Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 augustus 2014

De Arcturianen: Jullie "Super Menselijke Krachten" Onthuld~ 14 Augustus 2014 / Anna Merkaba

De Arcturianen
~De Fase van Telekinese~ ~De Aarde in een Andere Dimensie Verankerd~ ~Jullie "Super Menselijke Krachten" Onthuld~
14 Augustus 2014 / Anna Merkaba

De herijking van de hart codices werd voltooid. Een nieuwe werkelijkheid werd inderdaad geïnstalleerd in de huidige incarnatie van de menselijke wezens op GAIA. Een nieuwe werkelijkheid heeft zichzelf in de matrix van de menselijke Aarde verweven en een nieuwe fase van herstructurering is begonnen. De nieuwe fase van het begrijpen van de subtiele energieën. Een nieuwe fase van telekinese werd in GAIA ingeworteld. Door de illusie van de sluier van vergeetachtigheid, werden de coderingen inderdaad in/naar de werkelijkheidsstructuur van het bestaan gedruppeld. Uiteenlopende gradaties van "super menselijke krachten" toestaand tevoorschijn te komen van binnenuit de dieptes van jullie harten. Want de kennis van "doen" is altijd aanwezig geweest in jullie onderbewuste. In de subatomische principes van jullie voertuigen.
En zo en dus, door de pasgevormde energieën toe te staan jullie volledig in eeuwig begrip van informatieve decreten te baden, zullen jullie in staat zijn tot bloei te komen in/naar jullie ware identiteiten, alles weerstaand dat mag komen, en veel zal komen. Want als jullie pas ontdekte bekwaamheden geopenbaard zijn aan jullie, als jullie comfortabel worden met het nieuwe begrip van zelf, zal veel niet alleen verschuiven binnenin jullie eigen begrip en jullie eigen bewustzijn, maar ook in dat van de volledige menselijke populatie. En wanneer een dergelijke verschuiving zich voordoet binnenin jullie voertuig, en binnenin de voertuigen van diegenen die zich daarin bevinden zullen jullie een luchtspiegeling van een werkelijkheid ontdekken van het verleden en een aarding van nieuwe principes waardoor de mensheid zal verhuizen in/naar de volgende fase van dit experiment.
En dus het begrip van de werking van het menselijke voertuig zal gewoonweg en volledig in jullie werkelijkheden beginnen tevoorschijn te komen. Want de wetenschappelijke principes op jullie huidige aardse gebieden, zullen in beginnen te halen met betrekking tot het ware potentieel van jullie voertuigen. De experimenten om de trage bekwaamheden van het hart in angst te houden, totdat een dergelijke tijd zal komen welke de formule van het leven voor jullie zal ontvouwen.
En dus, via de structurele rasters van jullie huidige werkelijkheid, zijn jullie in staat geweest om dat wat niet mogelijk geweest is in iedere andere dimensie, in ieder ander Universum en in iedere andere tijdlijn te bereiken. Want door de inspanningen die jullie voortgezet hebben, door de inspanningen welke jullie toegestaan hebben te manifesteren in jullie werkelijkheid, hebben jullie allemaal het inderdaad mogelijk gemaakt om een brug te bouwen in/naar een andere werkelijkheid. Niet alleen om een brug te bouwen, maar ook om de portalen, de corridors van de tijd te activeren, en als zodanig, is de herijking van de tijd in volle kracht begonnen.
Laat het bekend zijn dat jullie nooit de tijd zullen ervaren zoals jullie dat in het verleden gedaan hebben, want de tijd die jullie ervaren zal gevuld zijn met gaten, want blokken van tijd zullen uit jullie bestaan verdwijnen als eerdere historische evenementen gezuiverd zijn, gebruik makend van jullie eigen energieën en de energieën van de kosmische toegangspoorten.
Want de tijd zoals jullie het begrijpen te zijn zal ophouden te bestaan binnenin jullie voertuig, en vandaar dat velen van jullie uiteenlopende gradaties van leegheid hebben, het gevoel van leegte, verlating, een gevoel van verlies. Want inderdaad het is zo, dat jullie jullie huidige begrip van werkelijkheid aan het verliezen zijn. Want inderdaad het is zo, dat jullie volledig en compleet een andere dimensie binnen gegaan zijn. Want een andere dimensie van de planeet Aarde werd verankerd en dus, binnenin een andere dimensie, zal de tijd zoals jullie het begrijpen te zijn van nu af aan anders stromen. Jullie interne klok wordt gereset, om jullie voertuig te accommoderen aan een nieuwe tijdsstructuur. En dus, voor sommigen van jullie mogen de dagen korter lijken, en voor anderen langer. Tijd intervallen, herinnering intervallen, ervaring intervallen, zijn allemaal een normaal onderdeel van de overgang, de transformatie welke jullie lichaam momenteel ondergaat.
