Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 18 augustus 2014

Boodschappen van "The Stichters" Aarde Veranderingen en 2012 (deel 4) Sal Rachele Oktober 2007

Boodschappen van "The Stichters"
Aarde Veranderingen en 2012 (deel 4)
Derde Boodschap:
Specifieke Veranderingen in Jullie Zonnestelsel
Sal Rachele Oktober 2007
Vertaling: Winny Dijkstra


Gegroet, geliefde Scheppers, wij zijn de Founders.

De informatie die we in deze sectie geven kan makkelijk worden geverifieerd door wetenschappelijke gegevens te bestuderen die verzameld werden door jullie onderzoekers. Terwijl we in het algemeen niet veel vertrouwen hebben in jullie regeringen, spelen ze toch een nuttige rol door het verspreiden van een beetje van deze informatie.

Veranderingen in de Elektro Magnetische Velden van Aarde

Herinner je alsjeblieft dat jullie fysieke noord en zuidpool niet hetzelfde zijn als jullie EM (= Elektro Magnetische) noord en zuid polen. De rotatie van jullie Aarde, alhoewel die een klein effect heeft op de EM polariteiten van jullie Aarde, is compleet anders dan de beweging van de polariteiten. Ongeveer elke 680.000 jaren, zoals al is gedocumenteerd door jullie wetenschappers, draaien de polariteiten van de Aarde zichzelf om. In essentie dit, de noord magnetische pool wordt de zuid magnetische pool en de zuid magnetische pool wordt de noord magnetische pool. Ondertussen gaat jullie Aarde zoals gewoonlijk door met roteren, zonder significante versnelling of langzamer worden van de rotatie, noch verandert de mate van overhelling van de axen sterk tijdens deze EM verschuivingen. De hellingshoek van de axen is echter belangrijk, vanwege de precessie verbinding(alignment) welke de effecten van de Galactische Verschuiving enorm laat toenemen. Zoals eerder gesteld, herhaalt de precessie zichzelf met aardig accurate precisie in elke 25.920 jaar en het punt van samenstand tussen de huidige en eerder precessie verbinding is accuraat op tot op binnen de seconden van een minuut van een graad van iedere cyclus.

Zoals is gesteld in onze cursus die we in 2005 gaven, telkens als de axen zich verbinden met de quasars bij het centrum van de galaxy, varieert het gebied van de ruimte, waar de energie uitbarstingen worden doorheen gevoerd, een beetje. Als je de melkweg in 360 graden verdeelt door een cirkel te maken rond de spiraal armen, en dan de 360 graden verdeelt in ongeveer 9000 (het aantal van precessie verbindingen tijdens een wenteling van het zonnestelsel rond de Centrale Zon van de galaxy) dan heb je het verschil in positie van het zonnestelsel in relatie tot de Centrale Zon, tussen elke precessie cyclus.

Dit verklaart gedeeltelijk waarom sommige van de precessie verbindingen een complete pool omkering veroorzaken, terwijl andere alleen een kleine verschuiving veroorzaken op de plek van de EM polen. In de huidige precessie cyclus (de tijd van het hoogtepunt zit op 21 december 2012), zullen de polen radicaal veranderen maar zullen zichzelf waarschijnlijk niet compleet omkeren. Dit kanaal (Sal) heeft heel correct gewezen op gedetailleerde aantekeningen die je kunt verkrijgen van de positie van je EM noord en zuid polen op jaarbasis.

(een website is http://www.usgs.gov). A site specific to our discussion is http://www-atlas.usgs.gov/articles/geology/a_geomag.html
If you have a computer that is capable of toggling back and forth between this material and the website the channel is referencing above, then this would be a good time to do that.)

Als je de kaarten onderzoekt die op bovenstaande website zitten, zul je de versnelde beweging opmerken van de noord magnetische pool vanaf zijn huidige positie in noord Canada, die uiteindelijk eindigt in Siberië. De zuidpool verschuift natuurlijk gelijktijdig met de noord pool maar die beweging is in belangrijke mate beperkt tot Antartica en de Zuidelijke Stille (Pacifische Oceaan) Oceaan.

Het is interessant op te merken dat de gegevens die op die specifieke site staan, verwijzen naar het bovenstaande (bekijk de diagrammen en speciaal het 9de diagram onderaan de pagina) op:


het laat de zuidelijke magnetische pool zien die langzamer verschuift dan de noordelijke magnetische pool. We kennen dat toe aan de fluctuaties in het Elektro Magnetische veld van de Zon. Als je naar beneden scrollt op die specifieke site, zul je een diagram zien (door een artiest gemaakt) die het effect laat zien van EM veld van de Zon op het EM veld van de Aarde. (het 11de diagram op de pagina). Zoals je ziet is dit van zeer belangrijke invloed. Jullie wetenschappers wijzen de meeste variaties in de magnetische polen toe aan de beweging van de ijzeren kern van de Aarde. Daar dit ook een absolute bijdrage geeft, zijn het de precessie verbinding en de fluctuaties in de Zon vanwege de Galactische Verschuiving, die het meest verantwoordelijk zijn voor de grootste toename in de verschuiving van de magnetische pool op de Aarde die nu aan het gebeuren is.

