Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 6 juni 2014

Het Momentum voor juni 2014 is Ascentie 1 juni 2014 / door Patricia Cota-Robles

Het Momentum voor juni 2014 is Ascentie
1 juni 2014 / door Patricia Cota-Robles

Collectief  als Zonen en Dochters van God, ZIJN WIJ DE HOEK OM GEDRAAID! Dit is de Victorie van onze IK BEN Aanwezigheid en van het Gezelschap van de Hemel die daar al naar gestreefd hebben sedert de eerste impuls, eonen geleden, na onze val uit Genade. Sedert die noodlottige tijd, toen wij ons hart sloten zodat we niet zoveel pijn zouden voelen en letterlijk de stroom van onze Vader-Moeder Gods Liefde blokkeerden en ons bewustzijn van het Goddelijke Vrouwelijke – onze Moeder God, heeft onze IK BEN Aanwezigheid geprobeerd om het Pad van Goddelijke Liefde her op te eisen dat onze bestemming is. Ongelukkig genoeg hebben onze gefragmenteerde, op angst gebaseerde menselijke ego’s succesvol met hand en tand gevochten om ons te weerhouden zich onze Moeder God te herinneren en om die Victorie te bewerkstelligen.

Toen wij ophielden het volle momentum, of de volle stuwkracht, te ontvangen van de Liefde van onze Moeder God via de Onsterfelijke Victorievolle Drievoudige Vlam in ons hart, manipuleerden onze menselijke ego’s ons te geloven dat onze stoffelijke lichamen alles zijn die wij zijn en dat de Aarde een zielloos object is waarvoor wij het recht hebben om te gebruiken en te misbruiken als wij dat Willen. Onze ego’s kwamen ook tot de onjuiste conclusie dat haar doel en reden om te zijn was om aan de stoffelijke zintuigen te voldoen.  Ik dacht wat er voor nodig was om dat te doen, om het doel te bewerkstelligen, juist was, zelfs als het liegen betekende, stelen, bedriegen of doden. Deze ongelooflijk verstoorde illusie heeft het resultaat gehad van alle pijn en lijden die wij mis-creëerden op de oude aarde, maar ook het restant van die menselijke mis creaties die aan de oppervlakte komen, nu op versneld tempo, om terug te worden getransmuteerd in Licht.

In de myriaden levens die we sedert de val beleefd hebben, hebben wij waarschijnlijk alles gedaan en alles beleefd. Op een bepaald moment reflecteren onze etherische lichamen de som van alles dat we ooit beleefd hebben sedert we voor het eerst  uit het hart geademd werden van onze Vader-Moeder God. Dat betekent dat onze etherische lichamen constant pulseren bij elke gedachte, gevoel, woord, daad, geloof en herinnering die we ooit hebben uitgedrukt. Dit houdt de hele goede dingen in, de zeer slechte dingen en alles daar tussenin. Behalve, natuurlijk, als we bekend en wakker genoeg waren om het Licht aan te roepen van onze Vader-Moeder God’s Violette Vlam om terug te transmuteren in het Licht van de negatieve energie die hoorde bij onze menselijke miscreaties.

Ongelukkig genoeg zijn het een groot gedeelte van de Mensheid  niet wakker genoeg om zich te herinneren hoe ze de Violette Vlam moeten aanroepen of dat die zelfs maar bestaat. Veel mensen zitten zo begraven in hun pijnlijke levenservaringen dat ze hun hoofd niet voldoende genoeg boven de modderpoel van hun menselijke miscreaties kunnen opheffen om het Licht van God waar te nemen of om een manier te begrijpen uit hun lijden te gaan. Deze dierbare mensen zijn onbewust van de diepe Waarheid dat zij de Geliefde Zonen en Dochters zijn van God en dat ALLES dat onze Vader-Moeder God heeft van HEN is.

Alles dat onze Vader-Moeder God heeft is het Goddelijke Geboorterecht van elke man, vrouw en kind op Aarde. Wij ontvangen dat Goddelijke Potentieel via ons geschenk van Leven. Met onze creatieve talenten van gedachte en gevoel en ons geschenk van de vrije wil, heeft onze Vader-Moeder God ons bekleed met het vermogen om onze Levenskracht te gebruiken om co-creators te worden met Hem. Wij kunnen onze Levenskracht gebruiken om te scheppen wat wij ook willen via onze gedachten, gevoelens, woorden, daden, herinneringen en geloof. Wat voor ons belangrijk is, is ons te realiseren dat we VERANTWOORDELIJK zijn voor wat we wilden scheppen.

