Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 15 juni 2014

Mary - Zonder Jou Zijn Wij Niet Compleet - Juni 2014 / Pamela Kribbe

Mary
"Zonder Jou Zijn Wij Niet Compleet"
Juni 2014 / Pamela Kribbe
Ik Ben Mary die spreekt. Ik groet jullie allemaal met Liefde vanuit het hartbewustzijn dat momenteel de Aarde omringt en altijd sterker doordringt. Jullie zijn onder de eerste mensen om dit hartbewustzijn te ontvangen en om het naar de Aarde en de mensen rondom jullie heen te zenden, en wij bedanken jullie daarvoor. Accepteer onze dankbaarheid, want jullie zijn een kanaal voor een nieuwe energie op Aarde.
Jullie zijn moedig, jullie hebben de keuze gemaakt om hier en nu op de Aarde te zijn in een tijd wanneer veel verandert voor het goede, maar er zijn ook vele dingen die naar boven komen die pijnlijk zijn in de vorm van oud verdriet en grieven. Zij komen in deze tijd naar het oppervlak op een extreme manier, en, ja, ook binnenin jullie.
Jullie dragen allemaal jullie eigen persoonlijke geschiedenis die ver door vele levens heen teruggaat. Jullie zijn heel vaak op de Aarde geweest, en iedere keer hebben jullie geprobeerd om jullie diepste inspiratie te realiseren, hetgeen jullie voornaamste wens is om hier op Aarde te zijn. Omdat jullie zo verbonden zijn aan deze planeet, jullie zijn hier als een "kind" gekomen die wil groeien en leren en, tezelfdertijd, zijn jullie ook ietwat een "ouder" voor de Aarde, de beschermers die het leven koesteren met jullie aanwezigheid. Dus jullie zijn zowel het "kind" als de "ouder" in jullie relatie met de Aarde. Op dit moment in de tijd, wil de Aarde jullie dwars over de brug heen naar een nieuw bewustzijn dragen, naar een nieuwe werkelijkheid, naar een leven vanuit het hart.
Op hetzelfde moment, zijn er engelen en gidsen in de kosmische sfeer rondom de Aarde die jullie willen ondersteunen. Wij zijn zeer bewogen terwijl we naast jullie staan en jullie spiritueel omarmen. Jullie zijn ons zo dierbaar, omdat jullie degenen zijn die het werk doen, hier en nu, op Aarde. Echter, jullie hebben nog steeds vaak zoveel twijfels, omdat jullie te kampen hebben met oude angsten.
Jullie zijn aan het einde gekomen van een specifiek pad van levensspannen; jullie voltooien een cyclus. In via de vele levens die jullie op de Aarde geleid hebben, hebben jullie geleidelijk de overgang van het egobewustzijn naar het hartbewustzijn gemaakt. Egobewustzijn is feitelijk een zwervend bewustzijn, een bewustzijn dat zich niet langer realiseert waar het thuishoort en waar het vandaan komt. Het is een losgesneden, afgescheiden en eenzaam bewustzijn in het Universum. Vanwege dit, is het overwonnen door de angst, en vanuit die angst, probeert het kleine ego zich aan een bepaalde controle over het leven en diens omgevingen vast te houden. Jullie probeerden dat ook te doen op jullie lange reis naar zelf-realisatie. Het egobewustzijn maakt deel uit van die cyclus, een fase in jullie evolutie. 
Desondanks, wat er gebeurde tijdens de egofase heeft diepe sporen in jullie bewustzijn achtergelaten, omdat er tijdsperiodes waren toen jullie je macht en jullie controle misbruikten. Op jullie reis door het Universum heen, was er een tijd toen jullie je manipulatieve krachten te zwaar en met een vernietigend effect uitoefenden. De reden dat ik dit nu aanhaal is om jullie bewust te maken van dat onderdrukte schaamte- en schuldgevoel van het doen hiervan, en het resultaat is dat jullie nu moeilijkheden hebben met het volledig implementeren van jullie kracht. Met de overgang van het ego- naar het hartbewustzijn komt het berouw voor wat jullie deden in jullie verleden, en jullie hebben de bedoeling om dat nooit weer te doen. Het resultaat is dat velen van jullie te ver gaan in de tegenovergestelde richting door volledig jullie kracht en zelfverzekerdheid op te geven. Jullie zijn zelfs angstig voor het ware idee van krachtig en zelfverzekerd in de wereld te zijn. Jullie zijn allemaal "kleine muizen" geworden die zich in de vleugels van het leven verbergen, omdat jullie deze weerstand hebben tegen het volledig gebruiken van jullie zelfbesef uit angst van het misbruik maken van jullie kracht/macht.
