichaam in een etherisch lichaam. Een gelijksoortig proces vindt plaats als een ziel evolueert van het etherisch lichaam naar een hemels lichaam.

De Zesde Goddelijke Dispensatie - de Massa Ascentie

Toen de ascentie spiraal werd geïntroduceerd, moest, wat daar voor nodig was, heel erg precies zijn. Het was nodig dat een ziel bijna al haar karma in evenwicht had gebracht, alle fragmenten opnieuw had samengesteld en in staat moest zijn om de sluiers te doorboren van het alles vergeten zijn (forgetfulness of amnesia) wat verbonden is aan de lagere werelden. Dit was een moeilijke taak en totdat de Zesde Dispensatie werd uitgevaardigd in 1950, hadden maar 300 Aarde zielen het klaargespeeld om van het rad van reïncarnatie weg te komen en om het spiraal van ascentie op te gaan. Deze 300 zielen waren het product van bijna 10 miljoen jaren van bewoning door mensen op de Aarde. Veel van deze zielen bereikten grote hoogten van bewustzijn, en alleen maar om daarna hun lichamen te laten vernietigen toen de grote beschavingen ten einde liepen(vanwege rampen die veroorzaakt werden bij de beëindiging van de precessie cycli, of door oorlogen, of door tussenkomst van negatief gepolariseerde ET's of door andere hemelse gebeurtenissen.

De Zesde Dispensatie was wezenlijk een beslissing van de Godheid die verordende dat zielen niet al hun karma hoefden te voltooien of al hun kleinere stukken verzamelen voor dat ze toestemming kregen om naar het volgende niveau van vibratie te ascenderen(op te stijgen). De massa ascentie die voortkomt vanuit deze Dispensatie wordt in schema gezet om in fasen te gebeuren, beginnend rond 2012 en eindigend rond 2030. dit zijn alleen de grote ascentie perioden die gekatalyseerd worden door de verschuivingen. Zielen zullen doorgaan met ascenderen tussen deze grote golven van ascentie in, maar niet in zulke grote aantallen als tijdens de jaren 2012, 2017 en 2030, jaren die corresponderen met hele grote hemelse gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen veranderen het elektro magnetische veld rond de Aarde, wat op zijn beurt mutaties in het DNA van mensen en bepaalde andere levensvormen doet neerslaan. Een gedetailleerde beschrijving van hoe dit werkt kun je verderop in dit boek vinden.

Als zielen stoffelijk opstijgen, gaan ze een vijfde dichtheids status van bewustzijn binnen. Maar, de Aarde zal in de eerste plaats in de vierde dichtheids status zijn, en het grootste deel van zielen die de Aarde veranderingen zullen overleven zullen in de vierde dichtheid zijn.

Rond het jaar 2030 zullen ongeveer 15 tot 30 miljoen zielen in aanmerking komen om op Aarde door stoffelijke ascentie heen te gaan. Als planeet Aarde door de intensere frequentiebanden van de Galactische Verschuiving trekt (tussen 2015 en 2035, wordt later besproken) zullen zij en al haar levensvormen de vierde dichtheid intrekken, met uitzondering van hen die door de ascentie spiraal gaan - zij zullen dan in de vijfde dichtheid zijn. Zielen die niet in staat zijn om de verschuiving mee te maken van de derde naar de vierde dichtheid zullen Aarde verlaten en op andere planeten reïncarneren die meer geschikt zijn voor hun niveau van zielengroei (dit is de "transfer"waar over wordt gesproken in ons gesprek over de tweede Dispensatie).

De Zevende Dispensatie - Tussenkomst van Gods Helpers

Om zielen bij te staan bij de voorbereiding op ascentie en om die zielen te helpen die niet klaar zijn voor ascentie en die bij de Aarde willen blijven tijdens haar overgang van de derde naar de vierde dichtheid, werd een Dispensatie gegeven die wezens van hogere dichtheden toestaat om in de aangelegenheden van de mensheid tussenbeide te komen. (Winny: omdat wij de vrije wil hebben moet die gerespecteerd worden en mag dat anders niet, alleen dus nu als zevende Dispensatie)

Deze Dispensatie heeft twee delen. 1. Instructie en hulp bij het proces van groei en evolutie; en 2. Tussenbeide komen in de programma's van nucleaire, neutronen, elektromagnetische en chemische oorlogvoering op Aarde. In de jaren 1940, de veertiger jaren, toen menselijke wezens de atoombom begonnen te testen was het duidelijk dat ze in staat waren om niet alleen het stoffelijke leven op Aarde te vernietigen maar ook de mogelijkheid vertraagden van zielen om te ascenderen. Deze wapens ontwrichten de astrale en etherische velden rond de Aarde net als de stoffelijke, en ze beïnvloeden ook planeten in de omgeving. Daarom werden ET beschavingen met hoog ontwikkelde technologie toegestaan om naar de Aarde te komen om de mensen te weerhouden van het zichzelf opblazen door nucleaire wapens. Sedert de veertiger jaren werden ook nog andere klassen wapens toegevoegd aan de lijst die goedgekeurd werd voor een tussenbeide komst.