Het oorspronkelijke Goddelijke Plan voor de Mensheid was om onze Levenskracht te gebruiken om vroeger onbekende patronen van Goddelijke Liefde, Harmonie, Evenwicht, Overvloed en Oneindige Vreugde mede-te-scheppen, dus om de grenzen van het Koninkrijk op Aarde uit te breiden. Om dat facet te vervullen van het Goddelijke Plan en om ons gefocust te houden alleen op het Licht, gaf onze Vader-Moeder God ons EEN waarschuwing mee: “Neem niet deel aan de Boom van Kennis van GOED en KWAAD.”

Onze God Ouders wisten dat zo lang hun Zonen en Dochters nooit onze gedachten en gevoelens gebruikten om het kwaad te bekrachtigen, dat de afwezigheid van Goddelijke Liefde is en zich manifesteert als armoede, ziekte, oorlog, hebzucht, corruptie, misdaad, misbruik van macht en elke andere vorm van pijn en lijden, dan zouden we niet die enorme mutaties scheppen als deel van onze Aardse ervaring.  Tragisch, dat moest niet gebeuren.

Na de val gingen wij omlaag naar zulke disharmonische frequenties van vibratie dat we het contact verloren met onze IK BEN Aanwezigheid, maar ook onze leiding vanuit de Hemelse Rijken. Wij vergaten onze bedoeling en reden om te Zijn, wat het leren was om mede-scheppers te worden met onze Vader-Moeder God. Zonder de kennis van de Liefde van onze Moeder God, ontwikkelden wij een gefragmenteerde, op vrees gebaseerd menselijk ego dat zich aanmatigde de controle over onze Aardse Lichamen te hebben en die begon onze Macht de eerste keer te gebruiken zonder het evenwicht van Liefde. Dat is toen ALLES VERANDERDE.

Nu, Na Eonen Van Tijd, is DE ZEGE AAN ONS!

Sedert de Zonen en Dochters van God verantwoordelijk zijn voor hoe wij elke elektron gebruiken van ons kostbare geschenk van Leven, Kunnen wij alleen onze mis gekwalificeerde energie terug transmuteren naar Licht. Zelfs ook staat het Gezelschap van de Hemel klaar wachtend op de gelegenheid om ons te helpen, zonder dat de Mensheid om die hulp vraagt, en hebben de Wezens van Licht geen toestemming om in ons leven tussenbeide te komen. Zij kunnen niet gewoon die menselijke miscreaties transmuteren voor ons. Wij moeten de resultaten ervaren van onze miscreaties, onze lessen eruit leren en dan met berouwvolle harten de Violette Vlam aanroepen – de volmaakte balans van de Blauwe Vlam van Macht van onze Vader en de Roze Vlam van Goddelijke Liefde van onze Moeder God – om naar zijn oorspronkelijke volmaaktheid de kostbare elektronische Licht substantie terug te transmuteren die wij enorm hebben mis-gecreëerd.

Het is een Kosmische Wet dat de Roep om bijstand uit het rijk moet komen waar de hulp nodig is. Wat dat betekent op praktisch niveau is dat opdat de Wezens van licht in de Rijken van Verlichte Waarheid tussenbeide komen in de levens van de Mensheid, moeten zij die geïncarneerd zijn op Aarde zelf vragen om die Goddelijke Tussenkomst. Het goede nieuws is, WIJ ZIJN EEN met onze Zusters en Broeders in de Familie van de Mensheid. Daaruit volgend hebben jullie en ik het vermogen om hulp aan te roepen vanuit Het Hoge namens elk mens dat op Aarde is geïncarneerd.

Zo lang wij vragen dat deze tussenkomst gebeurt via ieder mens hun IK BEN Aanwezigheid in een volmaakte verbinding met zijn of haar Goddelijke Plan en voor het hoogste goed voor iedereen die erbij is betrokken, zullen slechts juiste en volmaakte resultaten voor ieder mens plaats vinden. De ontwaakte Mensheid kan feitelijk dienen als surrogaat voor de mensen die nog steeds in slaap zijn, of zo begraven zitten in pijn en lijden dat zich in hun leven manifesteert dat zij nog niet eens kunnen omvatten hoe zij uit de rotzooi kunnen komen waar ze in zitten.