Het kanaal wees ons er op dat het 11de diagram de effecten laat zien van de zonnestraling op de EM velden op Aarde, deze pagina van de regering geeft uiteindelijk toe dat de zonnevlammen die uit de zon voortkomen enorme verschuivingen veroorzaken in het milieu en omgeving van de Aarde. Het verbaast ons vaak hoe de meerderheid van de mensen weigert te erkennen wat recht voor hun ogen wordt gepresenteerd terwijl ze vasthouden aan hun filosofie "business as usual" (zoiets als…gewoon doorgaan!w.)

Alhoewel deze serie boodschappen zich bezighoudt eerstens met de Galactische Verschuiving die zich ongeveer iedere 109 miljoen jaren voordoet, en de precessie alignment die elke 25.920 jaren plaatsvindt, er ook nog vele andere verschuivingen zijn die periodiek gebeuren, inclusief wat jullie wetenschappers nauwkeurig hebben vastgesteld en die eens in ongeveer 680.000 jaren plaats vindt.

Terugkerend naar ons gesprek van de precessie alignment, het is duidelijk dat de veranderingen die elke 25.920 jaren ervaren worden, zeer variëren van cyclus tot cyclus. Een paar van de verwoesting van landmassa's, ijseeuwen en andere geweldige veranderingen die op jullie Aarde plaats vonden kwamen overeen met de 680.000 jarige pool omkeringen en enkele daarvan gebeurden in gelijksoortige perioden die grote polaire fluctuaties hadden maar zonder een complete pool omkering.

Jullie Aarde is al door ongeveer 30 en 40 Galactische Verschuivingen gegaan (de 108 miljoen jaren cycli) afhankelijk van of je de Aarde als een stabiele planeet ziet. De planeet was grotendeels gasachtig bij de eerste paar verschuivingen en stabiliseerde niet genoeg tot aan ongeveer 4,5 miljard jaren geleden. (w.een miljard is miljoen maal miljoen) Het leven zoals jullie dat kennen (dat is het oprijzen van het tweede dichtheidsbewustzijn) begon zich niet eerder te vormen tot aan ongeveer 3,8 miljard jaren geleden.

Jullie zullen opmerken, als je de geschiedenis van je planeet bestudeert, dat maar enkele van de Galactische Verschuivingen cataclysmische(rampen) resultaten tot gevolg had die een radicale invloed hadden op de evolutie van Aarde. De Galactische Shifts zelf, terwijl ze toch een enorme impact hadden specifiek als ze gecombineerd waren met een precessie alignment zijn niet altijd een teken van massale verandering in de geologie en de meteorologie van de Aarde. Wat ze wel beduiden is een massale verschuiving in de biologische levensvormen op Aarde, maar ook in technologische uitvindingen van de meer geëvolueerde soorten, namelijk, de mensheid. (In ons gesprek sluiten we hier geen dolfijnen en walvissen bij in omdat die geen intellectuele technologische apparatuur hebben).

Menselijke wezens (en alle tweede en derde dichtheids levensvormen) zijn grotendeels elektromagnetisch van natuur. De EM kracht is de meest belangrijke van de grond krachten van de natuur, met alle respect voor de menselijke levensvorm, en heeft intense consequenties op de stoffelijke, emotionele, mentale en astrale niveaus van de ziel. De EM kracht komt oorspronkelijk uit wat in het algemeen de etherische dimensie genoemd wordt, of uit de ethers, of aethers, afhankelijk van hoe je vertaalt. Wat "duistere energie" genoemd wordt en "duistere materie" zijn feitelijk verstoringen in het tijd/ruimte continuüm die veroorzaakt worden door de uitwisseling van de etherische rijken op de stoffelijke rijken. Daarom zijn jullie tijd en ruimte metingen gebrekkig. Daarom meten jullie instrumenten de tijdsduur van een Galactische Verschuiving in 227 miljoen jaren in plaats van in 216 miljoen jaren.

Terwijl jullie gerekend hebben op zwaartekracht fluctuaties, inclusief de kromming van tijd en ruimte (volgens Einsteins algemene relativiteitstheorie) hebben jullie niet gerekend op de fluctuaties van de EM velden door de botsing van de etherische rijken op de stoffelijke rijken.

