Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 augustus 2014

De Engelachtige Gidsen “Hoe Overvloed van Iedere Vorm te Creëren” 30 Juli 2014 / Taryn Crimi

De Engelachtige Gidsen
“Hoe Overvloed van Iedere Vorm te Creëren”
30 Juli 2014 /  Taryn Crimi

Vandaag zouden wij deze tijd graag willen nemen om de manifestatie van overvloed te bespreken. Nu, het is belangrijk op te merken dat wij niet louter over financiële overvloed spreken aangezien dat slechts één vorm van overvloed is, eerder zullen wij bespreken hoe overvloed te creëren van alles dat je wenst. Laat ons beginnen.
Wij zeggen vaak dat jullie allemaal altijd te allen tijde overvloed creëren, je mag het gewoon niet specifiek leuk vinden wat het is waar je overvloedig in bent. Vergeet niet, je kunt net zo gemakkelijk overvloedig in problemen zijn, gebrek, ziekte en uitdagingen als je overvloedig in de financiën kunt zijn, vreugde, liefde, gelukzaligheid en vriendschappen. Dit is waarom wij zeggen, dat jullie allemaal altijd overvloed manifesteren. Echter, wij zouden verder graag uit willen leggen hoe jullie bewust kunnen dirigeren van wat jullie wensen om overvloedig in te zijn.
Diegenen van jullie die aangetrokken worden naar deze boodschap zijn zich al goed bewust dat jullie de scheppers van jullie eigen werkelijkheid zijn. Dus, waarom is er dan nog steeds gebrek, ziekte, lijden en hartzeer?  Hierop antwoorden wij, omdat jullie je niettemin bewust geworden zijn dat jullie de enige schepper van jullie werkelijkheid zijn, beginnen jullie je nog maar net te herinneren hoe bewust, wat het is dat je wenst om te creëren, te dirigeren. Wij relateren vaak naar de bekwaamheid om bewust naar iedere andere spier binnenin het menselijke lichaam te manifesteren. Net zoals met wat voor spier dan ook, als het ongebruikt blijft gedurende een uitgebreide periode aan tijd zal het beginnen te verzwakken, en te zijner tijd zal het uiteindelijk verschrompelen.
Want zie, jullie bekwaamheid is nooit weggegaan, het verschrompelde slechts wat verschuldigd is aan het gebrek van gebruik; echter, met het gebruik en de bewuste ontwikkeling van deze vaardigheid zullen jullie wederom de bekwaamheid herkrijgen om het met wilskracht te dirigeren. Omdat jullie nog steeds verbonden zijn aan de illusie van de lineaire tijd zullen jullie waarschijnlijk deze bekwaamheid te zijner tijd herkrijgen in plaats van de herontwaking van deze bekwaamheid in een ogenblik te ervaren.
Dus, je vraagt je af, hoe kan ik de bekwaamheid ontwikkelen om bewust al mijn wensen te manifesteren? Hoe kan ik beginnen om overvloed in mijn leven te creëren? Hierop antwoorden wij, jullie moeten het allereerst toestaan om jullie leven binnen te laten komen door de muren en beperkingen los te laten die jullie creëerden welke het belemmerd hebben van het binnenstromen. Zoals wij gezegd hebben, is overvloed van geld niet de enige vorm van overvloed, het is nochtans één van de meer algemene nagestreefde vormen van overvloed. Hoewel wij ons nu hoofdzakelijk zullen focussen op het creëren van financiële overvloed, weet alsjeblieft dat het creëren van iedere vorm van overvloed niet alleen goed binnen jullie capaciteit is, maar ook jullie goddelijk recht als een schepper wezen is.
Wij zullen nu enige van de zeer algemene angsten meedelen die nog steeds binnenin het massale collectieve bewustzijn verblijven over het creëren van een overvloed van geldelijke winsten. Daar is de zeer heersende angst van gebrek, het gevoel van onverdienstelijk te zijn, en het geloof dat je niet tegelijkertijd spiritueel en overvloedig kunt zijn. Deze zijn slechts enige van de meest prominente angsten en overtuigingen die binnenin velen van jullie wereld vastgehouden worden, ongeacht de nationaliteit, cultuur, het ras of de geloofsovertuiging.
Laat ons deze bezorgdheden kort adresseren. Zoals wij vele keren gezegd hebben, kunnen jullie de angst voor gebrek en overvloed niet tegelijkertijd aantrekken. De overtuiging waar jij je meeste energie aan geeft zal zijn wat je succesvol aan zult trekken in jouw werkelijkheid. Jullie leven in een Universum welke volledig opgemaakt is van energie. Jij zelf bent energie. Het Universum is oneindig overvloedig, en daarom kan het nooit zonder energie komen te zitten. Wat je kiest om te manifesteren is geheel en alleen aan jou. Het Universum waarin je bestaat is oneindig overvloedig; je kunt kiezen om overvloedig veel te hebben of een klein beetje, het maakt geen verschil. Met dat gezegd hebbende, laat ons jou verzekeren dat jouw beslissing om overvloed voor jezelf op geen enkele manier de bekwaamheid van iemand anders wegneemt om hun eigen overvloed te creëren.