De subtiele energieën die altijd bij jullie aanwezig waren openbaren zichzelf, en laten zichzelf immer sterker gekend zijn. Zij laten zichzelf materialiseren in jullie omgeving, in jullie visie/visioen, niet alleen via jullie derde oog, maar nemen ook gestalte en vorm aan, en dus zou het als geen verrassing moeten komen dat jullie ermee beginnen om objecten uit het niets te zien manifesteren en dan schijnbaar weer verdwijnen, lichtflitsen, energie bollen, schaduwen. Sommigen van jullie ervaren audio signalen die van buitenaf komen, sommigen van jullie horen echo's, sommigen van jullie horen stemmen en informatie die rechtstreeks in/naar jullie audio receptoren gesproken worden, niet via jullie derde oog, niet via jullie pijnappelklier, maar door jullie feitelijke fysieke menselijke oren, terwijl jullie trillingen nog steeds verder stijgen, aangezien jullie vibrerende zintuigen geactiveerd zijn en daardoor deze informatie decreet toestaan om jullie kant op te stromen door de alledaagse middelen van communicaties, want jullie hebben inderdaad een nieuwe dimensie betreden!
En dus is de communicatie in jullie wereld aan het veranderen, de communicatie zal een nieuwe vorm aannemen, aangezien het dat al gedaan heeft in de voorbije jaren, de toekomst welke jullie menselijke Aarde nadert is zodanig om nieuwe codices toe te staan wat betreft het toestaan van de nieuwe technologieën om snel in/naar het bestaan te spurten. Nieuwe technologieën die uiteenlopende computer gegenereerde apparatuur zal toestaan te wisselwerken met onze wereld, technologie die de plaats van de channelaars in zal nemen die jullie nu voor jullie zien, want door de technologie zullen jullie wetenschappers in staat zijn om zich rechtstreeks met de Akasha te verbinden, rechtstreeks met de bron de informatie waar zij naar zoeken ontvangen en uitpakken, in holografische formaties. Want jullie allemaal zullen toegang hebben, en hebben dat al, tot de Akasha, want jullie allemaal hebben een rechtstreekse link naar de boeken van het leven van jullie eigen creatie. Want jullie allemaal hebben al een link en begrip van dergelijke informatieve decreten. Desalniettemin zal de technologie waar wij over spreken het gemakkelijker voor jullie maken om dergelijke informatie te gebruiken.
De rasters die met de Nieuwe Aarde vermengd worden, en de portalen die geactiveerd worden door velen van jullie, zijn inderdaad geactiveerd in beide van dergelijke polariteiten, aangezien de polariteiten van jullie bekende wereld niet bestaand worden, aangezien de afstand tussen jullie zelf niet bestaand wordt, aangezien jullie de energieën zullen beginnen te voelen, de aanwezigheid van uiteenlopende wezens, en diegenen van wie jullie weten dat zij in de fysieke werkelijkheid leven en die zich momenteel niet in jullie nabijheid ophouden. Want jullie zullen in staat zijn te begrijpen, jullie zullen in staat zijn te voelen, en hun aanwezigheid bespeuren, alsof zij naast jullie staan, want in waarheid, doen zij dat!
En zo en dus, een nieuwe matrix, een nieuwe werkelijkheidsmatrix wordt via jullie voertuigen van tijd en ruimte geboren, door jullie psyche en door de leylijnen van jullie ware eigen lichamen, en dus vragen wij aan jullie om eenvoudig de dingen toe te staan te ontvouwen zoals zij zijn. Om de nieuwe set van de werkelijkheid te laten ontvouwen en te verwelkomen in jullie levens, want deze verandering zal jullie immer dichter bij het ware begrip van jullie wezen brengen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
~Anna Merkaba – Energy Healer- Channeler – Lightworker-Author. To book a Healing Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://acredascensionmerkaba.wordpress.com/