In de lange levensreeks die jullie op de Aarde geleefd hebben, zijn er ook vele keren geweest dat het bewustzijn en het Licht dat jullie voort wilden geven vanuit jullie hart tegemoet getreden werd met wanbegrip en weerstand, en dit heeft jullie angst verhoogd. De afwijzing die jullie ervoeren heeft jullie ontmoedigd. Jullie hebben beide scenario's ervaren: aan de ene kant, een machtig ego dat te groot was en later jou schaamte en schuldgevoel veroorzaakte, en aan de andere kant, het tot uitdrukking gebracht hebben van de macht vanuit het hart dat zeer liefdevol was, maar niet werd geaccepteerd door de maatschappij waar je een deel van uitmaakte.
Ja, jullie zijn een lange weg gegaan. Jullie hebben beide extremen vanwege dat ervaren, jullie leven nu met de overblijfselen van dat verleden, met een resultaat van gebrek aan zekerheid: "Mag ik hier zijn; Ben ik goed genoeg; Wat breng ik hier eigenlijk; Wie ben ik om mijn hoofd boven het maaiveld uit te steken.
Wie jullie zijn is waar ik jullie vandaag over wil vertellen. Jullie zijn de engelen van het Nieuwe Tijdperk. Jullie zijn naar de Aarde gekomen om de nieuwe tijd in te luiden, en jullie komen in vrede. Jullie komen niet langer hier met het zwaard van het ego uit de schede getrokken, jullie komen hier in vrede. Nu is de tijd om wederom jullie kracht op te pakken en om te durven in jullie zelf te geloven. Ja, jij bent die engel van vrede, omdat in jou de cyclus van levens naar de voltooiing gekomen is: van het duister naar het licht, van het ego naar het hart, en je wilt nu het op hart gebaseerde bewustzijn omhelzen, dat is het resultaat van die ervaring. Je wilt het met anderen delen, omdat je voelt: "Wij zijn één. Wij zijn hier allemaal samen op de Aarde, en wij maken allemaal deel uit van datzelfde bewustzijn. Ja, zelfs de Aarde zelf is één met ons". En in al jullie schoonheid, en met alles dat jullie aan innerlijke rijkdom verworven hebben, staan jullie nu op de Aarde en zijn gereed om over de drempel heen te stappen. Het is nu jullie tijd!
Maar wij moeten jullie vaak zachtjes wakker schudden, als het ware. Wij moeten jullie altijd gefocust houden op de volgende stap die er voor jullie ligt, aangezien jullie vaak in zelftwijfel verdrinken. Jullie raken soms zo verstrikt en overweldigt door de derde dimensionale wereld rondom jullie heen, door de dingen die jullie op de TV in het nieuws horen en in de kranten lezen. De angsten, de dingen die de mensen bespreken, alles waar je over hoort, wat geacht wordt onmogelijk te zijn, wat er verkeerd gaat - al deze negatieve boodschappen deprimeert jullie. Het is dan dat jullie te weinig ruimte voor het Licht ervaren dat jullie feitelijk zijn, het Licht waar jullie zo naar verlangen, en wat jullie onbewust zo krachtig binnenin jullie dragen. Jullie onderschatten jullie eigen werkelijkheid, wie jullie zijn, de grootsheid en de macht welke jullie belichamen, en niet in de betekenis van manipulatieve macht, maar de macht van de goddelijke aanwezigheid binnenin jullie.
Wat nu voor jullie noodzakelijk is in deze tijd is het juiste evenwicht van de macht. Niet de macht van het ego, maar de macht van jullie spirituele zelf, van dat deel van jullie dat zichzelf kent gedragen te worden door een eenheid welke al het leven doordringt. Als jullie je wederom af kunnen stemmen op die macht/kracht, en ermee uitlijnt, zullen jullie je hier op Aarde thuis voelen, één met Spirit, met de kern van wie jullie zijn.