De uitdaging is dat om de energie, vibratie en bewustzijn te veranderen van de meest recalcitrante massa’s van de Mensheid er genoeg mensen moeten zijn die bijstand vanuit het Hoge aanroepen namens die massa’s om een kritieke massa te bereiken. Als er eenmaal een kritieke massa van aanroepingen is bereikt namens de Mensheid, wordt er een NIET TE STOPPEN VERSCHUIVING gecreëerd die de massa’s naar voren brengt in het Licht, ondanks hun gebrek aan bewuste deelname. Hun IK BEN Aanwezigheid is altijd betrokken bij deze verschuivingen en weet precies wat te doen en hoe de hulp die wordt gegeven vanuit de Hoge, te assimileren. Dit is zo of de persoon zich bewust is van wat hem overkomt of niet op een bewust niveau.

IK BEN zeer verrukt te zeggen dat het Gezelschap van de Hemel heeft onthuld dat door de monumentale instromingen van Licht die we ontvingen uit de Hemelse Rijken in de vorm van Eclipsen, Hemelse Samenstanden en Goddelijke Tussenkomsten er sedert de maart Equinox wonderen zijn gebeurd. Na eonen van tijd bereikten de collectieve aanroepingen van de Ontwaakte mensheid een kritieke massa in de Mystieke maand mei die inderdaad een niet te stoppen verschuiving creëerde. Deze verschuiving liet de IK BEN Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op Aarde reiken in de dieptes van de zakken van negativiteit die zijn  geregistreerd in ieder mens’ etherisch lichaam  en om die grove mutaties terug te transmuteren in Licht met de meest geïntensiveerde frequenties van de 5de Dimensionale Kristallijnen Zonne Violette Vlam die de Wereld ooit heeft gekend.

Saint Germain heeft gezegd dat die zakken van negatieve energie een grote factor zijn geweest tegen het vermogen van de Mensheid om de Goddelijke Liefde te ervaren en om zich te her-verbinden met onze Moeder God en het vermogen van de Mensheid om Goddelijke Liefde te ervaren en om zich te her-verbinden met onze Moeder God en het Goddelijke Vrouwelijke, sedert onze val uit de Genade, eonen geleden, op het continent van Lemurië,  De dichte pockets/zakken van negativiteit  in de etherische lichamen van de Mensheid hebben onze op angst gebaseerde menselijke ego’s gevoed en onderhouden sedert de val. Het is geen wonder dat zoveel mensen hebben gevoeld dat, het maakt niet uit wat ze proberen of om de kwaliteit van hun leven te verbeteren, ze werden geblokkeerd en tegengehouden om verder in het Licht te gaan.

Als jullie de negatieve energie in je lichaam hebben gezien, weet je dat het lijkt op zeer dichte zakken met zwarte teer. Die energie was oorspronkelijk deel van de Levenskracht die je kreeg van onze Vader-Moeder God zodat jullie konden leven, bewegen, ademen en je Wezen als een geïndividualiseerde Zoon of Dochter van God op Aarde konden laten zijn. Door een gebrek aan besef nam jullie menselijke ego opzettelijk of onbewust dit geschenk van Leven aan en vervormde dit in grove mutaties die pijn en lijden veroorzaakten. Die etherische registratie en herinneringen zijn zeer instrumentaal geweest om negatieve dingen te veroorzaken die jullie levenslang hebben ervaren terwijl jullie door je menselijke ego werden gemanipuleerd en gecontroleerd.

MAAR NU IS ALLES VERANDERD!  De instromen van Licht die plaats hebben gehad sedert de maart Equinox, inclusief de invocaties naar de Violette Vlam die stuwkracht opbouwde in de Mystieke Meimaand, hebben de IK Ben Aanwezigheden van ieder mens op Aarde om de teer-achtige zakken met negativiteit te versplinteren en terug te transmuteren naar Licht, die gecreëerd werden in de eerste impuls van de val in Lemurië. Dat waren de etherische registraties die het meest effectief het vermogen van de Mensheid blokkeerden om Goddelijke Liefde te beleven of zich opnieuw te verbinden met onze Moeder God.

Als eenmaal de Violette Vlam de atomische en subatomische partikeltjes en energiegolven die hoorden bij de zakken met negativiteit transmuteren in Licht, zal de IK BEN Aanwezigheid van ieder mens permanent de ruimte af-zegelen waar de negativiteit bestond in het Goddelijke Momentum van de Kristallijnen Witte Ascentie Vlam. Met de God Zegenrijke bewerkstelling van die Activiteit van Licht, zal die graad van negativiteit nooit meer bestaan in de Lichamen van de Zonen en Dochters.

Het Momentum voor juni 2014 is ASCENTIE

Nu de pockets van negativiteit in de etherische lichamen van de mensen zijn getransmuteerd door de Violette Vlam, is er een Kosmische push/duw door de Ik Ben Aanwezigheid van elke persoon en het Gezelschap van de Hemel om de massa’s van de Mensheid zich te laten aanpassen aan het Ascentie proces waar de Aarde en de HELE Schepping nu middenin staan, ter voltooiing.

