Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 14 juni 2014

Jezus: Jullie zijn Goddelijke Wezens, op Aarde om de Mensheid te Helpen Ontwaken /13 juni 2014 John Smallman


Jezus: 
Jullie zijn Goddelijke Wezens, op Aarde om de Mensheid te Helpen Ontwaken
13 juni 2014  John Smallman
Vertaling: René
De mensheid staat op de rand!  Ontwaken is op handen!  Ja, dit is jullie al vele malen verteld, en, aangezien de tijd van de illusie is, is het absoluut waar.  Desalniettemin, voor de mensheid lijkt het erop dat de stroom van de tijd onvermijdelijk is – langzaam of snel, afhankelijk van hoe je het persoonlijk ervaart – maar het lijkt alsof jullie er onontkoombaar in ingesloten, in omhuld zitten, en als je op iets wacht waarnaar je verlangt, kan de wachttijd eindeloos lijken.  Dus we hebben jullie verteld dat jullie ontwaken op handen is omdat het dat doet, aangezien de tijd illusoir is, en ten tweede omdat jullie het zijn die moeten ontwaken, en jullie zullen dat in een handomdraai doen als je er eenmaal klaar voor bent.
Jullie hebben eonen doorgebracht op weg naar dit moment van gereedheid, en dus moeten we diens nabijheid blijven benadrukken om jullie bij de les te houden, om jullie de intentie vast te laten houden dat te doen.  Ontwaken is, zoals we jullie verteld hebben, een collectief besluit, en dat besluit is genomen, het moet gewoon in werkelijkheid om worden gezet.  Door dagelijks jullie rustige innerlijke ruimte binnen te gaan en die intentie te reaffirmeren, intensiveer je het.  Door in iedere situatie liefdevol te zijn, en aldus je Licht hoog te houden voor iedereen om te zien en te ervaren, intensiveer je het verder.  Dat is jullie taak, dat is waarom je ervoor koos om te incarneren op dit moment in de evolutie van de mensheid.

