Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 28 juli 2014

Jezus Velen Wijzen Hoop Af als Kinderachtige Onzin / 28 Juli 2014 / John Smallman

Jezus
Velen Wijzen Hoop Af als Kinderachtige Onzin
28 Juli 2014 / John Smallman


Jullie zijn op de piek, aan het begin van een nieuwe en wonderbaarlijke manier van het relateren jegens elkaar, aangezien de Tsunami van Liefde doorgaat te intensiveren en het besef in/naar het collectieve besef brengt dat Liefde de enige manier is om kwesties en conflicten op te lossen ofwel tussen individuen, families, politieke of religieuze geloofsystemen, of naties. Het heeft jullie vele eonen genomen om dichter bij dit punt te komen, dit overhellende punt in het menselijke bewustzijn, en jullie zouden jezelf moeten feliciteren aangaande de verbijsterende vooruitgang die jullie collectief bereikt hebben in de laatste drie of vier decennia.

"Daarbuiten", in de illusionaire wereld welke jullie helpen om wakker te worden, schijnt dit niet het geval te zijn, aangezien onenigheden en meningsverschillen schijnen te escaleren, maar wat er in feite gebeurt is dat alle verborgen motieven, agenda's, en oplichterijen welke gedurende eonen fel ontkend werden nu in/naar jullie bewuste besef losbarsten en niet langer meer ontkend of genegeerd kunnen worden. Wijze zielen, belichaamd als mensen in positie van beïnvloeding, beginnen ermee om die invloed consequent te gebruiken om de angsten en reagerende emoties te kalmeren van diegenen die verschillen en intense conflicten zouden willen laten escaleren.
Er zijn een aantal serieuze pogingen geweest om de kwaadheid en woede rondom de wereld te laten escaleren gedurende de laatste achttien maanden of zo met de intentie om nieuwe oorlogen te beginnen, en terwijl jullie de bedoeling hebben dat vrede op de planeet zal overheersen. Jullie werden allemaal opgeveegd in de Tsunami van Liefde en de invloed dat dit heeft zou jullie uitermate verbazen als jullie zouden kunnen zien wat er werkelijk gaande is maar over het algemeen niet gerapporteerd wordt. Blijf doorgaan dat gevoel van liefde en welzijn in jullie harten te behouden en heb de bedoeling om het onophoudelijk te delen en uit te breiden, het is de meest effectieve manier om een verlangen voor vrede, tolerantie, mededogen en begrip in de harten te brengen van al diegenen die deelnemen aan de talrijke wereldwijde doorgaande politieke oplossing-zoekende onderhandelingen.
En natuurlijk zijn jullie niet alleen, terwijl jullie hopen en bidden voor oplossingen voor alle opeisende en bedreigende kwesties die jullie rondom de wereld zien, is de spirituele hiërarchie bij jullie in ontelbare aantallen om jullie veilig naar de haven te leiden. Jullie schip, Moeder Aarde, is in veilige handen, die van jullie, en deze van de spirituele rijken die liefdevol gedurende eonen toezicht over jullie gehouden hebben en voor jullie uitgekeken hebben terwijl jullie worstelden om zin te maken van de waanzinnige spellen waar de mensheid druk bezet mee was door diens lange en bonte geschiedenis heen. De waanzinnigheid is uiteen aan het drijven, aan het desintegreren, in feite kan het alleen ontbinden in de eindeloze en overweldigende stroom van Liefde. Waanzinnigheid is een reactie op een gebrek aan Liefde, en dat gebrek werd door jullie allemaal verholpen door gestaag en krachtig in/naar de uitlijning en harmonie met Liefde te verhuizen.
De tijd voor waanzinnigheid is voorbij gegaan aangezien de waanzinnigen over de gehele planeet heen in toenemende mate geaccepteerd en geliefd worden in plaats van te worden afgedankt, gestraft, gemarteld, gevangen genomen of in schande weggeborgen. Dit hoeft nog niet duidelijk voor jullie zijn, maar het is aan het gebeuren. En ben bewust dat de waanzinnigen die ingedamd zijn door de maatschappij in instituten voor "hun eigen veiligheid" nauwelijks waanzinnig zijn, zij liggen slechts volledig overhoop met de waanzin van de wereld waarin zij zichzelf gewaarworden. De werkelijke waanzinnigen zijn diegenen die, door regels, regelgeving, en wapengeweld de mensen van de wereld zouden willen controleren, en hen verdelen in tegenstrijdige kampen om elkaar te bevechten … voor altijd!