29 mei 2014:  was de dag die door Christenen werd gevierd over de hele Wereld als Ascentie Donderdag (Hemelvaart). Deze viering eert Jezus’ Ascentie  die plaats vond 40 dagen na zijn opstanding. Dit jaar houden de Christelijke Feestdagen Jezus’ Opstanding en Ascentie in en worden op dezelfde dag gevierd door Oosterse en Westerse Christelijke Religies. Dat is heel zeldzaam en nam toe tot bijna 3 miljard, het aantal mensen dat zich richt op de  Vieringen ter zelfde tijd. Dat schept een zeer krachtige Kelk van Menselijk Bewustzijn op die dagen.

Op Ascentie Donderdag, begonnen Serapis Bey en de Legioenen van Engelen die horen bij de Kristallijnen Witte Ascentie Vlam de Aarde en AL haar leven te overstromen met de 5de Dimensionale Kristallijnen Zonne frequentie van dat Heilige Vuur. Terwijl de Ascentie vlam door de Kelk stroomde van het Menselijke Bewustzijn, werd ieder partikel en golf van leven op Aarde opgeheven naar hogere frequenties van de Nieuwe Aarde waar we ooit toe in staat zijn geweest die te bereiken.

Serapis Bey en de Engelen van de Ascentie Vlam hebben een Hartverplichting gedaan om deze Activiteit van Licht te intensiveren door en rond ieder partikeltje en golf van Licht op Aarde, in de gehele maand juni. De Goddelijke Bedoeling van deze interventie is om de massa’s van de Mensheid te helpen te Ontwaken en om door te gaan in het Licht door een kwantum sprong ondanks hoe ver achter een mens is bij zijn of haar Ascentieproces.

8 juni 2014:  is de dag die Christenen vieren als Pinksteren. Deze dag eert het Dopen van de Heilige Geest door het Heilige Vuur, (de vlammetjes) die plaats vond voor de Leerlingen in de Bovenste Ruimte tien dagen na Jezus’ Ascentie of 50 dagen na zijn Opstanding. Opnieuw, met miljarden mensen die zich op de Heilige Geest focussen, waarvan wij nu WETEN dat dat onze Moeder God is, en er zal een machtige Kelk van Menselijk Bewustzijn worden gevormd.

Op die heilige dag zal onze Moeder God de GEHELE Mensheid Dopen met Heilig Vuur. Dit Geschenk van Hoog Boven zal door de Kelk stromen van het Menselijk Bewustzijn en worden opgenomen door ieder mens zijn/haar Ik Ben Aanwezigheid in verbinding met zijn of haar Goddelijke Plan en het hoogste goed voor iedereen erbij betrokken. Deze Zegening van onze Moeder God zal zelfs de meest recalcitrante mens zich onze Moeder God laten herinneren en zich her verbinden met haar Goddelijke Liefde op nieuwe en intense manieren.

13 juni 2014:  is de Gemini (Tweeling) Volle Maan. Dit is de derde van de Volle maan van de Festivals van de Lente. De eerste is het Joodse Paasfeest Volle Maan dat plaats vindt in de Zonne Cyclus van Aries(Ram), de tweede is de Wesak Volle Maan die plaats vindt in de Zonne Cyclus van Taurus (Stier) en de derde is het Goodwill Festival van de Mensheid Volle Maan dat plaats vindt in de Zonne Cyclus van Gemini (Tweeling). Het Gemini Festival is de Volle Maan waarbij de mensheid wordt gevierd door het Gezelschap van de Hemel om het Licht van God te integreren dat alle Leven op Aarde zegent bij de twee vorige Volle Manen.

Vanwege de wonderen die plaats vinden bij de Lente van 2014, zei het Gezelschap van de Hemel dat zij veel te vieren hebben. Tijdens de Volle Maan op 13 juni, zal de Mensheid en alle leven dat evolueert op deze zoete Aarde een Zegening ontvangen van Opperste Dank door de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. Dit is een demonstratie van diepe waardering uit de Hemelse Rijken die zij hebben voor ieder van ons voor de opofferingen die wij gedaan hebben door het Licht aan te roepen en om te dienen als surrogaat namens onze Zusters en Broeders in de Familie van de Mensheid. Zij zijn ook buitengewoon dankbaar voor het Helende Licht dat we hebben aangeroepen namens het Elementale Koninkrijk en Moeder Aarde. (hieraan toegevoegd:  Op 12 juni vieren wij in zuidlimburg die Volle Maan in het park van Amstenrade, zie www.stralendetoekomst.nl)