Het probleem voor jullie allemaal is dat de illusie die jullie gebouwd en onderhouden hebben door jullie geloof erin, buitengewoon echt lijkt, en jullie blijven terugvallen in onliefdevolle ervaringen wanneer je egoïstisch reageert op een bepaalde situatie of kwestie in plaats van de Liefde toe te staan je te leiden en de weg te wijzen.  Als niemand aanstoot nam of heftig of boos reageerde zouden er geen conflicten zijn.  Maar eonen in de gevaarlijke illusoire omgeving die jullie bouwden, heeft jullie erin getraind ofwel defensief te zijn of preventief aan te vallen voor je eigen veiligheid en die van je geliefden, stam of natie.  Jullie geschiedenis laat heel duidelijk zien dat dat niet werkt, de wereld niet in vrede is, en toch blijft de mensheid volharden in het proberen vrede en orde in de wereld te brengen door gewelddadige en krachtige middelen, aldus toevoegend aan het endemische lijden wereldwijd.
Jullie hebben een aforisme, ‘als je in een kuil zit, moet je niet blijven graven!’.  En de meesten van jullie zijn er erg goed in op te merken wanneer anderen precies dat aan het doen zijn, maar zijn bijna totaal niet in staat te herkennen wanneer je het zelf aan het doen bent!  Heftig of boos reageren in bedreigende situaties betekent blijven graven, dus doe dat niet, kies er in plaats daarvan voor om kalm en gefocust te blijven. 
Kies ervoor niet beledigd te zijn.  Meestal wanneer je ervoor kiest beledigd te zijn (het is altijd een keuze die je maakt) is dat het gevolg van het verkeerd begrijpen van de intentie of bedoeling van degene die je schijnbaar heeft beledigd.  Ook omdat er zo veel zo zwaar gewond zijn geraakt op verschillende momenten in verschillende levens, leven ze met de verwachting van aanvallen, en zijn op die manier als een springveer, al strak opgewonden en klaar om, direct, heftig te reageren.  Dus we blijven jullie eraan herinneren dat Liefde de weg vooruit is, dat Liefde de oplossing is voor alle kwesties en problemen, en, we zijn blij om het jullie te vertellen, meer en meer van jullie horen ons en leren om Liefde daadwerkelijk in actie te brengen.
Voor de meesten van jullie is een gewelddadige fysieke aanval over het algemeen niet iets dat in je dagelijkse leven voorkomt, maar verbaal geweld of een verbale aanval komt vaak voor.  Reageer niet!  Zo simpel is het echt.  Velen die tijdens hun jeugd werden aangemoedigd of er zelfs toe gebracht zich onwaardig te voelen of iets dergelijks, verwachtend om op bijna ieder moment te worden geoordeeld, zijn er klaar voor om in een schijnbare zelfverdediging te reageren.  Maar, jullie zijn allemaal volkomen en totaal waardig!  Enig negatief oordeel of beledigende opmerking die je ervaart als zijnde aan jou gericht is ongegrond.  Het is mogelijk dat je een fout hebt gemaakt en dat daaraan wordt geappelleerd, dus, als dat het geval is, accepteer dan dat je een fout hebt gemaakt, bespreek het en zet het recht.  
Jij zelf, ongeacht alles wat je ooit hebt gedaan, zult altijd een oneindig waardevol en geliefd kind van God zijn.  Er is nooit enige noodzaak om aanstoot aan iets te nemen, zelfs als degene die jou op het oog heeft jou graag beledigd zou zien.  De behoefte jou beledigd te zien is diens eigen gevoel van ontoereikendheid dat ondersteuning nodig heeft.  Door rustig om te gaan met de kwestie om het op te lossen, in plaats van boos te reageren op een oneerlijk en mogelijk kwetsend oordeel of commentaar, sta je de ander met wie je te maken hebt toe om zijn verdedigingen te verlagen, zodat het probleem creatief kan worden aangepakt en dus opgelost. 
Vaak is het erg verleidelijk om te reageren, om deel te nemen aan een scheldpartij, en als je wint bouwt het je ego op terwijl je plezier hebt over het verdriet en de verwarring van de ander.  Maar dat is geen liefdevolle manier om je te gedragen, en als het je intentie is om liefdevol te zijn, om je bezig te houden met de taak die je jezelf stelde voordat je incarneerde, dan zul je daarover later wroeging voelen omdat je op die manier reageerde, en dan kan het heel wel zijn dat je overgaat tot bozig zelfoordeel, verder toevoegend aan het ongerechtvaardigde maar diep gevoelde gevoel van ontoereikendheid of waardeloosheid.
Dus de boodschap van vandaag is ‘Houd van jezelf, accepteer jezelf, vergeef jezelf’. Vergeet niet, God doet dat, voortdurend.  Wanneer je echt de bewuste poging doet om jezelf goed te behandelen, en dat dan doet, zul je je veel beter voelen.  Wanneer je je goed voelt is het veel gemakkelijker om liefdevol om te gaan met ‘de stenen en pijlen van het onontkoombare noodlot', zoals William Shakespeare zei.
Jullie zijn goddelijke wezens, op Aarde om de mensheid te helpen ontwaken, en dat ontwaken is op handen, dus het is essentieel dat je je focust op de taak die je kwam verrichten.  Ga dagelijks ten minste één keer naar binnen, en bij voorkeur meerdere malen, naar je stille innerlijke ruimte.  Jullie hebben die allemaal.  En terwijl je daar bent, herinner jezelf aan je eeuwige goddelijke natuur, haal jezelf niet op enige manier neer, maar focus op het feit dat je oneindig en eeuwig geliefd bent.  Heb vervolgens de intentie om op ieder moment liefdevol te zijn, en heb de intentie niet te reageren op schijnbare aanvallen.
Herinner jezelf eraan dat aanvallen gewoon wanhopige schreeuwen om Liefde zijn, en dat je zult en de intentie hebt te reageren met compassie en begrip, als je er één ervaart.  Je weet dat het werkt, want jullie hebben bij tijden allemaal precies dat gedaan en, vaak met verbazing, de wonderbaarlijke effecten gezien die jullie liefdevolle reactie oproept.  Je bent Liefde, want je werd geschapen uit Liefde, en dat kan nooit veranderen, dus schud de angstige gedachten en overtuigingen waarmee de illusie je probeert te omhullen van je af, en laat jezelf zien zoals je werkelijk bent, een goddelijk wezen van Liefde, hier om allen te helpen bij hun ontwakingsproces.  Het is immers in jullie eigen belang om dit te doen!
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.