Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 18 juni 2014

Het Team - De Suiker Matrix - 17 Juni 2014 / Peggy Black

Peggy Black en het 'Team'
"De Suiker Matrix"
17 Juni 2014 
Wij zijn hier om jullie te eren, te ondersteunen en te bekrachtigen om jullie eigen multidimensionale bekwaamheden en gaven te herinneren terwijl jullie je Lichtlichaam-zelf activeren.
De fysieke dimensie waar jullie op gefocust zijn is slechts één aspect van jullie goddelijke zelf. Niettemin is het het fysieke lichaam dat jullie goddelijke bewustzijn in deze werkelijkheid verankert. De dichtheid en de niveaus van bewusteloosheid kunnen je overweldigen. Nochtans moedigen wij jullie aan om door te gaan jullie besef uit te strekken en voorbij te gaan aan wat voor vereiste begrenzingen dan ook.
Als een multidimensionaal wezen heb je alle gaven en bekwaamheden die jullie als paranormaal of buitenzintuiglijke waarnemingen gelabeld hebben: telepathie, heldervoelendheid, helderziendheid, retro-helderziendheid (in het verleden kunnen zien), telekinese, remote viewing (zien op afstand), astrale projectie en bi-lokatie om een paar van jullie gaven te noemen.
Jij bent een wezen van trillingen. Alles dat je tegenkomt heeft een effect op jouw trillingen, hetgeen jouw eigen persoonlijke groei kan triggeren of jouw herinnering en uitbreiding onderdrukken. Begin om jouw paranormale gaven en jouw kracht opnieuw op te eisen.
Wij zouden je graag uit willen nodigen om bewust te worden van de matrix of het energiegebied , de energetische handtekening van alles. Vandaag zullen wij ons concentreren op jullie voedsel. Alles en iedereen raakt jou aan met hun energetische handtekening. Jouw doel is om de binnenkomende frequenties te herkennen en in de gaten te houden zodat jij je op de soepelste, meest optimale en hoogste trilling die mogelijk is te werk kunt en zult gaan.
Dit is een belangrijk besef voor jou en anderen om te hebben, specifiek terwijl de mensheid ermee begint te verhuizen in/naar de volgende fase van de evolutie - het activeren van het Lichtlichaam en het opnieuw opeisen van jullie gaven. Als jouw persoonlijke energiegebied en de energiegebieden en frequenties van anderen meer gevoelig en verfijnd worden, moet enig voedsel dat jullie consumeren geëlimineerd of met bewuste matigheid genomen worden. 
De vraag welke jij en anderen zichzelf moeten beginnen te stellen is; creëert dit voedsel stress in mijn lichaam of voegt het toe aan de harmonie, is het voedsel een chaotisch luid voedsel of een subtiele aangename samenhangende frequentie. Als jij jouw aandacht op deze vragen plaatst, zal je beginnen je bewust te zijn van de frequenties en klanken van al jouw voedsel en hoe zij jouw lichaam beïnvloeden. Zelfs diegenen die jouw voedsel bereiden plaatsen trillingen, klanken en frequenties daar. Je zult bespeuren of het voedsel liefdevol bereid werd of op een gevoelloze onbewuste manier, of zelfs met kwaadheid of frustratie.
Wij zullen nu spreken over geraffineerde suiker als een trilling, een frequentie. Het komt als een schok voor het fysieke lichaam en de systemen die het moeten verwerken. Suiker, specifiek verwerkte suiker, is een energie en stemmingswisselaar, het is een geaccepteerde "drug" in jullie maatschappij. Geraffineerde suiker is één van de meest legale verslavende substanties op jullie planeet. Het is ook een vergif; het fysieke lichaam werd niet ontworpen om dit soort van trilling/frequentie dagelijks te verwerken.
Zelfs terwijl wij hierover spreken, sturen jullie herinneringen beelden en herinnerde ervaringen uit van een tijd toen je de één of andere vorm van verwerkte suiker nuttigde, deze favoriete voorkeuren, deze favoriete smaken. Vaak werd de verslaving aan suiker begonnen in de kindertijd en deze verslaving, het smachten, overschrijft de wijsheid van het lichaam.
Toen je een fysieke gedaante belichaamde als een multidimensionaal wezen, waren al jouw buitenzintuiglijke gaven beschikbaar. Je kon de emoties van andere voelen, hun gedachten horen en dat was zeer intens. De eerste keer dat je blootgesteld was aan de trilling van verwerkte suiker, werden deze gevoelens en verbindingen gedempt. Dus onbewust, terwijl je door jouw groei als een mens heenging, toen de emoties die je als een fijngevoelige voelde of de gedachten die je van anderen oppikte te intens werden, onderdrukte de inname van suiker in de één of andere vorm deze extreme gevoelens en de luide gedachte-uitzendingen die van anderen afkomstig waren.
Suiker zal jouw trillingsgebied veranderen; het creëert een soort van chaos in het energiegebied. Het voert jou naar hogere regionen; het veroorzaakt een onbalans in de mens en zorgt ervoor dat het fysieke systeem op een niveau van stress werkt. Wanneer verwerkte suiker ingenomen is wordt het lichaam oplettend, de gevaren signalen zijn geactiveerd. Verwerkte suiker beïnvloedt ook de activiteit en de processen van het brein. De frequentie en de trilling van suiker is gelijkaardig aan jullie heavy metal muziek en het overschrijft de subtiele trillingen van jullie buitenzintuiglijke gaven. Het zet hen uit, zogezegd.