21 juni 2014:  zullen we worden gezegend met een geïntensiveerde instroom van Zonne Licht tijdens de tijd van de Zonnewende. Deze 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Stralen zullen enorm de Ascentie Vlam vergroten dat ALLE Leven heeft gebaad op Aarde in de maand juni. Dit zal ieder facet van Leven op Aarde verder opheffen in de Spiraal van Evolutie in de omhelzing van de Nieuwe Aarde. (hieraan toegevoegd: op 21 juni vieren wij de Zonnewende in zuidlimburg op de hei in Brunssum, laatste parkeerplaats na Brunssum, zie www.stralendetoekomst.nl )

Om voor de Mensheid de grootste zegening te beleven door de monumentale Activiteiten van de Ascentie Vlam die in de maand juni zullen plaats vinden en in het restante van 2014, heeft het Gezelschap van de Hemel ons een zeer krachtige Invocatie gegeven. Vraag alsjeblieft aan je IK BEN Aanwezigheid om je te leiden en antwoord dan volgens je Harten Oproep. Gebruik dit Geschenk uit de Hoogte zoals je IK BEN Aanwezigheid je die stuurt.

Ik BEN Aan Het Opstijgen In Mijn IK BEN Aanwezigheid

IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en IK BEN EEN met de IK BEN Aanwezigheid van de GEHELE Mensheid. Zoals deze wonderlijke Ascentie gebeurt in het Licht in mij, vindt dit ook plaats in ieder mens op Aarde, in volmaakte verbinding met zijn of haar Goddelijke Plan en met het hoogste goed voor alle betrokkenen.

IK BEN zit comfortabel in mijn stoel met mijn armen en benen niet gekruist en mijn ruggengraat is zo recht mogelijk. Ik adem diep in en onmiddellijk is de IK BEN ontspannen en vredig. Ik leeg mijn denken van alle gedachten van de dag en IK WEET: “IK BEN DIE IK BEN.”

Ik ga zachtjes in de Goddelijkheid van mijn Hart en richt mijn aandacht op mijn Onsterfelijke Zegenrijke Drievoudige Vlam. In de volle omhelzing van mijn Drievoudige Vlam, realiseer ik me dat ik de oude Aarde heb overstegen en de drempel ben overgegaan in de 5de Dimensionale Kristallijnen Zonne Frequenties van de Nieuwe Aarde. Ik ben werkelijk een Nieuwe Dag ingegaan die gevuld is met het volledig verzamelde momentum van de Hemel op Aarde.
Victory is mine! Victory is mine! Victory is mine!

De Zege is mijn!  De Zege is van mij! De Zege is van mij!

Met het innerlijke weten, realiseer ik mij dat ik een geweldige verantwoordelijkheid heb om de volle manifestatie te WORDEN van mijn IK BEN Aanwezigheid terwijl ik geïncarneerd ben op de Nieuwe Aarde. Dit betekent letterlijk het Transfigureren van mijn stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen in de 5 Dimensionale Kristallijnen Licht Lichamen van mijn IK BEN Aanwezigheid.

Deze Goddelijke Alchemie gebeurt nu in mij op het atomisch, cellulaire niveau. Elke elektron, elke atoom, ieder subatomisch partikel en golf van mijn lichamen en alle ruimtes tussen de atomen en moleculen van mijn lichamen worden gevuld met veelvoudig facetten van 5 Dimensionaal Kristallijnen Zonne Licht.

Mijn IK BEN Aanwezigheid is nu in staat om de volle heerschappij te nemen over mijn Aardse Lichamen. Terwijl dit gebeurt, weerspiegelen mijn gedachten, gevoelens, woorden, daden, herinneringen en geloof de Transfigurerende Goddelijke Liefde, Oneindige Overvloed, Eeuwige Vreugde, Verrukking, Harmonie en Eenheid van mijn Vader-Moeder God. Mijn stoffelijke werkelijkheid is getransformeerd en ik beleef nu op elk niveau de oneindige perfectie van de Nieuwe Aarde.

Mijn IK BEN Aanwezigheid claimt de volle autoriteit in mijn Aardse Lichamen. Ik treed op de voorgrond als een compleet God Wezen dat pulseert in de glorieuze veelkleurige, multidimensionale straling van mijn IK Ben Aanwezigheid.

