Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 23 augustus 2014

Boodschappen van "The Stichters" Aarde Veranderingen en 2012 (deel 8) Sal Rachele oktober 2007

Boodschappen van "The Stichters"
Aarde Veranderingen en 2012 (deel 8)

Vijfde Boodschap : De Rol en Functie van ET's en Opgestegen Wezens in de Veranderingen - Deel 2

Sal Rachele oktober 2007
Vertaling: Winny Dijkstra

Ieder lichtwezen dat in de grond het beste met je voor heeft zal je herinneren aan onderscheiding te maken. We hebben te veel zielen gezien die voor de gek gehouden werden met door bedriegers gegeven hooghartig klinkende boodschappen, om deze materie lichtjes op te nemen. Meer dan waarschijnlijk bevestigt het gros van onze boodschappen wat jullie al eerder leerden via andere kanalen en leringen, en hopelijk met een grotere uitleg dan die je er toen bij kreeg. De bedoeling van ons om dit materiaal te geven is jullie te helpen begrijpen waar jullie en je planeet doorheen gaan en om je te helpen bij je ontwakingsproces. De namen van entiteiten zijn van beperkter waarde, terwijl de "energie signaturen" zoals dit kanaal ze noemt, van groter nut zijn. Elk wezen in het universum heeft een unieke vibratie en het is nuttig voor jullie om individuen en groepen te leren herkennen die hiervóór genoemd werden. Ze zijn hier om te helpen. Ze houden van jullie. Ze koesteren jullie. Wij houden van jullie en koesteren je. Alhoewel wij een zeer groot bewustzijn hebben, zijn we voor jullie niet altijd het beste om je bij verschillende situaties in jullie leven te helpen. Ieder wezen en iedere groep heeft een specifieke functie. Het is aan jullie om hulp te vragen aan de juiste groep voor de juiste klus.

Vervolgens zullen we jullie vertellen wat enkele grote verantwoordelijkheden zijn van elk wezen of groep die we eerder noemden.

De bedoeling van de Galactische Confederatie is om worstelende planeten te helpen en om zielen die op hen wonen wakker te maken voor hun ware pracht als kinderen van de Schepper. De kleinere groepen binnen de GC, zoals het Ashtar Command, werken met bepaalde mensen om de principes van de GC op Aarde naar groter bewustzijn te brengen. Vanwege de ruime aanwezigheid van de GC en hun kleinere facties, hebben ze de mogelijkheid om regeringen en militairen op Aarde te monitoren/observeren in die mate dat ze de best voorziene groep zijn om richtlijnen van Goddelijke Interventie toe te passen.

De bedoeling van de Arcturiërs is om verlichte kennis(wetenschap) naar Aarde te brengen en om tijdens de Galactische Verschuiving de EM roosters te overzien om cataclysmen op Aarde te minimaliseren. Ze werken met Plejadiërs van de vierde dichtheid om speciaal leylijnen en vortexen in evenwicht te brengen en te houden. De Arcturiërs zijn nooit in de diverse karmische lessen en twisten verwikkeld geraakt die gewoon waren voor Siriërs, Orions en Draco's. Hun motivatie om Aarde bij te staan komt zuiver voort uit hun liefde zonder voorwaarden en uit een gevoel van verwantschap met mensen. Vele van de meer verlichte zielen die nu op Aarde incarneren hebben Arcturisch DNA als deel van hun zielenmatrix.
Plejadiërs van de vierde dichtheid die werken onder leiding van de Arcturiërs laten vaak in gebieden van hun roosterwerk gecodeerde symbolen achter die bekend zijn als "graancirkels" om het denken van mensen nog meer te stimuleren. De opzet van Plejadiërs van de vierde dichtheid is om de Arcturërs en de GC te helpen met het stabiliseren van de EM velden van Aarde tijdens de verschuiving.

De bedoeling van Plejadiërs van de zevende dichtheid is om genetische en biologische kennis aan de mensen van Aarde te brengen om ze te helpen ascenderen naar kristallen lichamen van de vijfde dichtheid. Ze werken ook met Plejadiërs van de vierde dichtheid om de roosterstelsels van Aarde te helpen in evenwicht te houden.