De grootste specifieke veranderingen die je kunt verwachten te zien, terwijl jullie in de Galactische Verschuiving trekken, hebben te maken met mutaties in de cellen van mensen en met de verstoring van technologieën. Die zullen niet alleen de directe aanleiding zijn voor veranderingen op jullie Aarde, haar klimaat, seizoenen en dergelijke, maar ook door significante veranderingen in jullie zon.

Veranderingen op Jullie Zon Tijdens de Verschuiving.

Jullie zon is het centrum van het EM veld dat gegenereerd wordt in jullie zonnestelsel. EM fluctuaties worden allereerst ontvangen door jullie zon en dan tot lager frequentie getransformeerd terwijl ze vanuit jullie zon gaan uitstralen in het zonnestelsel. Om de informatie te herhalen die in het 11de diagram van de regeringssite werd gegeven, terwijl planeten duidelijk wat van de EM uitbarstingen/fluctuaties ontvangen direct van de Centrale Zon van de galaxy en de quasars, komen de meest belangrijke EM uitbarstingen/fluctuaties vanuit onze eigen ster.

Als je de geologie van jullie zon uitgebreid bestudeert, zul je zien bij het bestuderen van de levenscyclus van de Zon, dat de nucleaire krachten die er bij betrokken zijn, niet het abnormale niveau van zonnevlammen, zonnevlekken en zonnestormen verklaart die jullie zullen ervaren terwijl je het jaar 2012 nadert.

Je zult ontdekken dat de precessie-verbinding van de Aarde geen bijzondere invloed heeft op de activiteit van jullie Zon, maar wel de Galactische Verschuiving in de vorm van de EM nulzone, deze doet dat zeker wel. Daarom is het niet helemaal accuraat om te zeggen dat de zonneactiviteit in het jaar 2012 op een hoogtepunt zal pieken. Er zijn nu al in jullie jaar 2007 grote fluctuaties en er waren ook in de laatste jaren massale fluctuaties. Jullie wetenschappers staan perplex dat er zoveel zonneactiviteit is terwijl de zon niet in die 11 jarige cyclus zit die ze eerder vaststelden. Met andere woorden, ze begrijpen niet waarom er in hoge mate zonneactiviteit plaats vindt in een verondersteld rustige periode tussen de normale zonne cycli in.

De zonneactiviteit zal haar top bereiken in het middelpunt van de 20 jarige EM nulzone. Dit middelpunt zal duren van ongeveer 2015 tot aan 2035. De precessieverbinding van 2012 die weinig of geen effect zal hebben op de zon zal enorm de effecten vergroten van zonneactiviteit op Aarde. Dit zal significante veranderingen aan de atmosfeer van Aarde veroorzaken. De uitwisseling van de Galactische Verschuiving gecombineerd met de precessie verbinding, alhoewel een complete pool omkering niet wordt verwacht, zal desondanks een veel sterker effect scheppen dan een normale cyclus van gedeeltelijke poolomkering.

Het reddend geluk voor de Aarde zit in het feit dat het hoogtepunt van de Galactische Verschuiving NA de piek ligt van de precessie verbinding. En daarom verwachten we gematigde beroering in de Aarde in plaats van ernstige rampen. Dit is een van de redenen waarom we zien dat minstens een kwart van de mensen de Aarde veranderingen overleven.

Volgens onze analisten en volgens de analysen van vele anderen, zal de grootste afname in aantallen mensen niet komen door geweldige(cataclysmic) overstromingen, aardbevingen, vulkanen en klimaat veranderingen maar door het falen van het immuun systeem van het menselijk lichaam en dit komt als gevolg van de EM fluctuaties zelf (en uiteindelijk door de beslissing van iedere ziel).

Natuurlijk zullen de zielen die hun bewustzijn hebben verhoogd en hun psychologische en emotionele zaken hebben gezuiverd een veel rustiger tijd hebben om met de EM fluctuaties om te gaan.

De zielen die toevertrouwd werden bij de Aarde te blijven zal gereedschap en DNA healingen worden gegeven die hun immuun systeem "immuun" zal houden tegen de vele veranderingen. Dit "gereedschap" zal hen door hun eigen hoger zelf, of hun God Zelven worden gegeven maar ook door helpers in de hogere rijken, zoals wij.

De EM fluctuaties (Elektromagnetische fluctuaties) van de Zon hebben een groot impact op het menselijk lichaam. Dit kanaal en vele anderen hebben geleerd wanneer er een significante zonnevlam of zonnestorm is gewoon door hoe ze zich voelen. Intense perioden van zonnestraling corresponderen vaak met verhoogde emotionele gevoeligheid en grillige productie van brein chemicaliën. Veel zielen voelen dat ze gek worden in die episodes. Grote branden en geweld neigen te escaleren.

