Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 18 augustus 2014

De Arcturiaanse Groep "Angst is de Wortel van Alle Problemen Binnenin de Derde Dimensie..." 17 Augustus 2014 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
"Angst is de Wortel van Alle Problemen Binnenin de Derde Dimensie..."
17 Augustus 2014 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, wederom begroeten wij jullie in deze tijd van versnellende Lichtenergie op de Aarde. Veel hogere dimensionale energie is stromende en wordt ontvangen door alleen diegenen die ontvankelijk zijn. Velen weigeren nog steeds om de geschenken/gaven van spirit die aangeboden worden in deze tijd te erkennen en te accepteren, maar dat is de zegen van de vrije wil want niemand hoeft wat dan ook te doen als zij daar niet voor kiezen. Allen die open en ontvankelijk zijn ervaren nu de verhoogde intense lichtenergieën fysiek, emotioneel en mentaal. Het is een krachtige tijd om op de Aarde te zijn en velen die wensten om hier te zijn, traden terzijde voor diegenen die meer Licht konden dragen en toe konden voegen aan de evolutie van de mensheid.
Wij zijn ons bewust van de kwaadheid en de frustratie die velen voelen met betrekking tot de huidige wereldwijde situaties. Ben geduldig dierbaren, want ieder besef met betrekking tot sommige wereldkwesties geeft aan dat er Licht straalt in/naar sommige schaduwrijke corridors van de derde dimensie. Vele van de kwesties die nu naar het licht komen over de gehele wereld heen zijn geen nieuwe kwesties zoals zij misschien lijken, maar werden verborgen, ontkend en aldus generatie na generatie vereeuwigd door een onontwikkelde maatschappij alsook door diegenen die beseffen dat hun zelf-dienende interesses beïnvloed zouden worden door verandering.
Blootstelling brengt verandering op gang, want als de mensheid zich bewust wordt van wat er gaande geweest is achter de schermen, begint het zich de noodzaak voor verandering te realiseren. Wanneer genoeg mensen het eisen, zullen nieuwe wetten doorgegeven worden die een publiek besef reflecteren gebaseerd op betrouwbare en ware informatie terwijl er geen ondersteuning gegeven wordt aan diegenen die veiligheid vinden in wat oud en afgelopen is.
Beoefen het zien van wereld gebeurtenissen met nieuwe en spiritueel bewuste ogen … als 'wakker worden belletjes' voor universele verandering. Herken deze dingen de illusionaire manifestaties te zijn van een ondoordringbaar en onontwaakt driedimensionaal bewustzijn.
Daar is een element dat oorlogen wil beginnen en voortdurend de energie van angst aan de wereld voedt voor hun eigen zelf dienende redenen. Ben bewust en sta jullie zelf niet toe om hun spelletjes te betreden, want angst is de energie welke de duisternis op alle niveaus voedt.
Angst is de wortel van alle problemen binnenin de derde dimensie. Alle zorgen, kwaadheid, frustratie, ziekte enzovoorts, enzovoorts heeft aan diens wortel de energie van angst. Angst voor het onbekende, angst van dingen die niet werken op de manier waarop men geleid werd te geloven dat zij dat moeten, angst voor gebrek en beperking, angst voor pijn, angst voor de dood, angst voor bepaalde levenservaringen enzovoorts. Angst is het geloof in afscheiding en is dat waar iedere menselijke kwestie op neerkomt … ertoe dienend om alle derde dimensionale problemen en moeilijkheden te handhaven.
Wanneer je bij jezelf gewaarwordt je ergens bezorgd over te maken, zij het groot of klein, vraag jezelf; "Wat is het waar ik precies bang voor ben? Wat geloof ik dat ervoor zorgt dat ik me op deze manier voel?" Ben zeer eerlijk met jezelf, sta het ego niet toe om onmiddellijk het één of andere concept te laten horen welke de wereld aan jou gegeven heeft betreffende jouw specifieke angst. Wanneer oprecht gedaan, zal deze uitoefening inzoomen op wat voor concepten of overtuigingen dan ook die je nog steeds mag vasthouden, jou toestaand om hen te her/erkennen en dan op te ruimen.