De bedoeling van verlichte Siriërs is om de schade te helpen verminderen die gemaakt werd door over-ijverige Siriërs die bezig waren (en nog tot op bepaalde hoogte bezig zijn) met een "guru toer". Ze zijn hier ook om verlichte technologie te brengen naar de Aarde als de mensen eenmaal geëvolueerd zijn naar het punt waar ze die verantwoordelijk kunnen gebruiken.

De bedoeling van verlichte Draco's is om zoveel mogelijk duistere Draco's naar het licht te brengen zodat de mensheid de schakels kan verbreken met de Illuminati en andere door Draco gecontroleerde facties. Een van de manieren waarop ze dit doen is door de dragon kinderen naar de Aarde te brengen.

De bedoeling van verlichte Orions is om zoveel mogelijk duistere Orions naar het licht te brengen en om de mensheid te doen ontwaken op de grootst en best mogelijke manier. Er zijn veel verlichte Orions die uit hun thuiswerelden komen, van Orion. Sommigen van hen zijn kristallen en regenboog kinderen waar eerder over is gesproken.

De bedoeling van de ware verlichte priesterschappen (de Orde van Melchisedek, de Orde van Isis, enz) is om een systematische benadering van spirituele groei aan de mensheid te brengen zodat de evoluerende zielen van Aarde in staat zullen zijn om toegang te krijgen tot de Akasha Records en de universele kennis leren over God. Vele nieuw gevormde mysterie scholen zijn nu beschikbaar voor mensen, ze gebruiken hedendaagse kennis en leringen en laten die samengaan met antieke rituelen en ervaringen die gewoon waren voor de vroegere echte mysterie scholen. Verscheidene onder afdelingen van de hierboven genoemde groepen zijn verantwoordelijk voor het neutraliseren van de codes van nucleaire wapens, het ontdekken en neutraliseren van bepaalde chemische wapens (terwijl ze andere weer toelaten) en veranderingen aan het EM veld van EM wapens zodat ze niet langer de EM rooster systeem van de Aarde en van planeten in de buurt nadelig kunnen beïnvloeden.

Weer andere onder-facties zorgen er voor dat giftige chemicaliën niet binnen gebracht worden in de atmosfeer van Aarde, behalve in plaatselijke gebieden van oorlog waar de effecten minimaal zijn. Alhoewel er veel controverse is over het idee van "chemtrails" zien wij niet dat chemtrails momenteel een serieus probleem op Aarde zijn. De meeste waarvan gedacht wordt dat die chemtrails zijn, zijn gewone contrails uit conventionele vliegtuigen.

Bepaalde Aardse en ET groepen experimenteren met het weer op Aarde. De reden achter deze experimenten variëren en dat is afhankelijk van de groep die er bij betrokken is. In sommige gevallen kan weersverandering behulpzaam zijn om het evenwicht te herstellen maar enkele groepen begrijpen niet werkelijk de consequenties van hun gepruts. Zo nu en dan zullen de GC en andere gerelateerde facties tussenbeide komen als het er op lijkt dat zulke experimenten uit de hand lopen.

Sommige onder afdelingen werken met en helpen de lichte Draco's om te zorgen dat duistere Draco's de Aarde niet geheel overnemen en alle mensen aan slavernij onderwerpen.

Sommige onder afdelingen van lichte Orions channelen door lichtwerkers heen die gestationeerd zijn in de filialen van Illuminati om de duistere Orions die deze filialen beheersen naar het licht te helpen bewegen.

Sommige onder afdelingen van lichte Orions en lichte Draco's communiceren met lichtwerkers die gestationeerd zijn in politieke en economische structuren van de Aarde om de ideeën van een verlichte gemeenschap over te brengen naar de hoofdstroom van wat mensen denken.

Sommige onderafdelingen van diverse sterrengroepen geven blauwdrukken, schema's, wiskunde en natuurkunde door naar wetenschappers die alternatieve energie stelsels ontwikkelen, zoals de "zeropoint" technologie. Anderen geven vitale informatie die nodig is voor degenen die ruimteschepen willen ontwikkelen die in staat zijn tot interstellair reizen.

Deze lijst gaat door en door maar dit waren gebieden waarvan wij voelen dat die het meest belangrijk waren om op te noemen.

De Mechanieken van Hulp die wordt Aangeboden.