Hevige uitbarstingen van zonnestraling die de bovenste atmosfeer van Aarde binnen dringen treffen het weer, leiden tot de veroorzaking dat de Aarde tijdelijk uitdroogt en opwarmt. Ze tasten ook de functie van satellieten aan die op hun beurt weer jullie communicatie systemen en computer technologie aantasten.

Er zijn nog vele andere fenomenen die betrekking hebben op de veranderingen in de zon en de buitenste gasplaneten. Misschien hebben jullie al gemerkt dat de planeten en de sterren op bepaalde tijden helderder dan gewoonlijk schijnen. Het deel van de maan dat in duisternis is gehuld is makkelijker te zien dan anders. Terwijl dit gedeeltelijk komt door de reflectie van stadslichten op de oppervlakte van de Aarde, zijn er ook andere redenen. De atmosfeer van de Aarde en andere planeten worden hoger geladen terwijl de uitbarstingen van straling uit de zon doorgaan. Het aurora borealis (noorderlicht) neemt toe.

Effect van de Verschuiving op de Andere Planeten

Op Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus veroorzaakt de gasstructuur van de planeten dat ze specifiek gevoelig zijn voor de veranderingen in het EM veld van de zon. Wetenschappers observeren veranderingen in de atmosfeer van deze planeten en zijn niet in staat te verklaren wat er plaats vindt. Misschien hebben degenen die hoog gevoelige instrumenten hebben een verbinding gelegd tussen de zonnevlammen en die veranderingen maar over de resultaten is nog onenigheid. Sommigen zijn zo ver gegaan en suggereren dat Jupiter in een tweede zon kan omslaan. Terwijl dit wel in het schema ligt om in de verre toekomst te gebeuren (en dat keert jullie zonnestelsel om naar een twee zonnen structuur(binaire) zien we dit niet gebeuren in jullie leven nu. De dichtst bijzijnde inschatting is dat dit 1.943.674.800 jaren vanaf nu is maar er zijn enkele variabelen die de datering kunnen brengen van een gedeeltelijke ontsteking van het reactor systeem in Jupiter, maar niet een totale fusie reactie.

Jullie denken misschien dat wezens die zo ontwikkeld zijn als wij, zeker in staat zullen zijn om een juistere timetable te kunnen geven voor die omkering van Jupiter maar je moet begrijpen dat we staan te kijken naar bijna een miljard jaren van menselijke evolutie voor die op te geven datum. Jullie zijn krachtige, creatieve en spirituele wezens. In de volgende twee miljard jaren zullen velen van jullie naar het niveau evolueren van Schepper Goden. Als jullie dat niveau van bewustzijn hebben bereikt, dan heb je ook de gave om zulke dingen als fusie reacties in gasachtige planeten te beïnvloeden. Op dit punt van jullie evolutie, zijn de cycli van de kosmos voorbij jullie vrije wil. Ze zullen gebeuren, ondanks je daar nou in gelooft of niet of probeert ze te voorkomen.

Maar er zal een tijd komen waarin jullie in staat zullen zijn om kosmische cycli te veranderen. Je kunt ze in bepaalde mate nu al beïnvloeden, maar dat is nog zeer weinig. Als het geheel van de mensheid zich echter kon concentreren op de verandering van orbit (rondloop) van een komeet of asteroïde, ja, dan zouden jullie de omloop voldoende kunnen beïnvloeden om misschien een dreigende ramp te voorkomen.

Jullie arrogante wetenschappers denken dat zij de orbit van hemellichamen kunnen veranderen door nucleaire bommen vlak bij een dergelijk object te laten exploderen. Omdat de succesvolle uitvoer van zo'n programma ongetwijfeld effect zal hebben op de omgeving van een hemellichaam, zijn er veel factoren waar geen rekening mee wordt gehouden, inclusief de tussenbeide komst van wezens uit andere rijken die niet wensen dat zulke bommen exploderen. De rol van helpers bij veranderingen die op Aarde plaats vinden zal het onderwerp worden van een van onze latere sessies. Voor nu, voelen we dat het tijd wordt om de komende veranderingen te verklaren terwijl we jullie verschillende velden van studie gebruiken, zodat zoveel mogelijk van jullie kunnen begrijpen wat we zeggen. In onze volgende boodschap zullen we die informatie in verband brengen met, door de filters heen van, jullie individuele wetenschappen en specifieke disciplines.

Wij zijn de Stichters, die de Liefde en Medeleven laten uitstromen van de Ene Schepper.

Veel zegeningen

Sal Rachele oktober 2007