Mijn voeten zijn stevig geplant op de Nieuwe Aarde en tegelijkertijd BEN IK Een met alle Opgestegen Rijken van Oneindige Perfectie. IK BEN een God Wezen van schitterend Licht, dat nu de volledigheid realiseert van dat Licht op ieder niveau van mijn Wezen. Zoals IK BEN wordt opgetild, wordt alle Leven met mij opgeheven. Daarom weet ik dat in mijn IK BEN Aanwezigheid, de IK BEN nu van de GEHELE Mensheid is die naar voren treed en zich realiseert dat wij de God Wezens zijn – Zonen en Dochters van God – in elk  rijk dat hoort bij de Nieuwe Aarde.

In mijn IK BEN Aanwezigheid, BEN IK de Ascentie Vlam en IK BEN het Volle Goddelijke Momentum van de Twaalf Zonne Aspecten van Godheid die laaien in en door en rond elk partikel en golf van Leven. IK BEN bevrijd ieder stoffelijke en chemische uitwisseling in de Aardse Lichamen van de GEHELE Mensheid, het Elementale Koninkrijk, en de stoffelijke, etherische, mentale en emotionele strata van Moeder Aarde. De Ascentie Vlam heft alle energie banden op tussen atomen en in atomen in de 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Frequenties van Gods Oneindige Perfectie.

IK WEET en ik ACCEPTEER dat gevat in  deze stromende elektronische patronen van Licht alles is dat nodig is om het gehele stoffelijke rijk te Transfigureren in patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde. Dit onpeilbare Licht bevat alles om de orbit /omloop om te draaien en een elektronische lading van elke cel, atoom en elektron van Leven op de oude Aarde recht te zetten.  Ik voel alle energie banden in het atomische rijk nu opstijgen in vibratie naar de frequentie van oneindige stoffelijke perfectie. Iedere cel van Leven laait nu met de volle volmaaktheid van het 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht.

In mijn IK BEN Aanwezigheid, BEN IK de Ascentie Vlam en de 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Frequenties van de Twaalf Zonne Aspecten van de Godheid die door elke uitwisseling heen blazen in de Mensheid en door alle energie banden daarin – dit houdt de relaties in van alle mensen, organisaties, rassen, godsdiensten en naties – bevrijden die uitwisselingen in de harmonie van een Hogere Orde van Zijn, breiden de Sfeer van de Mensheid’s IK Ben Aanwezigheid op Aarde uit.

In de Vrede van de Grote Zonne Rust, BEN IK bewust van deze Hogere Werkelijkheid. IK BEN nu duidelijk de Goddelijke Aanzetten, Ideeën en Concepten aan het ontvangen van mijn IK BEN Aanwezigheid. Dagelijks en per uur via het Geschenk van de Ascentie Vlam, ervaar IK BEN de Hogere Werkelijkheid van de Nieuwe Aarde in mijn hart en geest.

IK BEN nu een levende, met Licht Gevulde Tempel van Vibrerende Gezondheid, Eeuwige Jeugd, Gods uitbundige Overvloed, Vrede, Harmonie, Balans, Geluk en Overvloedige Vreugde. IK BEN mijn 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Lichtlichamen van het IK BEN Bewustzijn dat nu manifest is gemaakt op de Nieuwe Aarde. En zo is het.

Ik keer terug naar mijn bewustzijn in de kamer. Ik word me gewaar van mijn lichaam en ik laat de Goddelijke Energieën worden opgenomen door mijn stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen. Ik adem diep en zacht in en ik absorbeer de verrukking van dit moment. (Pauze)

IK BEN Dankbaar, IK BEN Dankbaar, IK BEN Eeuwig Dankbaar
Geliefde Vader-Moeder God – Alles Dat Is – IK BEN

De volgende Stap[ in dit zich Ontvouwende Goddelijke Plan

Terwijl wonderen zich ontvouwen, stap voor stap wordt de weg duidelijk voor de volgende fase van het Goddelijke Plan, die de verenigde inspanningen inhouden van Hemel en Aarde. Het Gezelschap van de Hemel zei dat de Activiteit van Licht dat zij ons gevraagd hebben om te orkestreren, daardoor zal Aarde en AL haar leven de Spiraal van Evolutie omhoog katapulteren in de wonderbaarlijke frequenties van de Nieuwe Aarde. Dit plan is ontworpen om in harten en denken van de massa’s van de Mensheid het WETEN te triggeren dat wij geen slachtoffer zijn van ons leven, maar dat WIJ MEDESCHEPPERS ZIJN VAN ONS LEVEN.  Dit heilige weten zal de diepe Waarheid naar een bewust niveau brengen dat WIJ de co-creators zijn van de Nieuwe Aarde en dat door onze verenigde inspanningen wij de patronen van Goddelijke Liefde , Oneindige overvloed, Eeuwige Vrede, Vibrerende Gezondheid, Eenheid, Eerbied voor ALLE Leven en elk ander patroon van volmaaktheid dat hoort bij de Nieuwe Aarde, tastbaar zullen manifesteren.