Het besluit over welke wapens moesten worden geneutraliseerd, werd gebaseerd op het principe van een kritieke massa (niet zoals de kritieke massa van nucleair materiaal). In de tijd waarop de Godheid dit besluit nam, was het aantal zielen dat geëvolueerd was op Aarde nu genoeg om zo'n drastische maatregel te waarborgen. Er werd besloten dat de vredige, liefdevolle zielen op Aarde die de vierde dichtheid binnen wilden gaan samen met de Aarde, en ook zij die door ascentie heen gingen veilige plekken moesten hebben op verschillende plaatsen over de planeet waar ze vrij konden zijn van de radioactieve fallout en elektromagnetische ontwrichtingen van oorlogvoering. Alleen de wapensystemen die in staat waren om de hele planeet onveilig te maken werden verboden. Oorlogvoerende mensen waren vrij om elkaar met conventionele wapens te bombarderen tot in hun vergetelheid, terwijl de meer verlichte leden van het menselijke ras naar veilige havens zouden worden geloodst.

Dit is het proces wat tot nog toe op planeet Aarde plaats vindt. Jullie nucleaire wapens werden sedert 1962 bij vijf verschillende gelegenheden geneutraliseerd. Het incident in de Varkensbaai bij Cuba was de eerste van zo'n interventie. Er kwamen later nog tussenkomsten in de Verenigde Staten en in de Sovjet Unie. De meest recente interventie was in de herfst van 2007 toen een stel overlopers probeerde een oorlog te beginnen tussen Iran en Irak, of liever, tussen Iran en de bezettende macht in Irak.

Deze groep probeerde een nucleaire raket vanuit Iran te lanceren. De Raket kwam niet eens uit zijn silo, omdat de lanceer codes onmiddellijk werden geneutraliseerd door een van de goedgezinde partijen die Aarde bijstaan.

Er waren ook pogingen van de zogenaamde "Illuminatie"en hun zwarte operaties om chemische, neutronen en elektromagnetische wapens op te stellen en te verbreiden naar nietsvermoedende "vijanden". Deze wapens zijn wat moeilijker op te sporen maar Gods helpers, en het gebruik van verfijnde helderziendheid en de bewaking van EM velden, waren in staat om elk breed schalig gebruik van deze wapens te voorkomen. Er zijn talrijke ET groepen samengepakt rond het EM roosterstelsel van de Aarde die samenwerken om EM wapens en andere negatieve zaken te voorkomen die onregelmatigheden in het etherische veld van Aarde produceren.

De leylijnen en vortexen die het EM rooster van Aarde vormen zijn wezenlijk portalen die de stoffelijke en etherische werelden met elkaar laten verbinden. (interface) Ontwikkelde beschavingen gebruiken deze roosterlijnen als hun punten van in- en uitgang in jullie wereld. Deze roosterstelsels houden jullie Aarde en haar etherische tegenhanger in evenwicht. Als de roosters meer dan tot een bepaald punt worden uiteen gerukt, kan dat letterlijk het weefsel van tijd en ruimte scheuren en het leven op Aarde niet alleen onmogelijk maken, maar ook het leven in het gehele zonnestelsel ontwrichten. (De meeste andere planeten in jullie zonnestelsel hebben leven op etherische en hemelse niveaus)

Het roosterstelsel van Aarde kan uit evenwicht raken niet alleen door nucleaire en EM wapens maar ook door grote hoeveelheid negativiteit (angst en andere gedachtevormen vanwege de grote aantallen zielen die aan die gedachten deelnemen/bijdragen) en daarom hebben jullie vaak "negatieve vortexen" in gebieden waar heel veel zielen vast zitten in negativiteit. (Negativiteit, zoals hier bedoeld wordt betekent alles in het bewustzijn dat neigt een ziel te belemmeren en verhindert dat een ziel op een natuurlijke manier groeit en evolueert). Het opduiken van die negatieve vortexen door het geconcentreerd negatieve denken, was weer een andere reden waarom groepen verlichte zielen uitgezonden werden om in de Aardse zaken tussenbeide te komen.