Behalve de algemene taken en verantwoordelijkheden die hiervoor zijn geschetst, hebben diverse ET's en engelen manieren om mensen in het dagelijkse leven te helpen omgaan met de turbulentie van de Aardeveranderingen. Het is zeer bekend dat jullie om engelen en aartsengelen kunnen vragen om je tegen negatieve entiteiten te beschermen. Veel mensen vragen beschermengelen om ze te helpen in specifieke gebieden van leven die door Aarde veranderingen worden beïnvloed.

Terwijl de Aarde meer en meer overgaat naar de vierde dichtheid, zullen mensen roepen om gidsen en leraren van diverse levels en dichtheden om te helpen hen bij te staan zodat het lichaam de overgang kan maken. Bijvoorbeeld, er zijn een groep Arcturiërs die dit kanaal "psychische chirurgen"noemt, die negatieve inplantingen kunnen verwijderen, om ziekten in het lichaam uit te roeien en om lichaamsorganen te herstellen naar een juist functioneren. Dit kanaal heeft uit de aard van zaak geen monopolie over het gebruik van Arcturische psychische chirurgen. Jullie kunnen ze zelf oproepen op elke tijd en ze zullen erop antwoorden. Ze gebruiken instrumenten van licht die allereerst werken op het etherische lichaam van de gekwelde zielen. Terwijl ze zogenaamde "wonderen" kunnen verrichten, is hun werk geen substituut(vervangmiddel) voor het helen van je eigen psychologisch en emotionele zaken.

Psychische en Spirituele Bescherming

Zoals waar dit kanaal talloze keren op gewezen heeft, het is belangrijk voor jullie allen om adequaat beschermd te worden tegen aanvallen van de "duisteren". Daar het niet relevant is voor degenen onder jullie die constant vibreren op de vijfde dichtheid of hoger, is het wel belangrijk voor de rest van jullie. Er is een eenvoudige test om te bepalen of je wel of niet vibreert op het niveau verder dan wat kan worden aangevallen. Als je niet langer meer OOK MAAR ENIGE gedachten van angst hebt, of wat voor ziekte dan ook, of een wanklank en disharmonie in je onmiddellijke persoonlijke leven, en als je gestopt bent met te verouderen en niet langer beïnvloed wordt door iets in je omgeving, dan heb je een vijfde dichtheid staat bereikt van vibratie en hoef je je niet langer te beschermen tegen "duisteren".

Voor de rest van jullie(inclusief allen die dit lezen als wel het kanaal) zenden we regelmatig teams van specialisten om jullie te helpen beschermen terwijl je je lichtwerk op Aarde doet. Bijvoorbeeld, voordat een kanaal met een cliënt werkt, vraagt hij altijd of degene die hem bijstaat of hem beïnvloedt in elk geval 100% vanuit Gods Liefdevolle Licht komt. Hij werkt alleen met gidsen die deze kenmerken heeft.

Behalve als het je specifieke zielenopdracht is om te werken met gestorven geliefden, of met astrale entiteiten die het licht zoeken, moet je waarschijnlijk een dergelijke invocatie doen, telkens als je een soort healing werk doet, therapie of lessen geeft. Wij de Stichters/theFounders, kunnen als heldere blauw-witte lichten voor je verschijnen. Je kunt ons oproepen om je te helpen bij elk lichtwerk dat je verkiest te doen. We zullen een deel van ons energieveld sturen dat geschikt is om je bij te staan.

We stellen voor dat jullie je gidsen en helpers op dezelfde manier behandelen als je een Aardse dokter of raadgever zou behandelen. Vraag om een tweede en om een derde opinie. Als je naar dit kanaal gaat voor advies en het niet prettig vindt wat hij zegt, ga dan naar een ander kanaal of ga naar je eerste geestelijke gids. Als je dan nog niet tevreden bent, vraag dan Aartsengel Michaël om raad. Misschien is dat nog niet genoeg, vraag ons dan direct om je ons perspectief te geven op wat er gebeurt.

Een van de eerste doelstellingen om je deze les te geven is om je te helpen je af te stemmen op onze specifieke vibratie - onze "energie signatuur", zodat het makkelijker voor je wordt om met ons op een consequente manier contact te maken, als je een resonantie voelt met onze energie. Hoe meer je werkt met een specifiek wezen of groep van wezens, hoe makkelijker het voor je zal zijn om een consequente en betrouwbare verbinding te hebben.