Zoals jullie eerder gehoord hebben omhelst de Tsunami van Liefde alles op Diens pad -alles en iedereen is op Diens pad - onvoorwaardelijk en met oneindige acceptatie. Jullie zijn goddelijke wezens omdat God jullie creëerde, en wat Hij creëert is, van Diens ware natuur, goddelijk. Wat goddelijkheid is is van oneindige betekenis, waarde, achting, een onbetaalbare parel. Niemand is buiten Gods goddelijke omhelzing, niemand zou dat ooit kunnen zijn. Het is alleen de mensheid, binnenin de illusie, die ervoor koos om afgescheiden te zijn, te reduceren, te oneerbiedigen en af te danken, en deze activiteiten zijn net zo onecht als de illusie. Maar totdat een ziel accepteert dat er alleen Liefde is, kan hij of zij Het weigeren te erkennen en kan zichzelf afsluiten van diens Bron. De Bron, natuurlijk, blijft, de ziel weigert slechts om dit te zien, er bewust van te zijn, maar de illusie is aan het verbrokkelen, en wanneer het verdwenen is zal er geen plaats over zijn waarin te pretenderen je te verbergen.
Jullie zijn gezegend en worden in ieder moment begeleid terwijl jullie individueel, en soms zeer andere wegen voorwaarts maken richting jullie onvermijdelijke ontwaking. Om in slaap te blijven is geen optie. Als mensen, hoe moe jullie ook mogen zijn, zullen jullie altijd vanuit de slaap ontwaken omdat het lichaam er slechts zoveel van kan nemen, de hoeveelheid varieert wat verschuldigd is aan jullie variërende metabolisme, maar in slaap blijven is geen optie al zouden jullie wensen niet wakker te zijn en het leven als een mens te ervaren, zoals sommigen die zeer depressief zijn zouden kunnen kiezen als zij dat konden. Als goddelijke wezens van oneindige kracht, en met besef, kennis en begrip van de gehele Schepping, zouden jullie niet wensen, en doen jullie dat niet, om ondergedompeld te blijven in de staat van extreem beperkt bewustzijn welke de illusie jullie oplegt, zoals een zeer diepe slaap.
De gedachte om anders te zijn, om afgescheiden te zijn van jullie Bron, was nochtans tijdelijk, het schijnt slechts een talrijk aantal van lange eonen te zijn vanwege de kracht van jullie collectieve voorstellingsvermogen toen jullie die, op dat moment intrigerende, staat construeerden. Er is niemand onder jullie als mens die niet wenst om te vertrekken uit die onfortuinlijke staat en om al diens vermoeiende toebehoren achter zich te laten. Maar omdat jullie het aldus scherpzinnig construeerden hebben jullie jezelf ervan overtuigd dat het werkelijkheid is, dat er geen weg uit vandaan is, en dat er nergens naartoe te gaan is dat veiliger zou zijn, zekerder, of meer verwelkomend. Maar wederom, diep binnenin jullie brandt de onuitblusbare vlam van Liefde en roept jullie onophoudelijk om te ontwaken, en dit heeft jullie gedurende de eonen grote verwarring berokkend. Hoe zouden jullie logischerwijs hopen op bevrijding in/naar iets beters wanneer jullie geloven dat jullie weten dat er geen alternatief is, en toch blijft die hoop, jullie pushend om te zoeken naar de betekenis en naar God.  
Velen wijzen hoop af als kinderachtige onzin, en toch zijn zij niet in staat om het te ontwortelen en het af te danken. Uiteindelijk, wanneer de situatie werkelijk ontoelaatbaar wordt, keert iedereen zich binnenwaarts, naar God, of naar hoe zij ook verkiezen het Opperste Wezen te noemen of aan te duiden. En jullie Bron is altijd daar, wachtend om te reageren op die oproep. Dat is waar overgave helemaal over gaat, het gaat over het reduceren van jullie logische denkende geest/brein en om de kennis van jullie ware aard toe te staan om jullie te omhelzen.
Jullie werden nooit in de steek gelaten, en jullie zullen nooit in de steek gelaten worden omdat jullie Eén met God zijn, onafscheidelijk van Hem. Ga binnenin, naar jouw innerlijke heiligdom, nodig Hem uit binnen te komen - Onvoorwaardelijk! Het heeft geen zin om te proberen om Zijn oneindige Liefde voor jullie te beperken door logisch bewijs van Zijn bestaan te eisen terwijl jullie stevig gezekerd aan de illusie blijven door jullie geloof erin. Jullie kunnen geen twee meesters dienen! Kies God of jouw ego. Er is geen alternatief, en jouw ego is een geestesconstructie welke niet echt is. Dus waarlijk hebben jullie slechts één keuze en dat is om jullie hart te openen om met God te communiceren, net zoals het gemaakt werd om te doen, terwijl jullie alle afleidingen, zorgen en angsten van de illusie weg laten vallen. Te proberen om in de illusie te blijven en het echt te houden is waanzinnig, het is een door angst aangestuurd idee, en angst, zoals waanzinnigheid, is nochtans een afwezigheid van Liefde … maar alleen OMDAT jullie ervoor gekozen hebben om Het buiten te sluiten!
Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/