Individuen hoeven zich gewoonlijk niet bewust te zijn van de bron van hun diepere begraven angsten. (bv; levenslange angsten voor hoogtes, water, dieren enzovoorts) Als deze informatie noodzakelijk is om het op te ruimen, zal het gegeven worden … in dromen, via een spirituele leraar/kanaal, of wat voor vorm dan ook die er nodig mag zijn. Zoek er niet actief naar om deze ervaringen eenvoudig uit nieuwsgierigheid opnieuw te bezoeken, want dit kan energie toevoegen aan dat wat je probeert op te ruimen.
De taak van de spirituele student is om diens intentie verbaal of stil te verklaren om alle oude en beëindigde energieën uit diens energieveld op te ruimen. Met deze intentie zal wat voor hulp en besef er ook nodig mag zijn komen. Denk er altijd aan dat jullie krachtige wezens van Licht zijn en dat jullie woorden, gedachten en intenties dienen om te creëren.
De diepere angsten zijn gewoonlijk geworteld in vroegere levenservaringen, maar totdat een individu spiritueel ontwaakt, gaan nieuwe door tot bloei te komen als een resultaat van de leringen en de invloed van een universeel onpersoonlijk wereldbewustzijn dat alle menselijke overtuigingen omvat. Herinner je altijd dat wat voor angst kwesties dan ook die je mag ontdekken nooit persoonlijk zijn, nooit echt de jouwe zijn. Angst is opgedrongen op het onontwaakte bewustzijn vanuit de overeenstemmende overtuigingen van afscheiding en dualiteit. Deze overtuigingen zijn altijd beschikbaar in het menselijke bewustzijn om wel of niet geaccepteerd te worden … de keuze is aan jou. De evolutie is de ontbinding van deze onjuiste energieën, hen vervangend met de waarheid hetgeen dan buitenwaarts in hogere en meer ware vormen manifesteert.
De echte JIJ bestaat alleen uit het Goddelijke Bewustzijn en omvat alles dat belichaamd is binnenin het Goddelijke Bewustzijn. Jouw realisatie van jouw eenheid met het goddelijke Bewustzijn vormt automatisch jouw eenheid met ieder Goddelijke Idee alsook met de spirituele werkelijkheid van ieder levend ding. Echter, dit besef moet jouw staat van bewustzijn worden en kan niet slechts intellectuele kennis zijn. Dit is de reis.
Wanneer je beseft dat iets niet waar is, waarom je er dan aan vasthouden? Vraag jezelf dat. Te velen zien de spiritualiteit nog steeds als leuke ideeën die beperkt zijn tot een uur op zondag maar die onpraktisch zijn voor het dagelijkse leven. Het is tijd voor allen die serieus zijn over de spirituele evolutie en ascentie om de loop te lopen en om op te houden er slechts over te spreken. Diegenen die hun spiritualiteit tot de één of andere Zondagochtenddienst beperken, gaan ontdekken dat zij zeer weinig echte spirituele voortgang maken en verstrikt blijven in verouderde concepten en overtuigingen.
Als je ernaar streeft om in/naar het feitelijke besef te komen dat jij alle dingen bent die je nagestreefd hebt, dan moet je beseffen dat de "heiligen" en "gewijden" van het verleden alsook van het heden, niet anders zijn dan jij. Het is alleen dat zij weten wie zij zijn, zij herinneren het zich. Dat is het enige verschil. Nu is het voor jullie tijd om het je te herinneren … levend vanuit en het zijn van alles dat jullie waarlijk zijn. Geen slachtofferschap meer, geen spijtgevoelens meer voor je plicht in het leven, geen gezanik meer. Het is tijd dierbaren, het is tijd.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/