Terwijl jullie doorgaan met ascenderen, zullen meer en meer wezens uit de rijken dicht bij het stoffelijke zichtbaar worden zodat je ze kunt zien, of misschien zul je in staat zijn ze te horen en te voelen. Er zijn hiervoor twee redenen. (1) Jullie rijk wordt dichter naar dat van hen getrokken; en (2) Terwijl jullie ascenderen, worden je stoffelijke zintuigen scherper en meer verfijnd.

Als jullie eenmaal naar een bepaald punt zijn opgestegen, zul je helder herkennen welke wezens goed zijn voor je zielengroei, geluk en welzijn en welke weg gestuurd moeten worden naar hun eigen pad. Er zal een dag komen waarop je vrij zult zijn van illusies die roepen om een psychische en spirituele bescherming. Uiteindelijk is de noodzaak voor bescherming een illusie omdat de kracht en aanwezigheid van God in jullie woont, als jullie is, voortdurend nu en altijd.

We zullen nu onze gesprekken over de helpers van de Aarde volledig afronden met een korte samenvatting van andere groepen die we tot nu toe hebben weggelaten.

Andere Groepen die Stilletjes Helpen Achter de Schermen

Sedert rond 1940 zijn er meer dan twee dozijn ET beschavingen geweest die de Aarde hebben bezocht. Enkele van die groepen zijn al lange tijd gezel van jullie wereld geweest, terwijl anderen jullie plotseling opmerkten nadat de eerste atoom bommen tot ontploffing gebracht werden in 1940/1945. Vanwege de politiek van niet-tussenbeide kunnen die nog steeds bestaan ondanks de Goddelijke Dispensaties, zijn er vele groepen die niet bekend willen worden. Het grootste deel van deze rassen is welwillend, vriendelijk en liefdevol.

Er zijn een paar groepen die zorgvuldig een klein aantal Aardse kanalen uitgezocht hebben om een meer directe verbinding te hebben met de mensheid maar ze willen nog steeds relatief onbekend zijn. Jullie moeten begrijpen, geliefde Scheppers, dat in de hogere rijken het concept van het ego bijna niet ter zake doend is. Niemand van ons heeft behoefte aan erkenning of beroemdheid. Onze perceptie van onszelf is zo anders dan jullie perceptie van jezelf dat het belachelijk voor ons zou zijn om een grotere bekendheid toe te juichen. Je zou kunnen zeggen, een eenvoudig idee gebruikend, dat we alles hebben wat we de hele tijd voortdurend ooit zouden willen hebben, omdat we het bewustzijn van Eenheid met onze Schepper hebben.

Wat zouden we mogelijk nog willen als we Een zijn met alle Leven? Het enige dat er ontbreekt is het feit dat sommige aspecten van ons Ene Zelf nog slapend zijn, dromend dat ze leven in afscheiding en in vrees. Het brengt ons vreugde als een deel van ons Zelf ontwaakt en zich de eeuwigheid herinnert.

Dit is werkelijk ons enige doel voor de communicatie met onze kanalen op Aarde - om jullie te helpen wakker worden op de meest gepaste en medelevende manier als mogelijk is.

Jullie hebben veel meer hulp dan je je realiseert. Vanaf natuurspirits tot aan de Schepper Goden, meer dan 80% van het universum zendt jullie liefdevolle en medelevende gedachten en energie. Op jullie wereld zijn de dingen omgekeerd - bijna 80% van jullie bevolking leefde in angst en duisternis, terwijl 20% eigenlijk maar geïnteresseerd is. Daar jullie de moeilijkheden zien om los te breken uit de illusies van de derde dichtheid, hebben jullie om bijstand geroepen en dat is de reden voor de steeds toenemende aantallen zielen die naar de Aarde komen om jullie te helpen wakker worden.

De verlichte kinderen, de Galactische Confederatie, en anderen zullen doorgaan met hier zijn om jullie te assisteren. Alles wat je hoeft te doen is te vragen en we bieden je inzichten en raad. Het feit dat jullie tot dit boek werden aangetrokken is een aanwijzing dat jullie je op deze manier met ons wilden verbinden. Zoals gesteld door talrijke spirit gidsen van dit kanaal en van anderen, zullen we niet alles voor je willen en kunnen doen, maar we kunnen je de goede richting wijzen en grenzen en blokkades tegen je zielengroei en welzijn helpen verstrooien.