Suiker wordt in bijna al het verwerkte voedsel toegevoegd. Het verzekerd dat de mens van het product zal houden. De suiker matrix is een onderdeel van jullie volledige maatschappij; deze drug is een geaccepteerd onderdeel van het leven. Het is in alle variëteiten van snoep, koekjes, gebak en zoetigheid van alle soorten en maten aanwezig. Gematigd ingenomen, hebben natuurlijke suikers, fruitsuikers een meer rustgevende klassieke muziektrilling welke het lichaam kan assimileren.
Jullie maatschappij zit in de barensweeën van een fysieke storing dat veroorzaakt wordt door suiker. Na jaren van het innemen van suiker, begint het lichaam onjuist te functioneren en het te begeven; veel ziektes zijn het resultaat van teveel suiker in het systeem. Jullie hebben een epidemie gelabeld diabetes; jullie hebben een epidemische omvang van mensen met overgewicht. Beide zijn gerelateerd aan suiker en het onvermogen van het lichaam om de grote hoeveelheden van suiker te verwerken die de mensen dagelijks innemen.
Stel je gedurende een moment voor dat de evolutie van het bewustzijn gaat over het gebruiken van jullie multidimensionale paranormale gaven. Als je, echter, geen raamwerk hebt, geen begrip dat deze gaven opnieuw geactiveerd worden, wanneer je de intense emoties voelt die door het collectief of diegenen rondom jou heen gegenereerd worden, is jouw eerste gewoonte om suiker of een andere methode te gebruiken om hen te onderdrukken. Hoe meer jouw gaven zich openen, hoe meer je de gegenereerde emoties voelt van diegenen rondom jou heen, en hoe meer je hen moet onderdrukken.
Jij bent een alchemist, hier in deze werkelijkheid en in dit tijdskader om het bewustzijn van jullie planeet te verheffen. Maar je bent je er niet bewust van dat je naar deze planeet toekwam om een transformator te zijn van dichte misplaatste emoties en energieën, jou werd niet geleerd om gereedschappen te gebruiken om wat voor emotie dan ook die je ontmoette en voelde te transformeren. Jou werd niet geleerd dat je een fijngevoelig persoon was, of telepathisch of empathisch, de emoties te voelen van diegenen om jou heen. Jou werd geleerd hoe deze bekwaamheden af te sluiten. Begin om jouw paranormale bekwaamheden te eren en doe je best om wat deze gaven afsluit te elimineren.
Wanneer je sterke emoties van angst, stress, zorgen, verdriet of kwaadheid voelt die jouw gedachten en acties volledig bezighouden en de kwaliteit van het leven beïnvloeden, begin jezelf af te vragen welk percentage van deze emoties persoonlijk van jezelf zijn. Vanuit onze waarnemingen, kunnen wij meedelen dat minder dan vijfentwintig procent persoonlijk van jou zullen zijn. Wat er zich voorgedaan heeft is dat jij als een fijngevoelig persoon je verbonden hebt met de trillingen die door anderen aangeboden werden alsook het collectieve bewustzijn.
In plaats van deze sterke misplaatste emoties te onderdrukken die je voelt, in plaats van deze emoties en andere te be/veroordelen, eis jouw bekwaamheid als alchemist eenvoudig op om hen te transformeren. Gebruik jouw gereedschappen. Gebruik geluid om iedere emotie die je voelt tot uitdrukking te brengen en los te laten, die van jezelf alsook alle waaraan je mogelijk verbonden bent. Dit is het werk en de dienstverlening die je hier aan kwam bieden.
Je voelt deze misplaatste emoties in jouw fysieke lichaam, en in het partnerschap met jouw goddelijke bewustzijn als een multidimensionaal wezen van Licht, heb je het geboorterecht en de verantwoordelijkheid om hen te transformeren en hen te vervangen met samenhangende emoties van Liefde, vreugde, dankbaarheid en waardering alsook met vergiffenis en mededogen. Je transformeert dan wat je persoonlijk voelt alsook wat voor aspect dan ook van het collectieve bewustzijn en emoties die je afgetapt hebt. Het is zeer zeker voor iedereen een win-win.
Begin waar te nemen wat je gebruikte om jouw feitelijke gaven en bekwaamheden af te sluiten of te onderdrukken. Verwijder ieder oordeel dat je over anderen zou kunnen dragen die jou deze gaven niet leerden of niet toestonden om aangemoedigd te worden om deel uit te maken van jouw kindertijd. Onderneem nu actie. Wij zeggen niet dat jullie nooit suiker kunnen consumeren, wij nodigen jullie slechts uit om bewust te zijn van wanneer jullie deze substantie gebruiken om sommige emoties te onderdrukken. Begin ermee om je emotionele kast op te ruimen. Begin ermee om je de bekwaamheid van het transformeren van iedere vorm van dichte energie eigen te maken.
Jij bent voorbij iedere maatstaf machtig. Jij bent moedig en dapper om hier op jullie planeet Aarde te zijn tijdens deze tijden van grote uitdagingen. Wij nodigen je uit om jezelf in ere te houden als het werkelijke Lichtwezen dat je bent. Iedere keer dat je dichte energie transformeert voeg je meer lichtbesef toe aan het collectief alsook aan jezelf. Wij zijn dankbaar om dit besef met jullie te delen terwijl jullie meer volledig in/naar jullie luister treden.  
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com