Deze verbazende transformatie zal geen monumentale inspanning kosten aan jullie kant. De manifestatie van de Nieuwe Aarde zal resulteren uit een lichte aanpassing in het besef van de Mensheid. De tastbare manifestatie van de Nieuwe Aarde zal het resultaat zijn van de verschuiving van de Mensheid uit een bewustzijn van scheiding en dualiteit naar het Ontwaakte Christus Bewustzijn van Eenheid, Goddelijke Liefde en Eerbied voor ALLE Leven.
Deze verschuiving is niet bestemd om in een verre toekomst te gebeuren zoals veel mensen denken. Deze weergaloze verandering in bewustzijn vindt plaats direct hier en direct NU, via de IK Ben Aanwezigheid van elke man, vrouw en kind op Aarde. De volgende fase van dit zich ontvouwende Goddelijke Plan is ontworpen om het proces DUIZENDMAAL te versnellen. En het Gezelschap van de Hemel roept jullie bijstand in.

Nu de dichte teerachtige pockets negativiteit zijn verwijderd uit de etherische lichamen van de massa’s van de Mensheid en naar Licht zijn getransmuteerd, hebben onze op angst gebaseerde menselijke ego’s geen mogelijkheid meer om het besef van onze Moeder God of van haar ondoorgrondelijke Goddelijke Liefde, te blokkeren. Ten slotte kunnen de massa’s van de Mensheid de Goddelijke Liefde en de glorieuze aanwezigheid van onze Moeder God onbelemmerd beleven. Dat bewustzijn tot vervulling brengen op een tastbare manier is in feite een kritieke  factor in het Ontwaken van de Mensheid naar de werkelijkheid dat wij de mede-scheppers zijn van ons leven. DEZE GODDELIJKE MISSIE IS DE VOLGENDE STAP VAN HET GODDELIJKE PLAN.

Jullie IK BEN Aanwezigheid heeft deze informatie in jullie sfeer van bewustzijn naar je toe getrokken omdat jullie al eonen zijn voorbereid om te helpen  bij dit facet van het Goddelijke Plan. Jullie zijn een voorbode van Goddelijke Liefde of je je daar nu een bewust besef van hebt of niet, en de tijd voor jullie om dat aspect volledig te manifesteren
van wie jullie zijn,  is NU!

Onze Vader-Moeder God  en de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid sturen een Klaroen Geschal naar alle geïncarneerde Lichtwerkers, welke JULLIE en mij inhouden. Ons wordt gevraagd om bijeen te komen in het meest krachtige Portaal van Precipitatie(Neerslag)) dat op Planeet Aarde bestaat. Dit portaal zit in het Krachtveld van de Grand Teton Bergen in Wyoming in de VS.

Precipitatie/ Neerslag is de Activiteit van Licht waar doorheen ongevormd, oorspronkelijke  Licht Essentie wordt getrokken dat direct uit het Universum komt en in de vorm wordt geconverteerd. Dit is de Activiteit van Licht die de Mensheid moet gebruiken om tastbaar de prachtige patronen van de Nieuwe Aarde te manifesteren. Dit is ook het Portaal van Licht waar doorheen het Licht van God stroomt dat zich het meest effectief met de massa’s her verbindt met onze Moeder God en haar Goddelijke Liefde.

De vertaling van het woord  WYOMING is : “Land waar de Moeder Godin wordt Geliefd.” De oorsprong van het woord is Inheems Amerikaans met sterke verbindingen met  Inca en Maya beschavingen. De Inca, Maya en de Inheemse Amerikaanse Ouderen benoemden geografische plaatsen en gebruikten geluiden die informatie uitzonden over de energie en frequentie van vibratie die hoort bij de betrokken locatie of heilige plek.

Ons wordt gevraagd door het Gezelschap van de Hemel, om te helpen bij een Activiteit van Licht dat enorm de verschuiving van de Mensheid zal versnellen naar het Christus Bewustzijn. De Wezens van licht in de Rijken van Verlichte Waarheid onthulden dat dit zal worden gedaan door Lichtwerkers die bereidwillig bijeenkomen in Wyoming, in het Portaal van Precipitatie, om een machtige transformer te vormen waar doorheen het Licht van Precipitatie in ieder Mens hun HartsVlam wordt veilig gesteld.