Meer over de Tijdslijnen

Dit kanaal en enkele anderen hebben de voordelen ontdekt om tijdslijnen van de ziel te helen. Een van de manieren waarop dit tot stand wordt gebracht is om door de tijd te reizen om díé aspecten van de ziel bij te staan die schijnen vast te zitten en niet doorgaan. Terwijl dit uiteindelijk een illusie is omdat tijd een illusie is, is het op korte termijn een buitengewone hulp om je eigen ziel op die manier heling aan te bieden. De volgende sectie zal kort het idee onderzoeken dat sommige ET bezoeken die jullie ervaren feitelijk toekomstige versies van jezelf en anderen zijn die terug gekeerd zijn in de tijd om van hulp te zijn.

Toekomstige Versies van Jullie zelf die Terugkeren om Hulp te Bieden

Tijd is een eigenaardig ding. In ons rijk verschijnt het als een tapisserie van zeer fijn geweven werkelijkheden die met elkaar en tussen elkaar tot in oneindigheid slingeren en raken. (je ziet dat we het moeilijk vinden om adequate woorden te hebben om dit in jullie taal te beschrijven.)

Jullie mentale status is gebaseerd op wat jullie noemen de "lineaire werkelijkheid", of een schijnbare progressie van gebeurtenissen door het tijd/ruimte medium. De aard van jullie psychologische tijd is waarom de dingen voor jullie verwarrend worden. Bijvoorbeeld, je hebt een mentale constructie dat je zegt hoe vijf minuten lijken. Je kunt je voorstellen wat je vijf minuten geleden deed en er schijnt een samenhang mee te zijn. Toch, vanaf een hoger perspectief is die samenhang een illusie.

In waarheid is alle tijd nu aan het gebeuren. Het verleden, het heden en toekomst zijn zich allemaal gelijktijdig aan het ontvouwen en ze veranderen allemaal, terwijl ze op dezelfde tijd bestaan met een veranderloze achtergrond. Opnieuw, we moeten onze toevlucht nemen tot analogieën en metaforen voor jullie mind om dit idee aan te pakken.

Dit kanaal zijn gidsen, de Arcturiërs, gebruikten een analogie die specifiek juist is alhoewel we ons van te voren verontschuldigen dat het wiskunde betreft. Jullie zijn misschien bekend met het idee van fractals. Het zijn spiralen die de groei van organische levensvormen vertegenwoordigen en ze kunnen kunstmatig gegenereerd worden door een bepaald soort mathematische vergelijking, dat bekend is als "recursive function" (repeterende functie) , in een computer programma. Dit kanaal kan jullie naar websites brengen die prachtige, gekleurde fractals laten zien en je kunt zien hoe ze zich voortdurend uitbreiden (en inkrimpen) in een oneindige variatie van patronen en vormen. Toch, in die patronen en vormen, is er een constante set van parameters, en die zijn gebaseerd op het onveranderbare aspect van de fractal functie zelf. Want alhoewel het fractal zich uitbreidt en in oneindigheid verandert, blijft de functie hetzelfde.

En zo is het geval met tijd en eeuwigheid. Alhoewel verleden, heden en toekomst voortdurend aan het veranderen zijn, is de onveranderbare achtergrond (eeuwigheid) blijvend zoals het altijd geweest is en altijd zal zijn.

Daar het verleden niet werkelijk vastligt in steen, neemt ook je mind dit niet zo waar, iedere keer als je buiten het weefsel komt van de tijd/ruimte, en in de status bent van de onveranderlijke eeuwigheid, ben je in staat om het geheel te zien van tijd/ruimte en kun je kiezen om de tijd/ruimte binnen te gaan op ieder moment in zijn continuüm, of het nu verleden, heden of toekomst is, zoals jullie wereld dat ziet.