Dat is waar jullie naar op zoek zijn, en dat kan jullie leidende draad zijn om jullie weg en bestemming op Aarde te vinden. Er is ruimte voor jullie allemaal op de Aarde; daar is een overvloed dat op jullie wacht, rijkdom dat naar jullie toe wil komen in de vorm van relaties, plezierige werkcondities, een fijne woning, geld. Op al deze niveaus, wil de Aarde en de aardse werkelijkheid jullie ontvangen. Het is jullie eigen zelftwijfel dat jullie in knopen geknoopt houdt en deze dingen niet voor jullie toegestaan heeft.
Wij vragen jullie, wij smeken jullie bijna, om in jullie zelf te geloven - jullie zijn het! Jullie zijn de baanbrekers op Aarde, degenen waarop de Aarde gewacht heeft, waarop de mensheid gewacht heeft. Jullie zijn degenen waar wij op wachten, omdat wij het niet voor jullie kunnen doen. Wij kunnen jullie aanmoedigen, steeds weer opnieuw, en wij raken nooit vermoeid met dat te doen, maar jullie zijn het die de beslissende stap moeten nemen, om echt jullie hart te vertrouwen, de fluisteringen van jullie intuïtie.
Om jullie een klein beetje op weg te helpen, en bovenal om jullie aan te moedigen, willen wij jullie naar de toekomst brengen. Wij vragen jullie om samen met ons in jullie hart en jullie verbeelding te reizen. Verbeeld je dat je hier bent, op die Nieuwe Aarde, en dat het op hart gebaseerde bewustzijn een werkelijkheid geworden is. Visualiseer dat de hoofdgedachte van de aardse werkelijkheid vrede/vreedzaamheid en vreugde is.
Stel je voor dat je in een huis bent dat gesitueerd is in een prachtige, natuurlijke omgeving. Het is jouw huis, jouw woning, en alle materie voelt aan alsof het levend is. Kijk gewoon om je heen: de muren, de ramen, het dak van het huis, voel hoe zij meer levend zijn dan waar je aan gewend bent in de aardse materie. Alles is helder en straalt licht uit, en het licht komt niet vanuit de zon, het licht komt van binnenuit de materie zelf. Zie jezelf in dat huis.
Jouw lichaam heeft ook die lichtgevende kwaliteit. De cellen van jouw lichaam voelen stralend, levendig, zuiver en schoon. En je draagt kleding dat comfortabel is en bekoorlijk om jou heen vloeit. Je zit op de vloer in dat huis, en je voelt vanuit jouw wortelchakra de diepe verbinding met de Aarde. Voel het mysterie van de Aarde en het leven dat vanuit de Aarde komt, terwijl jij een deel van dat leven bent. Je bent vanuit de Kosmos geboren, maar je maakt nu deel uit van de aardse werkelijkheid, en je verbindt deze twee elementen.
Dan sta je op en ga je naar buiten. Misschien is er een deur, of misschien gewoon een opening, en sta je met blote voeten op de Aarde. De zon schijnt, en de hemel is blauw, en je voelt voor een moment de energie van de zon. Het schijnt alsof de zon ook een ander gevoel heeft: een helderheid, een glinstering, een vrijheid die er eerder niet was - en jouw hart pulseert met vreugde.
De nieuwe geboorte heeft plaatsgevonden, en je voelt je zo gelukkig dat je een verlangen hebt om het met anderen te vieren. Je bent je bewust dat jouw voeten jou naar een plaats dragen waar andere mensen verzameld zijn. Daar, vlakbij, is een open plaats, een plein misschien, en je gaat naar waar je het geluid van stemmen hoort. Je ziet daar de gezichten van mensen die naar jou glimlachen en jou verwelkomen: "Wij hebben op je gewacht", zeggen zij. "Zonder jou zijn wij niet compleet."
Je staat tussen hen in en je voelt je op een rustige, zachte, vreedzame manier inbegrepen. Je bent eenvoudig en volledig jezelf; je hoeft niet anders te zijn dan dat je bent; je bent jezelf en je voelt je verbonden.
