Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 12 juni 2014

Meester El Morya De Verhoging van het Niveau van het Menselijke Collectief bevindt...... 10 Juni 2014 / Méline Portia Lafont

Meester El Morya
De Verhoging van het Niveau van het Menselijke Collectief bevindt Zich in een Opvoerende Snelheid
10 Juni 2014 / Méline Portia Lafont

Begroet de reis van Ascentie en deze wonderbaarlijke ontvouwing. De Planetaire Ascentie is voor jullie aanstaande en dit is de meest betekenisvolle procedure ooit. Wanneer jullie door de sluiers van de illusie heen gaan nemen jullie diens Gouden Licht van bewustzijn waar, van creatie en van het zijn/bestaan, want Gaia is aan het ascenderen. Jullie kunnen de lagen van het oude voor Gaia afschudden, door deze Gratievolle missie toe te staan richting diens voltooiing te reiken en te groeien, hetgeen de beëindiging van haar oude werkelijkheid van bestaan/zijn impliceert.

Het is ook wat jullie in het Nu doen, jullie allemaal, terwijl jullie je eigen lagen van de dualiteit en de oude werkelijkheid van bestaan van jullie afschudden. Dit proces en deze ontwikkeling is wat wij Ascentie noemen, aangezien het staat voor de vernieuwing van jullie authentieke Zelf. Dit overtreden van de grenzen van het oude, dat wat wij noemen de sluiers van de illusie, staat Gaia toe om in Haar wedergeboren Zelf te staan hetgeen jullie nieuwe wereld van creatie als een collectief zal zijn.
Allen moeten in één trilling staan, allemaal tezamen, en dat is de trilling van Liefde, van vergiffenis en van respect voor al het leven en voor alle wezens. Het is de Kosmische Bron die aan de touwtjes van jullie planetaire en persoonlijke evolutie trekt zodat jullie in de trilling zijn die jullie moeten handhaven op een constant niveau om dat Zelfmeesterschap binnenin jezelf te ontdekken. Dit brengt jullie allemaal naar een hernieuwd besef en naar de ontdekking van jullie authentieke zelven waar jullie de Nieuwe Aarde wedergeboren in jullie eigen werkelijkheid brengen.
Als de lichamen en jouw bewustzijn overeenkomen met een andermans trilling en met die van Gaia, wordt de waarheid hier binnenin jezelf geïntensiveerd, waar de draden van het ego-verstand onder een serieuze hoeveelheid aan druk staan aangezien zij, op z'n zachtst gezegd, zeer stevig worden vastgehouden. Er is geen ruimte noch een uitsparing om adem te halen en te bewegen in de ruimte van het ego-verstand zonder geconfronteerd te worden met diens acties en gedachten. Daar is een spanning gaande in alle ego verstanden van elk bestaan aangezien de weerstand om diens eigen energie aan te kunnen echt wordt om mee om te gaan.
Het loslaten van het ego is de meest gemakkelijke manier in plaats van diens bestaan te ontkennen en dat feit van jouw wezen te negeren waardoor je ertoe komt met dat deel van jou te vechten. Wordt één met dit deel van jou en je staat het toe te verschuiven in een andere frequentie van bestaan door het los te laten. Zie ALLES als een onderdeel van jou en er is geen drang meer om dat te weerstaan of te bevechten wat schijnbaar rondom jou heen is als een andere wereld, wezen of energie. Werk mee in Liefde en ondersteun die nieuwe werkelijkheid van eenheid en erkenning van de Goddelijkheid binnenin IEDEREEN.
Het onder ogen komen van de waarheid is eerder gecompliceerd in de geesteshouding van veel geïncarneerde zielen, dus zoeken jullie naar een andere manier om met deze trilling om te gaan, en dat is het meest dat van het projecteren op anderen. Houd in gedachten dat wat je op een ander met jouw acties en woorden projecteert is wat je op jezelf projecteert. Jullie Meester wezens zijn nu in het stadium waar het mogelijk is om dit te erkennen en dit als waarheid te zien, en dit proces wordt nu geholpen door de Kosmische Bron om een handje te helpen bij het dit Meester worden van Zelf en met het in niveau naar boven naar jullie Hogere Niveaus te gaan.
Het is daarom dat jullie allemaal zoveel loslaten en transmuteren, laat ons zeggen de gehele wereld, omdat jullie allemaal een intrinsiek deel uitmaken van het volledige ascentieproces zoals jullie deel van Gaia uitmaken. Als een collectief transmuteren jullie en laten jullie niet alleen jullie eigen deeltjes van afscheiding los, maar ook dat van de volledige planeet Gaia terwijl de Mensheid één gigantisch collectief bewustzijn vormt… Laat ons zeggen een nieuwe "Ras"van Aardse Meester Wezens.
Het is met deze geesteshouding dat jullie allemaal omgaan met jullie Ascentie; de ego delen van jullie onder ogen komen, en omgaan met het proces van het loslaten van deze voor het beste van alles. Sterke impulsen barsten uit aangezien er geen ruimte voor beweging meer is terwijl jullie ineen geperst worden zoals een citroen om diens beste samenstelling naar buiten te brengen; diens sap. Jullie sappen worden eruit geperst aangezien deze de overblijfselen zijn van het beste van jullie; deze deeltjes die de Nieuwe Aarde vormen welke samen met het Hogere Dimensionale Wezen van Gaia vibreert.
Neem nu een diepe ademteug hier, want diens uitademing zal een lange tijd duren om deze Nieuwe Aarde van jullie in te zaaien. De tijd van voorbereiding is voorbij terwijl de volle actie en het Meesterschap de orde van de dag zijn hier. Uitbreiding, pas ontwaakte gaven/geschenken en de volledige disclosure van jullie wezen staan bovenaan de lijst om te ZIJN. Blijf alert voor de planetaire veranderingen aangezien deze veel van jullie hulp vereisen waar jullie allemaal een intrinsiek onderdeel van zullen zijn in dit specifieke stadium van Ascentie. De Aarde heeft jullie nodig om in niveau omhoog te gaan naar Haar trilling van zijn/bestaan terwijl alles aan het veranderen is in/naar een niveau van geen terugkeer.
Dit is het mijn geliefden! Er is geen tijd om de dingen te overdenken maar om de actie in jullie eigen handen te nemen door verantwoordelijk te zijn voor jullie eigen reis hier, aangezien het bij jullie begint!

In Vrede, Liefde en Overvloed voor ALLEN
Meester El Morya
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com