Daar zijn ook zeer velen die betwijfelen of zij feitelijk verdienend van overvloed zijn, zich vasthoudend aan vele schuldgevoelens en vroegere betreurnissen die zij op de één of andere manier vrezen, en hen minder verdienend maakt van de overvloed die zij wensen. Laat ons duidelijk zijn, overvloed wordt nooit gecreëerd op basis wie verdienend is en wie niet. Zeker er zijn vele miljoenen wezens die niet in overvloed leven en er nochtans meer dan verdienend voor zijn. Overvloed wordt door jullie overtuigingen, intenties en de verwachting ervan gecreëerd.
Daar zijn nog steeds velen op jullie wereld die geloven dat het spiritueler is om in gebrek te leven dan om in de overvloed van materiële rijkdom te leven. Hierop glimlachen wij, onthoud dat je een goddelijk wezen bent die ervoor kiest om een fysieke incarnatie te hebben; en als een goddelijk wezen, zal je altijd beloond worden met oneindige overvloed. Waar wij vaak een misvatting zien is in het geloof dat materiële rijkdom op de één of andere manier afbreuk doet aan jullie spirituele groei. Om overvloed in jouw fysieke werkelijkheid aan te trekken maakt je op geen enkele manier een "minder spiritueel" persoon dan iemand die ervoor kiest om overvloed te blokkeren en gebrek te ervaren. Spiritualiteit is niet iets dat je kunt krijgen en verliezen, het is wie je bent. Hoewel je tijdelijke jouw goddelijkheid vergeten mag zijn, jouw spiritualiteit is eeuwig. Om te zeggen dat het spiritueler is om jezelf van materiële rijkdom te beroven dan het is om overvloed te ervaren zou gelijk zijn met te zeggen: het is meer spiritueel om ziekte te ervaren dan dat het is om een overvloed aan gezondheid te ervaren. Deze zinsnede zou velen als vreemd voorkomen, en toch vinden sommigen het nog steeds moeilijk om de overtuiging te integreren dat materiële overvloed evenredig hun goddelijk recht is.
Als het jouw wens is om in gebrek te leven dan moedigen wij jullie zeker aan om dat aldus te doen, en als het jouw wens is om in overvloed te leven dan moedigen wij je aan om dit ook te creëren. Wij zien geen van beide keuzes als een "vergissing", beide zullen resulteren in zielgroei. Echter, wij willen niet dat jullie het gevoel hebben alsof jullie jezelf moeten beroven van overvloed en een leven van gebrek te leven om te verzekeren dat jullie spirituele groei zullen hebben. Jullie zijn de schepper wezens en jullie zijn vrij te creëren wat het ook is dat je wenst om te ervaren.
Een ieder van jullie is een goddelijk schepper wezen die zonder enige twijfel verdienend en bekwaam is van het creëren van overvloed in iedere vorm. Jullie zijn bedoeld om overvloedig in Liefde te zijn, energie, gezondheid, financiën, vrienden, vrede en gelukzaligheid.
Wij zouden graag onze aanbeveling willen delen aangaande hoe overvloed van ieder aspect in/naar jullie leven te verwelkomen als het jullie wens is om dat aldus te doen. In plaats van precies te bepalen hoe de overvloed in/naar je leven kan stromen door je aldus ingespannen op alleen jouw inkomen, rekeningen, cliënten, relaties en klanten te focussen, blokkeer je de oneindige stroom van overvloed om op iedere andere manier naar jou toe te komen. Het Universum is oneindig overvloedig en het streeft ernaar om te dienen. Sta jouw hart toe om zich te openen voor alle mogelijkheden waarop overvloed naar je toe kan komen. Het mag een geschenk zijn, het mag een idee zijn, het mag een vreemde zijn, het mag zelfs komen in de vorm van een omwisseling of handel drijven. Daar zijn een oneindig aantal van manieren waarop alles dat je wenst zich kan manifesteren.
Als je bij jezelf gewaarwordt dat jij je vasthoudt aan overtuigingen die jou niet langer meer van dienst zijn, verwelkomen wij jou om een beroep op ons te doen en wij zullen je graag helpen bij het transmuteren van deze beperkende overtuigingen in/naar eentje welke de goddelijkheid binnenin zal ondersteunen. Onthoud dat wij de overtuigingen niet voor jou kunnen veranderen; nochtans zullen wij je er graag aan herinneren hoe wat voor overtuiging dan ook met gemak los te laten als het jouw wens is. Weet dat wij jullie niet iets nieuws leren, eerder herinneren wij jullie aan wat jullie binnenin al weten.
Wij hopen dat wij jullie op de één of andere manier van dienst zijn geweest.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com