Vanuit deze nu gunstige positie kun je plaatsen zien binnen de oneindige series van tijdslijnen van je ziel, waar of er trauma of een negatieve inprenting is geweest. In essentie kun je werkelijkheden zien waar de ziel lijkt vast te zitten en onbeweeglijk is. Daarom is het mogelijk om in die vastgezette stukken van die tijdslijn binnen te gaan en dat aspect van je ziel dat daar woont "los te maken". Als een deel van je Oneindig Zelf een specifiek gebied en tijdslijn ingaat om een vastzittend stuk van het Zelf te helpen, wordt het hele weefsel veranderd.

In jullie Sf films, heb je het idee dat als je het verleden verandert, ook de toekomst radicaal verandert en op een paradoxale manier. Bijvoorbeeld, als je bekend bent met het idee dat je teruggaat in je verleden en een verandering aanbrengt en dat dit veroorzaakt dat je moeder sterft vóórdat ze jou ontvangt, dan zou je stoppen met bestaan. We verzekeren je, geliefde Scheppers, dat dit in werkelijkheid niet zo is.

Als je een verandering in het verleden aanbrengt (of in een ander deel van de tijdslijn), genereer je feitelijk een nieuw weefsel in de tapisserie van tijd/ruimte. Met andere woorden, je gaat een nieuwe tijdslijn binnen voor ieder geval waarin de oorspronkelijke tijdslijn wordt veranderd. Het kanaal noemt dit "springen in de tijdslijnen"(jumping timelines"). Alhoewel de oorspronkelijke tijdslijn nog wel bestaat in de Akasha records, bestaat die niet langer in "jouw" tijdslijn. Nu heb je een nieuw verleden.

Als je teruggaat in de tijd en een van je vorige zelven een heling geeft, leef je nu in een nieuwe tijdslijn die de ervaring inhoudt van het geheeld hebben van je verleden. Jullie psychologen hebben een proces dat heet "reframing" "(een nieuw geraamte opzetten..") en dat lijkt op dat waar we over spreken, maar is meer op een mentaal niveau. Als het verleden op een zuiver mentaal niveau veranderd is, verandert gewoon je manier van kijken naar het verleden, dat is feitelijk anders dan het veranderen van de tijdslijn.

Om echt het verleden te veranderen moet je in, wat in het algemeen het "causale lichaam"genoemd wordt, binnen gaan. Dit is het aspect van de ziel dat tussen en tijdens de levens in bewust blijft, en dat ervaringen meeneemt van leven naar leven. En om een verandering te maken in de "werkelijke tijd", is het gewoonlijk nodig voor je om een diepe meditatieve status in te gaan (een Thetagolf van het brein status) om zoveel mogelijk afleidingen als mogelijk is weg te halen. Een korte technische uitleg van timeline heling volgt hierna. Als je meer informatie wilt, stellen we voor dat je het kanaal raadpleegt.

Het Akasha gebied is een elektromagnetische laag die alle mogelijke en waarschijnlijke tijdslijnen vastlegt. Als een ziel terugreist in de tijd en het verleden verandert, dan is het oorspronkelijke verleden vastgelegd in de Akasha records en is beschikbaar om onderzocht te worden, samen met alle nieuwe tijdslijnen die als resultaat van de reis worden gegenereerd. Er zijn een oneindig aantal tijdslijnen, maar er is wat jullie een "dominante tijdslijn" noemen, of een die de meeste energie en aandacht krijgt, zeg maar, door gebrek aan een betere terminologie.

Jullie hebben een oneindig aantal vorige zelven, in dit leven en andere levens. Elk moment van Schepping genereert weer een ander zelf en er zijn een oneindig aantal momenten in de Schepping. Als jullie een specifiek vorig zelf kiezen (een specifiek moment in de Schepping) en besluiten om je bewustzijn daar te brengen (door de tijd heen te reizen), dan kan dat vorig zelf wel of niet een ervaring krijgen om door je "toekomstig zelf" te worden bezocht. Als dat zelf aardig bewust en helderziend is, dan zal hij of zij waarschijnlijk een bezoek beleven, vaak in de vorm van een engel beeltenis.

In het werk van dit kanaal adviseert hij zijn cliënt vaak om het verleden zelf te vertellen dat hij of zij een bezoek krijgt van "een engel van God". Dit is omdat dit misschien de enige manier is waarop dat vorig zelf zich met die ervaring kan verhouden. Bij maar zeldzame gelegenheden kan het vorig zelf geïnformeerd worden dat het bezoek een toekomstige versie van hem/haarzelf is.