Het fenomeen van "cropscircles" of "graancirkels" die jullie in je tarwe velden zien, zijn een bijproduct van dit roosterwerk wat door verscheidene ET groepen gedaan wordt. Als zij het roosterstelsel rond jullie planeet in evenwicht brengen en stabiliseren, laten ze vaak heilige symbolen en "triggers" achter om jullie te helpen ontwaken. Deze indrukken die worden achtergelaten in de velden worden geformeerd door mini-vortexen te scheppen terwijl ze ET machinerie gebruiken aan boord van hun ruimteschip. Dit is dezelfde apparatuur die gebruikt wordt om hun schepen te transporteren. De specifieke groep die verantwoordelijk is voor de meeste van de echte graancirkels zijn vierde dichtheid Plejadiërs, onder toezicht van Arcturianen van de zevende dichtheid.

De Achtste Dispensatie - De Aankomst van Verlichte Kinderen

In het begin van de 1950 er jaren realiseerde de Godheid zich dat om de vrije wil te handhaven tussen de verlichte zielen op Aarde, het nodig zou zijn om van binnen uit verandering aan te brengen. De beste manier om dit te doen was om hoog geëvolueerde zielen door het incarnatieproces te voeren, omdat het gewoon te riskant was om ruimteschepen op Aarde te laten landen en om de opvarenden ervan openlijk tussen de geïncarneerde mensen te laten lopen (alhoewel er enkele groepen zijn die dit doen).

Om een metafoor te gebruiken, God hief Zijn hand op en zei: Wie wil er vrijwillig naar de Aarde gaan om bij deze hachelijke tijd te helpen? Ik wil alleen de beste en de helderste zielen hiervoor."

"Wij willen, wij willen dat!"riep er een uitbundige menigte. En daar zijn ze nu, ze komen in drommen naar de Aarde van over het hele universum vandaan. Sommigen zaten eerst in 7de dichtheid werelden voordat ze naar de Aarde kwamen en als zodanig hebben ze hun psychic/mediamieke en intuïtieve gaven behouden. Het zijn vredelievende zielen die geen geweld en haat zullen tolereren. Ze zijn zich bewust van de risico's door het komen naar de Aarde en ze nemen gewillig het risico op zich dat ze misschien in de sluiers van illusie zullen gevangen worden.

Er zijn drie golven geweest van deze zielen - de eerste was tijdens de babyboom van de 50er en 60 er jaren - de tweede tijdens de 80er en 90er jaren - en de derde in de huidige tijd op Aarde. Hen zijn verscheidene namen gegeven, inclusief Indigo (de eerste golf),

Kristallen (de tweede golf) en Regenboog (de derde golf). Elke groep die binnenkomt is in het algemeen meer hoger ontwikkeld dan de vorige groep. Dit gebeurt om veilig te stellen dat als de vibratie van Aarde opeens snel omhoog gaat, de zielen die later binnenkomen een grotere kans hebben om in staat te zijn de vibraties van Aarde te doorstaan zonder het bewuste zijn te verliezen.

Vele van de Indigo kinderen zijn nu volwassenen en laten Kristallen en Regenboog kinderen geboren worden. Deze ouders hebben genoeg besef om de kinderen aan te moedigen om hun intuïtieve en mediamieke gaven te ontwikkelen. Sommige van die kinderen hebben volmaakte telepathische gaven en zijn in staat om spontaan heling te triggeren. (tot heling aan te zetten.w.) Enkelen hebben talenten van psychokinese (om voorwerpen mentaal op afstand te bewegen) ontwikkeld. Uiteindelijk zullen ze een paar ontwikkelde technieken leren voor levitatie, tele-portatie en bilocatie.

In tegenstelling tot informatie die de ronde doet door sommige groepen op Aarde, hebben maar weinig zielen de gave om te shape-shiften (van vorm te veranderen w.) in andere levensvormen. Dit is een talent dat het meest gereserveerd is voor zielen die naar de negende dichtheid en verder zijn geëvolueerd en maar erg weinig zielen van die niveaus van bewustzijn manifesteren eigenlijk lichamen op Aarde, omdat het vol risico is, zelfs op hun niveau. Wat verkeerd gezien wordt bij shape-shifting is feitelijk een gedeeltelijke of volledige in bezitneming van mensen door astrale ET entiteiten die geen menselijke vorm hebben. Er zal een later deel zijn waarin de in bezitneming van mensen door Draconiërs, Orionners, Siriërs en bepaalde Zeta's, wordt behandeld.

Nu we het grondwerk hebben neergelegd voor het gesprek wat volgt, zullen we beginnen de mechanieken te beschrijven van de Galactische Verschuiving (die tussen 1950 en 2100 plaats vindt) en de precessie verbinding (alignment) (die op schema staat in het jaar 2012).

Wij zijn de Founders, in het bewustzijn van Gods Oneindige Liefde en Medeleven, altijd tot jullie dienst.

Veel zegeningen