Als jij die Harte Oproep hebt om onze Zusters en Broeders in de Familie van de Mensheid te dienen op deze wonderbaarlijke wijze, zullen we je met open armen verwelkomen en met Goddelijke Liefde vanuit de diepste hoek van ons hart.
Het is kritiek dat Lichtwerkers van over de hele wereld stoffelijk aanwezig kunnen zijn bij dit facet van het zich ontvouwende Goddelijke Plan. We zullen onze HarteVlammen erbij voegen die met het Licht zullen mee pulseren dat we uit onze thuislanden hebben meegenomen, van over de hele wereld. Samen zullen we de transformer vormen – de Kelk van Licht – die zal dienen als de Open Deur voor het Licht van Neerslag.

Vraag je IK Ben Aanwezigheid om leiding, luister naar je hart en Vertrouw je innerlijke weten. Jullie Licht is nu nodig! Weet dat we allemaal in ons recht staan en op de volmaakte plaats voor deze Wereld Activiteit van Licht, maar slecht JULLIE IK BEN Aanwezigheid weet waar die plek voor JOU is.

Bij hen gevoegd die zich geïnspireerd voelen om stoffelijk aanwezig te zijn, zullen er Lichtwerkers zijn die zich erbij voegen in bewustzijn vanuit punten van Licht rond de wereld. Deze Lichtwerkers zullen het Licht projecteren dat door hun HartsVlammen stroomt in het Portaal van Precipitatie in de Grand Teton Bergen waar de Lichtwerkers stoffelijk bijeen zijn in Jackson Lake Lodge in Moran, Wyoming. Aldus zullen onze verenigde inspanningen zich duizend maal duizendvoudig uitbreiden.

Geen facet van dit Goddelijke Plan is meer belangrijk dan een ander. Wat belangrijk IS, is dat we antwoorden op waar ook onze IK BEN Aanwezigheid ons naar toe leidt om te doen. We moeten Vertrouwen en WETEN dat als we worden geleid om stoffelijk aanwezig te zijn in het Portaal van Precipitatie, dan zal onze IK Ben Aanwezigheid en het Gezelschap van de Hemel ons helpen het pad te plaveien. Dit is zo als we hulp nodig hebben met tijd, energie of geld om dit facet van onze Goddelijke Missie te doen.

Het voertuig dat zal worden gebruikt voor deze bijeenkomst van Lichtwerkers is het 28th Annual World Congress on Illumination,  of het 28ste Jaarlijkse Wereld Congres over Illuminatie.  Dit gebeuren vindt plaats van 13-18 september 2014. We komen bijeen bij het prachtige Jackson Lake Lodge in Moran, Wyoming. Dit schitterende resort zit in het hart van het Portaal van Precipitatie. Alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan die prachtige  gelegenheid staat op onze website: 
(If this link does not work, please copy and paste it into your browser.)

Dit zal een ongelooflijk krachtig en blij gebeuren worden. Onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel willen ons duidelijk laten weten dat ALLES IS VERANDERD.  Ons Lichtwerk zal niet langer meer overweldigende worstelingen inhouden die we vaak beleefden in het verleden. Die tijd is voorbij.

Van nu af aan zullen onze dienst aan de Mensheid en aan het Licht glorieuze avonturen zijn. Het zullen belevenissen zijn waar we lang op hebben gewacht en geduldig verwacht.
DIT is het Kosmische Moment dat ons eonen geleden werd getoond toen we besloten dat wat er ook ging gebeuren om door deze levens veranderende tijd heen te gaan, het zou het waard zijn.

Nou, hier zijn we dan. Laten we dus de bewuste keuze maken om door te gaan met onze dienst aan de Mensheid en het Licht vanuit de HartsRuimte van Goddelijke Liefde, Vreugde  en Oneindige Verrukking!

Ik Houd van JULLIE en IK BEN Eeuwig Dankbaar voor jullie bereidheid om een instrument te zijn van God, terwijl we samen verder gaan en de patronen van volmaaktheid co-creëren voor de Nieuwe Aarde.

If you have the Heart Call to be physically present at this opportunity to serve Humanity and the Earth you will receive a $50.00 discount if you register by June 17, 2014.

Whether you are planning to be physically present in the Grant Tetons or not, please click on the link below and watch this short video that will allow you to weave your magnificent Light into this Portal of Precipitation and connect with us at a Heart level from wherever you are on the Planet.

(If this link does not work, please copy and paste it into your browser.)
Patricia Cota-Robles

New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909
New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.

©2014 Patricia Diane Cota-Robles

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.