Sommige cliënten zijn in staat om zich te herinneren, terwijl ze hun verleden op een lineaire manier herbeschouwen, dat ze een visionaire belevenis hebben in het verleden dat exact correspondeert met de tijdsperiode waarin het toekomstig zelf aan het herbeschouwen is. Het kanaal noemt dit "de lus in de tijd sluiten".

Er zijn talrijke UFO/ET ervaringen geweest door mensen waarin mensen de conclusie hebben getrokken (of geïnformeerd werden) dat de wezens die hen bezochten uit de toekomst kwamen. Sommige van die mensen waarmee contact werd gelegd hebben geconcludeerd dat de wezens uit de toekomst versies van henzelf waren. Omdat het verleden en de toekomst niet gefixeerd zijn, zijn die wezens je verwachte toekomst aan het helpen veranderen door die bezoeken af te leggen. Daarom kunnen ze niet met zekerheid zeggen wat er in de toekomst gaat plaatsvinden omdat dat afhankelijk is van je vrije wil. Jullie kunnen hun advies accepteren of verwerpen.

Er zijn bepaalde belemmeringen en harmonieën in dit proces. Als je veranderingen maakt in diverse tijdslijnen, specifiek in het verleden, kun je de vrije wil van zielen die in die tijdslijn wonen geen geweld aan doen. Bijvoorbeeld, je kunt niet teruggaan in de tijd en voorkómen dat Atlantis zinkt, omdat een geweldig aantal zielen er voor koos om die ervaring te hebben, om er van te kunnen leren en je wordt niet toegestaan om hen van die ervaring te beroven. Desondanks, telkens als jullie terugreizen naar Atlantis en daar veranderingen aanbrengen, schep je een alternatieve tijdslijn voor Atlantis.

Als een voorbeeld van hoe zielen healing ontvangen vanwege het resultaat van een reis in de tijd, velen van jullie waren geïncarneerd in de tijd van Atlantis en velen van jullie droegen schuld aan de gebeurtenissen die zich daar voordeden( in de overheersende tijdslijn). Sommigen van jullie wisten dat het continent stond te worden verwoest maar voelden zich onmachtig om het te voorkomen. Anderen voelden zich direct verantwoordelijk voor de dood en vernietiging die volgden. Zoals in een vorige transmissie gezegd hield de hoofdles van Atlantis het oogsten van de consequenties in van uit het evenwicht zijn met de niveaus van het Zelf. Atlantiërs waren buitengewoon mentaal en intellectueel en hadden grotendeels hun emotionele lichamen onderdrukt. Deze onbalans tussen mentale en emotionele lichamen was de voornaamste oorzaak van de verwoesting van Atlantis. De Orions die er binnendrongen en de resulterende explosies van de stations die door kristallen werden gegenereerd waren maar secondaire oorzaken. Hadden de Atlantiërs hun intuïtieve talenten voldoende ontwikkeld dan zouden ze zich gewaar zijn geworden van de ware intenties van de Orions voordat het te laat was. Met andere woorden dan zouden de Atlantiërs niet zijn beetgenomen door te geloven dat de Orions het beste met hen voor hadden.

In Lemurië had je een tegengestelde zaak. De Lemuriërs waren zeer emotioneel en intuïtief ontwikkeld maar hadden gebrek aan mentale en intellectuele kennis die nodig was om henzelf te beschermen voor plotselinge veranderingen in het klimaat waar een komeet de directe aanleiding toe was die de atmosfeer van Aarde aanraakte. Waren ze open geweest voor technologische ideeën dan hadden ze schuilplekken kunnen bouwen die in staat waren geweest om hen door de ijstijd heen te brengen die op de komeet inslag volgde.

In de huidige tijd op Aarde hebben jullie gelegenheid om tot ware harmonie te komen tussen het "hoofd"en het "hart" en daarbij de lessen te kunnen voltooien die gedeeltelijk werden geleerd in die Atlantis en Lemurië tijden. Het teruggaan in de tijd om je vroegere zelven te helpen is heel effectief als je de kennis die je nu hebt meeneemt. Dan planten jullie zaden in het bewustzijn van je vroegere zelven, zaden die zullen groeien en bloeien in de huidige tijd.