Wanneer allen in die plaats gaan zitten, wordt alles stil, iedereen luistert. Er komt een boodschap: jullie hulp is nodig. Er is een oproep vanaf de oude Aarde die naar jullie toekomt. Het is de Aarde die nog steeds verstrikt zit in het oude bewustzijn, de Aarde waar jij, zoals je hier zit nog steeds een deel van uitmaakt; het is de Aarde die opnieuw geboren wil worden.
Jij stuurt jouw energie vanuit de toekomst naar deze oude Aarde, naar diens oude werkelijkheid van op angst gebaseerd bewustzijn dat middenin een geboorteproces met pijnlijke persweeën zit. Je stuurt jouw vertrouwen voort, jouw wetendheid, jouw moed, naar die oude werkelijkheid en naar jezelf zoals je nu hier ziet.
Keer terug naar het heden en ontvang die energie vanuit de toekomst en sta het toe over je heen te spoelen zoals een regenbui. Die vrijheid waar je waarlijk kunt zijn wie je bent is niet ver meer verwijderd. Voel je ondersteund door jouw eigen grotere Zelf, en vraag het om advies. Vraag jouw toekomstige Zelf, die al bestaat, die feitelijk NU levend binnenin jou leeft! Tijd bestaat niet; het is allemaal illusionair. Je kunt je nu met dat Zelf verbinden die het geboorteproces beëindigd heeft.
Terwijl je de trilling van jouw toekomstige Zelf in je hart vasthoudt, de oude angsten, de oude pijn van jouw afdaling, al dat worstelen, zal achter je zijn. Je kunt nu het leven vieren. Je kunt handen met anderen vasthouden en de prachtige geschenken die je te delen hebt doorgeven - en je kunt hen feitelijk nu delen! Verbeeld je dat jouw licht, jouw unieke kwaliteiten, jouw schoonheid - dat allemaal - rondom deze kamer cirkelen. Je straalt het naar buiten toe uit en de mensen hier raken erdoor beïnvloed, en hun pad is, vanwege dit, gemakkelijker gemaakt. Laat het zijn; sta de wijsheid die van jou is toe om door jouw lichaam heen te stromen; door jouw hart, door jouw onderlichaam, door jouw wortelchakra. Ontvang van de Hemel; ontvang van de Aarde; ontvang van de toekomstige hulp die er voor jou is.
En wanneer je de lichtheid voelt die daarmee gepaard gaat, dan is het werkelijk voordelig. Dan heb jij je verbonden met wie je bent, met jouw diepste kern. En dat is alles dat je hoeft te doen om jouw weg in het leven te vinden: verbind je met dat licht, die eenvoudigheid, dat gemak. Wat vrijelijk stroomt, is wat gunstig is.
In essentie, is het leven niet moeilijk. Jij bent een kanaal; er stroomt wijsheid en licht door jou heen, en wanneer het ook is dat je de verbinding met de Aarde toestaat, en jouw geschenken met anderen deelt, jij brengt verandering naar deze wereld, terwijl tezelfdertijd jij jezelf ervan bevrijdt. Je laat los, nochtans laat je een spoor voor anderen achter, omdat er een dag zal komen wanneer zij, ook, het op angst gebaseerde bewustzijn los zullen willen laten. Jij maakt sporen met jouw energie.  
Daarom, feliciteer jezelf en ben trots op jezelf. Kijk niet naar deze dingen die je nog steeds wilt bereiken. Kijk naar alles dat je al gedaan hebt, en wat je in jezelf overwonnen hebt aan emoties, aan angst, aan beperking.
Wees trots dat jullie incarneerden in een menselijk lichaam terwijl jullie de belofte van een nieuwe opkomende werkelijkheid bespeurden, zowel binnenin als buitenom. Jullie namen de sprong van vertrouwen/geloof. Dat is de getuigenis voor jullie moed en jullie kracht! Daarom, durf door jullie hart geleid te worden in jullie alledaagse leven, en maak beslissingen die corresponderen met de energie die jullie nu voelen, met de lichtheid van de Nieuwe Aarde. Ga niet in tegen dat wat jullie buikgevoel jullie vertelt, durf te vertrouwen. Wij houden van jullie, voel onze aanwezigheid.  
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Pamela Kribbewww.jeshua.net