Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 18 juni 2014

De Verschuiving van de Aarde is net zo Uniek als die van Jullie - 17 Juni 2014 / Brenda Hoffman

De Verschuiving van de Aarde is net zo Uniek als die van Jullie
17 Juni 2014 / Brenda Hoffman 
Dierbaren,
Jullie hebben lang en diep gereisd om de laatste stukjes van jullie 3D angsten los te laten. Jullie zijn nu gereed om in/naar jullie nieuwe rol te vliegen. Hoewel jullie mogen geloven dat er nog verborgen 3D angst stukjes zijn, is iets dergelijks niet het geval. Diegenen van jullie op de voorgrond van deze overgang hebben alles dat jullie aan de Aarde vasthield gereinigd.
Jullie gaan door om voor velen te zorgen - in tegenstelling tot jullie angsten dat jullie geïsoleerd zouden zijn, dat niemand van jullie 3D leven deel uit zou willen maken van jullie Nieuwe Wereld.  
Terwijl jij overging, zo ook deden diegenen dat waarvan je eens geloofde dat zij nooit de koperen ring van overgang zouden grijpen of dat zelfs maar wilden. Misschien zijn zij niet op dezelfde plaats als jij dat bent - maar dan, niemand is dat. Net zoals er duizenden aan 3D mensen zijn met de titel van toneelspeler - een ieder met andere bekwaamheden en interesses. Sommigen prefereren Shakespeare rollen, anderen comedy en nog weer anderen andere types van media. Nochtans, zijn allen toneelspelers.
Aldus is het voor jullie. Diegenen van jullie op de voorgrond zijn niet op dezelfde plaats en tijd als anderen. Diegenen waar je van houd zijn aan het overgaan - alleen anders dan jij.
Aldus gebeurt het over de gehele Aarde heen - inclusief de Aarde zelf. Sommige delen van de Aarde passen zich aan deze verschuiving aan met oprispingen van kwaadheid en ademteugen van woede, anderen stralen louter helderder. Verwacht niet dat de gehele Aarde op een gelijkaardige manier verschuift of op hetzelfde moment. Iedere steen, iedere cel van aarde is een uniek wezen.
Misschien hebben bepaalde delen van de Aarde pijn of schaamte gevoeld. Misschien waren delen geliefd door de eonen heen. Net zoals dat voor jullie waar is, reinigt de Aarde zichzelf van de pijn en de angst in de vorm welke de pijn en de angst door de eonen heen aangenomen heeft.
Zouden jullie kunnen overgaan als de Aarde dat niet deed? Het antwoord is een weerklinkend NEE, want de Aarde bevat zoveel pijn/angst cellen dat jullie omringd zouden zijn geweest door pijn en dus, zouden jullie niet volledig ingetapt kunnen hebben op jullie innerlijke-wezen van Liefde.
Jullie, de Aarde en alle entiteiten van de Aarde gaan in een gelijksoortig, maar niet hetzelfde tijdskader over. Misschien merk je op dat andere entiteiten anders handelen - tegen ramen opvliegen, jouw rond volgen of hun wens aangeven om vrij te zijn - het maakt allemaal deel uit van hun overgang. Sta hen toe te zijn - net zoals dat dit waar is voor jullie en de Aarde.
Misschien wens je te weten welke delen van de Aarde angst en kwaadheid uitscheiden zodat je ergens anders naartoe kunt verhuizen, zodat je geen deel van de reiniging van de Aarde uitmaakt. Iets dergelijks is niet mogelijk. Jouw innerlijke wezen dirigeert jou naar je plaats en staat jou toe te ervaren wat je wenst om te ervaren.
Deze overgang is alles omvattend - de Aarde, de aardse entiteiten en de Universums.
Je zult ervaren wat je ervaren moet.
Tezelfdertijd, zullen diegenen van jullie die pas tevoorschijn komen uit jullie cocon een gevoel van vrijheid en vreugde hebben welke jullie nog niet eerder op de Aarde ervaren hebben. Jullie zullen boven de angst vliegen, nieuwe werelden verkennen - inclusief de Nieuwe Aarde - en binnenin jouw wezen creëren waar je over gedroomd hebt.
Diegenen van jullie op de voorgrond hebben gereinigd en zijn niet langer meer van de Aarde - jullie zijn Universele wezens.
Misschien geloof je dat je altijd een Universeel wezen geweest bent. Iets dergelijks is waar met beperkingen. Jou werd niet toegestaan om andere dimensies of plaatsen met jouw angsten te verontreinigen. Nu dat jij jezelf gereinigd hebt, ben je volledig gereed om jouw mantel van een Universeel Wezen te accepteren.  
Aldus is het dat jullie je over een paar dagen anders zullen voelen. Jullie zullen je voor het eerst op de Aarde in dit leven - of ieder ander leven - verfrist voelen, wakker en volledig in leven. Jullie gaan hoog vliegen zoals een adelaar en je nochtans voelen zoals een duif van vrede en vreugde jouw boodschap naar iedereen dragend die wenst om te luisteren, te zien, te voelen of te bespeuren. Misschien zal jouw boodschap slechts betekenen van plaats naar plaats te fladderen. Misschien zal het meer stabiel en solide in de nevelen van de Universums zijn. Alleen jij weet het - zoals aangestuurd door jouw innerlijke wezen.
Ben jij een god/godin? Ja. Ben jij een liefdevol menselijk wezen? Ja. Ben jij een prachtige vlinder van vreugde? Ja. Jij bent één en dezelfde, jouw rol voor nu ontdekkend en je voorbereidend op jouw nieuwe rol van morgen.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com