De veranderingen die je maakt worden normaal gerelateerd aan de ervaring van het vroeger zelf in de gebeurtenissen die daar plaatsvonden, en de veranderingen aan de gebeurtenissen zelf zijn normaal zeer klein daar grote veranderingen de vrije wil van zielen die gekozen hebben om die ervaring te hebben, geweld zou aan doen. Bijvoorbeeld, je kunt een ziel helpen het lichaam te verlaten bij een specifieke pijnlijke dood maar je bent bijna nooit toegestaan om die ziel uit die situatie te redden of om de dood te voorkomen. Je kunt een heling aan de ziel geven om de ervaring minder traumatisch te maken. Dit gebeurt soms als zielen "engelen van God" zien die hen mee naar huis nemen bij een dood ervaring. (hier is niet bedoeld te zeggen dat engelen niet echt komen om te helpen tijdens een overgang.)

Er zijn veel mogelijke toekomstige tijdslijnen voor jullie Aarde. De "overheersende"of "dominante" tijdslijn is die welke door de meeste zielen wordt gekozen, of die waarin de meeste energie is gezet. Zoals eerder gezegd zijn er drie dominante tijdslijnen die zich nu op Aarde voordoen en die corresponderen met de 3de, 4de en de 5de dichtheid versies van de werkelijkheid. Er zijn ook andere mogelijkheden maar slechts een heel klein percentage van de menselijke zielen zal een andere tijdslijn kiezen dan deze drie dominante lijnen.

Je zou kunnen zeggen dat de Aarde in drie verschillende versies splijt - een 3de dichtheid Aarde met zeer veel doden en verwoesting, een 4de dichtheid Aarde met verlichte zichzelf onderhoudende spirituele gemeenschappen, en een 5de dichtheid Aarde van stoffelijk opgestegen meesters die in het paradijs wonen. Terwijl deze drie tijdslijnen in waarheid simultaan bestaan, zullen ze voor het lineaire denken schijnen als een vork met drie tanden in de tijd/ruimte route De meeste zielen zullen maar een van deze ervaren, alhoewel je die met genoeg bewustzijn alle drie op dezelfde tijd kunt beleven.

Weer een ander aspect van tijdreizen houdt de mogelijkheid in om tijd uit te breiden of in te krimpen. Als jullie in bewustzijn groeien en in hogere dimensies binnengaan, zul je leren hoe je tijd kunt manipuleren om je ervaringen te maximaliseren en van grootst mogelijke dienst te zijn. Bijvoorbeeld, een opgestegen wezen kan vele duizenden Aarde zielen bijstaan binnen een kleine hoeveelheid lineaire Aarde tijd. Zo'n wezen kan elk van die individuele zielen bezoeken, doorgaan met een conversatie met hen, ze heling geven en dan terugkeren naar zijn of haar eigen dimensionale continuüm terwijl er maar enkele seconden van Aarde tijd zijn voorbij gegaan.

In het algemeen gesproken is tijd in de hogere rijken meer samengedrukt wat betekent dat een dag in het leven van een wezen uit de 12de dichtheid misschien kan corresponderen met een miljoen jaren op Aarde. Maar die belevenis kan ook worden omgedraaid en dat is afhankelijk van hoe tijd gebruikt wordt.

Daarom kunnen de wezens die jullie bezoeken, of direct of in ruimteschepen, misschien een "namiddag" doorbrengen van hun vrije tijd om het verleden van Aarde te onderzoeken en daar verscheiden zielen in diverse timeframes bezoeken. Terwijl ze dat doen verandert het weefsel van tijd/ruimte en breidt zich uit. Nieuwe tijdslijnen en nieuwe mogelijkheden worden geschapen. En het Universum van de Schepper gaat door met zich te ontvouwen en te ontknopen.

Zoals jullie kunnen zien, geliefde Scheppers, hebben we alleen maar de buitenkant aangeraakt van dit enorm grote gebied van studie. Jullie lineaire intellectuele denken kan niet volledig het onderwerp tijd begrijpen, en maak je dus niet bezorgd als dit deel een beetje moeilijk voor je is geweest. In het volgende deel zullen we wat meer op de grond komen en enkele specifieke veranderingen documenteren die jullie kunnen verwachten als je wereld de verandering ondergaat.

Sal Rachele oktober 2007